Zemské desky

Moderátor: Vals

Odpovědět
Uživatelský avatar
Marmont
Major
Major
Příspěvky: 2373
Registrován: 18 led 2008, 22:37
Bydliště: Znojmo
Kontaktovat uživatele:

Zemské desky

Příspěvek od Marmont » 15 led 2010, 16:39

Obrázek

Zemské desky


DŮLEŽITÉ ZEMSKÉ ZÁKONY


Basilejská kompaktáta
Jsou základním bodem, ze kterého vychází postavení husitů v zemi. Dokument ztratil na důležitosti ňeboť Řím jej považuje za neplatný. Přesto je důležitým symbolem výsledku husitské revoluce v Čechách.

Kutnohorský náboženský smír.
Velmi důležitý dokument, který ustanovil definitivní právní poměr mezi katolíky a utrakvisty. A to v duchu rovnoprávnosti. Je jedním z opěrných bodů pro autoritu měst.
„buď pod jednú, nebo pod obojí zpuosobú“
„tajně ani zjevně žádného nenutíc“

Vladislavské zřízení zemské
Je jakousi zemskou ústavou. Šlechta zde zformulovala své výsadní postavení mezi stavy. Celá listina však byla necelých 17 let po svém vydání zrevidována.

Svatováclavská smlouva
Upravuje usnesení Vladislavského zřízení a položila základ současnému fungování země. Šlechta je nucena přiznat městům právo na zemských sněmech zasedat, naproti tomu města se musela vzdát několika svých výnosných hospodářských monopolů, formulovaných v listinách.

_____________________
Zemské zákony vydané během hry


Plzeňský mír
Schválený na mírovém jednání v Plzni. Zásadně upravuje státoprávní poměry ve všech korunních zemích. Znění Plzeňského míru je založeno ve sněmovních deskách:
Plzeňský Mír

LISTINY

Právo horní městu Jáchymovu
+ 900 kpg produkce města Jáchymov

Právo horní městu Jihlavě
+ 500 kpg produkce města Jihlava

Právo horní městu Kutné hoře
+ 300 kpg produkce města Kutná Hora

Právo pivovarnické, mílové, trhovní i jiné podnikavé městům královským
+ 250 kpg produkce pro všechna hráčská střední a velká města

Právo pivovarnické, i jiné podnikavé panstvu českému
+ 200 kpg produkce pro všechna menší města držená v rukou šlechty
- Právo rozšířeno i na stavovskou obec rytířskou na zemském sněmu

Pořádky cechovní ve městech královských

- 200 kpg pro všechna střední a velká města.

Úřady zemské i královské zavázany jsou na Starém městě Pražském sídlit
+150 kpg pro město Praha


Biskupství Olomoucké, ve městě Olomouci

+100 kpg pro město Olomouc

Obecné úmluvy náboženské
-ruší veškeré postihy i výhody za náboženství.

Obecná povinnost válečná
- Každý šlechtic je králi českému zavázán v době svolání zemské hotovosti osm praporů pěchoty a dva oddíly jízdy poskytnout, nebo se z povinnosti vykoupit 600 kpg. Purkmistři, pak vojska svá zpět do měst stáhnout.

_____________________
Listiny vydané během hry


Města Kladsko i Cheb mají právo vlastního sněmu
+100 kpg pro města Cheb a Jihlava

Právo vlastního sněmu zrušeno v Chebu, kde říšský sněm po dobytí města Evženem Šlikem nezasedá

Právo úřad nejvyššího purkrabí vykonávat
Vlastníkem tohoto práva je v sočasné době Čeněk Lev z Rožmitálu + 100 kpg za vykonávání funkce měsíčně.

Právo zrušeno, hlasováním zemského sněmu v Německém Brodě. Pan Čeněk Lev z Rožmitálu je zbaven funkce nejvyššího purkrabí.

Právo úřad nejvyššího purkrabí vykonávat má velectěný pán Michael Jošt III., kterýžto úřadu nabyl ve svobodné stavovské volbě.
Vlastníkem tohoto práva je v sočasné době Michael Jošt III. z Rožmberka + 100 kpg za vykonávání funkce měsíčně.

Listina o Oddlužení české koruny, v právoplatné volbě odlasovaná sněmem v Jindřichově Hradci.
Cheb, pod správou Šliků pro měsíce (říjen, listopad)
České Budějovice pod správou Rožmberků pro měsíce (říjen, listopad)
Brno pod Správou Pernštejnů pro měsíce (říjen, listopad)
Německý Brod pod správou Rožmitálů pro měsíce (říjen, listopad, prosinec, leden)

Ludvíkovo vydání České
právoplatně uznané stavovským sněmem ve městě Plzni
Ludvík X. z Landshutu, jest tímto uznán králem českým jako Ludvík II. z Wittelsbachu
Ferdinand Habsburský, arcivévoda rakouský jest tímto uznám vládcem vedlejších zemí koruny české pod jménem Ferdinand I.
Ferdinand Habsburský vzdáváse nároků na český trůn
Ludvík II. vyvazuje vedlejší země koruny z vazalského vztahu, vůči českému králi

Ochranný glejt beztrestnosti za činy z dob válečných
Vydaný králem Ludvíkem i Markrabětem Ferdinandem, těmto stavovským pánům:
Čeněk Lev z Rožmtálu
Michael Jošt z Rožmberka
Štěpán Luňák, purkmistr olomoucký

Listina o poválečném vyrovnání statků
Potřebným počtem hlasů schválena na mírovém sněmu v Plzni
Znění listiny, jest založeno ve sněmovních deskách

Právo úřad moravského zemského hejtmana vykonávat má velectěný pán Arnošt Bílek, rytíř z Pernštejna, kterýžto úřadu nabyl z vůle moravského Markraběte
+ 60 kpg za vykonávání funkce měsíčně.
Zrušeno z vůle moravského markraběte armošta Bílka z Pernštejna. Tohoto práva nyní právoplatně užívá Štrěpán Luňák, purkmistr města Jihlavy

Sněmovní verdikt
listina vydaná zemským sněmem, která definitivně ukončuje majetkové spory vzniklé po stavovské válce. Znění listiny, jest založeno ve sněmovních deskách

Moravské listiny vazalské
listina schválená moravským zemským sněmem, jejíž znění uznává vazalskou podřízenost moravy k rakouskému arcivévodství. [url=hhttp://forum.jajjun.com/viewtopic.php?f=99&t=5950]Znění listiny, jest založeno ve sněmovních deskách[/url]
Nutno však dodat, že pro přesné neplnění formulací zmíněných v liteře dané listiny, necítí se být císař Karel V. vázán všemi jejími ustanoveními.

Právo horní pánu Michaeli Lvu z Rožmitálu
+ 375 kpg produkce Rožmitálského panství

Nový Markrabě moravský
rytíř Arnošt Bílek z Pernštejna byl v Lednu léta páně 1528 na zemském sněmu zvolen právoplatným a nikomu, než císaři říše římské nepovinovanému markrabětem moravským.

Odpovědět

Zpět na „Čechy 1526“