1528

Moderátor: Vals

Odpovědět
Uživatelský avatar
Marmont
Major
Major
Příspěvky: 2373
Registrován: 18 led 2008, 22:37
Bydliště: Znojmo
Kontaktovat uživatele:

1528

Příspěvek od Marmont » 13 zář 2010, 14:31

Události Roku 1528

Obrázek

bezvěrci se šikují u Vídně

Uživatelský avatar
Marmont
Major
Major
Příspěvky: 2373
Registrován: 18 led 2008, 22:37
Bydliště: Znojmo
Kontaktovat uživatele:

Re: 1528

Příspěvek od Marmont » 21 zář 2010, 15:57

Leden 1528

Obrázek
Vídeňská poprava

Zahraničí:

Není rány, která by mohla na hlavy upřímných věřících a křesťanů cele evropy dopadnout tvrději. 7. Ledna 1528 skončil se rukou vraha život jednoho z nejmocnějších mužů evropy. Jedna dobře zaostřená čepel uvrhla pomalu se jednotící protiturecký tábor ve zmatek. V ranném věku 25 let vydal se na cestu k našemu pánu uherský a chorvatský král i vládce jiných zemí vždy spravedlivý panovník a dobrý křesťan Ferdinand Habsburský. Žádný ze služebníků i spojenců tohoto velkého muže by od svého nepřítele nečekal tak prachsprostou ohavnost. Vrah byl ještě oné osudné noci dopaden ovšem bez jazyka, tak aby společně s bezvládným tělem mladého Habsburka zůstala na světě další velká záhada...

Purkmistr města Vídně zachoval se v dané situaci velmi duchapřítomě a vyzval stavovskou obec rakouskou k okamžitému uznání všech titulů rakouské větve Habsburků následníkovi rodu, šestiměsíčnímu Maximiliánu Habsburskému. Nikdo nepochybuje, že v čele tohoto odporného spiknutí stojí turecký sultán, ačkoliv skutečný důkaz neexistuje. O tři dny později byl na Svatošpěánském náměstí ve Vídni Ferdinandův vrah umučen, jeho ostatky spáleny a vysypány do Dunaje...

Císar Karel Habsburský vydal se okamžitě na cestu do rakous, aby si vyžádal od zdejšího sněmu vydání titulu poručníka a vychovatele malého Maximiliána, který jest jako nemluvně vládcem významné části střední evropy. Tak se i stalo. Karel V. Se proto prohlásil poručníkem pro všechny země poddané jedinému synu Ferdinanda Habsburského. Tento krok je však z hlediska moravského, slezského i uherského zemského práva zcela nelegitimní.

Štěpán Báthory jménem stavů zemí koruny svatoštěpánské opatrně zmínil, že dosavadní uherský král Ferdinand nebyl vládcem dědičným a tudíž nároky jeho syna nejsou legitimní pokud nedojde k řádné stavovské volbě. Zároveň však vyjádřil svou plnou podporu pro Maximiliána jako uherského krále, ovšem s podmínkou že v rámci uherska bude poručnitctví svěřeno do rukou královskému palatinovi (tedy jemu samému...). Všem je ale jasné že za současných podmínek je hromadná schůzka všech stavů těžko uskutečnitelná...

Sultán Sulejman Nádherný prohlásil, že se smrtí svého úhlavního nepřítele nemá žádné dočinění avšak nechal se slyšet, že smrt Ferdinandova je spravedlvým božím trestem křesťanů pro jejich odvrácení se od Aláha a válečný odpor proti osmanskému džihádu. Jan Zápolský se okamžitě znovu prohlásil za jediného a právoplatného krále uherského...

U Města Marchegg došlo k první bitvě mezi osmanským lehkým jezdectvem a částí Rakouské zemské hotvosti, která zde hájila významný most přes řeku Moravu. Jednotky tureckého jezdectva se v polovině Ledna shromáždily u města. Opevnění Marcheegu je v dezolátním stavu a veškeré finance z habsburské pokladnice spolykají překotné opravy vídeňských hradeb. Přibližně desítka katolických praporů by na zubožených hrádbách nejspíš vzdorovati nedokázala a tak rakušané vytvořili pevnou obrannou pěchotní pozici jen několik metrů před nájezdem k mostu. Právě fakt, že turecká jízda není uzpůsobena k boji uvnitř města napomohl katolíkům k vítězství. Osmanské nájezdy na rakouskou obrannou formaci se podobali spíše fanatické tlačenici, než-li organizovanému útoku... Mnohonásobná převaha nebyla nic platná a rakušanům neustále docházeli posily v podobě lehké jízdy a dalších lancknechtů. Nakonec stačila hrstka čtyř oddílů husarů k tomu aby turci město opustili. Marchegg se však octl v plamenech a katolíci ustoupili na druhý břeh Moravy, ovšem kamenný most se jim podařilo strhnout. Tudy tedy pro Sulejmana cesta do rakous nepovede...

Domácí:
Za vybranou daň ve výši necelých 1300 kop pražských grošů zahjil král Ludvík II. vojenské upevňování své moci v českém království. Posádky a opevnění královských měst bylo povýšeno na úroveň odpovídající stavovským sídlům a pod hradbami Pražského hradu počíná se šikovat další královská armáda, která má býti oporou královské moci a autority. Ještě v tomto měsíci vyzval Ludvík II. Wittelsbach moravskou stavovskou obec, aby neuznávala Maximiliána Habsburského moravským markrabětem a vyhlásila řádnou stavovskou volbu... Objektivně je nutno uznat, že postup který navrhují diplomaté a právníci českého krále je mnohem logičtější, nežli návrh který přichází z Vídně...

Vybraná berně u moravských stavů ve výši 535 kop se nachází ve městě Brně. Je otázkou co se s touto částkou stane, neboť právo k jejímu vybrání i užití měl dle zemského práve jedině markrabě Ferdinand. Válečné berně pokusil se násilím uchvátit brněnský purkmistr, ale neúspěšně. Město má v držení habsburská posádka lancknechtů, která jakékoliv plamínky vzpoury stihla zavčasu udusat...

Na Panství Matyáše Evžena Šlika byl dosazen královský zemský vikář s pověřeník ke správě financí tohoto mocného českého šlechtice. Byla vybrána standartní daň stejně tak jako zaplacena daň králi i žold. Přestože Ludvíkův vikář, chová se přesně tak jak by královský úředník měl, obyvatelé západní čech si vroucně přejí návrat svého pána...

V nekonečných hvozdech česko-moravské vysočiny řádí krvelačná a těžko zkrotitelná banda loupežníků. Těžko se dopátrat komu a zadli vůbec někomu slouží, jisté však je že se ani v nehostinných zimních časech nezdráhali spálit několik vesnic patřících pánu z rožmberka...

Michael Lev z Rožmberka – 50kpg pro další přepočet.

Obrázek

Uploaded with ImageShack.us
Armáda města Olomouce (1)
Prapor Švýcarských Reislaferů, 50kpg
4x Oddíl těžké jízdy, 160kpg
4x Prapor Palné pěchoty, 120kpg
4x Oddíl lehké jízdy, 120kpg
1x prapor základní pěchoty, 20kpg
1x Prapor říšských lancknechtů, 30kpg

Měsíčně za své armády purkmistr Olomoucký zaplatí 500 kpg
náklady na obnovu po bitvě 70 kpg.

Armáda pána z Pernštejna (1)
5x Prapor palné pěchoty, 150kpg
4x Prapor říšských lancknechtů, 120kpg
2x Prapor základní pěchoty, 40kpg
Pán z Pernštejna zaplatí měsíčně za svá vojska 310 kpg

Vojska Pána z Rožmberka (1)
5x Prapor palné pěchoty, 150 kpg
4x Prapor Říšských Lancknechtů,120kpg
2x Prapor švcarských Reislauferů, 100 kpg
Baterie lehkých děl, 50kpg
Prapor Říšských lancknechtů, 30kpg

Posádka Českých Budějovic (2)
Prapor Říšských lancknechtů, 30kpg

Posádka Jindřichova Hradce (3)
Prapor základní pěchoty, 20kpg

Celkem za své armády zaplatí měsíčně pán z Rožmberka 550 kpg

Vojska pána z Rožmitálu u Písku (4)
1x prapor palné pěchoty, 30kpg
prapor Švýcarských Reislafer, 50kpg

Hlavní armáda pána z Rožmitálu (1)
2x Prapor Říšských Lancknechtů, 60 kpg
Baterie lehkého dělostřelectva, 50kpg
oddíl těžké jízdy, 40kpg

Posádka města Písku (2)
2x Prapor Říšských Lancknechtů, 60kpg

Jezdecká vojska pána z Rožmitálu (3)
2x oddíl jehké jízdy, 60kpg

Pán Michael Lev z Rožmitálu za svá vojska měsíčně zaplatí 350kpg.

Páni Šlikové (1)
2x prapor říšských lancknechtů, 60kpg
Baterie lehkého dělostřelectva, 50kpg
2x prapor Svýcarských Reislauferů, 100kpg
2x prapor palné pěchoty, 60kpg
3x Oddíl lehké jízdy, 90kpg
2x Oddíl těžké jízdy, 80kpg

Celkem za svá vojska měsíčně rytíř Šlik zaplatí 420 kpg

Posádka města Poděbrady (2)
2x Prapor základní pěchoty, 40kpg

Posádka města Prahy (1)
5x prapor říšských lancknechtů, 150kpg
2x Oddíl lehké jízdy, 60kpg
Baterie lehkého dělostřelectva, 50kpg
Prapor Švýcarských Reislaferů, 50kpg
7x Prapor palné pěchoty, 210kpg

měsíčně pan purkmistr pražský za svá vojska a vojska svých spojenců zaplatí 560kpg...


Posádka města Jihlavy(1)
Baterie polních děl, 50kpg

Armáda Jihlavského purkmistra (2)
Prapor Palné pěchoty, 30kpg
2x Oddíl lehké jízdy, 60kpg
3x Prapor Palné pěchoty, 90kpg
2x Prapor základní pěchoty, 40kpg
2x Papor Říšských Lancknechtů, 60kpg
2x Oddíl lehké jízdy, 60kpg

měsíčně za svá vojska pna purkmistr Jihlavský zaplatí 390kpg

Uživatelský avatar
Marmont
Major
Major
Příspěvky: 2373
Registrován: 18 led 2008, 22:37
Bydliště: Znojmo
Kontaktovat uživatele:

Re: 1528

Příspěvek od Marmont » 21 zář 2010, 16:08

Vojska soustředěná v podunají - Leden 1528

Obrázek
Ludvík II. Wittelsbach:

Zemská Hotovost Česká – Kremže
____________________________
12 000 pěchoty, 2100 lehké jízdy, 900 těžké jízdy
50 praporů
4 Baterie lehkých děl

prapor říšských lancknechtů 20
prapor palné pěchoty 16
Prapor švýcarských Reislaferů 4
oddíl těžké jízdy 3
oddíl lehké jízdy 7
Baterie lehkého dělostřelectva 4


Bavorská armáda - Linec
________________________

3900 pěchoty, 600 lehké jízdy
15 praporů
1 Baterie lehkých děl

prapor základní pěchoty 6
prapor říšských lancknechtů 5
prapor palné pěchoty 2
oddíl lehké jízdy 2
Baterie lehkého dělostřelectva 1


Habsburkové:

Zemská hotovost Moravská - Breclav
________________________
5700 pěchoty, 1500 lehké jízdy, 900 těžké jízdy
9 praporů
1 Baterie lehkých děl

prapor základní pěchoty 3
prapor říšských lancknechtů 2
prapor palné pěchoty 13
Prapor švýcarských Reislaferů 1
oddíl těžké jízdy 3
oddíl lehké jízdy 5


Slezské Vojsko - Hradiště
________________________
2400 pěchoty, 300 lehké jízdy
9 praporů
1 Baterie lehkých děl

prapor základní pěchoty 5
prapor říšských lancknechtů 2
prapor palné pěchoty 1
oddíl lehké jízdy 1


Žoldácké vojsko svaté říše římské - Řezno
________________________
6300 pěchoty, 600 lehké jízdy, 300 těžké jízdy
33 praporů
1 Baterie lehkých děl

prapor základní pěchoty 4
prapor říšských lancknechtů 12
prapor palné pěchoty 4
Prapor švýcarských Reislaferů 1
oddíl těžké jízdy 1
oddíl lehké jízdy 2
Baterie lehkého dělostřelectva 1


Česká armáda - okolí Marcheggu
________________________
2700 pěchoty, 900 lehké jízdy, 600 těžké jízdy
14 praporů

prapor říšských lancknechtů 8
prapor palné pěchoty 1
oddíl těžké jízdy 2
oddíl lehké jízdy 3Italská vojska – Vídeň
________________________
3000 pěchoty, 600 lehké jízdy
12 praporů


prapor říšských lancknechtů 5
prapor palné pěchoty 3
Prapor švýcarských Reislaferů 2
oddíl lehké jízdy 2


Zemská hotovost Horno a Dolnorakouská – Marchegg
________________________
6600 pěchoty, 1200 lehké jízdy, 600 těžké jízdy
30 praporů

prapor základní pěchoty 4
prapor říšských lancknechtů 9
prapor palné pěchoty 7
Prapor švýcarských Reislaferů 2
oddíl těžké jízdy 2
oddíl lehké jízdy 4
Baterie lehkého dělostřelectva 2


Křesťanská vojska:
_______________________________________________
42 600 pěchoty, 7800 lehkých jezdců, 3300 těžkých jezdců,
53 700 mužů ve zbrani
181 praporů

prapor základní pěchoty 22 praporů, 6600 mužů
prapor říšských lancknechtů 63 praporů , 18900 mužů
prapor palné pěchoty 48 praporů, 14400mužů
Prapor švýcarských Reislaferů 10 praporů, 3000 mužů
oddíl těžké jízdy 11 praporů, 3300 mužů
oddíl lehké jízdy 26 praporů, 7800 mužů
Baterie lehkého dělostřelectva 8


Jan I. Uherský:
5100 pěchoty, 800 lehké jízdy
17 praporů
1x Baterie těžých děl


Sulejman Nádherná, osmanský sultán:

Hlavní Armáda – Prešpurk a okolí
45 000 pěchoty, 3 000 lehké jízdy, 1500 těžkých jedců?
10x Baterie lehkýh děl
1x Baterie těžkých děl
150-170? praporů

Lehká jízda – Severozápadní Uhersko
8 000 lehkých jezdců

Zadní Voj – Severní podunají
90 – 110 praporů
25 000 pěchoty, 4000 lehká jízda, 1800 těžkých jezdců
7x Baterie lehkých děl


Osmanská vojska:
75 000 pěchoty, 16 000 lehkých jezdců, 3500 těžkých jezdců
100 000 mužů ve zbrani
260-270praporů
17x Baterie lehkých děl
2x Baterie těžkých děl

Uživatelský avatar
Marmont
Major
Major
Příspěvky: 2373
Registrován: 18 led 2008, 22:37
Bydliště: Znojmo
Kontaktovat uživatele:

Re: 1528

Příspěvek od Marmont » 27 říj 2010, 19:07

Únor 1526

Obrázek
Matyáš Evžen Šlik projíždí branami Kremže

Zahraničí:

Císař Karel Habsburský přijal ve Vídni Arnošta Bílka, Markraběte Moravského. Novopečený pn moravy vydal císaři potvrzené „Moravské listiny vazalské“ a závazně pokořil svůj vládnoucí titul před titulem rakouského arcivévody. Na věčné časy jest tak markrabství moravské vazalsky podřízeno titulu arcivévody rakouského.

Válečná rada města Vídně, která se po Ferdinandově radě velitelů ujala velení katolických vojsk chystajících obranu rakouských zemi před osmanským vojskem předurčila k obraně chatrných Vídeňských hradeb Ferdinandovo české vojsko, příchozí říšskou armádu a posily z Itálie. Do čela katolického vojska byl jmenován hrabě Mikuláš ze Salmu, jemuž je zároveň vojensky povinováno celé habsburské vojsko. V zásadě byl přijat válečný plán velmi podobný s posledními závěry české válečné rady, tedy vyčlenit k obraně města Vídně jen nutné prostředky a zbylá vojska soustředit tak, aby mohla jakkoliv narušit obléhání. Pro základní obranu Vídně je tedy vyčleněno z Habsbursko-Wittelsbachských sil přibližně 12 000 vojáků.

Ačkoliv Vídeňská válečná rada nemá dostatečného mandátu k přímému rozkazu vůči českým armádám pod velením Wittelsbachů, byl jménem císaře Karla Habsburského český válečný maršálek pán Matyáš Evžen Šlik z Jáchymova požádán o sestavení a vytrvání v obraně levého břehu Dunaje a všech přístupových cest do moravského markrabství. Zároveň je však pro české vojsko hlávní válečnou prioritou schopnost včas přispěchat na pomoc bráněné Vídni.

Domácí:

Zdá se, že pokladna krále Ludvíka zdaleka není tak prázdná jak prohlašují jeho ministři. V Polabí se sestavilo v celku silné avšak spíše, z žoldnéřských jednotek se skládající vojsko, jenž se vydalo opačným směrem, než všechna ostatní česká vojska. Královské praporce vyráží, stejně tak jako před rokem vojska Ladislava Rutharda směrem na sever k poddanskému městu Ústí. Wittelsbach na českém trůně, zjevně cítí příležitost k upevnění své moci v čechách a osvobození královského trůnu od věčných mocenských nátlaků ze strany stavovské obce. Takových cílů, však není možno dosáhnout, dokud jeho rod v Čechách nenabyde dostatečných majetků a peněz. Je beze vších pochyb, že král se vydal dobýt pro své barvy nedávno oživlé město Ústí...

U Prahy došlo k drobnému incidentu mezi nečekaně rychle zfromovaným krlovským vojskem žoldnéřů a jednotkami pražského purkmistra, který kázal nevpouštět královská vojska do města. Pár kapek krve velice zajiskřilo. Neboť jasně vyšlo najevo celému dvoru i královské komoře, že Ludvík vlastně není ani pánem svého sídelního města... V době, kdy nejvýznamější muži celé země se nacházejí v zahraničí je třeba očekávat velký nápor na pravomoce stavovské obce.

Arnošt Bílek z Pernštejna, neprávem vyžil válečné berně, které na moravě minulém měsíci vybral markrabě Ferdinand na vyzbrojení vlastního vojska. V zemské pokladně se tak nenachází dostatek financí ke spětnému vyplacení těchto peněz moravským purkmistrům a pánům. Snad Arnošta Bílka nenapadlo, že bych něco takového přehlédl hrome! Vybrakovaná kasa markrabská bude mít dalekosáhlé důsledky na fungování zemské byrokracie. Z těchto důvodů jest až do odvolání zrušen finanční bonus za vykonávání úřadu moravského zemského hejtmana.

Vskutku prapodivné věci se událi ve sklepních prostorách hradu Špilberk. Z pověření Karla V. Byla Habsburské stráži i komornmu správci moravských zemských financí dodána listina požadující okamžité vydání moravské válečné daně do Vídně. Listina v však do Brna dorazila až v polovině měsíce a tedy v okamžiku, kdy byla celá částka již dávno utracena moravským markrabětem. Reakce z Vídně byla velmi rozpačitá, neboť nikdo o vydání takové listiny neměl ponětí...

Nečekaně ostrý pogrom proti židům se udál ve městě Chebu. V těžkých zimních měsících a obecné bídě, kterou do Čech přinesla stavovská válka vykypěla krev obyčejných obyvatel města, kteří nemuseli hledat viníka svých strastí a utrpění přiliž dlouho. Židé, kteří město pozvedli ze spáleniště ve znovuobyvatelné město se stali obětí lidových vášní. V nekontrolovatelné masové bouři lidu byli muži ponižováni a biti přímo na ulici, mnoho domů zámožných lichvářů i řemeslníků je vydrancováno a všechno jejich bohatsví vykradeno. Nedbaje mrazů a zimy, která v západních čechách panuje byli celé rodiny z města znovu vyhnány...

Pro jarní měsíce příjem z města Chebu omezen na polovinu, tedy na 500kpg měsíční produkce.

Pán z Rožmberka vyčlenil ze svého nemalého bohatsví značnou částku k pochytání a loupeživé bandy, která si dovolila v minulém měsíci poněkolikáte plenit na jeho panství. Nikdo však dopaden nebyl, neboť loupeživý rytířové zjevně svůj úkryt na Vysočině nedávno opustili... Přesto se Rožmberským podařilo nalézt opuštěné a poloopevněné tábořiště lapkovské bandy, zdali se pánům z Růže podařilo někoho zajmout a podrobit výsledu v Krumlovských sklepeních nevíme...

Více na SZ pro pána z Rožmberka

Matyáše Evžen Šlik z Jáchymova, válečný maršálek království českého dorazil do města Kremže, kde se začíná dávat dohromady zemská hotovost. Na inspekci byl zjištěn uspokojivý stav armády i morálky. Česká vojska jsou připravena i odhodlána k boji se strašným nepřítelem. Zároveň byl velitel Wittelsbachské armády pozván společně se svou válečnou radou k všeobecné strategické rozpravě ve Vídni...

Zábor habsburských držav moravskými pány neprobíhal zrovna hladce. Ačkoliv Arnošt Bílek i Štěpán Luňák se snadno zmocnili všech majetků, které jim právoplatně připadly podle „Moravských listin vazalských“. Opava však odmítla do svých bran vpustit olomoucké úředníky a zdejší konšelé požádali Těšínského knížete, jenž je přímým vazalem Karla V. O ochranu. Daně, které zde proto Atlantis vybral a s nimiž počítal v přepočtu fakticky vybrány nebyly, pročež se přičtou do dalšího kola jako neúročený dluh.

Podíl vybrané daně z Opavy, musí být v příštím měsíci zaplacen jako dluh bez úroku.

Po té, co byl po bitvě u Marcheggu uzavřen jediný alternativní přítup do rakouských zemí ze seveních Uher, nemělo pro osmanskou armádu valný smysl vydržovat svou mocnou lehkou jízdu svém dosavadním místě. Město Břeclav bylo doslova obrněno nemalou silou Moravské zemské hotovosti a tak se jízdní vojska obrátila, aby se spojila se Sulejmanovou hlavní armádou. Nepochybné taktické vítězství katolíků, kdy se rakouským vojskům vydařilo zabránit tomu, aby kolem obléhané Vídně a na Moravském poli řádili a pálili Sulejmanovi vrahové, se zamotalo ctižádostivým útokem markraběte Arnošta Bílka...

Turecké jezdectvo tak ustoupilo a v oblasti mezi Prešporkem a Břeclaví zanechalo jen několik oddělených uskupení v síle nepřesahující dva tisíce lehkých jezdců s úkolem rychlými přepady a údery zpomalit případného nepřítele tak, aby měla hlavní armáda čas na reakci. Právě to se ovšem stalo. Zprávy o moravském průzkumném přepadu lehkou jízdou obdržel osmanský velitel včas a rozhodl se k protiútoku a to i s krajně omezenými prostředky, které měl k dispozici. Sjednocená lehká jízda moravské armády byla překvapena jen několik mil od Breclavi přibližně devíti oddíly lehké jízdy osmanského vojska. Počet vojáků byl tedy přibližně vyrovnán na čísle dvou a půl tisíce mužů v sedle. Vzhledem k tomu, že turci očekávali spíše průzkumný přepad byl jejich útok rázný a sebevědomý. K moravskému vojsku se však během boje připojovala i jízda těžká, která časem převýšila odhodlaně a zuřivě bojující turecká vojska až dvojnásobně...

V bitvě pod Břeclaví nedošlo ke zničení lehké turecké jízdy, jak moravští velitelé čekali, neboť turecké jednotky zmizeli z bojiště velmi rychle. Moravané se proto vydali dál na jih směrem k Marcheggu, ovšem celou cestu byl jejich pochod zužován a zpomalován neustálými jízdními přepady.. Vzdleme k tomu, že však byla moravská zemská hotovost po jezdecké stránce velmi dobře zabezpečená, podařilo se všechna vojska uchovat ve velmi dobrém stavu.

Generální bitvu se svést nepodařilo a celé Únorové Boje na levém břehu řeky Moravy se nesly v duchu několika neškodných jízdních střetnutí. Turecké ztráty se zdajý být o něco vyšší, neboť moravané za své tažení do jádra osmanských uher zaplatili ztrátou přibližně dvou jízdních praporů. Sulejman je proto nucen vyčlenit z armád, které hodlal všechny vyslat proti Habsburskému sídelnímu městu vyčlenit nemalou část k tomu, aby porazila moravská vojska v jejichž pochodovém dosahu se stal základ celého osmanského tažení, Prešpurk.

Obrázek
Armáda města Olomouce (1)
Prapor Švýcarských Reislaferů, 50kpg
5x Oddíl těžké jízdy, 200kpg
6x Prapor Palné pěchoty, 180kpg
3x Oddíl lehké jízdy, 90kpg
1x prapor základní pěchoty, 20kpg
1x Prapor říšských lancknechtů, 30kpg

Měsíčně za své armády purkmistr Olomoucký zaplatí 570 kpg


Armáda pána z Pernštejna (1)
5x Prapor palné pěchoty, 150kpg
3x Oddíl těžké jízdy, 120kpg
3x oddíl základní pěchoty, 60kpg
4x oddíl říšských lancknechtů, 120kpg
Pán z Pernštejna zaplatí měsíčně za svá vojska 450kpg

Posádka města Jihlavy(1)
Baterie polních děl, 50kpg

Armáda Jihlavského purkmistra (2)
Prapor Palné pěchoty, 30kpg
2x Oddíl lehké jízdy, 60kpg
3x Prapor Palné pěchoty, 90kpg
2x Prapor základní pěchoty, 40kpg
2x Papor Říšských Lancknechtů, 60kpg
Oddíl lehké jízdy, 30kpg

měsíčně za svá vojska pna purkmistr Jihlavský zaplatí 360kpg

Vojska Pána z Rožmberka (1)
5x Prapor palné pěchoty, 150 kpg
4x Prapor Říšských Lancknechtů,120kpg
2x Prapor švcarských Reislauferů, 100 kpg
Baterie lehkých děl, 50kpg
Prapor Říšských lancknechtů, 30kpg

Posádka Českých Budějovic (2)
Prapor Říšských lancknechtů, 30kpg

Posádka Jindřichova Hradce (3)
Prapor základní pěchoty, 20kpg

Celkem za své armády zaplatí měsíčně pán z Rožmberka 550 kpg

Vojska pána z Rožmitálu u Písku (4)
1x prapor palné pěchoty, 30kpg
prapor Švýcarských Reislafer, 50kpg

Hlavní armáda pána z Rožmitálu (1)
2x Prapor Říšských Lancknechtů, 60 kpg
Baterie lehkého dělostřelectva, 50kpg
oddíl těžké jízdy, 40kpg

Posádka města Písku (2)
2x Prapor Říšských Lancknechtů, 60kpg

Jezdecká vojska pána z Rožmitálu (3)
2x oddíl jehké jízdy, 60kpg

Pán Michael Lev z Rožmitálu za svá vojska měsíčně zaplatí 350kpg.

Páni Šlikové (1)
2x prapor říšských lancknechtů, 60kpg
Baterie lehkého dělostřelectva, 50kpg
2x prapor Svýcarských Reislauferů, 100kpg
2x prapor palné pěchoty, 60kpg
3x Oddíl lehké jízdy, 90kpg
2x Oddíl těžké jízdy, 80kpg

Celkem za svá vojska měsíčně rytíř Šlik zaplatí 420 kpg

Posádka města Poděbrady (2)
2x Prapor základní pěchoty, 40kpg

Posádka města Prahy (1)
5x prapor říšských lancknechtů, 150kpg
2x Oddíl lehké jízdy, 60kpg
Baterie lehkého dělostřelectva, 50kpg
Prapor Švýcarských Reislaferů, 50kpg
7x Prapor palné pěchoty, 210kpg

měsíčně pan purkmistr pražský za svá vojska a vojska svých spojenců zaplatí 560kpg...

Odpovědět

Zpět na „Čechy 1526“