Smithova válka

Reporty z multiplayer her hráčů po Hamachi pro Hearts of Iron 2: Doomsday - Armageddon

Moderátoři: Atlantis, Vals, Phoenix

Odpovědět
Smith.F
Svobodník
Svobodník
Příspěvky: 21
Registrován: 04 dub 2009, 21:09

Smithova válka

Příspěvek od Smith.F » 20 srp 2009, 12:18

Rozjela se mi docela zajímavá verze druhé světové, tak si tu trošku popíšu. Hraju AA 1.3 s novou češtinou, Německo. Jelikož jsem pořád ještě poměrně začátečník, hraju na obtížnost normal, agresivita normal (na mě až až).

Smith.F
Svobodník
Svobodník
Příspěvky: 21
Registrován: 04 dub 2009, 21:09

Re: Smithova válka

Příspěvek od Smith.F » 20 srp 2009, 12:49

Ticho před bouří

1.1.1936
Slavný to den für das Dritte Reich, do křesla Říšského kancléře usedl geniální stratég, jehož totožnost je známá pouze úzkému okruhu vedení a uvedená in geheime Dokumenten, nejtajnějších spisech. Říkejme mu Smith.
Jeho cílem není nic menšího, než aby celý svět uznal nadvládu deutsches Volkes, německého lidu.

2.5.1936
V tento den jsme uzavřeli smlouvu s našimi přáteli Japonci, převážně proti rozpínavosti bolševiků.
Před celým světem se tváříme jako mírový národ se zanedbatelnou vojenskou silou, ovšem náš průmysl neustále posiluje, rozvědka je posilována a většina ropy světa se začíná hromadit ve třetí říši, takže na válku budeme připraveni.

červenec 1936
Španělští nacionalisté se vzedmuli proti svým utlačitelům. Posíláme jim podporu, ovšem nedáváme jim velkou šanci na úspěch. Tady jsme se mýlili, protože válka trvala dlouhá léta bez jasného výsledku.

únor 1937
Naše rozvědka zjistila, že Japonsko se chystá do války. Urychleně zahajujeme diskuze s Japonci, kteří ovšem nechtějí čekat a chystají se podmanit si celou Asii. Diskuze trvala dlouhé hodiny, válečný stav dotiž prozatím není v zájmu německého lidu. Nakonec je oficiálně naše spojenectví rozvázáno s dovětkem, že do dvou let se přidáme.

1938
Tento rok ukázal světu, jaká síla se skrývá v národním socialismu. Nejprve jsme k Říši připojili naši východní oblast, Österreich, a následně německou část Československa. Díky genialitě našeho vedení jsme začali už koncem minulého roku produkovat ultramoderní pěší divize a modernizovali celou naši armádu na úroveň, kde nejlepší státy budou nejdříve v příštím roce!
Nejvíce ovšem v tomto roce překvapili Japonci - dobyli velkou část jihovýchodní Asie a v Nacionalistické Číně nastolil svoji loutkovou vládu!
Koncem roku znovu navazujeme diplomatické styky s Japonskem, se kterými vyměníme spoustu cenných informací o nejnovějších technologiích. Naše rozvědka zároveň donesla spousty cenných plánů ze zbytku světa.
Celý německý lid se nese na vlastenecké vlně, vždyť s takovou nám brzy bude celý svět ležet u novou.

srpen 1939
Během tohoto roku jsme zapříčili rozpad Československa, část připadla k nám a část jsme darovali Maďarsku, kteří se ochotně přidali k Ose. Dokonce nám svěřili vrchní velení nad svojí armádou!
Nyní už je jasné, že válka je na spadnutí. 30 našich pěších divizí hlídkuje na hranicích s Francií, dalších 25 na hranicích s Nizozemskem. Veškerý zbytek naší a Maďarské armády, dohromady více než 100 divizí, je na hranicích s Polskem. V Berlíně navíc čeká 20 perutí moderních taktických bombardérů a na západě jsou již připraveni naši stíhači.

30.8.1939
Navazujeme diplomatické vztahy se Sovětským svazem. Geniální tah našeho ministra zahraničí. Tiše jsme se dohodli, že Polský stát si nezaslouží svou existenci. Vždyť polovina je jasně německá! Druhá polovina pak mluví jazykem, ne nepodobným ruštině.
Na konci našeho jednání Sovětská vláda oficiálně uznala, že část západu Polska je naším historickým územím. Podrobili jsme Polsko nezměrnému tlaku s hrozbou války. Oni, posilněni spojenectvím se západním kapitalismem, odmítli. Blázni!
Na válku jsme dokonale připraveni a nejvyšší velení právě podepsalo rozkazy k útoku..

Smith.F
Svobodník
Svobodník
Příspěvky: 21
Registrován: 04 dub 2009, 21:09

Re: Smithova válka

Příspěvek od Smith.F » 20 srp 2009, 14:27

První boje

30.8.1939
Zatímco veškeré vojsko je přivedeno do stavu bojové pohotovosti a netrpělivě očekává rozkazy, v hlavním sále Reichstagu se sešly všechny přední osobnosti Říše, čekají na Führerův příchod.
O zábavu se stará letecký maršál Göring. Mezi běžným tlacháním a zesměšňováním nepřátel všem představuje nový model taktického bombardéru, který právě začala zkoumat Heinkelova společnost - Junkers Ju-88. "Jeden nálet a z Paříže nezbude nic.", zakončuje lakonicky svoji řeč.
Kromě generálů v rohu jsou v místnosti pouze dva lidé zamlklí - věčně tichý Rudolf Hess kouká směrem k zemi, nejevíc zájem o všeobecné veselí a obávaný Heinrich Himmler, který byl před necelým měsícem jmenován do křesla ministra vnitra. Druhý jmenovaný naopak vše sleduje ostřížím zrakem.
V blízkosti vůdce sedí ještě Constantin von Neurath, který se právě vrátil ze setkání se zástupci Sovětů a zástupci Polské vlády.

Jakmile zazněly kroky, všichni zmlkli, vyskočili a se vztyčenou pravicí zdraví svého vůdce. Nejprve Neurath předává svoje zprávy o jednání se Sověty a Polskem. Následně zprávy podává velitel rozvědky Canaris, zakončují to Fritsch s Göringem slovy "Jsme připraveni začít válku, můj vůdče."
Dále již mluví pouze tichým hlasem vůdce a všichni s úctou naslouchají. Nejprve vydává rozkazy pro příštích pár dní jednotlivým generálům a v závěru předestírá své plány ostatním. Ke konci některým vnikly do očí slzy radosti. Po skončení se rozhostilo několikaminutové ticho, do kterého začal polní maršál Keitel tiše spontánně zpívat "Deutschland Deutschland über alles." Ostatní jej brzy následují a za nyní již mohutného chorálu nejmocnějších mužů Třetí říše vůdce odchází.

1.9.1939
Většina jednotek se dává do pohybu. Na západní frontě zůstali čekat pouze vojáci na hranicích s Francií, ostatní útočí na Nizozemí, které se nedávno přidalo na Spojeneckou stranu. Za podpory kulometné palby našich stíhačů Nizozemí po několika dnech kapituluje.
Z Berlína se vzneslo 20 perutí taktických bombardérů, Göringova pýcha a jalo se vnést zmatek do nepřátelských jednotek ve východním Polsku. Naše armády ve spolupráci s Maďary přešly polské hranice. Těžká situace nastává ve východním Prusku, které má pouze několik jednotek. Tyto jsou pomalu zatlačovány, ale jinak je hranice Říše stále přesunována směrem na východ.

2.9.1939
Skupina horlivých vojáků na hranici s Lucemburskem se rozhodla dobýt tento státeček na vlastní pěst. Tím ovšem odkryli slabší místo v naší obraně proti Francii a tak následovalo několik týdnů únavných šarvátek, během kterých se Francouzi dostali až do Cologne. Velitel těchto jednotek byl suspendován a nahrazen schopnějším.
Boje vyřešily až přivolané jednotky právě dobyvší Nizozemí, podporované divizemi v Saarbrückenu.

20.9.1939
Rusové právě zabrali východní část Polska, naše armády dočišťují zbylé Polské jednotky. Vrchní velení vyjadřuje lehké znepokojení nad dobou trvání konflitku, přesto je radost z vítězství veliká.

10.10.1939
Generálové jsou napjatí a čekají na nejnovější rozkazy. Původně se spekulovalo nad útokem přes Belgii, se kterou jsme ale stále v mírovém stavu a na zdejších hranicích nemáme žádné jednotky. Maďarské jednotky se nacházejí na severu Německa, doplněny několika čerstvými Německými, připraveny na dobytí Dánska.
Velitel pozemních sil Von Blomberg nervózně přechází po svojí pracovně. "Copak se Führer zbláznil? Vždyť za hranicemi je obávaná Maginotova linie a na ní podle našich zpráv dobrých 40 divizí a v záloze čeká dalších 30. Žádná síla na světě tohle nedokáže prorazit! Proč nepřesunuje východní jednotky do Belgie a místo toho čekají ve středním Německu? Tohle nedává smysl! A pak je tu těch třicet divizí na severu!"
Přichází zpráva z Berlína - opusťte Stuttgart a zformujte se 100 kilometrů jihozápadně. "Cože? To není možné, vždyť zde sotva držíme francouzské jednotky, takhle se rozběhnou do Říše!" Vzkaz ale končí jasně - Führersbefehl. A o vůdcových rozkazech se nediskutuje..

Přesto asi má celé jednání nějaký vyšší záměr. Zároveň byl totiž vyslán posel k nacionalistům ve Španělsku, kteří už dlouhé roky vyčkávají na hranicích se Španělskem.
"Před třemi lety jsme vám společně s Itálií poslali pomoc proti oficiální vládě - přesto jste dodnes nedokázali převzít kontrolu nad svojí zemí. Učiňte tak v nejbližších měsících - pokud toho nebudete schopni, budete připojeni k Říši. Podepsán německý Říšský kancléř.

Smith.F
Svobodník
Svobodník
Příspěvky: 21
Registrován: 04 dub 2009, 21:09

Re: Smithova válka

Příspěvek od Smith.F » 20 srp 2009, 15:07

Pád Francie

18.10.1939
Vůdcova genialita nezná mezí!
Pětatřicet francouzských divizí vkráčelo do jižního Německa. Z Lucemburska a Freiburgu posléze zaútočilo neuvěřitelných 108 pozemních divizí podporovaných leteckými jednotkami a takřka okamžitě s mizivými ztrátami dobyli klíčovou část Maginotovy linie, Strasbourg. Zmíněných pětatřicet divizí je nyní dokonale obklíčeno německými jednotkami, bez spojení se zbytkem Francie, bez zásob a v totálním zmatku. V příštích dnech budou zcela jednoduše úplně rozprášeny.
Po celé zemi probíhají spontánní oslavy vůdcova taktického génia!
Severní část armády dobýjí Dánsko.
Sovětský svaz vyhlašuje válku Finsku - Švédsko se přidává na pomoc Finským bratrům.

listopad 1939 - leden 1940
Po geniálním zničení poloviny francouzské armády přišly jednoduché rozkazy - blesková válka s cílem zabít všechny francouzské vojáky do jednoho, ignorovat veškeré pokusy o diplomacii ze strany Francie. Naši vojáci narazili na naprosto zanedbatelný odpor. Koncem ledna již přemisťujeme většinu armády na hranici se Španělskem, několik divizí ještě ničí demoralizované zbytky francouzské armády v Normandii. Nově odvedení rekruti plus část armády obkličují Belgii, koncem ledna jí vyhlašují válku a bez problémů procházejí jejich územím.

Na severu padlo rozhodnutí - když je Skandinávie zaneprázdněna obranou před Sověty, můžeme si ji jednoduše podrobit. Severní armáda proto přechází přes Švédské hranice, v těžkém terénu pomalu postupují kupředu. SSSR vyhlašuje příměří s Finskem, my ovšem pokračujeme. Koncem ledna je Švédsko na pokraji kapitulace.

Španělským nacionalistům (kteří za posledního čtvrt roku opět nepokročili ani o píď) byla odeslána poslední zpráva - v příštích týdnech bude vaše území připojeno k Říši a následně i vaši nepřátelé na jihu Španělska.

Smith.F
Svobodník
Svobodník
Příspěvky: 21
Registrován: 04 dub 2009, 21:09

Re: Smithova válka

Příspěvek od Smith.F » 20 srp 2009, 15:31

Zrada!

únor 1940
V hlavním velitelství je opět živo. Nejprve probíhá diskuze o osudu španělských nacionalistů. Možnost připojení k Říši rezolutně odmítají. Vůdce štěká nadávky na jejich neschopnost dobýt jih Španělska. Nakonec se uklidňuje, prohlašuje jejich mrhání prostředky od Německa a našich spojenců Itálie (kteří se nedávno připojili k Ose) za velezradu a vyhlašuje jim válku.
Ministr zahraničí Neurath podává zprávu o japonských výsledcích. Daří se jim skvěle, právě dobyli nizozemské kolonie v Oceánii a začali s invazí do Austrálie.

Ke konci porady přichází velitel rozvědky Canaris, bledý jako stěna a předává vůdci zprávu špionů, operujících v Sovětském svazu.
"Was?? Diese Schweinen planen uns verraten?!?"
Zpráva o potenciální Sovětské zradě způsobila, že v pokoji zavládlo hrobové ticho. Vůdce usedá do židle, zloba mu srší s očí. Po chvíli se zvedá a odchází do svého pokoje. Zaražení potentáti usedají a čekají.
Po půl hodině se vůdce vrací. Pohlédne na mapu se značkami. Mlčky přesouvá 50 divizí z Normandie na hranici se Sovětským svazem, severní divize přesunuje částečně do Norska a částečně na hranici s Finskem, divize ve zbytcích Belgie přesouvá na jih, až do nacionalistické části Španělska, spolu s ostatními již čekajícími divizemi.
Když takto učiní, rozhlédne se po místnosti a štěkne "Abtreten!"

Smith.F
Svobodník
Svobodník
Příspěvky: 21
Registrován: 04 dub 2009, 21:09

Re: Smithova válka

Příspěvek od Smith.F » 27 srp 2009, 21:19

Světová válka

2.3.1940
Jakkoliv jsme tento den očekávali, přesto byl příšerně hektický. Brzy ráno vyhlásil Sovětský svaz pod jakousi bezvýznamnou záminkou válku Itálii. Pochopitelně jsme tím byli do války vtaženi i my. Podezíráme je, že jsme byli hlavní cíl - ti blázni nejspíš nabyli přesvědčení, že se probijí naší obranou až do srdce Německa!
Mysleli, že nás plně zaměstná boj ve Španělsku a válka se Spojenci, ale to byla chyba lávky. Samotné nás překvapilo, kolik států se za nás postavilo. Přišla nám spousta nabídek ke spojenectví, Vůdce měl ovšem jasno - žádná spojenectví se slabochy. Přesto mnoho světových států vyhlásilo (povětšinou pouze formálně) válku Sovětskému svazu. Zajímavé ovšem bylo, že jim válku vyhlásili i Spojenci!
Kromě toho - Japonsko je velmi silným spojenecem, jistě je dokáží na východě velmi potrápit.

Španělsko už je v podstatě dobyto, takže diskuze proběhla pouze ve smyslu, jak na Spojence a bolševiky.

Nejprve přišla řeč na Anglii. Všichni se měli vyjádřit k myšlence vylodění v Anglii.
Fritsch: "Jednotek máme dost, brzy budeme mít i mariňáky - může to vyjít."
Göring: "Pokud tomu věnujeme celé Luftwaffe, možná máme šanci. Nad kanálem nemají naše Messerschmitty žádné problémy - ovšem dále to bude těžké. Většina leteckých sil Spojenců se nachází právě v Anglii, dost možná utrpíme velké ztráty ve snaze poškodit jejich loďstvo a posléze podpořit pozemní jednotky. Dokážeme to - ale zdrží nás to."
Dönitz: "Musím znovu upozornit na skutečnost, že do vývoje lodí nejsou od začátku války investovány žádné peníze. Zatím máme loďstvo kvalitní, potopili jsme desítky lodí v Lamanšském kanále se ztrátou pouhých dvou torpédoborců - ovšem Anglické loďstvo roste ohromnou rychlostí - nemohu proto zaručit, že dokážeme vylodit dostatek jednotek."

Vůdce: "Anglii vyřídíme později. Dobyjte zbytek Španěl a pevninské Portugalsko, mezitím už začněte přesouvat armádu východním směrem. Po cestě zlikvidujte Švýcary a seřaďte většinu armády na hranicích s Jugoslávií.
Prozatím posilněte vojska na severu a s pomocí taktických bombardérů dobyjte Finsko a zatlačte Sověty k jihu. Pokud to provedeme dostatečně rychle, možná dobyjeme bez větších potíží Leningrad.
Bude také třeba posílit armády na hranicích s bolševiky. Náš průmysl jede naplno a docházejí nám lidé, ale s nezměrnou vůlí německého lidu jistě vyhrajeme!
Los jetzt!"

Smith.F
Svobodník
Svobodník
Příspěvky: 21
Registrován: 04 dub 2009, 21:09

Re: Smithova válka

Příspěvek od Smith.F » 27 srp 2009, 22:27

Dobyjeme Sověty?

březen 1940 - únor 1941
Celý ten rok utekl velmi rychle a byl ve znamení přesného vykonání naplánovaných akcí. Transport armády se poněkud protáhl, rychlé bylo dobytí Švýcarska, Finska i celé jihovýchodní Evropy. Evropa nám leží u nohou!

Problém nastal při dobývání severní části SSSR - nejenže je Leningrad nedobytný, ale na východě jsme při pokusu o proražení fronty byli obklíčeni a rozdrtili nám plných 12 divizí. Ačkoliv jde o nekvalitní maďarské divize, přesto jde o silnou ztrátu. Zbytek severní armády jen obtížně udržuje své pozice.
Tímto nezdarem jsme zjistili, že je Sovětský svaz silným nepřítelem, kterého není radno podceňovat!
Jejich obrana na východě je ovšem poměrně slabá, proto neustále ustupují před Japonci.

31.února 1941 měl Führer projev ke svým vojákům, kteří se právě chystají vytáhnout do boje:
"Brzy to bude rok, kdy zrádný Sovětský svaz, přes naši dlouholetou spolupráci, vyhlásil válku naší Říši. Nyní konečně přišla chvíle, kdy dostanete příležitost jim dokázat, jak moc se přepočítali.
Nepřítel má nad námi početní převahu. Ovšem vyspělostí a organizovaností armády se s námi nemůže vůbec měřit! Navíc proti němu bojuje celý svět, proto nemá proti nám nejmenší šanci.
Jsem si jist, že pocítí sílu německého národa a již v létě se bude v Moskvě mluvit pouze německy!"

Morálka vojska je ohromná, je téměř jisté, že dosáhneme rychlého vítězství!

Odpovědět

Zpět na „Reporty z Hearts of Iron 2“