Nová chronologie - Fomenko

Historie celého lidstva od Pravěku přes Starověk, Středověk, Novověk až po Součastnost kromě Druhé světové války patří do tohoto tématu.

Moderátoři: Dekl, Atlantis, Vals, Royal

Odpovědět
Uživatelský avatar
Princ Evžen Savojský
Osobní Strážce Obří Chobotnice
Osobní Strážce Obří Chobotnice
Příspěvky: 3438
Registrován: 10 dub 2006, 07:27
Bydliště: Hundred Acre Wood
Kontaktovat uživatele:

Nová chronologie - Fomenko

Příspěvek od Princ Evžen Savojský » 28 bře 2007, 20:18

Zde se uveřejňují pouze souvislé články o Nové chronologii podle A. T. Fomenka. Nevpisujte sem, prosím, své komentáře, diskusní téma, kde se můžete vyjádřit, se jmenuje Jsem z toho jelen aneb Fomenko. Děkuji.
(Je to proto, aby se ty přeložené články neztrácely v reagujících příspěvcích).
Jan Havran z Trojvlčí, nejvyšší kapitán Šerých plášťů.
Obrázek

Uživatelský avatar
Princ Evžen Savojský
Osobní Strážce Obří Chobotnice
Osobní Strážce Obří Chobotnice
Příspěvky: 3438
Registrován: 10 dub 2006, 07:27
Bydliště: Hundred Acre Wood
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Princ Evžen Savojský » 28 bře 2007, 20:19

Nová chronologie podle Fomenka
(zdroj wiki) základní info

Nová chronologie Anatolije Timofejeviče Fomenka je pokusem přepsat chronologii světových dějin, vycházejícím z toho, že současná chronologie je od základu chybná. Mezi předchůdce Fomenkových myšlenek se řadí Nikolaj Morozov (ruský básník, vědec a revolucionář, který zpochybňoval oficiální dataci i autora novozákonní knihy Zjevení známé též jako Apokalypsa) nebo francouzský barokní vědec Jean Hardouin, který mj. tvrdil, že zásadní díla antické klasiky nejsou než geniální falza napsaná mnichy ve 13. století. S Fomenkem na postulování základních myšlenek Nové chronologie spolupracovala a spolupracuje řada dalších ruských vědců, např. matematik Nosovkij.
Nová chronologie je podstatně kratší než oficiální chronologie, poněvadž celé antické dějiny jsou zhuštěny a ranný středověk je úplně vyškrtnut. Podle Fomenka historie lidstva začíná kolem roku 800 n. l. (sic!!!), o událostech kolem let 800 až 1000 n. l. nemáme téměř žádných zpráv a většina historických událostí, které známe, se odehrává v letech 1000-1500 n. l. Teprve potom přicházejí na řadu moderní dějiny, které jsou již přesné.
Nová chronologie je hlavním proudem historiografie pochopitelně zcela odmítána. V současném dějepisectví se sice několikrát objevily pokusy revidovat chronologii nejstarších dějin, žádný z historiků však nikdy nepojal tak radikální teorii jako Fomenko, podle nějž jsou i ty nejstarší události staré pouze stovky let.

Stručné shrnutí Fomenkových tvrzení:
1. Současná chronologie je tak dlouhá proto, že opakuje stejné historické příběhy pouze s jinými daty a jmény hlavních aktérů – stejné příběhy putují časem a mění místo děje především díky práci mnoha a mnoha kronikářů a překladatelů.
2. Současná chronologie, která je považována za pevně danou, pouze opakuje stále stejné události od roku 900 dále.
3. Současná chronologie byla „vymyšlena“ v 16. a 17. století.
4. Současné metody určování stáří nejstarších pramenů (archeologie, dendrologie, paleografie, uhlíková metoda C14 …) jsou ve své podstatě chybné, nepřesné a závislé na současné chronologii.
5. Neexistuje jediný dokument, který by mohl být spolehlivě datován dříve nežli do 11. století.
6. Starověký Egypt, Řecko a Řím jsou elaborovaným výplodem renesančních humanistů a církevních vzdělanců.
7. Starý zákon je pravděpodobně pouze určité ztvárnění středověkých událostí a Nový zákon je ve skutečnosti starší.
8. Současná chronologie má stejné, ne-li větší nedostatky jako Nová chronologie, tyto nedostatky jsou však obecně přehlíženy, bagatelizovány, takže se na první pohled zdá, že je vše v pořádku.
9. Egyptské a jiné horoskopy ve skutečnosti vycházejí z podoby hvězdné oblohy staré ne více než tisíc let.
Jan Havran z Trojvlčí, nejvyšší kapitán Šerých plášťů.
Obrázek

Uživatelský avatar
Princ Evžen Savojský
Osobní Strážce Obří Chobotnice
Osobní Strážce Obří Chobotnice
Příspěvky: 3438
Registrován: 10 dub 2006, 07:27
Bydliště: Hundred Acre Wood
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Princ Evžen Savojský » 01 dub 2007, 17:42

Oficiální text distributora knihy Historie: Fikce nebo věda (část 1/3)

Poznejte jak a proč byl starověké civilizace (Egypt, Řecko, Řím) důmyslně vynalezeny během renesance. Objevte, že Starý zákon je skryté zobrazení středověkých událostí a byl napsán stovky let po Novém zákonu. Přijměte fakt, že křižáci byli současníky ukřižovaného Ježíše a křížové výpravy přímou pomstou jeho ukřižování. Co když se Ježíš narodil 1053 n. l. a byl ukřižován 1086 n. l.
Zní to neuvěřitelně? Ani ne, pokud jste četli knihu Historie: Fikce nebo věda? Anatolije Fomenka, předního matematika současnosti. Fomenko následuje stopy Isaaca Newtona v odhalování jasných důkazů falšování dějin středověkým duchovenstvem a renesančními humanisty. Vyzbrojen počítači, poznatky astronomie a statistiky, dokazuje, že historie lidstva se dramaticky liší obsahem i délkou od vnímané skutečnosti. Archeologické, dendrologické, paleografické a uhlíkové metody datování starověkých zdrojů a artefaktů jsou natolik nepřesné a protichůdné, že zkrátka neexistuje jediná ověřená památka prokazatelně starší než z 11. století n. l.
Současná chronologie byla v podstatě vyprodukovaná v 16. století z protichůdné směsi nepočetných kopií starověkých řeckých a latinských rukopisů (všechny originály záhadně zmizely) a „důkazů“ poskytnutých pozdně středověkými astronomy, a posvěcena autoritou církevních otců (skupina raně křesťanských myslitelů).
Teorie Nové chronologie naplňuje nejpřísnější kritéria vědeckého poznání:
- v souvislostech vysvětluje vše, co doposud víme o minulosti,
- sestává z nezávislých důkazních linek, které všechny vedou ke stejnému závěru,
- je založena na empirických důkazech

Nová chronologie vychází z následujících základních tezí (axiomů):
- chronologie je základním východiskem historie
- evoluce člověka a lidské společnosti byla vždy lineární, postupná a nevratná,
- cyklická podstata lidské civilizace je mýtus, podobně jako všechny mezery a podvojnosti v dějinách, všechny doby temna a všechny možné renesance, které známe ze současné historiografie jsou nic než fantazie a mystifikace
- hromadění zeměpisných znalostí zpodobené v kartografii je postupný a nevratný proces
- čím blíž je daný rukopis blíž k událostem, které popisuje, tím méně je zkomolený
- v nejstarších zdrojích nejsou žádné „neužitečné“ informace

Sv. Augustin projevil svou předvídavost, když řekl:
„Pozor na matematiky, zvláště když mluví pravdu.“

Historie: Fikce nebo věda? vás krok za krokem přivede k nevyhnutelnému závěru, že klasická chronologie je lživá a tím pádem je lživá i popis starověkých a středověkých dějin.

Résumé:
Historie: Fikce nebo věda?

Je historie zmanipulovaná? Ano, je! Můžeme události a epochy jako ukřižování Krista, římskou řísi, ranný středověk, renesanci datovat jinak nežli tak činí oficiální chronologie? Rozhodně můžeme! Dějiny lidstva jsou jednak radikálně kratší a jednak dramaticky odlišné než se obecně předpokládá.
Jak je to možné? Na jedné straně bylo obvyklým zvykem ospravedlňovat nárok na titul a území dávným vznikem nároku zděděným po dávných předcích a na straně druhé se dvorní kronikáři dobře vyznali ve způsobech, jak potěšit a oslavit své pány. Tzv. historie klasického starověku není než hromada sofistikovaných lží, přesněji je mystifikací veškerá historie předcházející 16. století. Dějiny světa, jak se je učíme dnes, byly kompletně vykonstruovány v období 16. – 18. století. Je pravděpodobné, že vám to nikdo dříve neřekl, ale ve skutečnosti neexistuje jediný písemný důkaz nebo artefakt, který je spolehlivě datován do období předcházející 11. století.
Všechno, co jste se naučili ve školách a univerzitách, vám přirozeně nedovolí rázem uvěřit, že klasická historie starověkého Říma, Řecka, Egypta, Číny, Japonska, Indie atd., je zřejmě nepravdivá.
Zamíříte vyčítavým prstem k obrovským pyramidám v Egyptě, k římskému Koloseu, v Velké čínské zdi atd., a prohlásíte – cožpak nejsou opravdu prastaré, tedy staré tisíce let?
Vězte, že neexistuje jediný oprávněný vědecký důkaz, že jsou starší než 1000 let!
Nejstarší psané originály, které mohou být bez dalších pochyb datovány, patří do 11. století! Všechny poškozené a ošoupané originály nějak zmizely během raného středověku, když si negramotní ale chytří mniši ponechali pouze nejnovější kopie.
Nejnovější výzkumy prohlašují, že člověk vynalezl písmo (včetně hieroglyfů) pouze před 1000 lety. Jakmile byla vynalezena schopnost písemného záznama, byla okamžitě a nevratně dána v užívání vládnoucím silám a vědě.
Již ve velmi mladém věku se seznámíme se starověkou a středověkou historií ve školách. Děti milují kouzelné hodiny dějepisu – jsou jako pohádky ze skutečného života. Učitelé přednášejí dech beroucí příběhy a velmi brzy si zapíšeme do srdce jména a skutky statečných válečníků, moudrých filozofů, bájných faraonů, mazaných velekněží a lakomých rádců.
Dozvíme se o obrovských pyramidách a hrozivých hradech, o králích a královnách, vévodech a hrabatech, o mocných hrdinech a krásných dámách, o vyzáblých světcích a nízkých zrádcích. Jsme pohlceni příběhy krutých válek, nemilosrdných římských legiích, vznešených rytířů, křížových výprav a mnoha bitev. Jsme okouzleni odvážnými zámořskými výpravami a objevy, vášněmi a dobrodružstvím. Jak neobyčejně vzrušující je cesta dějin a příběhy historiků!
Jakmile vyrosteme, naše záliba v historii se stane silnější. Sledujeme megalomanské hollywoodské filmové projekty, čteme historickou beletrii, kupujeme si drahé encyklopedie o záhadách dějin, obdivujeme archeologické nálezy, chodíme do muzeí a cestujeme do Egypta, Říma, Řecka a Číny. Ano, pomalu získáváme pocit, že rozumíme obecné historii lidstva, vzestupu a pádu civilizaci atd. Dějiny lidstva začaly před dávnými a dávnými časy – Per ternia ad astra! (Skrze houštinu ke hvězdám!)
Historie je bohužel plná fantazie. Prastaré dějiny starověku a středověku jsou nesmírnou konstrukcí, která je krásná a dokonalá, ale doslova visí ve vzduchu. Nemá totiž žádný průkazný a spolehlivý vědecký základ.
Dnešní verze světových dějin je vpravdě založena na dohade. Můžete po právu upozornit na to, že máme k dispozici nesčetné historické dokumenty, rukopisy, starověké papyry, pergameny, knihy staré a starší, které překypují odkazy na dávnou minulost. Vypadá, že existuje dostatek historického materiálů, abychom mohli snadno rekonstruovat celou slavnou minulost!
Ano, existuje víc než dost „dokumentů“ k tomu, aby jste byli navždy oslepeni a svedeni z cest zdravého rozumu a logiky. Ano, existuje dost materiálu k vytvoření dalších oslnivých hollywoodských trháků jako Gladiátor, Trója či Alexandr, nebo dalších senzacechtivých Šifer mistra Leonarda.
Každý zcela mylně předpokládá, že rekonstrukce minulosti je jednoduchá. Někdo vezme starou kroniku, přeloží ji do současného jazyka a hle – dějiny leží před námi jako na talíři.
Běda, tak to není!
Jan Havran z Trojvlčí, nejvyšší kapitán Šerých plášťů.
Obrázek

Uživatelský avatar
Princ Evžen Savojský
Osobní Strážce Obří Chobotnice
Osobní Strážce Obří Chobotnice
Příspěvky: 3438
Registrován: 10 dub 2006, 07:27
Bydliště: Hundred Acre Wood
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Princ Evžen Savojský » 11 dub 2007, 18:11

Oficiální text distributora knihy Historie: Fikce nebo věda (část 2/3)

Nejstarší historie je ze všeho nejvíc psaný záznam založený na těchto zdrojích: dokumenty, rukopisy, tištěné knihy, malby, stavby a další artefakty. Když nám školní učebnice tvrdí, že Čingischán nebo Alexandr Veliký v letech XYZ dobyli půlku světa, znamená to jen, že se to tvrdí v některém z písemných zdrojů. Zdánlivě jednoduché otázky nemají vždy jasné a jednoznačné odpovědi. Kdy byly tyto zdroje napsány? Kdy a kým byly nalezeny? Odpovědět na tyto otázky je velmi složité a vyžaduje to pečlivý výzkum k nalezení odpovědí, které budou zrcadlit pravdu o dějinných událostech.
Dále se všeobecně předpokládá, že máme k dispozici množství pečlivě zachovaných starověkých a středověkých kronik, napsaných současníky Čingischána nebo Alexandra a zároveň očitými svědky jejich úžasných tažení, a že tyto kroniky jsou dodnes uloženy v národních knihovnách v Řecku nebo Mongolsku, v Knihovně Kongresu nebo v soukromé sbírce společnosti Microsoft. Bohužel tomu tak není.
Dostupné jsou pouze poměrně mladé zdroje informací, napsané stovky či dokonce tisíce let po událostech, které popisují. Ve většině případů byly napsány v 16. – 18. století, nebo dokonce později. Tyto zdroje byly podrobeny velkému množství manipulací, falzifikací a záměrných úprav. Současně bylo nespočetné množství starověkých originálů zničeno v Evropě pod záminkou kacířství.
Samozřejmě u většiny psaných dokumentů byly zdrojem informací pravdivé a reálné události, a to i u těch dokumentů, které byly později falšovány a měněny. Nicméně stejné pravdivé události mohly být popsány v kronikách autory píšícími v různých jazycích a majících tudíž rozdílné pohledy. Existuje mnoho případů, kdy se dva odlišné popisy stanou téměř nerozeznatelné jako popis té samé události.
Jména osob a míst děje často v průběhu staletí měnila svůj smysl a lokaci. Jedno a totéž jméno mohlo získat úplně odlišný význam či smysl v odlišných dějinných epochách. Zeměpisné lokace byly jasně vymezeny na mapách teprve s rozvojem knihtisku. Ten umožnil koloběh totožných kopií stejné mapy pro účely vojenské, navigační, výukové, správní a jiné. Před vynálezem tištěných map byla každá mapa jedinečným originálem, jak nepřesným, tak rozporuplným.
Historikové říkají: „… všichni vědí, že Julius Caesar žil v 1. st. př. n. l. Cožpak o tom skutečně pochybujete?“ Ano, pochybujeme. Toto tvrzení o Caesarovi je pro nás pouze úhel pohledu, který dnes převládá. Je to však pouze jeden z možných úhlů pohledu a to doby, nežli se objeví jiný.
Budeme postupně historikům klást jednoduché otázky: Odkud máte svoje informace? Z učebnice? To nestačí. Kdo jako první řekl, že Caesar žil v 1. st. př. n. l.? Jakou knihu, dokument nebo rukopis můžete citovat jako prvotní zdroj? Kdo je autorem tohoto zdroje? Kdy byl tento prvotní zdroj zapsán? atd.
Nepřijmeme jako důkaz odpověď „Tak se to píše v učebnicích.“ Jakmile totiž pro důkazy hrábnete hlouběji nežli do stránek učebnic, pevná půda současného dominantního pohledu na dějiny se začne propadat. Celosvětové společenství profesionálních historiků nebude schopno přijít byť s jediným nezvratným důkazem, že Julius Caesar vůbec kdy existoval, ať už na papíře, papyru, pergamenu nebo v kameni. Pro další velká jména starověku platí stejný příběh. Důkaz neexistuje!
Jiní historikové řeknou: „Tady je středověká kronika z 12. st. n. l., která jasně říká, že Caesar žil v 1. st. př. n. l.“ Ale co dokazuje, že tato kronika byla napsána ve 12. století a nikoliv v 17. století? Je váš písemný zdroj vědecky datován? Fakt, že bronzová (nebo umělohmotná) tabulka vyrobená v současnosti s nápisem: „Chrám boha Jupitera postavený v 1. st. př. n. l. na osobní příkaz Jeho Veličenstva Julia Caesara, vládce Říma“, visí u starobyle vyhlížejícího vstupu ještě není nezvratný důkaz toho kdy, proč a kým byla budova postavena, i když stojí v samotném Římě. Datace údajné kroniky z 12. století tedy vskutku musí být potvrzena. Přes to nejede vlak. Historikové nejsou ale schopni prokázat dataci svých „starých“ psaných zdrojů nebo poskytnout nezávislou dataci jakékoliv ze starověkých památek.
Co je však ještě lepší – většina opravdu vzácných památek a zdrojů, které přežily do současnosti a mohou být prokazatelně datovány do 10. až 15. století, neukazují naleštěný obraz klasické historie, jak ho známe z učebnic. Ukazují obraz zcela odlišný. Proto je těmto svědectvím a zdrojům soudem historiografie vyčítáno, že jsou primitivní, plné chyb, zmatených jmen a míst, časově nezařaditelných událostí atd. Tvrdí, že tyto zdroje jsou politováníhodnými slátaninami, jejichž autory jsou pologramotní mniši, poustevníci a cestovatelé, pročež nemohou být připuštěny do posvátného chrámu všeobecné klasické historie.
Současné metody datování nejstarších zdrojů a artefaktů jsou jak nepřesné tak protichůdné. Je to bohužel případ i archeologické, dendrologické, paleografické a uhlíkové metody datování. Posuďte sami.
… pokračování příště
Jan Havran z Trojvlčí, nejvyšší kapitán Šerých plášťů.
Obrázek

Uživatelský avatar
Princ Evžen Savojský
Osobní Strážce Obří Chobotnice
Osobní Strážce Obří Chobotnice
Příspěvky: 3438
Registrován: 10 dub 2006, 07:27
Bydliště: Hundred Acre Wood
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Princ Evžen Savojský » 23 dub 2007, 19:02

Oficiální text distributora knihy Historie: Fikce nebo věda (část 3/3)

Archeologické datování
Při vykopávkách faraónova pohřebiště datovaného do 16. – 19. dynastie (1500 př. n. l., to je údajně známý fakt!) archeologové naleznou řeckou nádobu – říkejme jí položka A – přisuzovanou mykénské kultuře. Odtud se odvodí, že pochází ze stejného období (1500 př. n. l.). V jiném nalezišti v Řecku, s určitostí přisuzovanému mykénské kultuře, jiní archeologové najdou „zvláštní“ knoflík – říkejme mu položka B. V souvislosti s položkou A se samozřejmě usoudí, že obě pocházejí ze stejného období (1500 př. n. l.). Při jiných vykopávkách v Německu objeví archeologové další předměty vedle podobných „zvláštních“ knoflíků, z čehož se usoudí, že všechny tyto předměty – položky C, D … N – nalezené v Německu pocházejí ze stejného období (1500 př. n. l.). Logické? Vypadá to tak.
Ovšem jednoho dne objeví archeologové ve Švédsku v hrobě krále Bjorna (narozen 953 n. l.) další „zvláštní“ knoflík, který nezpochybnitelně pochází z 10. st. n. l. „Zvláštní“ knoflík tedy „dokazuje“, že král Bjorn žil před 2500 lety a náhrobní kámen „dokazuje“, že nebožtíka pohřbili o 1500 let později? Logika se vytrácí. Archeologové nazvou takovýto případ „záhadou“ – a zametou ji pod podlahu. Zapomeňte na logiku!
Archeologické datování je tedy ze své podstaty úplně a nevyhnutelně subjektivní záležitost.

Radio-uhlíková metoda
Tato nejvíc se nabízející metoda poskytuje spolehlivé datování objektů organického původu s přesností na 1500 let, je tedy nevhodná pro datování historických událostí v časovém rámci 3000 let! Úvodní kalibrace této metody byla založena na artefaktech ze starověkého Egypta, které samozřejmě datovali historikové.
V současnosti funguje metoda C14 takto: archeolog pošle svůj nález do laboratoře společně se svojí představou stáří předmětu. Laboratoř udělá požadované datování a potvrdí stáří navrhované archeologem. Všichni jsou šťastní: laboratoř vydělá peníze za provedení drahého testu, archeolog získá vavřínový věnec za svůj ohromující objev. Vrozená nepřesnost této metody povoluje kuchtění vědecky působících výsledků, které požaduje archeolog-zákazník. Veřejnost opět nezjistí, že byla znovu napálena. Obecně vzato tedy jsou archeologické nálezy posílány do laboratoří a podrobeny metodě C14 nikoli proto, aby se zjistilo pravé stáří nálezů, ale aby se pouze schválila datace navrhovaná historikem.

Dendrologická metoda
Tato metoda je v Evropě nepoužitelná pro datování prokazatelných událostí starších než 800 let. Vzorky ze Severní Ameriky jsou staré až 5000 let, ale to je nepodstatné pro datování v Evropě, Africe nebo Asii.
Všechny metody datování používané dnes nejsou nezávislé na klasické (Scaligerovské) chronologii. Daleko více byly tyto „rafinované“ metody vyvinuty a upraveny pro klasickou chronologii. Circulus vitiosus – začarovaný kruh!

Nejpodivnější je, že všechny důkazy spojené ke všem historicky důležitým jménům a událostem nejstarší historie se poprvé objevily v dokumentech, knihách a rukopisech, které mohou být prokazatelně datovány pouze do 15. – 18. století. Tyto knihy a rukopisy jsou plné odkazů na starší knihy, dokumenty a rukopisy, které všechny záhadně zmizely. Neexistuje jediný prokazatelně originální soudobý zdroj. Vskutku – jaká záhada. Dokonce i ploskonohý policista, který se chce stát detektivem prostřednictvím korespondenčního kurzu, by ucítil něco podezřelého. A vy?

Proč je to tak?
„Zdroje“ jsou částí klasické chronologie. Většina řeckých, římských, středověkých kronik, análů a pamětí byla masově vyrobena v 16. – 18. století. Ve skutečnosti se v posledních 300 letech celá třída dějepisců podílela na tvorbě a zdokonalování přeludných dějin starověkých civilizací, které si umně vyrobili jejich předchůdci v 16. – 18. století na příkaz mocenských struktur své doby. Doslova vymazali skutečnou historii. Nejstarší historie, kterou jsme se všichni učili ve škole, je doposledka nepravdivá. Není to nic víc, nežli dočasně převládající a naočkovaná verze skutečných dějin.

Dokud nebude dokázán opak, vládne světu pouze jedna z možných verzí. Tato verze je založena na „chronologické hypotéze“, poprvé formulované historiky Josefem Scaligerem (1540-1609) a Dionýsem Petaviem (1583-1652). Jejich chronologie je natolik nevyvratitelná jako kvadratura kruhu, jíž byl Josef Scaliger po krátkou dobu zuřivým zastáncem.

Poklekněte a obdivujte Ptolemaiův Almagest, který položil základy celé konstrukci současné chronologie! Předpokládá se, že byl napsán ve 2. století n. l. Ptolemaiem, zakladatelem astronomie. Tento podle všeho velmi starý traktár katologizuje 1028 pozorovatelných hvězd s přesností 10´-15´ zeměpisné délky. Takže, oběh zeměkoule působí, že se hvězdná obloha posune o jeden stupeň každé čtyři minuty. Jeden stupeň má 60 minut, což znamená, že se obloha posouvá rychlostí 15´ (stupňů) za minutu. Ptolemaiova přesná měření jsou prostě příliš přesná na to, aby je mohl uskutečnit s přístroji, které měl k dispozici, ať už sluneční hodiny, vodní hodiny, nebo přesýpací hodiny. Mohl používat švýcarské hodinky po dědečkovi, které mají minutovou ručičku? To je velmi nepravděpodobné, zvláště když si uvědomíme, že minutová ručička byla zavedena u hodin teprve v polovině 16. století.

Další pevným pilířem všeobecné historie je doba bronzová, která se předpokládá v období před 3 až 5 tisíci lety. Abyste mohli vyrobit bronz, potřebujete 90 % mědi a 10 % cínu. Jednoduché. Ano, ale technologie k získávání cínu pochází nejdřív ze 14. století. Scaligerovští chronologové se neobtěžovali konzultovat chemika. Byli vedeni různými důvody, nestarajíce se o cín, ba ani o vědu samotnou! Výsledkem je, že „starověcí“ řečtí hrdinové (jako Brad Pitt v Tróji) se vesele sekají bronzovými meči, které ke své výrobě potřebují cín, který však ještě nebyl objeven.

Zkoumejte dál a krok za krokem naleznete dostatečný důkaz k nevyhnutelnému závěru, že klasická Scaliger-Petaviovská chronologie je falešná a tedy je falešná i celá starověká a středověká historie, která se dnes všeobecně akceptuje. Po přečtení této knihy určitě získáte čerstvý a velmi podezíravý pohled na všechno, co se říká nebo píše o „starověké“ nebo „tajemné“ řecké, římské, egyptské a dalších civilizacích.
Henry Ford jednou řekl: „Dějiny jsou víceméně kecy“.

Přední matematik Anatolij Fomenko to dokázal.
Jan Havran z Trojvlčí, nejvyšší kapitán Šerých plášťů.
Obrázek

Uživatelský avatar
Princ Evžen Savojský
Osobní Strážce Obří Chobotnice
Osobní Strážce Obří Chobotnice
Příspěvky: 3438
Registrován: 10 dub 2006, 07:27
Bydliště: Hundred Acre Wood
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Princ Evžen Savojský » 28 dub 2007, 22:34

Kdo ztratil středověk?
aneb
Co stojí za pokusem vnutit historii Novou chronologii?


napsal Jason Colavito (otištěno v časopise Skeptic magazine, roč. 2004)

Roku 1685 anglický učenec jménem Jean Hardouin vydal Historii Naturalis římského autora Plinia staršího. Hardouin však měl zvláštní pochybnosti o původu této knihy. Byl přesvědčen, že všechny starověké řecko-římské památky jsou padělky nastražené benediktýnskými mnichy. Až do své smrti roku 1729 nepodal přesvědčivé vysvětlení, proč by benediktýni falšovali takový kus historie, ani nepodepřel svá tvrzení byť jediným důkazem.
Současný Hardouinův pokračovatel tvrdí, že padělán nebyl jen klasický starověk, ale i celé dějiny středověku. Ruský matematik Fomenko vynalezl systém, kterému říká Nová chronologie, který podle jeho slov jasně ukazuje fiktivní povahu středověku. Profesor Moskevské univerzity vydal knihu Starověk ve středověku: řecká a biblická historie, v níž dokazuje, že lidské dějiny by měly být zhuštěny z tisíciletí do staletí. Pro Fomenka se lidstvo nerozvíjelo po celá milénia, ale stihlo to během několika staletí.
Anglická verze Fomenkovy knihy byla v září 2003 publikována pod názvem Historie: fikce nebo věda, s křiklavým obalem zobrazujícím ukřižovaného Krista, ale není nutné kupovat si knihu, abychom se mohli poučit o Fomenkových teoriích. Překladu knihy (do angličtiny) předcházelo uveřejnění stručného shrnutí Fomenkova bádání. Dílko nazvané „Nová chronologie a nová podoba anglických dějin – Britské impérium jako přímý následovník římsko-byzantské říše“ a sepsané G. V. Nosovským je stejným hříchem proti anglické historii jako je hříchem proti anglickému jazyku :) . Přesto představuje důležitý a poučný náhled na novou vlnu alternativní historie. Historie, která zdá se přitahuje hlavně Rusy, protože je projektována tak, aby post-sovětskému Rusku vrátila dávnou velikost.
Fomenko oslovuje své čtenáře s tím, že anglické dějiny jsou defektní. Tvrdí, že zdrojové texty, které utvářejí naše porozumění Británii od římské okupace až k Vilému Dobyvateli, jsou špatně datované: „V pravdivé verzi dějin se starověké a středověké anglické události odehrály v období, které začíná 9. – 10. stoletím. Navíc se mnoho těchto událostí prokázalo jako odlesk jistých jevů opravdové římsko-byzantské historie 9. – 15. století. Z toho vyplývá, že Velká Británie je přímý následovník středověké Byzance.
… pokračování přístě
Jan Havran z Trojvlčí, nejvyšší kapitán Šerých plášťů.
Obrázek

Uživatelský avatar
Princ Evžen Savojský
Osobní Strážce Obří Chobotnice
Osobní Strážce Obří Chobotnice
Příspěvky: 3438
Registrován: 10 dub 2006, 07:27
Bydliště: Hundred Acre Wood
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Princ Evžen Savojský » 29 dub 2007, 18:43

Kdo ztratil středověk? - pokračování

Podle Fomenka byly původně čtyři zdroje historického poznání – knihy, které označuje jako A, B, C a D. Poslední tři byly nedokonalé kopie knihy A – Pravé Historie. V průběhu času, jak byly přepisovány a duplikovány, každá z nich se tak překroutila, že se začalo předpokládat, že tvoří čtyři oddělené dějiny, než že by byly chybné kopie stejného příběhu. Když se tedy pozdně středověcí autoři rozhodli zapsat dějiny, nešťastnou náhodou vytvořili historii čtyřikrát delší, nežli má být, když čtyřikrát zopakovali ten samý dějinný příběh. Fomenko věří, že to vysvětluje „podobnosti“, které nachází v různých epochách lidských dějin. Tento objev mu umožňuje rekonstruovat Pravou Historii sloučením čtyř „historií“ v jednu trvající několik stovek let.
Svojí zhuštěnou verzi dějin nazývá „vláknitá (struktura) kronika“. Tři kroniky B, C a D byly začleněny do A, každá jako pevný blok, prostým posunem dopředu přibližně o 333, 1053 a 1778 let v tomto pořadí.
Jakým způsobem se Fomenko rozhodoval při posunu dat? Odpověď na tuto otázku míří přímo k jádru věci, proč jeho teorie nedávají smysl. Fomenko tvrdí, že se rozhodl použít své znalosti vysoké matematiky ke studiu dějin. Začal zkoumáním astronomických jevů zaznamenaných v Ptolemaiově Almagestu, což je text z 2. století n. l., který katalogizuje umístění 1028 hvězd a zavádí koncept epicyklů k popisu retrográdního pohybu planet. Fomenko je toho názoru, že Almagest ve skutečnosti zaznamenává astronomické jevy od 7. do 13. st. n. l. Své dedukce objasňuje v brožuře Geometrické a statistické metody analýzy postavení hvězd (Geometrical and Statistical Methods of Analysis of Star Configurations). Bez použití komplikované matematiky se však Fomenkově metodě analýzy postavení hvězd jen málo daří prokázat jeho závěry. Ačkoliv přiznává Ptolemaiovým údajům nepatrnou chybovost, jen nucen posléze pracovat s tím, že Ptolemaiovy údaje jsou bez chyby, aby dokázal dojít k „pravdivým“ údajům. Každá další chyba v Ptolemaiových číslech by mohla – a taky tak činí (nepředpokládáme, že je Ptolemaios dokonalý astronom) – rozbít všechny Fomenkovy kalkulace
Na bázi své výstřední interpretace Ptolemaia Fomenko prohlašuje veškerou historickou chronologii za mylnou. Římské impérium, tvrdí, ve skutečnosti začalo v 9. st. n. l. a jeho východní polovina, blahosklonně zvaná byzantská („byzantský“ byl hanlivý přívlastek spojený s pohanstvím, kterým Svatá říše římská častovala svého východního rivala), byla pravým vzorem a modelem celé historie. Fomenko dochází k závěru, že britská historie je ve skutečnosti byzantská historie, že angličtí králové byli jen přejmenovaní byzantští císařové, a že celé tyto dějiny byly zkonstruovány poté, co se uprchlíci z padlého byzantského hlavního města „vrátili“ do Anglie roku 1453 a přinesli své dějiny na tento barbarský ostrov.
… pokračování příště
Jan Havran z Trojvlčí, nejvyšší kapitán Šerých plášťů.
Obrázek

Moo
Nadpraporčík
Nadpraporčík
Příspěvky: 572
Registrován: 23 dub 2006, 20:55

Příspěvek od Moo » 05 bře 2008, 22:41

Nemělo by být další pokračování :evil: ?

Uživatelský avatar
hadour
Štábní praporčík
Štábní praporčík
Příspěvky: 733
Registrován: 17 črc 2006, 13:37
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od hadour » 05 bře 2008, 22:48

Moorow píše:Nemělo by být další pokračování :evil: ?
Trubko, mohl jsi počkat ještě měsíc a kus a oživit to téma stylově po roce.....

Uživatelský avatar
Princ Evžen Savojský
Osobní Strážce Obří Chobotnice
Osobní Strážce Obří Chobotnice
Příspěvky: 3438
Registrován: 10 dub 2006, 07:27
Bydliště: Hundred Acre Wood
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Princ Evžen Savojský » 05 bře 2008, 22:48

Moorow píše:Nemělo by být další pokračování :evil: ?
Sakra. Těšil jsem se, že na tohohle klasika akademické konspirace už všichni zapomněli :D
Jan Havran z Trojvlčí, nejvyšší kapitán Šerých plášťů.
Obrázek

Moo
Nadpraporčík
Nadpraporčík
Příspěvky: 572
Registrován: 23 dub 2006, 20:55

Příspěvek od Moo » 06 bře 2008, 11:38

Princ Evžen Savojský píše:Sakra. Těšil jsem se, že na tohohle klasika akademické konspirace už všichni zapomněli :D
No tedka sem si na něj vzpoměl a přečetl sem si všech 7 stranek vaši diskuze i tohle ( veděl sem že to tu je ale tehdy se mi to nechtělo čist a sledovat).. :D No a nechapu proč to tak nahle skončilo? ( myslim ty překlady) :(

Uživatelský avatar
Princ Evžen Savojský
Osobní Strážce Obří Chobotnice
Osobní Strážce Obří Chobotnice
Příspěvky: 3438
Registrován: 10 dub 2006, 07:27
Bydliště: Hundred Acre Wood
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Princ Evžen Savojský » 06 bře 2008, 11:49

Moorow píše:No tedka sem si na něj vzpoměl a přečetl sem si všech 7 stranek vaši diskuze i tohle ( veděl sem že to tu je ale tehdy se mi to nechtělo čist a sledovat).. :D No a nechapu proč to tak nahle skončilo? ( myslim ty překlady) :(
To je jednoduché, protože se mi už nechtělo 8)
Jan Havran z Trojvlčí, nejvyšší kapitán Šerých plášťů.
Obrázek

Odpovědět

Zpět na „Historie“