Pravda

Reporty z multiplayer her hráčů po Hamachi pro Hearts of Iron 2: Doomsday - Armageddon

Moderátoři: Atlantis, Vals, Phoenix

Odpovědět
Uživatelský avatar
Monthy1990
Praporčík
Praporčík
Příspěvky: 454
Registrován: 10 pro 2008, 19:45
Bydliště: Ostrava
Kontaktovat uživatele:

Pravda

Příspěvek od Monthy1990 » 26 čer 2017, 11:53

Slavnostní ročenka Pravdy u příležitosti nového roku 1933

Oficiální tiskový orgán ústředního výboru VKS(b)


Rok se s rokem sešel a nastává čas bilance. A s pýchou ohlíží se zpět i pracující celého světa a z nich nejradostněji ti sovětští. Vždyť uplynulý rok 1932 byl rokem, kdy navzdory posměchu cizácké buržoasie i jejich domácích pohůnků vykvetly do krásy květy nejkrásnější, květy práce, mírová kytice první sovětské pětiletky. A takováto událost, zaslouží si znovu zmínit, neboť ani dosavadní opěvování budovatelských úspěchů bledne před skutečnými plody práce dělníků, rolnictva a pracující inteligence. Tak tedy alespoň ve zkratce : objem sovětského těžkého průmyslu ta čtyři léta pětiletky vzrostl o více než 103%, lehký průmysl vzrostl o 84%. Kapitolu samu pro sebe tvoří pojmy jako DněproGes či Magnitogorsk. Byla vytvořena nezbytná základna pro další rozvoj první socialistické země, pro lepší život sovětských pracujících, pro lepší život dětí a mládeže. Jak však pravil soudruh Stalin, nesmíme usnout na vavřínech. Přes všechny úspěchy je pětiletka pouze prvním krokem na naší cestě ku komunismu. Masy pracujících pod vedením VKS(b) a soudruha Stalina dokázaly, že není pevnosti, které by komunisté nemohli dobýt. Dík Lenina ztratili pracující okovy, dík Stalina získají celý svět !

Obrázek


Mezinárodní situace
[quote]Boj mezi světovými imperialismy se zostřuje. V.I.Lenin[/quote]

Není mocnější zbraně, než je poznání. A protože marxisticko-leninské učení umožňuje vidět svět takový, jaký je ( tj. svět, jenž je úváděn do chodu třídnim bojem, což v současné imperialistické epoše znamená pedevším větší intenzitu tohoto zápasu. Pozn. redakce ), získal proletariát zbraň, dík které nemůže být poražen. Přesto je nutno myslet i na boj skutečný, nikoli jen ideový. Proto také druhý pětiletý plán počítá s výstavbou zbrojního průmyslu, pro potřeby Rudé armády a válečného loďtsva. Je nutno si uvědomit, že každá, byť jen zdánlivá slabost by nahrála reakčním dravcům.
Asijským "tygrem" je Japonsko. Pod feuduální maskou božského císařství si ostrovní kapitál brousí zuby na Čínu. To je ovšem chabou útěchou. Utrpení čínského lidu je bezpochyby předehrou k dramatu daleko většímu, neboť sovětské Rusko je japonské reakci trnem v oku.
Třídní rozpory v Evropě mají za následek nástup fašismu. Tajným snem evropské buržoasie je fašistické Německo. Nedejme se zmást frázemi o revokaci Versailles. Mezinárodní kapitál sbírá síly k rozhodnému útoku proti SSSR. Británie, Německo, Itálie tvoří úrodnou půdu, která živí krvelačné snění reakce polské, rumunské či finské.
A v neposlední řadě se probouzí i USA. Velká krize navždy mstela snění o americkém snu. Sociální smír v USA má být zaplacen krví. Filipíny a Kuba již poznaly pravou tvář dolarového kapitálu, kdo bude další na řadě ?
Prozatím je bezpečnost SSSR zajištěna rozpory v kapitalistickém táboře. V tichomoří se kříží zájmy Japonska, USA a VB. Středozemí je jablkem sváru mezi Brity a Italy. Široká podpora pokrokového hnutí v Německu, Francii a Španělsku brzdí snahy jejich válečné choutky jejich vládců. Bylo by však krátkozraké na to spoléhat. Sovětský svaz proto nespí. Cizí nechceme, své si však vzít nedáme !
Obrázek
Hasta la victoria siempre

Uživatelský avatar
jjelen
Kapitán
Kapitán
Příspěvky: 1919
Registrován: 17 kvě 2010, 11:38

Re: Pravda

Příspěvek od jjelen » 26 čer 2017, 19:01

Ano, doktrína socialismu v jedné zemi přináší své ovoce! Jsem ovšem zvědav, jak si generální tajemník chce poradit s imperialisty a plutokraty, kteří Sovětský svaz obklopují a již nyní dělají vše proto, aby jej zardousili. Vítězství revoluce je samozřejmě nevyhnutelné, ale nepřátelské síly je mohou značně pozdržet, dokonce i navzdory ocelové vůli pracujícího lidu a géniu revolučních vůdců...
Hetharie V.: Kancléř Jeho knížecí Jasnosti Jiřího Lormanwenského Marek z Lesohradu

Uživatelský avatar
Monthy1990
Praporčík
Praporčík
Příspěvky: 454
Registrován: 10 pro 2008, 19:45
Bydliště: Ostrava
Kontaktovat uživatele:

Re: Pravda

Příspěvek od Monthy1990 » 27 čer 2017, 09:02

sovětští pracující děkují za projevy přízně. Již brzy budou následovat další informace ( technická - nejprve budou roční shrnutí, bo nic moc se neděje, ve válce to bude častější. Každopádně se můžete těšit na řadu citátů z mé marxleninské knihovničky, od Lenina po Frunzeho. Otázky M-L jsou samozřejmostí ).
A poznámka nakonec - byť historie dala za pravdu slovům s. Stalina o budování socialismu v jedné zemi, tak vývoj zastavit nelze. Dík existenci bratrského Mongolska nestojí již SSSR osamocen !
Hasta la victoria siempre

Uživatelský avatar
Monthy1990
Praporčík
Praporčík
Příspěvky: 454
Registrován: 10 pro 2008, 19:45
Bydliště: Ostrava
Kontaktovat uživatele:

Re: Pravda

Příspěvek od Monthy1990 » 27 čer 2017, 23:03

Slavnostní ročenka Pravdy u příležitosti nového roku 1934

Oficiální tiskový orgán ústředního výboru VKS(b)


Z domova

Rok 1933 vstoupí do dějin jako první rok druhé sovětské pětiletky. Cíle tohoto plánu jsou jasné - další rozvoj sovětského průmyslu, kolektivizace - další krok na cestě ku socialismu. Co to znamená v praxi ? Od Leningradu po Vladivostok, od Baku po Murmansk probíhá masivní výstavba a rozšiřování průmyslových závodů a to především těch strategických, což zahrnuje především doly, huťě, ocelárny, traktorové a automobilové závody, elektrárny, přehrady. Saví se též první závody na výrobu elektroniky či letadel.
Co je ovšem klíčovým úkolem druhé pětiletky ?
[quote]Cesta kolchozů - jediná správná cesta. J.V. Stalin na první všesvazovm sjezdu kolchozních úderníků[/quote]

Socialismus bez přestavby našeho venkova je nemyslitelný. Klíčovým prvkem jednoty a stability celého SSSR je nerozlučitelný svazek dělníků a rolníků a z tohoto důvodu je zemědělství věnována náležitá pozornost. Na jedné straně jsme byli svědky masivního nárůstu počtu kolchozů - ovšem prozatím bez odpovídající nadstavby a tou je právě výše uvedené industrializace se zaměřením na potřeby venkova - výroba traktorů a kombajnů, výroba hnojiv v rámci nově budovaného chemického průmyslu. To je jediná správná cesta, cesta k socialismu.
Obrázek

Obrázek


Vzhledem k úspěchům naši socialistické výstavby ( a také vzhledem k mezinárodní situaci, ovšem o tom později ) jsme byli v druhé polovině roku svědky sbližování SSSR a kapitalistické ciziny. Světovou avantgardu, šestinu zemského povrchu nelze ignorovat. A tak v listopadu dochází k uznání SSSR ze strany USA a taktéž ku vstupu SSSR do Společnosti Národů. Toto mírové snažení bylo završeno pakty o neútočení s Itálií a provincií Xinjiang. Nutno zmínit především neúnavnou práci a iniciativu lidového komisaře zahraničních věcí, soudruha Litvinova. V době doznívající kapitalistické krize a nástupu imperialistických nálad je nutné mobilizovat mírové a pokrokové síly celého světa !
Bdělý sovětský lid a především slavná sovětská ČEKA mezitím pokračovali v očistě strany od zrádců, cizáckých zaprodanců a lokajů světové buržoasie. Pochybení Tomského, Rykova a dalších budiž varování všem poctivým pracujícím, všem členům slavné VKS(b).

Mezinárodní situace

Rok 1933 byl též rokem velikých změn na světové scéně. V Evropě to byl především výsledek německých voleb. Navzdory nechutné štvavé kampani buržoasie dokázala Komunistická strana Německa získat více 4 800 000 hlasů. Vítězem voleb se však stala NSDAP. Sovětský lid si nedělá žádné iluze o povaze této fašistické partaje. Pod maskou národovectví a laciného sociálfašistického podbízení se dělnictvu se neskrývá nic jiného, než nový nástroj světového kapitálu v boji proti SSSR. Vystoupení ze Společnosti národů budiž důkazem. Nové Německo má být nástupním bodem k nové křížové výpravě, k nové intervenci, k nové válce. Odpovědí sovětských pracujících je jasná - ještě usilovnější pracovní nasazení !
USA, které se po posledním krachu na burze a následné těžké krizi zmítají nad propastí, umožnili vznik samostaného Filipínského státu. Nejedná se však o nic jiného, než o pouhou zástěrku, než dolar opět nabude sil pro své krvelačné rejdy. K tomu má napomoci nová politika presidenta Roosvelta, tzv. New Deal. Slibem nezarmoutíš, ovšem sliby těžko zasytí milióny hladovějících američanů. Nikoli Nový úděl, ale aktivní politika proletariátu, to je lék na těžkosti USA. Strana a Stalin náš lid nakrmili, oblékli a poslali do škol. Kam dostane USA Roosvelt ?
V Číně mezitím pokračuje občanská válka. Tzv. Nacionalisté pokračují ve své marné snaze o likvidaci KSČ. Ta však nejenže odolává, ale především uštědřuje reakcionářům tvrdé údery a navzdory mohutné materiální převaze Kuomintangu získává další pozice pro konečné vítězství čínského proletariátu. Do čínských záležitostí se koneckonců zapojil i SSSR, neboť zmatek v Číně je živnou půdou pro nejrůznější loupeživé bandy, které terorizují poklidné pohraničí našeho státu. Vláda provincie Xinjijang se v červnu obrací na vládu SSSR s žádostí o pomoc v boji proti těmto bandám, sdružených pod maskou Východního Turkestánu. Vláda SSSR splnila povinnost každého dobrého souseda a v tomto boji pomohla. Tvrdé boje u města Aletaj nakonec znamenaly další vítězství Rudé jízdy. Vedle generála Semjona Michajloviče Buďonného na sebe především upozornili též mladí a nadějní velitelé rudoarmějců jako G.K. Žukov, I.Š. Koněv či P.S. Rybalko.
Obrázek
Hasta la victoria siempre

Uživatelský avatar
jjelen
Kapitán
Kapitán
Příspěvky: 1919
Registrován: 17 kvě 2010, 11:38

Re: Pravda

Příspěvek od jjelen » 05 črc 2017, 13:31

Teď mě napadá, jestli DH nějak řeší konflikt mezi čínskými komunisty a jestli do něj jako SSSR můžeš nějak zasahovat...
Hetharie V.: Kancléř Jeho knížecí Jasnosti Jiřího Lormanwenského Marek z Lesohradu

Uživatelský avatar
Monthy1990
Praporčík
Praporčík
Příspěvky: 454
Registrován: 10 pro 2008, 19:45
Bydliště: Ostrava
Kontaktovat uživatele:

Re: Pravda

Příspěvek od Monthy1990 » 06 črc 2017, 10:22

Slavnostní ročenka Pravdy u příležitosti nového roku 1935

Oficiální tiskový orgán ústředního výboru VKS(b)


Z domova

Druhý rok druhé pětiletky je dalším nezpochybnitelným úspěchem Sovětského pracujícího lidu. Byla dokončena výstavba základních průmyslových kapacit, na niž navazuje výstavba další - pro sovětský pracující lid je splnění cílů druhého pětiletého plánu otázkou cti a nejen to - je to otázka doslova života a smrti. V době zostřování třídního boje, v době vyhrocování mezinárodní situace v důsledku imperialistického válečného štvaní je pětiletka jasnou a důtklivou odpovědí. Ano poctivé práci ! Ne spekulaci a válce !
Obrázek


Rozšíření výrobních kapacit umožňuje zaměřit se i na zvednutí obranyschopnosti Sovětského svazu. První na řadě je Sovětské námořnictvo, po léta chudý příbuzný pozemních vojsk a letectva. Vedle dokončení výstavby nové vlajkové lodě Baltské flotily, Oktyabrskaya Revolutsya, se započalo s výstavbou nových ponorek třídy K. Tyto tzv. křižníkové ponorky jsou světovou technologickou špičkou a jsou jasným důkazem o schopnostech nového sovětského průmyslu. Dokončení výstavby se plánuje na rok 1938 a tyto síly budou tvořit páteř Arktické a Tichomořské flotily.
Obrázek


Rok 1934 však také přinesl smutek a zármutek pracujícím celého světa. Podlá a zbabělá vražda zasloužilého bolševika a věrného Stalinova učedníka, milovaného tajemníka Leningradského oblastního výboru Strany Sergeje Mironoviče Kirova budiž výstrahou a mementem, jakých metod a způsobů hodlá mezinárodní reakce využít k oslabení prvního státu pracujících mas. Avšak ani zármutek nemůže zastavit cílevědomou a tvořivou práci miliónových dělnicko-rolnických zástupů. Naopak !
Obrázek

Tak si jej budeme pamatovat, tak zůstane v našich srdcích - po Stalinově boku.


Mezinárodní situace

Rok 1934 opět potvrdil, že za hranicemi SSSR číhá krutý svět mezinárodní reakce a jejich buržoasních pohunků. V lednu se skončila labutí píseň nezávislosti New Foundlandu. Zatímco v SSSR se pracuje na znění nové, socialistické ústavy, tzv. Britské imperium ( čti Žalář národů ) opět utahuje šrouby, v předtuše budoucích bouří. Avšak žádné šrouby nemohou odolat pracovitým rukám pracujících celého světa. Pamatujeme si tuto křivdu, příjde den odplaty, příjde den rudého New Foundlandu !
Na americkém kontinentě ještě zůstaneme. Jako na houpačce, tak se dají shrnout zprávy z vlajkové lodi kapitalismu, z USA. Zatímco v lednu president Roosvelt během projevu o stavu Unie s hrdostí vyhlašoval návrat výroby na úroveň z roku 1928, v březnu nastal další propad nechvalně proslulého Wall Streatu. A americký papír vydrží mnohé, vydrží však kapitalistický řád ?
Událostí, která poznamenala uplynulý rok v Evropě je tzv. Noc dlouhých nožů. Fašistické bojůvky pod vedením "vůdce" A. Hitlera ukázaly svou pravou tvář. Krvavá lázeň má dodat lesku nové říši. Zatímco persekuce komunistů a odborových vůdců nechala buržoasní tisk ledově klidným, o to hlasitější povyk pro stovku "mučedníků" jako známí štváči von Schleicher, von Bredow či krvelačná bestie Rohm. Zastrašováním kupuje si nacistická loutkovláda čas. Ten však neúprosně měří zbývající čas. Situace v Německu zůstává napjatá, ve vzduchu je již cítit vůni socialistické revoluce. Otázkou však zůstává, kdy se masy dělníků proberou ku zůčtování s katany německého lidu....
Definitivní konec ilusí o vzkříšení starého Německa přinesla smrt presidenta Hindenburga. Mouřenín pruského militarismu odešel. Nastupuje mouřenín nový, "čistý a bílý". Ani všechna revoluční rétorika Hitlerů, Goeringů či Goebelsů nemůže zakrýt pravou podstatu tzv. nacionálně socialistického hnutí - fašismus, válka, bída a hnus.
Obrázek

Státní pohřeb Hindenburgův


Nad dopisy čtenářů

Z celého Sovětského svazu množí se nám v redakci dotazy na situaci v Číně, respektive na dění uvnitř KSČ. Je pravdou, že situace je složitá - to je jasné vzhledem ku skutečnosti, že země je de facto uprostřed občanské války. Kominterna sice bedlivě sleduje dění ve straně čínského proletariátu, ovšem hlavní slovo co se personálních otázek týče mají členské masy KSČ.

příště - rok 35. První povídání o Rudé armádě plus tradiční přehled z venku i z domova
Hasta la victoria siempre

Uživatelský avatar
Monthy1990
Praporčík
Praporčík
Příspěvky: 454
Registrován: 10 pro 2008, 19:45
Bydliště: Ostrava
Kontaktovat uživatele:

Re: Pravda

Příspěvek od Monthy1990 » 10 črc 2017, 13:02

Slavnostní ročenka Pravdy u příležitosti nového roku 1936

Oficiální tiskový orgán ústředního výboru VKS(b)


Z domova

Rok třicátý pátý se skončil. Tři a pět, dvě čísla která uplynulý rok charakterizují, protože uplynulý rok byl především třetí rokem pětiletky. Opět jsme byli svědky mamutího úsilí sovětského lidu a stejně tak ohromujících výsledků této práce. Sovětský lid řekl, že druhou pětiletku splní již za čtyři roky. A Sovětský svaz je místo, kde platí co lid řekne. V prvních dnech nového roku 1936 je proto již jasné, že tento závazek bude splněn !

Obrázek


Co však především vytváří předpoklad pro tyto nejzářivější plody lidské práce ? Je to především politika VKS(b) pod vedením milovaného soudruha Stalina. Od NEPu rozhodným krokem k socialistické ekonomice, od bídy a hladu rozhodným krokem ku lepšímu světu !
Především je nutno vyzdvihnout novátorskou metodu práce, metodu bytostně komunistickou, metodu vlastní našemu lidu - údernictví či Stachanovština.

[quote]Stachanovské hnutí je výrazem nových technických norem,je vzorem vysoké produktivity práce, kterou může donést pouze socialismus. Proč socialismus může, musí a také nevyhnutelně zvítězí ? Protože je s to přinésti vyšší produktivitu práce než kapitalismus.
- J.V. Stalin na 1. všesvazové poradě Stachanovců, 17. listopadu 1935 -[/quote]


Ano, byl to prostý horník Alexej Stachanov, který se 31. srpna 1935 nesmazatelně zapsal do světových dějin. Jeho pracovní úsilí při výstavbě socialismu právem řadí se k největším událostem v dějinách lidstva. Protože co může být většího, než pracovat v zájmu všeho pracujícího lidu ? Celý svět s úžasem zatajil dech. Nemožné ? To slovo není v slovníku sovětských stachanovců !

Obrázek

Stachanov právem uchvátil i kapitalistický svět.


Zaměřeno na Armádu

Rok 1935 byl též významným rokem pro Rolnicko-dělnickou Rudou armádu. Z rozhodnutí ústředního výboru VKS(b) byla schválena nová koncepce sovětských ozbrojených sil. Za teoretickou přípravu a praktickou organizaci výstavby nové Rudé armády byl pověřen novopečený maršál SSSR Michail Tuchačevskij. Jeho koncepce výstvaby je založená na moderním pojetí války, především na její mechanizaci. Rudá armáda se tak má opírat o mohutné tankové síly a silné úderné letectvo. S tím též souvisí rozvoj nového druhů zbraní - výsadkového vojska. Společně s Tuchačevským byli do nové hodnosti maršála SSSR povýšeni též Vasilij Konstantinovič Bljucher a Alexandr Iljič Jegorov. Bylo též oznámeno zřízení Hlavního stanu vrchního velení Rudé armády ve složení : J. V. Stalin ( tajemník VKS(b), K. J. Vorošilov ( lidový komisař obrany ),M. Tuchačevskij ( náčelník generálního štábu ) B. M. Šapošnikov ( velitel Frunzeho vojenské akademie ), N. G. Kuzněcov ( lidový komisař námořnictva ) a Yakov Alksnis ( velitel Vojenských vzdušných síl SSSR ).

Obrázek

Výjev z tradiční vojenské přehlídky u příležitosti výročí VŘSR


Jaká je však situace v současné Rudé armádě ? Vyjádřeno čísly : 144 pěších divizí, 15 jízdních divizí, 8 divizí horské pěchoty, dvě tankové divize a divize motorizované pěchoty. Mohlo by se zdát a do jisté míry je tomu tak, že se jedná o majestátní sílu. Je ovšem nutno uvážit skutečnost, že SSSR je v obklíčení drtivé kapitalistické početní a bohužel zatím také určité materiálně-kvalitativní převahy. Z tohoto důvodu se má RA výhledově rozšířit ( viz výše ). Maršál Tuchačevskij se též zasazuje o modernizaci stávajících pěších divizí a tím vyvážit skutečnost, že nové svazky RA budou především tankové a letecké.
Letectvo je tvořeno 2 stíhacími skupinami ( Polikarpov I 15 ), třemi útočnými stíhacími skupinami ( I 16 ), jednou bombardovací leteckou skupinou ( TB 1 ) a těžkou bombardovací skupinou ( TB 3 ). Letecké síly též disponují určitým počtem dopravních letounů k zajištění vzdušných výsadků či zásobování.
Námořnistvo je tvořeno několika flotilami, z nichž nejvýznamější je Baltská flotila. Mohutný rozvoj prožívá především ponorkové loďtsvo - ve výrobě jsou nové ponorky třídy K.

[quote]Budemi-li mít dobré kádry a četné kádry pracovníků v průmyslu, zemědělství, v dopravě a armádě, bude naše země nepřemožitelná. Kádry rozhodují vše !
- J. V. Stalin, projev při propuštění absolventů akademií Rudé armády, 4. května 1935[/quote]


Mezinárodní situace

Mračna nad obzorem mezinárodních vzathů a světového míru se i nadále stahují. V lednu 1935 došlo ku dalšímu krůčku při demontáži Versailského systému, po tzv. Saarském plebiscitu se tato oblast opět plně připojila k německému státu. Povzbuzen tímto úspěchem ohlásil německý kancléř Hitler vytvoření Wermachtu, tj. nových německých ozbrojených sil a stím spojený plán jeho výstavby. K inspiraci tato loutka světového kapitálu nešla daleko.
Itálie se začíná vzpamatovávat z následků hospodářské krize. Klíčem k tomuto je zbrojení. Tak se konečně podařilo snížit nezaměstnanost pod 10 % ( a ještě se to vydává za úspěch! Srovnání s SSSR však ukazuje něco úplně jiného ). Miláček světového antikomunismu Musolini však ví, že zbrojení je dvojsečná zbraň. Aby překonal těžkosti s tím spojené, bylo nutno popustit uzdu krevalečné bestii militarismu. Obětí se stala Habeš. Tento takřka zapomenutý, zaostalý feuduální stát se stal cílem útoku italských fašistů. V nerovném boji neměl jediný zástupce nezávislých afrických států šanci. Kopí a předovky v nerovném boji proti tankům a bojovým plynům. Stojí však zelené pahorky Habeše za krev italského lidu ? SSSR byl zděšen bezzubou reakcí Společnosti národů a výzvy SSSR po razantnějším zákroku byly přehlíženy. Výsledek je na snadě - 16. června 1935 byl oznámen vznik tzv. Italské východní Afriky. Dojmy z těchto událostí vedly k volebnímu vítězství konsevativní strany ve Spojeném království.
V Asii bylo lze zaznamenat vítězství levice ve volbách na Filipínách.

[quote]Japonská agrese v Číně, anexe Habeše Itálií - v tom všem se projevuje urputné imperialistické zápolení. Nejde již jen o "pouhou" válku o zdorje a suroviny. Jde o nové rozdělení sfér vlivu.
- J. V. Stalin, z projevu na plenární chůzi UV VKS(b) -[/quote]
Hasta la victoria siempre

Uživatelský avatar
Atlantis
18. Plukovník
18. Plukovník
Příspěvky: 4692
Registrován: 08 říj 2006, 12:25
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: Pravda

Příspěvek od Atlantis » 21 črc 2017, 15:52

Jak to vypadá s dalším číslem našeho oblíbeného plátku?
Jinak nezačne vycházet v dohledné době i jako čtvrtletník/pololetník?
Oklamat, zmást, překvapit
("Stonewall" Jackson)

Uživatelský avatar
Monthy1990
Praporčík
Praporčík
Příspěvky: 454
Registrován: 10 pro 2008, 19:45
Bydliště: Ostrava
Kontaktovat uživatele:

Re: Pravda

Příspěvek od Monthy1990 » 24 črc 2017, 15:26

Slavnostní ročenka Pravdy u příležitosti nového roku 1937


Oficiální tiskový orgán ústředního výboru VKS(b)


Z domova

Uplynou staletí, vyrostou nové generace a svět se změní k nepoznání. Přesto, i lidé zítřka budou se znovu a znovu obracet k roku 1936, neboť tento rok je rokem, kdy spatřila světlo světa nová, socialistická ústava SSSR. Ač byla vyhlášena prakticky v samém závěru uplynulého roku, sovětský lid žil touto událostí po celý rok. Neboť ústava SSSR vychází pouze a jedině z vůle a přání pracujícího lidu a tak aktu vzniku předcházely tisíce hodin schůzí a manifestací pracujících, tisíce článků, dopisů, názorů a statí z nichž se jasně zrcadlilo odhodlání pracujících vytvořiti takovou ústavu, která by byla pevným základním kamenem naši nové, socialistické "všední" reality. A skutečně - všeobecné volební právo, rovnost všech občanů bez rozdílu barvy pleti, národnosti či pohlaví a především také zaručení základních životních jistot a potřeb všem pracujícím bez rozdílu.
Bude to dokument, dosvědčující, že se to, o čem snily a sní milióny poctivých lidí v kapitalistických zemích, stalo se již v Sovětském svazu skutkem ( bouřlivý potlesk )
- J.V. Stalin na mimořádném VIII. všesvazovém sjezdu sovětů 25. listopadu 1936
Obrázek


Nová socialistická ústava by však byla pouhým cárem papíru ( jak tomu bývá v tzv. západních "demokraciích" ) kdyby nestála na pevných základech, které byly položeny úsilím pracujících v rámci pětileky a kolektivizace zemědělství. Také v tomto roce opět rostla průmyslová základna SSSR takovým tempem, že přisluhovači kapitálu zmůžou se pouze na zmatené výkřiky o nemožnosti něčeho takového. Sovětská realita však mluví jinak !
Za důkaz může posloužit například světově ojedinělý výzkum profesora Kurchatova a stím spojený vznik výzkumu jaderné fyziky.

Zaměřeno na armádu

Nepřítel nikdy nespí a to platilo i pro rok třicátýšestý. Úspěchy při plnění druhého pětiletého plánu znamenají nové možnosti pro rolnicko-dělnickou Rudou Armádu. Do výroby se dostaly nové bitevníku SU 2 a dle platných direktiv by v roce 1940 VVS mělo disponovat šesti údernými skupinami, z nichž každá bude tvořena dvěma leteckými divizemi.
VVS též věbuje pozornost raketové technologii. V úpadkové cizině je tato oblast výzkumu na pokraji nezájmu, u nás se špičkoví odborníci, soustředění pod vedením S. Koroleva na základně v Archangelsku, zabývají praktickým využitím této technologie jak pro vojenské, tak především pro civilní účely. O dalších pokrocích na tomto poli budeme čtenáře informovat.
Další mohutný rozvoj RA se dá vzhledem k napjaté mezinárodní situaci očekávat v souladu s přípravou třetího pětiletého plánu...

Mezinárodní situace

Rok 1936 navázal na roky uplynulé, fašismus zvolna roztahuje své krvavé pracky. Ale postupně.
SSSR dal jasně najevo pokračovat v rozvíjení systému mezinárodní bezpečnosti. Avšak 5. ledna 1936 byl v Berlíně podepsán tzv. pakt proti Kominterně, údajně obraný spolek, ve skutečnosti však chatrná kamufláž nepřátelských úmyslů vlád Německa a Itálie vůči sousedním zemím. A skutečně, 9. ledna již německá vojska mašírují v Porýní, doprovázena lhostejnými pohledy Francouzských vojsk a nadšeným povykem Britských kapitalistů. Militarizace porýní vytváří první krok ku znovuvyzbrojení Německa. Riziko války je opět o něco vyšší, což potvrzuje též vypovězení Locarnské úmluvy ze strany Německa. Belgie doufá, že bouří ustojí pod rouškou neutralitu, nu uvidíme .
Tyto údálosti mobilizují pokrokové síly v celé Evropě a tak dochází k volebnímu úspěchu tzv. Lidových front ve Francii, Španělsku a Československu. Další události však ukazují, že spojenectví je hezká věc, ovšem bez bolševické dúslednosti poněkud bezzubá. 17. Července proběhl ve Španělsku neúspěšný reakční puč, který však přerostl v občanskou válku. Navzdory sympatiím lidu takřka celé Evropy zůstal SSSR jediným státem, který se za legitimní vládu postavil. Reakční síly si našly nového miláčka, generála Franca a ten s díky přijímá tanky a letadla, prozatím jen Italské a Německé výroby ( avšak embargo ze strany VB a F je v podstatě tichou verzí téhož ).
Obrázek


Degenerované Britské Imperium si zatím žije svými "problémy" a tak jednu loutku na trůně střídá druhá, k velké radosti bulvárních plátků. To volební boj v USA zaujal celý svět a zdá se, že New Deal nese přece jen ovoce, v Bílém domě tak zůstává i nadále Roosvelt.

Nad dopisy čtenářů

Zájem čtenářů o vyvážené a objektivní zpravodajství je enormní a množí se žádosti o častější vycházení přílohy Pravdy. To momentálně vzhledem ku kapacitám tiskáren není možné, ovšem můžem čtenářům slíbit, že cirka od druhého čtvrtletí roku 1939 to k oboustranné radosti možné bude.
Hasta la victoria siempre

Uživatelský avatar
jjelen
Kapitán
Kapitán
Příspěvky: 1919
Registrován: 17 kvě 2010, 11:38

Re: Pravda

Příspěvek od jjelen » 25 črc 2017, 16:27

Jaké jsou v DH možnosti SSSR v občanské válce? Jen ne/zaslání pomoci, nebo může třeba i převzít velení (jako Německo a Itálie)?
Hetharie V.: Kancléř Jeho knížecí Jasnosti Jiřího Lormanwenského Marek z Lesohradu

Uživatelský avatar
Monthy1990
Praporčík
Praporčík
Příspěvky: 454
Registrován: 10 pro 2008, 19:45
Bydliště: Ostrava
Kontaktovat uživatele:

Re: Pravda

Příspěvek od Monthy1990 » 19 lis 2017, 15:56

jde i převzít velení...
bohužel, někdy v Srpnu mi odešel starý počítač, čili veškeré savy bohužel jsou bohužel kaput.
Hasta la victoria siempre

Odpovědět

Zpět na „Reporty z Hearts of Iron 2“