Postupná hra - Německo 1944

Reporty z multiplayer her hráčů po Hamachi pro Hearts of Iron 2: Doomsday - Armageddon

Moderátoři: Atlantis, Vals, Phoenix

Picma.

Postupná hra - Německo 1944

Příspěvek od Picma. »

20.červen - 20.červenec 1944
Přišlo léto roku 1944. Počátek konce sil Osy. Německo pomalu, ale jistě zůstávalo v Evropě osamoceno. Na východě se zbytky hrdého Wehrmachtu snažili udržet extrémně dlouhou frontu, frontu která jako jedinná stála jako zeď proti Bolševismu. Na západě kapitilastické národy podnikly invazy do Francie. I zde je situace beznadějná a demobilizované jednotky jen stěží brání Spojencům k průlomu a útoku na Paříž.
Vlajce do posledního dechu věrni“ Je tomu tak. Tito muži stojí na ztracených pozicích, ale svůj úkol splní, úkol na němž závisí… osud Evropy, osud světa…“

Když uprostřed ledna 1944 nepřítel s přesilou zaútočil, patřil kapitán Picma k těm statečným… kteří nevzdali odpor ani když vyčerpali veškerou munici. Poté však byl kapitán Picma zraněn dělostřeleckým granátem a odvezen do nemocnice. Následně mu byl poslán dopis od Vůdce: Ve vděčném ocenění Vašeho hrdinského nasazení v boji za budoucnost našeho národa Vám propůjčuji jako 180. vojákovi německé armády Dubové ratolesti s meči a brilianty k Rytířskému kříži Železného kříže a zároveň povyšuji na polního maršála.
Nyní, 20.července když jsem se vrátil z nemocnice me Vůdce zavolal do svého hlavního stanu ve Východním Prusku. Ihned jsem přijel.
Samozřejmě přitom nesměl chybět kameraman a vše zdokumentoval:
http://www.vojna.net/galerie/displayima ... =24&pos=17


Zde mě Vůdce jmenoval vrchním velitelem všech německých sil a řekl že osud národa teď leží na mích bedrech.

23. června začala evakuace z Francie. Situace byla neudrzitelná a tak se všechny jednotky stahli na Siegfriedovu linii kam byly z východu převeleny další jednotky.
Všěchny jednotky měli na místo dorazit do 8. července.

Zároveň se z Dánska přesunula do Berlína jedna divize a z Norka se do Holanska přesunulo na 5 divizí.

Nařídil jsem stavbu "Východního Valu" který běžel od Berlína k severní Itálii.

Na východě jsem se pokusil zkonsolidovat frontu, na severu se mi podařilo zastavit sovětskou ofenzívu avšak ve středu fronty se vyskytly mezery a jednotky jsou dezorganizované. Na jihu sověti postoupily o pár provincii ale situace je stabilizovaná. Německý denník hlásil: Sovětská vojska útočí ze všech směrů bez ohledu na vlastní ztráty na lidech a materiálu“. A článek pokračuje: „…V zápasu, který vyžaduje nervy, pěsti a ocel získaly nehynoucí slávu všechny útvary: Granátníci, ženisté, tankisté i dělostřelci…získaly nehynoucí slávu“. V těchto slovech je naznačena absolutní převaha Rusů. Ať již materiální, tak i v lidském.
10. června sovětská ofenzíva ztratila dech a situace na východě je stabilní.
V Itálii Britsko-Americká vojska podnikla ofenzívu (už to neni tak jednoduchý v Itálii jako ve 2ce) a zahnala naše vojska do severní Itálie kde se opevněli a kontrolují situaci.

Nyní přišel čas na ofenzívu na západě. Ještě než Spojenci obsadili Belgii byly odtud odpáleny rakety V-1 a V-2 které snížili infrakstrukturu na 5% a zamezili na čas další Spojenecke akce. Nyní je připraveno na 13 tankových, 10 motorizovanych a 10 peších divizí které jsou připraveni zopakovat svůj úspěch z roku 1940. Vůdce nařídil, já provedu! Odletěl jsem na západ kde jsem vypracoval plán útoku. Naše vojska měla překročit Ardeny a obklíčit Spojence v Belgii a pak pokračovat směrem na Paříž.
Vůdce taky nařídil, aby ponorky které jsou nyní přirpaveny, byli ve vhodny okamžik použity a zničily zásobování Spojenců. Vůce také zajistil na 1 000 galonů ropy ze Švédska. Operaci jsem naplánoval na 20. července.

Avšak když můh Horch jel do mého štábu byl napaden hloubkovým bombardérem a ja těžce raněn. Proto jsem velení předal polnímu maršálovy Lukynovy.

Obrázek
Lukyn2
Štábní praporčík
Štábní praporčík
Příspěvky: 781
Registrován: 24 led 2006, 20:32
Bydliště: Brno, NEJlepsi mesto
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Lukyn2 »

Ihned po Picmově zranění mi přišel telegram abych odcestoval do Berlína. Zbalil sem si saky paky,a z mého sídla v Rakouských alpách sem odjel. Ihned po dojeti sem byl jmenován vrchním velitelem vojsk osy.
Druhý den sem zahájil ofenzivu na západě. Ta probíhala dobře, v Lucemburku sem obklíčil 8 nemeckých a amerických tankovych a mechanizovaných divizí. Byli zničeny. Byla zpět dobyta paříž. Nyní ale odpor začína zesilovat,takže tedy to bude zajímavý.
Na východě sem byl nucen ustoupit.
Došel mi telegraf od Führera: Další ústup na východním frontu nepřichází v úvahu. Je vaší poviností Herr Lukyn zastavit okamžitě postup bolševiků do německa
Dělal jsem co sem mohl ale stála proti mě dvoj, někdy i troj násobná přesila. Když byla situace neudržitelná,musel sem ustoupit. Druhý den ráno mi přisel telegram, abych se jak jinak,dostavil do Berlína. Předstoupil sem před Hitlera. V jeho řvu sem rozeznal jen nějaká slova. Zněla jako: strašlivá opovážlivost, drzost,neuposlechnutí rozkazu,poprava. Po té, co sem si utřel drobky kterýma mě poprskal z obličeje sem byl odveden na dvůr. Zde jsem byl postaven před popravčí četu. Těsně před výstřelem sem provolal:Sláva třetí říši a německu
Padly výstřely
Byl jsem mrtev dřív, než tělo dopadlo na zem, němečtí vojaci mají skvělou mušku


tady je screen: Obrázek

Edit Jajjun upravil jsem ten obrázek.
Student toho, co Vals
von Hes
Štábní rotmistr
Štábní rotmistr
Příspěvky: 298
Registrován: 22 led 2006, 19:43
Bydliště: Praha 8
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od von Hes »

Jakmile byla oznámena zpráva,že byl Lukyn popraveen,zjistil sem si jak to bylo .Ve skutečnosti byl tento generál ,raněn sověty a Vůdce nechtěl připustit aby si německý lid myslel,že východní hordy mohou byť jen škrábnout hlavního velitele ,proto tato kamufláž .
Po Lukynově zranění byli okamžitě svoláni všichni významní generálové . S jejich souhlasem jsem byl v noci ze 17. na 18. srpna jmenován hlavním velitelem vojsk.
Shlédnul jsem všechny fronty a můj dojem z Lukynovi práce byl velme,velmi dobrý.Na západě stačilo přes 3 nepřátelské divize prorazit ke kanálu a na východě byl chytrým ustupem získán čas.

Západní fronta
Okamžitý útok na Le Havre 9 tankovými divizemi nám zajistil přístup ke kánálu a způsobil obklíčení spojenců v "Calaiské kapse" .Podle rozvědky se zde ocitlo asi 15 divizí (už si to nepamatuju :oops: :D ) .Následoval útok po celé délce fronty této kapsy a kdyyž už se zdálo že je soupeř poražen a bude zničen, tak se v Rotterdamu a Amsterodamu vylodili Američané . Nicméně invazní síly byli od sil v kapse včas odděleny a Calais bylo dobyto.

Obrázek

Na východ od invazní sil až k Porúří byly jen 3 tankové divize a přesto že byly na 20 % svých stavů daly se do pohybu. Nepřítel v Holandsku nás i přes svůj malý počet ješté chvíli zlobil a až po čase vyl v Ultrechtu zničen.

I bez sil které stále bojovali v Calais a Holandku sem se rozhodl zaútočit na hlavní frontě a byl jsem úspěšný zejména na jihu u hranic se Švýcarskem.Po uvolnění armád z kapsy byl útok po celé šířce fronty zahájen naplno.Nepřítel byl obklíčen a zničen například v Cherburgu.

Obrázek
(tady v Cherbugu ještě nikoho nemá)

Pak už jsme se valili do Francie jako lavina a Spojenci nás nebyli schopni zastavit. Divize které dobyli Ultrech se ani nestačili zapojit do dalších bojů. Je jen otázka času kdy bude nepřítel ve Francii zničen ,ale je třeba si dávat pozor na silné obrněné i pěší svazy na hranicích Itálie a Francie .

Italská fronta
Tato fronta vypadala,že se celý měsíc nehne,a přesto se zde nakonec tvrdě bojovalo. Když začal náš postup ve Francii Spojenci zdejší jednotky hodné oslabili a já jsme se rozhodl zaútočit. Nejdřív sem dosáhl západního břehu Itálie .Následné byl proveden 12 divizemi útok na Rimini a odtuď jsou podporovány další útoky na západním pobřeží. Díky tomuto postupu se nám podařilo oddělit spojenecká území ve Francii a Itálii.
10 divízí generála von Mansteina je připraveno prorazit do Francie jakmile bude mít oporu z druhé strany,protože kvůli silným spojeneckým pozicím (které sem již zmínil) nejsou schopni sami prorazit. Na této Frontě očekávám drtivý postup na jih za předpokladu že nebude oslabena . Ale v nouzi jinde můžeme odtud nějaké jdnotky přesunout (Mansteinovy svazy nebudou nutné po porážce Francie ani pro další postup na jih) . Toď vše z této oblasti.

Východní fronta

Obrázek

Tady jsem měl jednotky díky Lukynovi na nové lini,takže stačilo přeoranizovat jednotky.V Rumusku byl ústup o jedno území možná zbytečný,ale nyní je mnohem lepší spojení s ostatníma armádama.V Rumusku jsou naše jednotky víc na severu,aby mohli rychle ustoupit a spojenci na jihu. Ve středu fronty porazol nepřítel naše uskupení mezi Prezymzlem a Lublinem,ale předpokládám opětovné dobytí,tady se fronta jinak nehýbala.
Na severu je situace o poznání horší. Sami jsme opustili Konigsberg a nepřítel dobyl Elbing,který byl sice získán zpět ale v Toruni jsme byli poraženi.Ta musí být získána zpět .Lomza a a Varšava byly obsazeny. Předpokládám vznik navé fronty na ose Elbing-Torun-Radom-Kielce-Premyzl (Crakow) a dále na jih.

Jelikož byl měsíc ve funkci velmi náročný,rozhodl jsem se podat rezignovaci kvůli unavě a Vůdce ji s nelibostí přijal .Řekl mi,že se nemusím stydět za své počiny ani ve srovnáni s velkými generály jako jsou Lukyn a Picma,z jejichž poctivé práce jsem celou dobu těžil ....
"Až si odpočitenete,von Hesi,vraťte se a dobyjte pro Třetí říši slávu",řekl na závěr .Já odvétil "Ja,mein Fuhrer" a odjel jsme do Dánska na několikaměsíční odpočinek.

Obrázek
Picma.

Příspěvek od Picma. »

Příští den došel rozkaz hlavního stanu, aby štáb okamžitě odjel na východní frontu a vyměnil velení polního maršála von Hese, který odjížděl na západ do Berlína. 17.-18. září se můj štáb usadil ve Wald-Sieversdorfu (4 km severovýchodně od Münchebergu).
Ihned jsem se sešel s velitelem Bußem který velel jednotkám ve východním Prusku, čítající 40 divizí. Vylíčil mi situaci a poukázal na to, že je nutno počítat s ofenzívou sovětských vojsk a dodal že armády ve Středu a na Jihu fronty na tom nejsou o moc lépe. Vydal jsem rozkaz že 9. armáda má za všech okolností a za cenu jakýchkoli obětí udržet frontu na severu, protože tady se bude rozhodovat o osudu Berlína.
Nyní jsem se obrátil na západ. V severní Itálii byla 10.armáda na ofenzívu. Ta začala 25. září a britské pozice byli rychle obsazeny, avšak špatný terén znemožnil rychlejší postup. Ve Francii mezitím odpor slábl, severní a střední Francie byla obsazena a do našich rukou padlo na 2 000 galonů ropy. 15.armáda 6. října dorazila do
Marseille a tím odřízla Američanům ústupové cesty k moři. Na 17 divizí bylo obklíčeno v Lyonu a 10.října generál Patton podepsal kapitulaci. Divil jsem se že si neprohnal kulku hlavou a raději se potupně vydal do zajetí. Nyní ještě zbývalo v držení Spojenců Grenoble-Genoa-Turín, francouzské a italské pevnosti ještě z předválečných dob. Rozvědka hlásila že Spojenci tam mají ještě na 20 divizí. Proto Fuhrer vydal rozkaz ať 5 . armádní sbor, který byl v severní Itálii držen jako záloha, zaůtočí směrem na Genoa a odřízně američanům znovu cestu k moři. To se povedlo a 15.října držely Spojenci už jen Turín. Vyčkal jsem na příjezd 10 tankových divizí které likvidovaly zbytky odporu v jižní Itálii a zahájil útok. Na 20 divizí ovšem nedokázalo američany z jejich pevností v horách vystrnadit a tak operace skončila nezdarem a američane zůstavají nadále v obklíčení.
Admirál Canaris mě informoval, že Spojenci chystají novou vyloďovací operaci v sektoru Calias. naštěstí jsem měl v tom prostoru 4 divize a tyto čtyři divize utopily útok 15 spojeneckých divizí v krvy. Spojencům došly síly. V Itálii jsem obklíčil ale velitel tamnější posádky odmítl kapitulaci. V oblíčení tedy nadále zůstává 8 divizí.

Ve 3:00 22. října vylétly nad předmostí tři červené světlice a hned nato zahájilo cca 20.000 děl, minometů a gardových minometů 30-ti minutovou dělostřeleckou přípravu, která měla otevřít jednotkám Rudé armády cestu na na Slovensko. Noc se najednou rozzářila sérií výbuchů. Zároveň se zahájením dělostřelecké přípravy zaútočilo na zjištěné štáby a místa soustředění německých vojsk cca 100 lehkých nočních bombardovacích letounů Po-2 patřící s úkolem dezorientovat a narušit sestavu nepřítele. Fronta byla prolomena a nepřítel vzoupil na Slovensko. Ihned jsem zavolal polnímu maršálovy von Bockovy v Krakowě a polnímu maršálovi von List v Prešově. Rozkaz zněl: Situace se musí zlepšit, 1. armáda se přiblíží k Přemyslu a zaútočí na nepřítele spolu s 12. útočnou armádou generála Eickeho, která se přiblíží z jihovýchodu. Bude to útok na jižní křídlo ruských armád útočících na Košice. Tyto útoky změní situaci v náš prospěch.A skutečně. Ruské linii byli proraženy a 12.sovětských divizí se ocitlo v oklíčení. 25.října tyto jednotky kapitulovaly.

Ve 5:20 vyrazily z torunského předmostí sovětské pěší divize podporované tanky a samohybnými děly proti německým pozicím vpřed ke svým cílům. Před prvními sledy dopadala dělostřelecká palebná přehrada, která se přenášela vpřed podle předem stanoveného časového rozvrhu. Vojáci i jejich velitelé byli přesvědčeni, že z německé obrany nic nezůstalo. Současně zaútočilo i 740 nočních bombardovacích letounů Il-4 18. letecké armády na německé pozice nacházející se v hloubce cca 4-6 km s úkolem zničit dělostřelecké a obranné pozice v německém týlu. Přesila byla ohromná, německé linii nevydržely a musely opustit severní a střední Polsko a stáhnout se na poslední obranou linii. Berlín se stal frontovým městem. Vhledem ke kriické situaci na severu obnovili rusové útoky i na jihu a ma´darské jednotky houfně opuštěly své pozice. I zde je situace kritická. Navíc rudá armáda pronikla do Rumunska. Obeznámil jsem situaci Fuhrerovy s myšlenkou stánout všechny jednotky z Rumunska a Maďarska na východní val. Fuhrer to odmítl a řekl, že mě dočastně zbavuje velení.

Do svého deníku jsem si zapsal, že jediná možnost je vypořádat se s zbytekem nepřítele na západě a rychle přesunout jednotky na východ.
. Hitler

obrázek:
http://web.nanic.cz/files/report-nemecko-90910.bmp
von Hes
Štábní rotmistr
Štábní rotmistr
Příspěvky: 298
Registrován: 22 led 2006, 19:43
Bydliště: Praha 8
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od von Hes »

Jak Führer řekl ,tak se stalo :Picmova práce byla sice poctivá na západě ,kde vybil zbytek spojenců , skvělá v Itálii (obklíčení v Římě), ale na SV zklamal .....

Jakmile jsem zjistil ,že je v ohrožení samotný Führer v Berlíně ,zavolal jsem mu s tím ,že můžu nastoupit .S radostí moji nabídku přijal ....

Itálská fronta

V severní Itálii se hned 1. listpadu dalo do pohybu cca. 30 divizí ,kterým Patton v Turíně odolal ,ale 5. přijelo dalších 10 a tento schopný generál musel se svými 12 kapitulovat ....

V jižní Itálii nejdříve naše jednotky zničili Římskou kapsu a dále postupovali i přes drobné problémy (britové se vylodili v Neapoli a mále zničili mých 9 divizí ve Fotenze :oops: :D ) směr Taranto a Sicílie ...

Obrázek

Východní fronta

Co se týče severního úseku ,zvolil sem taktiku "neustále útoku" na území ohrožující Berlín .Věděl jsem že kdybych ho dobyl ,moc dlouho by v mých rukách nevydrželo ,takže na něj útočilo od 1. do 25. cca 90 divizí , čímž bylo zajištěno,že z něj nepůjsou žádné útoky na Berlín ....

Ve středním úseku jsem se držel až asi do 20. kdy byla dobyta Bánská Bystrica a linie proražena ... zde se projevila absence alespoň 15 divizí které by spojili skupinu armád Mitte a Süd. Ale nyní když přišli armády ze západu je veliká šance obklíčit asi 30 divizí rudých barbarů na Slovensku ... to se musí podařit .. útok již začal .... (z Žiliny do Košic)

Obrázek

Jižní úsek je díky absenci pohybu nepřítele klidný ....ale stejně zde musí být dislokováno asi 20 německých a 25 rumunských divizí ....

Norsko

Dvě britské divize se vylodili v Oslu ,a jelikoź naše síly (taky 2 divize) byli až v Narviku ,Britové obsadili jih Norska ....

Obrázek
Celková situace

Situace byla stabilizována a obranný specialista von Hes cítil ,že přichází čas rychlé ofenzivy a na tu je lepší jiný maršál ,Picma či Lukyn (toho času stále v nemocnici) .Až bude třeba postupného útoku bez rizika ,von Hes bude opět povolán .... [/b]
Lukyn2
Štábní praporčík
Štábní praporčík
Příspěvky: 781
Registrován: 24 led 2006, 20:32
Bydliště: Brno, NEJlepsi mesto
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Lukyn2 »

prosinec 1944-Valka se rozhoduje v Madarsku

Situace na vsech usecich fronty naprosto klidna. Jedine boje na uzemi madarska. Chybi zde divize,je tam mezera,rusove postoupili az k hranici s chorvatskem. Sice sem je manevrovanim 10 tankovych divizi zdrzel ale nic moc. Uz tam jede Model z italie,bude tam v pulce ledna,ale je s moralkou na dne. Poslal sem tam Rommela z Berlina,ale je teprve na ceste. Rusove stahli jednotky z utoku na berlin prave do tohohle uzemi je tam kapsa ktera je tak 300km mozna vic do vnitrozemi. Neda se to ubranit,proste postupuji bez odporu. Jsou tady dve vychodiska. jedno z nich je stahnout vsechny divize z rumunska a vychodu rise a stahnout se k chorvatsku,jinak hrozi rozdeleni rise na dve poloviny. Druhy vychodisko je aby se tam rychle dopravili ten rommel s modelem.

tady je obrazek,no vsak uvidite sami

Obrázek

troufam si tvrdit ze jestli rozdeli risi tak koncime....Ve francii se vylodily 4 divize frantiku,ale mely by se casem zvladnout.

Norsko je ztraceny....
Student toho, co Vals
Gen.Erwin Rommel
Kapitán
Kapitán
Příspěvky: 1576
Registrován: 07 úno 2006, 21:52
Bydliště: Hradec Kralové a Brno
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Gen.Erwin Rommel »


Leden 1945

Hned po nástupu do funkce jsem se sešel s Polním maršálem Rommelem a Modelem plan byl takovy stahnout se s Balkanu a branit se ve Venice a v Rakousku. Ale este nez jsem stacil dat rozkaz k tomu aby se me jednotky s balkanu stahli tak Rumuni a Bulharce se podřídili SSSR a stali se jeji loutkou Furer byl tak rozhnevany ze dostal mozkovou mrtvicku ale nastesti to prezil Ke konci meho pusobeni jsem castecne zajistil vstup do rakouska a Italie smerem k rakouskym hranici mse zene 9 divizi ve Venice je taky 9 divizi jinak Ve francii je to zatím docela klidne jen obcas se vylodi Francouzi ale zadna hruza. Jenom po strate Rumunska jsme stratili nejvetsi prideli ropy takze s tou je to spatny. Jinak v Norsku jsem znicil Britum Divizi.
30.ledna jsem jel v aute kousek od fronty když najednou před nase auto vlitla Koza a ridic to nevybral a narazili jsme do te kozi a ja si udelal trzne zraněni na have a byl jsem poslan do Italie abych si tam uzil trochu odpocinku.
Ted to po me prebere velky Marsal Picma
Obrázek
Konecna Situace
von Hes
Štábní rotmistr
Štábní rotmistr
Příspěvky: 298
Registrován: 22 led 2006, 19:43
Bydliště: Praha 8
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od von Hes »

Ačkoliv jsem myslel že já už budu postupovat do hlouby Ruska,nestalo se tak .Opět jsem musel uplatnit svoje obranářské schopnosti.
Západ
Maršálové Lukyn a Rommel (nevim kdo z nich) nezvládli rozmísení divizí.Než jsem to stačil napravit už se 20 divizí USA utábořilo v Cean ... veškré síly na západě (asi 8 divizi) se začatlo stahovat k Německu a z východu se vydalo dalších 9-12 .Soustřeďují se v Kolíně,snad se maršálovi Picmovi podaří nepřítele rozdrtit a Lukyn s Rommelem následně zase nepošlou všechny divize do vnitrozemí :evil: :evil: :evil:

Východ
Na severu sem zabezpečil Berlin dobytim Stettina a Küstrin,zároveň jsem tim uvolnil 20 divizí .Na severu můžem dále postupovat pokud si vzpominam (hrál sem to před 4 dny).
Ve středu fronty se koncentrují naše tankové svazy,které mohou udeřit všemi směry.
Na jihu jsme velmi slabí,stejně jako Sověti,ony tankové svazy ze středu mohou udělat v rudých řádách zde na jihu pěkný průvan.


bohužel jsem zapoměl udělat screen,sorry
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Picma.

Příspěvek od Picma. »

1. března 1945, pokud si vzpomínám, jsem obdržel rozkaz, abych se okamžitě dostavil na velitelství polního maršála von Hese. Nalézal jsem se na východní frontě, přesněji u Vídně kde jsem velel LXXXIV. sboru ale ihned jsem se vydal na cestu a velení jsem přenechal generálu von Choltitzemu. Po příjezdu mi oznámil, že mám od něho převzít velení na západní frontě. Řekl, že Vůdce je spokojen s jeho vedením defenzivy, ale na západě je potřeba mohutného protiúderu který by zahnal Spojence do moře. Dále mi řekl, že protiúder v západním směru má vést 116, 122, 17 tanková divize spolu s 3 motorizovanými divizemy. Když jsem pak u polního maršála přenocoval, rozjel jsem se ráno do Mons a na taktické veliteství 8.armády, jež se tou dobou nacházelo východněji od Bruselu. Nevzpomínám si přesně kde to bylo, protože veliteství bylo ukryto mezi stromy, stranou jakékoli vesnice. Všude vládl zmatek a oblast ovládalo Spojenecké letectvo. Následujícího dne jsem se vydal na objíždku svých jednotek. Vojáci v pěších jednotkách byli hodně zesláblí a žádná souvislá fronta neexistovala. Avšak morálka tankových jednotek byla vysoká.
Operace začala 10.března. První rozkaz který jsem vydal, zněl, že obrněné jednotky musí prorazit frontu u Lille, obsadit tamní letiště a pak pokračovat směrem na Dunkerque a odříznou tím Pattonovu armádu (většina obrněných a motorizovaných sil) v Ghentu.
Operace probíhala v pořádku a fronta u Lille byla proražena během několika hodin bojů. Avšak Britové se vylodily v zádech mé armády-v Rotterdamu a Amsterodamu. Mé veliteství se tou dobou nacházelo severně od Einhovenu a málem bylo při tomto obchvatném výpadu odříznuto. Personál mého veliteství byl po celí den v bojové linii. Ještě štěstí že američané nebyli při svém výpadu dostatečně důslední. Mezitím tankové jednotky dorazily do Dunkerque a odřízly 16 divizí v Ghentu a rozjely se na Paříž. Polní maršál Picma opět zachránil západní frontu a Fuhrer ho za to osobně vyznamenal a dostal dubové ratolesti s meči a brilianty.
Den před mím odvoláním jsem obdžel zprávu, že Rusové prorazily u Vídně a tak jsem byl okamžitě na tutu část fronty převelen. Fuhrer ještě neví koho teď dosadi na post nejvyššího velitele, bude to slavný polní maršál Rommel, hradina na slunci a nebo sněžní hrdina generál Lukyn, veterán z Finské fronty?


Obklíčené jednotky v Ghentu
Obrázek

Celková situace při mé odvolání a převelení na východní frontu.
Obrázek
Phoenix
18. Plukovník
18. Plukovník
Příspěvky: 2631
Registrován: 22 led 2006, 21:58
Bydliště: Mníšek pod Brdy(okolí Prahy)
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Phoenix »

pixmo ani jeden screen u tebe mi nefakci
Hetharia: Kníže Pavel z Pavlínova, král Terenie
Omluvte mi můj pravopis, ale jsem spíše matikář :D:D
Picma.

Příspěvek od Picma. »

j asi jsem je omylem smaznul
Lukyn2
Štábní praporčík
Štábní praporčík
Příspěvky: 781
Registrován: 24 led 2006, 20:32
Bydliště: Brno, NEJlepsi mesto
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Lukyn2 »

bude se jeste pokracovat?
Student toho, co Vals
von Hes
Štábní rotmistr
Štábní rotmistr
Příspěvky: 298
Registrován: 22 led 2006, 19:43
Bydliště: Praha 8
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od von Hes »

Teď je na na vás abyste si to od Picmy někdo vzal :wink: Takže s tim pohněte :wink:
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Duke
Poručík
Poručík
Příspěvky: 1035
Registrován: 16 dub 2006, 12:43
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Duke »

Můžu se přidat? :)
Obrázek
von Hes
Štábní rotmistr
Štábní rotmistr
Příspěvky: 298
Registrován: 22 led 2006, 19:43
Bydliště: Praha 8
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od von Hes »

Duke píše:Můžu se přidat? :)
asi ne,už je to daleko a je nás moc i tak :wink:
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Picma.

Příspěvek od Picma. »

ja bych to osobne zahral uz neco jinyho, napriklad za Finsko nebo tak nejak
Lukyn2
Štábní praporčík
Štábní praporčík
Příspěvky: 781
Registrován: 24 led 2006, 20:32
Bydliště: Brno, NEJlepsi mesto
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Lukyn2 »

cokoliv,hlavne postupku
Student toho, co Vals
von Hes
Štábní rotmistr
Štábní rotmistr
Příspěvky: 298
Registrován: 22 led 2006, 19:43
Bydliště: Praha 8
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od von Hes »

Picmo tak to aspoň někomu pošli ... Finsko bude o prdu
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Vals
23. Armádní Generál
23. Armádní Generál
Příspěvky: 8963
Registrován: 21 led 2006, 21:42
Bydliště: Nixon's back!

Příspěvek od Vals »

kdo pamatuje na moji Tibetskou psotupku na starým foru? :DCo třeba to dát za Číňany? :roll: a každý by odehrál dejme tomu 4 měsíce :roll:
Picma.

Příspěvek od Picma. »

von Hes píše:Picmo tak to aspoň někomu pošli ... Finsko bude o prdu
co a komu?
Odpovědět

Zpět na „Reporty z Hearts of Iron 2“