AAR - Sovětský svaz

Reporty z multiplayer her hráčů po Hamachi pro Hearts of Iron 2: Doomsday - Armageddon

Moderátoři: Atlantis, Vals, Phoenix

Odpovědět
Uživatelský avatar
Vals
23. Armádní Generál
23. Armádní Generál
Příspěvky: 8944
Registrován: 21 led 2006, 21:42
Bydliště: Nixon's back!

AAR - Sovětský svaz

Příspěvek od Vals » 29 srp 2007, 21:57

Takže začínám naši soukromou postupku s Evženem za SSSR

Podmínky:

HoI2:DD-AA 1.1 + DAIM
Cíle:
Rozšířit víru v ideály komunismu po celém světě a svržení všech režimů, které odpírají lidu právo vládnout a vyznávají falešnou modlu kapitalismu!
„Sláva Sovětskému svazu!“ takto zakončil soudruh Stalin svůj pravidelný novoroční projev. Zatímco za zvuků internacionály pochodují armádní pluky Rudým náměstím před zraky ohromeného lidu a zahraničních dopisovatelů a opět je udivuje svou spořádaností a moderní výzbrojí, která tak omráčila svět při loňských manévrech v okolí Kyjeva, málokdo tuší, že tento rok bude oním rokem předpovídaným Marxem, Leninem a dalšími velikými revolucionáři dřívějších let. Oním pověstným rokem, kdy začne pád prohnilého kapitalistického systému a kdy se porobeným národům světa dostane osvobození z rukou Rudé armády!

Schůze politbyra Ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu 18. ledna 1936:
„…A proto je Afghanistán jakožto přestupní stanice pro Britské agenty přímou hrozbou pro bezpečnost našich Středoasijských republik.“ zakončil svůj dlouhý projev Molotov. „Děkuji vám za váš příspěvek soudruhu Molotove, myslím, že zde se všichni shodujeme v otázce jak vytvoření velikého Rudého námořnictva schopného konkurovat flotilám našich potencionálních nepřátel, tak i v nutnosti obsadit Afghanistán. Tedy je třeba předložit návrh plénu pro konečné schválení a následně ho důsledně připravit. Můžete jít.“ Jak postupně všichni členové Politbyra skládali své věci do aktovek, jen málokterý vůbec uvažoval o tom, aby si stěžoval, že Stalin vůbec nenechal o návrhu hlasovat. Zrovna tak nebylo pochyb, že i plénum zítra návrh schválí a ten bude v blízkých měsících uveden v činnost. Proto ještě ten den večer dal Lidový komisař obrany rozkaz k přesunu 17 divizí z Kavkazkého, Uralského a kyjevského vojenského okruhu k hranicím Afghanistánu. Na schůzi bylo též rozhodnuto zbavit se reakčních živlů v zemi. Nejpesimističtější odhady hovoří o tom, že každý šestý občas Sovětského svazu nemiluje soudruha Stalina a je ochotna zradit svou vlast. My si však republiku rozvracet nedáme a zrádce pověsíme aj e na to ihned vyčleněna veliká část prostředků včetně převedení veškeré produkce konopných závodů v Taškentu na výrobu oprátek!

Sovětský svaz je pokroková země a technikům je dána plná podpora!
Obrázek

Stalin jakožto námořník!
Obrázek

25. března 1936, Afghánská hranice:
Tiché zvuky divoké horské přírody náhle přehlušil jiný zvuk – řízné hlasy zpívající revoluční písně postupně přerostly do hromového rachotu, jak se dlouhý hnědý had přiblížil po úzké stezce k hranicím. Plechová budka dvojice pohraničníků nebyla pro úderný předvoj 12. armády maršála Buďonného žádnou překážkou… po několika dávkách ze samopalu opět začali vojáci zpívat a rychle pochodovat směrem do Afghánského vnitrozemí po prašné cestě vedoucí do města Herat. Ve stejnou chvíli hranice překročilo i dalších 170000 mužů podporovaných 600 děly a 50 obrněnými vozidly. Velitel operace maršál Bljucher nenechal nic náhodě a vědom si zákeřné povahy Afghánského terénu použil každého muže, kterého mu Maršál Vorošilov poslal v minulých třech měsících.

Vpád do Afghanistánu
Obrázek

6. Dubna 1936 se konečně konala schůze Společnosti národů v níž byl postup Sovětského svazu jednoznačně odsouzen. Sovětský velvyslanec se hlasování o hospodářských sankcích na protest nezúčastnil. Ovšem zatímco Británie a Francie zůstali pouze u sankcí, Italský duce Mussolini toto uvítal jako jedinečnou možnost posílit svůj vliv na Středním východě a na Balkáně. Strach z Sovětské invaze totiž zachvátil většinu Ruských sousedů a po schůzce s Mussolinim, které byli přítomni vyslanci z Turecka, Rumunska, Bulharska, Řecka, Maďarska, Jugoslávie a Persie, došlo k rozhodnutí vyhlásit válku mírumilovnému Sovětskému svazu. Itálie na sebe vzala úlohu hlavního vůdce boje proti Bolševismu a téměř okamžitě vyhlásila válku i Jugoslávie pod silným tlakem Italů. Po dvou dnech se přidalo Maďarsko, za týden Persie a Turecko a nakonec i Bulharsko a Řecko. Rumunsko zrušilo pakt o neútočení a začalo shromažďovat síly na březích Dněstru… ovšem přísun 11. armády Maršála Tuchačevského zajistil, že k vyhlášení války nedošlo a Rumuni ze svých závazků couvli.

Situace před tím, než do války vstoupilo i Bulharsko a Řecko
Obrázek

4. květen byl dnem velikých vítězství. Maršál Bljucher potvrdil kapitulaci Afghánské armády a Afghanistán byl připojen k Sovětskému svazu jakožto „Afghanská svazová republika“. Armády maršála Buďoného poté mohly nerušeně překročit Perské hranice a vyrazit směrem k Indickému oceánu. Na západě Zakavkazký front dobyl Teherán a Tabriz, čímž zasadil těžkou ránu Perskému odporu. Zároveň se u Tureckých hranic začala shromažďovat invazní armáda. Špatná koordinace mezi členy protisovětské koalice byla dobrou zprávou pro Sovětský svaz - Turci nepovolili Řekům, Bulharům ani Italům narušit jejich suverenitu povolením přijmutí expedičních sborů a tak stála proti veškeré moci a síle Sovětského lidu pouze Turecká armáda…

4. květen - den vítězství!
Obrázek

Takto podobně bude pýcha Rudého námořnictva vypadat za dva roky!
Obrázek

i tento moloděc vstoupil do námořnictva!
Obrázek


10. června 1936 zahájilo 28 divizí, pod velením velitele Arménského frontu generálem Uborevičem, invazi do Turecka. Odpor Turků však byl těžší než se očekávalo a postup byl velmi pomalý i díky těžkému terénu.

Nově utvořený Arménský front se dává do pohybu
Obrázek

23. června 1936, Leningradské doky:
Demonstrativním přestřižením červené pásky zahájil soudruh Stalin doprovázený soudruhy Žďanovem a Kaganovičem stavbu základu moderní Rudé flotily – dvojice bitevních lodí Sovětský svaz a Sovětská Ukrajina. V průběhu dalších měsíců k nim v docích přibude ještě trojice těžkých a lehkých křižníků, šestice eskader moderních torpédoborců a trojice lehkých letadlových lodí – symbolů to nové moci a síly Rudého námořnictva!

Rudé námořnictvo - chlouba Sovětského svazu!
Obrázek

Přes léto pokračují těžké boje v Arménií, avšak postup je velmi pomalý. Generál Uborevič je za své neúspěchy odvolán z pozice velitele Arménského frontu a je nahrazen Bljucherem, který se navrátil z úspěšného tažení proti Persií, která kapitulovala 2. července a v rámci mírové smlouvy přenechala strategický přístav Bandar Abbas na sto let do správy Sovětskému svazu. Soudruhu Stalinovi se podařilo to, o co se snažili Caři staré éry neúspěšně tři sta let – získal teplý přístav v Indickém oceánu. Teprve v říjnu je dosaženo větších úspěchů na Turecké frontě, i když slib získat Ankaru do 19. výročí VŘSR nevyšel.

Pád Persie!
Obrázek

Situace na Turecké frontě v řijnu 1936
Obrázek

Stalin je zamyšlený nad pomallým postupem v Turecku
Obrázek

4. listopadu se v předvečer oslav VŘSR konaly v USA volby v nichž zvítězil republikánský kandidát Landon se svými pacifistickým a izolacionalistickým programem. Jasný to symbol slabosti a úpadku USA. Revoluce mezi tamními dělníky je jistě na spadnutí a nebude dlouho trvat než dělnická třída převezme v USA moc! Taktéž ve Španělsku, kde se po zoufalé vzpouře fašistických velitelů armády proti pokrokové levicové vládě, chýlí válka ke konci a fašisté zbaveni podpory lidu jsou na pokraji zkázy. I zde socialismus vítězí a dokazuje svou nadřazenost nad prohnilými režimy dosud tak rozšířenými po celém světě jakožto pozůstatek kolonialismu a kapitalismu provozovanými po staletí Evropany!

Slabá vláda USA
Obrázek

Socialismus vítězí nad fašismem!
Obrázek

29. listopadu provedlo Rudé námořnictvo neohroženou akci, když i přes nebezpečí stále silného Tureckého námořnictva a pobřežních baterií, vylodilo tankovou divizi generála Koněva v Istanbulu. Pád druhého nejvýznamnějšího města Turecka zcela podlomil Tureckou morálku a do 18 dnů bylo po válce. Ještě před pádem Turecka odmítl Britský král Edward VIII. Abdikovat proti vůli své vlády i lidu. Tento monarcha je symbolem degenerace šlechty a jedním z posledních symbolů útlaku lidu, který panuje na světě již po tisíce let. Avšak i on brzy zhyne v plamenech revoluce!

Rozhodující úder... sláva Černomořské flotile a jejím statečným námořníkům
Obrázek

Konečně 17. prosince předseda Turecké vlády Mustafa Kemal zvaný Atatürk podepisuje kapitulaci své země. Do čela země je dosazena pravá vláda lidu, které bude radit početná skupina politických poradců dokud země nenabere skutečně komunistický směr. Východ země byl anektován a připojen k SSSR jakožto Arménská svazová republika. Řecko, Maďarsko a Bulharsko chvatně pod dojmem Sovětských úspěchů podepisují mírovou smlouvu... ovšem Stalin nezapomíná!To je vše, další rok je na Evženovi

Sitauce na konci - Sláva Sovětskému svazu!
Obrázek

Uživatelský avatar
Princ Evžen Savojský
Osobní Strážce Obří Chobotnice
Osobní Strážce Obří Chobotnice
Příspěvky: 3438
Registrován: 10 dub 2006, 07:27
Bydliště: Hundred Acre Wood
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Princ Evžen Savojský » 30 srp 2007, 19:21

Leden 1937

Zpráva tajných služeb podaná přímo Josefu Vissarionoviči již nemohla být smutnější. Dobrácké Stalinovy oči potemněly, když pročítaly nesčetné důkazy o rejdění imperialistických špiónů na území SSSR. S tím je třeba něco dělat!!! Kontrarozvědka získá neomezené množství finančních zdrojů a očistí tuto krásnou zemi od nepřátelských zvědů! Operace vyčistění sovětských informačních kanálů se bude nazývat operace Ťomnyj tuman (Temný oblak) ...
Obrázek

Obrázek

V měsící lednu navrhlo jugoslávské království Sovětskému svazu mírovou dohodu, soudruh Stalin po krátkém váhání přijímá se slovy: "Bratři Slované pochopili, že jsme jeden lid ... dnes duchem, brzy i fakticky ..."
Nejvyšší velení leteckých sil SSSR také přeskupilo letectvo do tří hlavních leteckých armád - dvou stíhacích pod velením Chuďjakova a Ryčagova, velení bombardovací armády bylo svěřeno Jakovlevovi. Účelem celé reorganizace bylo samozřejmě účinnější použití leteckých sil v oblasti Malé Asie proti Italům.
Duše každého socialisty pookřála po čerstvých zprávách ze Španělska - Republika odolala náporu fašistické zlovůle a do SSSR se začali vracet dobrovolníci, kteří vítězství nad fašismem bez váhání napomohli. Jejich zkušenosti jistě využije Rudá armáda na cestě k dalšímu velikému vítězství!

Únor 1937

Měsíc únor byl zasvěcen přípravě a plánu operace Komsomolskij rycar (Komsomolský rytíř), jejímž cílem bylo obsazení Dodekanés a Rhodosu. Operace slavila fenomenální úspěch, neboť italský protivník vstříc hrozbě invaze raději své středomořské předpolí vyklidil, takže celá operace nebyla než logistickým cvičením:

Obrázek

Koncem února se v hlavách členů hlavního štábu zrodil plán na uskutečnění operace Čornyj taváryšč (Černý soudruh), jejímž konečným cílem mělo být osvobození Libye z rukou italských imperialistů. K získávání podrobnějších informací o pohybu nepřítele na africkém pobřeží přispěla mj. slavná špionážní ponorka Krasnyj matros (Rudý námořník) ...

Obrázek

... a špionážní rychločlun Neizvestnyj (Pohřešovaný):

Obrázek

Březen - Květen 1937

Přípravy na operaci Čornyj taváryšč probíhaly s co největší pečlivostí - hlavní štáb přidělil operačnímu veliteli maršálu Vorošilovovi ty nejlepší zbraně a prostředky. Postupně se zformovala armáda Leninskaja Afrika. Sovětské zbraně a vybavení převyšovaly co do technické úrovně zbraně italských fašistů a měly zajistit odvážné operaci kýžený úspěch, po němž soudruh Stalin a celý Sovětský svaz velmi prahnul.

Obrázek

Červen - červenec 1937

Operace Čornyj taváryšč odstartovala vyloděním v Benghazi. Poněvadž však transportní kapacity sovětského námořnictva nedosahovaly potřebného objemu, sovětská vojska celé dva měsíce vyčkávaly na linii Benghazi - Msus na nahromadění dostatečného množství invazních vojsk v přístavu Benghazi. Koncem července se boje začaly rozjíždět na plné obrátky, ovšem srdce všech námořních důstojníků zatrnulo po obdržení zprávy, že věrná posádka výzvědné lodi Neizvestnyj se již nevrátí do domovského přístavu v Sevastopoli :cry: :cry: :cry:

Obrázek

V červnu mj. zahájila japonská vojska otevřené válečné operace proti Čankejšekově Číně, sovětská vláda rozhodla o vojenské pomoci Číně v rámci operace Zet.

Srpen - listopad 1937

Koncem srpna byl vítězný postup sovětských vojsk zastaven na linii Benghazi, Msus, Forte Maddalena:

Obrázek

V září sovětské velení obnovilo ofenzívu a během série útoků byla dobyta Barca, ovšem průnik u Mechili ztroskotal a navíc Italové znovu získali pevnost Forte Maddalena:

Obrázek

Během října se podařilo Italy solidně zatlačit až k Tobruku, který však padl až 4. listopadu:

Obrázek

Prosinec 1937

Vítězná sovětská vojska zničila nebo zajala mnoho italských divizí, v závěrečných krutých bojích sama přišla o jednu leteckou divizi, která musela být rozpuštěna díky vysokým ztrátám :cry: . Generálporučík Vasiljevskij si získal u svých vojáků přídomek pouštní medvěd :

Obrázek

Koncem prosince došlo u Bardie k obklíčení velkého uskupení fašistických vojsk (bohužel stále zásobovaných z moře) pod velením maršála Grazianiho, který dostal od Duceho rozkaz bojovat do posledního muže. 22. prosince zahájila sovětská vojska generální útok na italské pozice podporovaný letectvem a námořním bombardováním. Útok bohužel selhal :( Mnoho dobrých soudruhů nalezlo hrdinskou smrt v prachu bardijské pouště ... snad soudruh Vals povede sovětská vojska k novému vítězství!!!

P. S.
První výsledky operace Ťomnyj tuman:

Obrázek

Obrázek
Jan Havran z Trojvlčí, nejvyšší kapitán Šerých plášťů.
Obrázek

Uživatelský avatar
Vals
23. Armádní Generál
23. Armádní Generál
Příspěvky: 8944
Registrován: 21 led 2006, 21:42
Bydliště: Nixon's back!

Příspěvek od Vals » 31 srp 2007, 13:27

Rok 1938


Nový rok byl v Sovětském svazu oslavován jako každý rok vojenskou přehlídkou. Poprvé však byl Sovětský svaz na tento svátek ve válce. Pokus na nový rok porazit italskou Lybijskou armádu skončil obrovským krveprolitím. Deset tisíc rudoarmějců zůstalo ležet mrtvo na ostnatých drátech, kterými se obklopil maršál Graziani v okolí Derny. V armádě se začaly ozývat hlasy o tom, že žádosti, aby byly významné cíle dobývány o výročích nehledě na ztráty, jsou nemožné a že Stalin je nekompetentní velitel, který by měl rozhodování nechat na svých velitelích. Stalin tyto žádosti uznal a přenechal válku v Africe svým velitelům – i když trval na jmenování Vorošilova, kterému důvěřoval. Tuchačevského vojenská klika stoupla na sebevědomí, ale Stalin nezapomíná…

Pokus o dobytí Bardije k významnému výročí
Obrázek

24. ledna konečně Bardija padla. Po týdenním bombardování z těžkých děl a zejména těžkých bombardérů byly provedeny dva útoky tři dny po sobě, které skončily kapitulací 120000 Italů do rukou maršála Vorošilova. Kořist byla nezměrná – mimo zajatců též 320 děl, 110 tanků a potopení čtveřice rychlých torpédoborců pokoušejících se prorazit blokádu Bardijského přístavu.

Již připravený a úspěšný útok na Bárdiju
Obrázek

Na počest tohoto vítězství se konala na Rudém náměstí vojenská přehlídka. Osud Lybie byl zpečetěn. Italská armáda v Tripolisu čítala jedinou divizi, která při zoufalém tlaku na Benghází byla zcela zničena Rudým letectvem. Generál Yakovlev – blízký to spolupracovník Tuchačevského se stal hrdinou. Bylo to poprvé, kdy letectvo samo zastavilo nepřátelský útok a zcela porazilo nepřátelskou armádu. V únoru padl Tripolis a Lybie byla podmaněna… ovšem Mussolini se ještě pokusil o zvýšení sázek a vylodil pět divizí v Benghází. Jejich kořist byla obrovská… na Benghazijském letišti stálo vedle sebe křídlo na křídle na 300 moderních stíhaček Lagg-3 a 400 bombardérů SB-2. Spolu s nimi padlo do rukou Italů i obrovské množství paliva a munice připravené na transport k frontovým jednotkám. Pochybení nejvyšších špiček Rudé armády bylo poslední kapkou… Maršál Tuchačevský byl odvolán do zálohy. Generál Yakovlev, který odpovídal za Benghází, taktéž. A to byl teprve začátek. Na oslavy Svátku pracujících 1. května byla sice Italská armáda poražena a vyhlášena svobodná Lybie, ale ani kapitulace Itálie, která odevzdala strategickou Rhodoskou pevnost nic nezměnila na osudu špiček Rudé armády. Ještě v březnu Nacistické Německo anektovalo Rakousko… soudruh Kaganovič poté představil plán na rozšíření industrializace země, který byl jednomyslně přijat. Do konce roku 1939 bude postaveno 15 nových závodů a do roku 1940 bude náskok Německa srovnán.

Svátek pracujících - první Africký národ se osvobodil od imperialistického jha!
Obrázek

V Tripolisu byla na památku osvobození odlita tato socha osvobozujícího rudoarmějce.
Obrázek


Na schůzi Ústředního výboru Komunistické strany přišel Stalin s vojenským pláštěm přehozeným přes ruku. To vždy znamenalo špatnou náladu. Všeobecně se předpokládalo, že vysocí důstojníci Rudé armády byli pozváni proto, aby jim byla veřejně předána vojenská vyznamenání a proto se Tuchačevský a další velitelé dostavili ve slavnostních uniformách. Stalinův projev však byl zcela jiný než očekávali. Maršál Tuchačevský byl obviněn z předávání vojenských tajemství Italům. Generál Yakovlev byl obviněn z vlastizrady a vydání Benghazijského letiště. Seznam obvinění byl dlouhý… jeho dočtení se však přítomní nedočkali – bočními dveřmi vstoupilo do místnosti několik čekistů v čele s Berijou, který nahradil Yežova dosud stojícího v čele smrtící mašinérie NKVD. Ve stejnou dobu čekisté navštívili i další velitele a všechny čekal stejný osud – mučení, udání dalších „spolupachatelů“ a následně poprava. Mezi obviněními se objevilo například i to, že zcestnými návrhy na stavbu bezcenných bitevních křižníků oslabují sovětský průmysl či že kontrakt na výstavbu dopravních letadel (k tomu z americké licence!) bez existence výsadkového vojska je jasným zaprodáním své země kapitalistům z Wall streetu. Čistka byla důkladná, ovšem přišla ve špatný čas. 18. května nedaleko jezera Chasan na Dálném východě překročila japonská 21. divize hranice a utkala se s místními jednotkami Dálněvýchodního frontu. Vcelku bezvýznamná potyčka však během tří dnů vyústila ve vyhlášení války a invazi Japonců do Mongolska. Dálněvýchodní front byl jeden z nejsilnějších, ovšem Kwangtunská armáda byla obávaná a Japonci v těžkých bojích dali najevo, že jsou tvrdí bojovníci. Proto na schůzi STAVKY 30. května bylo rozhodnuto posílit Dálněvýchodní front o 10 divizí vyčleněných z Kyjevského a Oděského vojenského okruhu. Na stejné schůzi byl též navrhnut plán spočívající v invazi Zabajkalského frontu do Vnitřního Mongolska, kde měl plně spolupracovat s vojsky Komunistické strany Číny, která byla bratrem v Kominterně. Po příjezdu posil měla následovat ofenzíva do Mandžuska.

Vojenský plášť přehozený přes ruku vždy znamenal špatnou náladu
Obrázek

Japonsko vyhlašuje válku jedinému státu svobodného pracujícího lidu
Obrázek

Situace ve světě se dále komplikuje. Ve Francií stižené mohutnými stávkami padla Lavalova vláda a došlo k předčasným volbám. Jasné vítězství levice však překazila armáda… dělníci vyšli na pokyn Komunistické strany bojovat za svá práva do ulic, ovšem armádní jednotky dostali od generála Weyganda rozkaz střílet do davu. Pařížské pouliční bouře stály dvěstě mrtvých a nespočet raněných. 11. června do prezidentského paláce vešel armádní kandidát – Jean II. z rodu Bourbonů. třetí republika padla a třetí císařství bylo nastoleno. Na mapě Evropy padl symbol demokracie a vyrostl další stát inklinující k autokracií. Po Velké Británií, kde se Eduard VIII. Odmítl podřídit vůli parlamentu to byla další porážka demokracie. Nastává ona doba prorokovaná Marxem a Engelsem – krize demokracií a kapitalismu je tu a pokusy o navrácení staromódních autokratických monarchistických režimů pouze oslabí země, které potom budou moci nastoupit na svou cestu k Socialismu!

Nová francouzská vláda - plně v rukou vojenskoprůmyslového komplexu, řízená klerofašistickou klikou v čele s degenerovaným šlechticem. Symbol dekadence západu.
Obrázek

12. července nastal kýžený okamžik Dálněvýchodní ofenzívy. Zabajkalský front v uplynulých dvou měsících tvrdě bojoval v Mongolsku a nyní přišel čas protiofenzívy. Taktéž dálněvýchodní front provedl ofenzívu proti Charbinu. Měsíční ofenzíva skončila porážkou Rudé armády. Nepřítel byl sice zastaven ve svém útoku na Ulanbátar, ovšem útok na Mandžusko byl poražen a 25. srpna dokonce na necelý týden padl nejvýznamnější dálněvýchodní přístav Vladivostok. Pacifická flotila byla zmasakrována přesilou japonského námořnictva…

Začátek ofenzívy - ukázka moci a síly Zabajkalského a Dálněvýchodního fronttu
Obrázek

Pád Vladivostoku - byť dočasný.
Obrázek

Triumfální vjezd Tanku osvoboditele poručíka Nosolovského do Charbinu. Hlavní voj se však do Charbinu nikdy neprobojoval a sám Nosolovský padl v boji proti přesile...
Obrázek

Fotka poručíka Nosolovského - posmrtně vyznamenaného Hrdiny Sovětského svazu a nositele Leninova řádu
Obrázek

V říjnu přišla další hrozivá zpráva – Král Boris III. opět vyhlásil Sovětskému svazu válku! Před rokem mu dal Stalin šanci a nedal rozkaz k invazi do jeho země a takto se tento zaprodanec fašismu odvděčil za shovívavost Ruska! Bohužel Turecko bylo příliš slabé a než byly přisunuty posily, tak padl Istanbul i Bursa. Situaci měla zvrátit invaze do Varny… ovšem maršál Žukov, dosud považovaný za správného Marxistu, zradil svou vlast a pod tíhou Bulharského protiútoku na bělostných černomořských plážích kapituloval. Za tuto zradu byl odvolán ze svého postu a bude do konce života velet pohraniční stráži v Afghánských horách! Jasný neúspěch sovětských zbraní proti Bulharsku (tajně podporovaném Italy a Němci) navíc povzbudil turecké nacionalisty a demokraty, kteří využili poraženeckých nálad a pohřeb zakladatele státu Mustafy Kemala zneužili k prosazení reforem i přes nevůli Moskvy. Ta bez úspěchů válčící na Dálném východě, kde těžký konflikt požíral veškeré prostředky prozatím na tento plivanec do tváře přešla… ovšem Stalin nikdy nezapomíná! Na dálném východě se na podzim situace začala poněkud zlepšovat. Nové tanky KV-1 byly japonskými prostředky neporazitelné a vojska Zabajkalského frontu vyhnala Japonce z Mongolska a Maoisté z Číny obsadili Vnitřní Mongolsko. V něm bylo obklíčeno a zničeno 5 japonských divizí. Podzimní útok na Charbin sice ztroskotal na předčasně napadaném sněhu, ovšem na jaře stačí pouze natáhnout ruku a tato brána k Mandžusku padne také!

Zatím velí výsadku úspěšně maršál Mereckov. Ale až generál Žukov se zaprodá nepříteli.
Obrázek

Veliké vítězství na dálném východě. Ofenzíva byla započata o výročí VŘSR a přinesla své ovoce.
Obrázek

Vojáky přijela potěšil se svým hudebním vystoupením i sovětská pophvězda Marusja!
Obrázek

Na podzim také vstoupily do služby chlouby Rudého námořnictva – bitevní lodi Sovětský svaz, Sovětská Ukrajina (Černomořská flotila) Sovětské Bělorusko a Sovětské Rusko (Baltická flotila) a zahájena stavba dalších 6 těžkých křižníků. Taktéž bylo naplánováno, že do roku stoupne početní stav Rudé armády díky novým brancům o 400 000 a bude sestaveno 20 nových divizí.

Sovětský Svaz v celé své kráse
Obrázek

Toť vše pro rok 1938. jak vidíte, tak příliš úspěšný nebyl… ovšem zaostalost Rudé armády po čistkách příliš postupu nedovoluje a už vůbec ne proti Japoncům v těžkém terénu… a Bulhaři mají divizí, že se až divím, kde je berou…

Uživatelský avatar
Vals
23. Armádní Generál
23. Armádní Generál
Příspěvky: 8944
Registrován: 21 led 2006, 21:42
Bydliště: Nixon's back!

Příspěvek od Vals » 14 zář 2007, 17:47

Sovětský svaz – 1939

Mocný a veliký Sovětský svaz vstoupil do dalšího roku. Zapomenuty byly neúspěchy minulého roku, tento rok jistě bude pro nepřátele lidu tím posledním! Bylo zapotřebí nového a odvážného přístupu. Pryč s pohrobky zrádce Tuchačevského! I takovéto výroky padaly na Výborech strany od nejposlednější Sibiřské vesnice po samotný Ústřední Výbor. Ekonomické i vojenské grafy však ukazovaly špatné vyhlídky, nepřátelští agenti zřejmě sabotovali secí stroje na černozemní Ukrajině, protože výnosy pšenice byly za poslední rok nižší o 3,2%. Zatímco průmyslová výroba v Německu vyrostla za poslední rok o 15% (ovšem je potřeba počítat se zisky v podobě Rakouska a Sudet), v SSSR o pouhých 4,3%. Výroba oceli stoupla sice o 4,5%, ovšem tento vzrůst neměl výraznější přínos, protože ocel musela býti prodávána do zahraničí. Nicméně tímto rokem začal druhý rok pětiletky, kdy se začínají projevovat první výsledky. Již v dubnu mělo býti otevřeno šest nových závodů na kuličková ložiska a v průběhu roku ještě mnoho dalších. Naplánovaný růst byl 20% v prvním roce a v dalších nejméně 10%. Po celé širé Rusi se pustilo dělnictvo a rolnictvo s nadšením do plnění svých socialistických závazků. Bojovná hesla jako „každá vyrobená tuna oceli – rána fašistickému imperialismu“ nebo „pracuj víc – posílíš mír“ hnala Sovětské občany do práce s ještě větší vervou. Zavedení dělnických politruků se ukázalo jako naprosto kapitální idea, protože zvýšila efektivitu o další cenná procenta. Horníci v Krivoj Rogu pojali své závazky přímo stachanovsky – sami si odhlasovali, že své šichty prodlouží dobrovolně o další hodinu, aby zvýšili těžbu železné rudy. V porovnání s nasazením sovětského lidu blednou zázraky kapitalistické techniky! Ale dost již ekonomie, i na poli válečné slaví Sovětský svaz úspěchy!

Industrializací ku světlým zítřkům!
Obrázek

Staví se nová letadla!
Obrázek

Lodě…
Obrázek

Ale i traktory pro naše zemědělce!
Obrázek

Již v průběhu ledna bylo rozhodnuto o akci proti fašistickému Bulharsku. Admirál Kuznětsov ve spolupráci s polním maršálem Meretskovem naplánoval smělý úder pro podlomení nepřátelské morálky spočívající v převezení 15 divizí z Oděského vojenského okruhu a následné invazi na černomořské písky. Ohromná flotila 28. ledna zvedla kotvy v Oděském přístavu a první vlna se o tři dny později převalila přes bělostné pláže u Varny. Nesetkala se téměř s odporem, Bulharský lid vítal své osvoboditele od fašistické poroby degenerovaného krále Borise s jásotem a květinami. Nejeden sovětský voják však v dobách volna mezi osvobozováním neopomněl plivnout na všudypřítomné známky zrady generála Žukova předchozího roku. Tehdy ztracený materiál ještě dnes leží zapadlý podél silnic, aby všem Rudoarmějcům ukázal, že zrada ve vlastních řadách je horší než celá armáda nepřátel. Toto si jistě uvědomil i politický komisař Krymské jízdní divize, který v rámci prevence před sabotéry nechal zastřelit 500 potencionálních zrádců. Až na boje se sabotéry byla operace snadným úspěchem – Bulharská armáda byla zachycena z větší části za Dardanelským průlivem, kde podněcována italsko-německými poradci plánovala další úder proti mírumilovnému Tureckému lidu. Armáda maršála Meretskova narazila na odpor až v Sofijí, kde byl jeho útok zastaven. Padl zde i velitel 7. horské divize – Generálmajor Malinovskij, slibný to soudruh zdiskreditovaný však zradou svého přítele Žukova, který vedl osobně útok, aby se očistil a padl provrtán kulkami na předprsni nepřátelského zákopu. I ve smrti v jedné ruce třímal samopal zatímco v druhé malou knížečku Leninových citátů… Jeho jméno bylo posmrtně očištěno a vyznamenáno řádem Hrdiny Sovětského svazu. Vedlejší útok mezitím osvobodil Istanbul, kde na vojáky čekalo od osvobozených Muslimů bouřlivé přivítání. Samotné město samo povstalo proti svým okupantům a tak neměli Rudoarmějci práci se zrádci a kolaboranty – rozhořčený lid je vytrestal sám, v Cařihradu nebyla jediná lampa, kde by se nehoupal nepřítel lidu! S pobřežními bateriemi zabezpečenými mohla konečně Černomořská flotila zablokovat Bulharskou armádu na druhém břehu, která tak byla odsouzena k nucené nečinnosti…

Invaze do Bulharska
Obrázek

3. Března konečně padla Sofie a král Boris byl chycen při pokusu o útěk do Itálie. Jakožto zrádce lidu byl ihned odsouzen a zastřelen. Soudruh Boris Coburg, jakožto generální tajemník ilegální komunistické vlády, tak mohl konečně začít vést lid k socialismu. I armáda v Turecku se vzdala a většina vojáků se přidala k nové Lidové armádě… Sovětským osvoboditelům zůstal ještě po mnoho dní na tváři úsměv – tak dobrý to byl pocit, že zachránili lid dalšího národa od fašismu a dovedli ho ku svobodě.

Nová lidová republika!
Obrázek

Na Dálněvýchodní frontě však i nadále zůstala situace vážná. Zimní měsíce zmrazily akce obou stran, avšak již na začátku března zahájil nepřítel zákeřnou operaci, kdy zneužívaje své převahy na moři vyslal do týlu chrabrých sovětských armád několik divizí, které začaly ohrožovat Vladivostok… ten nakonec skutečně padl, ovšem rychlá protiakce Dálněvýchodního frontu vše zachránila a do dubna bylo slaveno veliké vítězství – tři nepřátelské divize byly obklíčeny a zničeny. Samotný Vladivostok byl osvobozen. Na konci dubna zkusil nepřítel znovu stejný trik a vylodil dále na severu dvě divize Mandžuských dobrovolníků… ovšem ti již prohlédli lži svých pánů a při pohledu na blahobyt okolo žijících rolníků raději zahodili zbraně jakmile letecké bombardování dalo příležitost…

Vladivostok je ohrožen!
Obrázek

V Evropě však mezitím dospěla situace k výbuchu… v březnu Německá vojska vpochodovala do Prahy, což bylo jasné porušení Mnichovské dohody. Spojenecká odpověď na sebe nenechala dlouho čekat – Francouzský císař Jean III. vyčkal na výsledek jednání s Polskem a poté vyhlásil 2. dubna Německu válku. Do války se však zapojila i Itálie na straně Německa, Řecko na straně Spojenců a Jugoslávie pro jistotu proti všem. Ať již byly důvody jednání Evropanů jakékoli, jisté je jen jedno – válka plodí revoluci a světová válka plodí světovou revoluci. Nicméně zatím je se třeba soustředit na bližší cíle a těmi byly státečky na západ od našich hranic. Německo souhlasilo s rozdělením sfér vlivu a v půli května Rudá armáda osvobodila miliony utlačovaných Bělorusů a Ukrajinců od Polské poroby…

Západní Bělorusko a Ukrajina osvobozeny!
Obrázek

I Polský lid již seznal, že od poroby fašismu domácího i cízího je jediná cesta…
Obrázek

Situace na východě však nemohla nechat nikoho z politbyra klidně spát a tak na schůzi ÚV KSSS 3. dubna byl odsouhlaseno, že Dálněvýchodní bojiště dostane přednost před ostatními. Plán byl jednohlasně přijat a již v půlce dubna přijely první transporty nových branců do Vladivostoku. Dobrovolníci se nadšeně vrhli do boje a po tvrdých srážkách s Japonskými hordami vybojovali ve spolupráci s již veteránskými oddíly předpolí por útok na průmyslovou bránu Mandžuska – Charbin. Ten byl již na pár dní minulý rok osvobozen, avšak byl ztracen a na dlouhý půl rok se dostal z operačního dosahu Rudé armády. 22. května však vojska Dálněvýchodního frontu generála Voronova udeřila na překvapené obránce… prudká dělostřelba rozvrátila jejich obranu a brzy se Mandžuští obránci dali na útěk. Japonské oddíly držely do posledního muže… Charbin byl osvobozen o pár dní později. Po celý červen a začátek července probíhala sovětská ofenzíva s cílem rozšířit zisky v Mandžusku a stabilizovat Charbinskou oblast, což se povedlo. 8. července dokonce první sovětští vojáci překročili hranice Koreje a ukončili tak půl století trvající porobu Korejského lidu pod okovanou botou japonského feudála. Nepřítel však zahájil další zákeřný úskok v podobě invaze do týlu… avšak i tato skončila tak jako ty předchozí a tedy byla postupně izolována a nakonec zničena.

Příprava útoku na Charbin
Obrázek

Charbin padl do rukou nezadržitelně postupující Lidové armády!
Obrázek

21. července to na Ústředním výboru strany vřelo… do Moskvy přijel každý byť jen trochu významný aparátčík země, aby se zúčastnil důležité schůze. Obsah této schůze byl utajen, ovšem dle všeho se zdá, že se Stalin dostal pod tlak vlastní strany i generálů, aby odsouhlasil důležité reformy. Generál Rychagov byl sesazen k křesla velitele leteckých sil a na jeho místo usedl mnohem mladší představitel nového křídla Rudé armády – Alexandr Loktionov. Další změny se týkaly zejména strukturizace Rudé armády. Byly zřízeny Mechanizované sbory a mnoho dalších tolik potřebných reforem, které posunou Rudou armádu mezi nejlepší armády světa. Skrytou stránkou věci však bylo to, že tento malý puč oslabil Stalinovu pozici. Jeho kolegové a zejména armádní velení získalo důležité vítězství, že prosadili svůj názor i přes Stalinův nesouhlas…

Změna politiky… menší eventový cheat ;)
Obrázek

Reorganizace Rudé armády a oslabení Stalinova vlivu na vojenské operace dala nová křídla i Dálněvýchodnímu frontu. Ve spolupráci s Transbajkalským frontem byla zahájena odvážná ofenzíva s cílem obklíčení Kwangtungské armády v Severním Mandžusku ohrožující životně důležitou železnici do Vladivostoku. 30. července byla ofenzíva zahájena a dokončena byla 18. září, kdy bylo obklíčeno 12 Japonsko-Mandžuských divizí. Mezitím pokračoval i nápor na centra Mandžuska a to Mukden a Xinjiang. Kwangtungská armáda slábla po každém úderu Rudoarmějců a Čína stále odolává, i když pouze díky masivní Sovětské podpoře… tisíce tun zásob putují do Číny a Yunnanu a umožňují tak Čínskému lidu stále odolávat Japonskému nátlaku. Výtečnou situaci na východě kazí pouze neúspěchy v Mongolsku, kde Japonská armáda dosáhla proti slabým Mongolsko-Tuvským vojskům několika úspěchů a ohrožují i samotný Ulabátar.

Plán
Obrázek

Provedení
Obrázek

23. září generál Saladze slavnostně za přítomnosti samotného Stalina slavnostně oficiálně zahájil existenci Vzdužněvýsadkového vojska. Dvě pěší divize byly v průběhu roku přezbrojeny a přecvičeny, byla speciálně pro ně vyrobena odlehčená děla a minomety a divize byly transportovány na dálný východ, kde se v dalších měsících zúčastnili většiny operací, kde se tyto elitní formace osvědčily. Bohužel zatím nikdy nebyly nasazeny ve svém původním účelu, ale vždy byly pouze letecky převezeny do místa určení a zde již bojovaly jako tradiční pěchota.

Vzdušně-výsadková vojska = symbol pokroku SSSR!
Obrázek

Výročí VŘSR bylo oslavena v bombastickém stylu… letky Rudé armády prolétávaly nad pochodujícími pluky na Rudém náměstí, zatímco byla v zákulisí vedena důležitá jednání vedoucí k dalšímu zesílení Sovětského svazu. 9. listopadu první Pobaltská republika (Lotyšsko) souhlasilo s začleněním své země do Sovětského svazu. 19. listopadu následovala Litva a v prosinci i Estonsko… během listopadu se také zhroutila Japonská Kwangtungská armáda v jižním Mandžusku a Rudá armáda postoupila až k hranicím s Čínou. V Koreji se fronta ustálila na řece Jalu, kde byl Sovětský postup zastaven narychlo zformovanými oddíly Japonské armády.

Oslavy VŘSR
Obrázek

Nové Svazové republiky…
Obrázek

21. listopadu došlo k dalšímu obrovskému úspěchu. V okolí malého horského městečka Chifeng v jižním Mandžusku bylo obklíčeno a zničeno 9 Japonských divizí. Ohromné to vítězství… pád Japonska na kontinentu je již jistě blízký. Vítězství oslavili Rudoarmějci zvláštními příděly vodky vydanými na osobní příkaz maršála Voronova. Následovala anexe Mandžuska – této umělé loutky vytvořené Japonci pro utlačování Čínského lidu a Mandžusko bylo předáno do rukou Komunistické strany Číny. Ovšem pouze prozatím… později bude Mandžusko přidáno jakožto svazová republika do velikého Ruska.

Vítězství!
Obrázek

Bratrství Čínského a Sovětského lidu potvrzuje i osobní přátelství mezi vůdci našich rodů!
Obrázek


V Evropě se zatím děly veliké věci. Německo nečekaně rychle zvítězilo nad Polskem a následně prolomilo Maginotovu linií považovanou odborníky za neprorazitelnou. Tato porážka traumatizovala Francouzský národ, který se nevzchopil na odpor a již 8. srpna Císař Jean III. kapituloval. Moci se v neokupované zóně chopil starý maršál Pétain, zatímco v koloniích republikán De Gaulle. Jean de Bourbon dožil svůj život ve vyhnanství v Quebecu. Japonsko se téměř okamžitě zmocnilo Indočíny, zatímco Německo získalo ohromný válečný potenciál… tyto okolnosti přinutily Američany k zahájení programu Lend-Lease, kdy dodávají do ohrožené Británie zásoby a zbraně. Během podzimu Německé zbraně též pokořily Řecko a Jugoslávií a zvýšená koncentrace jejich vojsk na našich hranicích donutil oslabit příval branců na Dálněvýchodní bojiště ve prospěch posílení západních vojenských okruhů…

De Gaulle… neznámý důstojník poslaný do kolonií za protistátní prohlášení…
Obrázek


A zakončím opět ekonomickou statistikou – vzrůst průmyslu v absolutních číslech za celý rok dosáhl hodnoty 55. Relativně rekordních 30,5% (plán pětiletky byl překročen tento rok o 105%!) čímž SSSR v průběhu jednoho roku dohnal náskok Německa a to i přes to, že Německo posílilo okupací Francie a Polska. Taktéž armáda značně posílila, avšak vojska Osy jsou stále podstatně silnější… doufejme, že Německo dá ještě rok oddych, aby bylo možné úspěšně zakončit válku proti Japonsku a dozbrojit armádu. Další rok bude pro Rusko klíčový – pokud bude udržen růst a Německo dodrží minimálně prozatím pakt o neútočení, je na místě optimismus. Výroba postupně dosahuje obrovských čísel a početní stavy úspěšně rostou jak kvantitativně, tak kvalitativně (díky rozhodnutí Politbyra z 11. září 1939 bude každá pěší divize vlastnit podpůrný dělostřelecký nebo raketometný pluk). Mechanizované sbory se na východě osvědčily a v jejich budování se bude pokračovat a zejména začne modernizace tankových vojsk na nové standarty BT-7M. Díky novým způsobům lisování, vynalezených vedoucím vývojového oddělení Charkovských závodů soudruhem Kožikovem, má tento tank převahu nad čímkoli co mohou nasadit Japonci a také je zcela rovnocenný nejmodernějším typům nasazeným potenciálními nepřáteli v průběhu posledních měsíců. Podpůrné tanky KV-1 pak dodávají úderným formacím ještě větší sílu…

Stav východní fronty + porovnání s Německem
Obrázek

Arizael
Rotný
Rotný
Příspěvky: 143
Registrován: 24 dub 2008, 17:26

Re: AAR - Sovětský svaz

Příspěvek od Arizael » 01 říj 2009, 20:00

proč vlastně tato postupka umřela?

Cizinec
Podplukovník
Podplukovník
Příspěvky: 3562
Registrován: 24 črc 2007, 21:10
Bydliště: Frei Stadt Hultschin, hlavní město Rzeczipospolite Prajzke

Re: AAR - Sovětský svaz

Příspěvek od Cizinec » 01 říj 2009, 20:23

Myslím, že proto, že se ztratil save / save byl požkozen... Myslím, že o tom mluvili v diskuzi...
SOMUA měla dvě verze - model "standart" s poklopem a model "kabrio" bez poklopu.

Dekl je ve skutečnosti Dekl.

šedá eminence na dvoře Obodritského Cara

(Fórové hry, kterých jsem se zúčastnil.)
Admirál de Étranger, Francouzské císařské loďstvo (Trafalgar 1805)
rytíř Johannes von Ausländer, prozatímní regent Sicilského království (Byzanc 1214)
Luigi Mario Forestiero, Il primo ministro del Regno d'Italia (Německo 1866)
Generál von Ausländer st., velitel 51.rezervní divize, hrdina od města Ypres (1915)
Generál von Ausländer ml., velitel 22.tankové divize, hrdina od Krymu (1942)
očekává další nasazení do bitevní vřavy

Hotentotenpotentatentanteatentäter

Arizael
Rotný
Rotný
Příspěvky: 143
Registrován: 24 dub 2008, 17:26

Re: AAR - Sovětský svaz

Příspěvek od Arizael » 06 říj 2009, 09:24

No já jen že je docela dost stará a stále je předsazená.

Malamut
Vojín
Vojín
Příspěvky: 1
Registrován: 28 dub 2016, 08:10

Re: AAR - Sovětský svaz

Příspěvek od Malamut » 28 dub 2016, 08:16

Cizinec píše:Myslím, že proto, že se ztratil save / save byl požkozen... Myslím, že o tom mluvili v diskuzi...
Škoda, právě, když to začínalo být zajímavé :?
Nad východem vlaje sovětská vlajka od Baltu po Tichý oceán.

Odpovědět

Zpět na „Reporty z Hearts of Iron 2“