Scénář ČSR módu

Sem směřujte vše týkající se úprav a módů Hearts of Iron 3.

Moderátoři: Vals, gameart

Odpovědět
Idaho
Četař
Četař
Příspěvky: 62
Registrován: 23 zář 2007, 13:23
Kontaktovat uživatele:

Scénář ČSR módu

Příspěvek od Idaho »

Rozpracovaný scénař, připomínky, nápady a opravy, pište níže
Název a datum eventu je podtrhnuto, možné odpovědi jsou označeny * a dopady odpovědí ----->


Návrh scénáře (eventy)

1936

1.1.1936- Navždy lámeme pouta, v nichž nás týrali věrolomní, cizáčtí a nemravní Habsburkové. Jsme svobodní... Těmito slovi deklaroval 28.října 1918, před statisíci přažany, pod sochou svatého Václava, politik a kněz Isidor Zahradník svobodu a založení Československého samostatného státu. Mezi nástupnickými státy rozpadlého Rakousko-Uherska zaujalo důležité místo Československo. Vzniklo jako výsledek staletého národně osvobozeneckého zápasu Čechů a Slováků za národní a sociální svobodu. Nově vzniklý stát se opírá o demokratickou koncepci T.G. Masaryka, která určovala československému národ, aby byl nositele humanistických a demokratických tradic, a která mu vštěpovala přesvědčení, že toto poslání stabilizačního faktoru ve střední Evropě bude i zárukou jeho národní existence.
Po vypuknutí první světové války česká a slovenská emigrace nesouhlasila s bojem svých utlačovatelů proti ostatním národům. Snaha T.G. Masaryka, E. Beneše, M. R. Štefánika a dalších, o rozbití habsburské monarchie a vytvoření samostatného státu by zůstala nevyslyšena, kdyby na straně Dohody nebojovali statní slovanští bratři v revolučních dobrovolných jednotkách, později téže známé jako Československé legie. Bez hrdiných skutků legionářů na bojištích Ruska, Francie a Itálie, bez jednání zahraničního diplomatického odboje, by nikdy dokumenty v Clevelandu, Pittsburgu, Washingtonu, Philadelphii a Saint-German, stvrzující úsvit nových dějin samostaného státu, nevznikly.
(zkrátit?)
*Podrobnosti o založení čsr (obsahovalo by něco málo o začátku legionářů, exilové vlády, zahraničního uznání jako státu atd....)
*Pokračovat

1.1.1936 - Navždy lámeme pouta, v nichž nás týrali věrolomní, cizáčtí a nemravní Habsburkové. Jsme svobodní... Těmito slovi deklaroval 28.října 1918, před statisíci přažany, pod sochou svatého Václava, politik a kněz Isidor Zahradník svobodu a založení Československého samostatného státu.
Po vypuknutí první světové války česká a slovenská emigrace nesouhlasila s bojem svých utlačovatelů proti ostatním národům. Snaha T.G. Masaryka, E. Beneše, M. R. Štefánika a dalších, o rozbití habsburské monarchie a vytvoření samostatného státu by zůstala nevyslyšena, kdyby na straně Dohody nebojovali statní slovanští bratři v revolučních dobrovolných jednotkách, později téže známé jako Československé legie. Bez hrdiných skutků legionářů na bojištích Ruska, Francie a Itálie, bez jednání zahraničního diplomatického odboje, by nikdy dokumenty v Clevelandu, Pittsburgu, Washingtonu, Philadelphii a Saint-German, stvrzující úsvit nových dějin samostaného státu, nevznikly.

2.1.1936 - (něco málo o začátcích ČSR, válce o slovensko, s polskem atd...)
* Ovlivnit vznik státu (výběr zřízení...)
* Ovlivnit sibiřskou anabázi (postavit se na stranů bolševiků, zatáhnout bolševismus do evropy, získat sibiřské uezmí, legionářský pochod z Ruska do Prahy)
*[/b ]Ovlivnit více událostí před rokem 1930 (válka s polskem, Francouzko-polský utok na Rusko, hospodářská krize....)
* Pokračovat

3.1. 1936 - Územní spory Československa (Historie o problematických oblastech s Polskem, Maďarskem, Ukrajinou (SSSR). Polsko již několik let trvá na navrácení uzemí, které podle něj patří Polsku a je neprávem okupováno ČSR. Kdyby se nám podařilo tento spor vyřešit, mohlo by nám to v budoucnu uštřit sposutu problémů
* Nepodnikneme žádné kroky
* Dáme jim uzemí které požadují (-uzemí, +vztahy, +opozice)
* Budeme s nimi jednat
náhodné dopady (eventy) *Jednání zkrachovala (zhoršení vztahů)
* dají pokoj za xxx peněz
*Kompromis (+ vztahy)
* Dáme uzemí, výměnou za....


5. 1. 1936 - Odzbrojovací konference Společnosti národů v roce 1932 a 1933 (Neshody v otázkách zbrojení; vytvoření tzv. "Paktu čtyř" - Anglie, Francie, Itálie, Německo; možnost vytvoření "Východního paktu" - SSSR, Německo, Polsko, ČSR, Finsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva; vystoupení Německa ze Společnosti národů a počátek politiky zbrojení; vytvořena trojstranná dohoda mezi ČSR, Francií a SSSR)
* ČSR se bude snažit upevnit své vztahy s Francii a VB
------> náhodně: +vztahy/vytvoření spojenectví/nic
* Poukázat na vzrůstající zbrojení a požadovat protiopatření
------> náhodně -vojenská výroba v německu/ - vv v čsr,německu, francii a vb/ nic
* Pokusit se navázat nové diplomatické vztahy
* Zbrojení nepřdstavuje problém

xx.xx.xx - Italská agrese proti Etiopii (odsouzení agrese Společností národů, vyhlášení sankcí a jejich bojkotování převážně VB)
* ČSR podpoří VB v opatřeních proti Itálii
-----> Itálie -vztahy, peníze,zákaz obchodu, zrušení všech dosavadních transakcí,
* Žádat o SN o zakročení (historické)
* oficiální protest
* Ignorovat

7. 3. 1936 - Německo obsazuje demilitarizovanou zónu v Porýní (porušení versailleské a locarnské dohody; západní mocnosti váhaly v náležité protiopatření; Francie na radu generálního štábu nehodlá opustit bezpečí Maginotovy linie, SN formálně odsoudila Německou okupaci)
* Budeme ostře protestovat, zmobilizujeme armádu
-------> Náhodně: VB, FR se přidají - Německo válka se západem a čsr nebo -x% IC
/VB, FR se distancují od ČSR - zrušení spojenectví, garancí - možná válka s německem
* Vyčkáme na postoj Francie a VB
* Podpořit německo
* Nedělat nic

18. 7. 1936 - Občanská válka ve Španělsku (V důsledku hospodářské krize vyhlášena republika; první neuspěšný nacionalistický puč J. S. Sacanella, F. Franca a E. Moly v roce 1932, od roku 1935 protifašistická vládní koalice; povstalci podporováni nyní Německem a Itálií; SSSR s Mexikem poskytují pomoc republikánům; založení mezinárodních brigád dobrovolníků - Hemmingway, Orwell...; Němci, Italové a Sověti zkoušejí a zefektivňují vojenské doktrýny v praxi)
*ČSR se přidá na stranu republikánů
(+ bonus v boji proti italům a němcům, díky vysledované taktice, + zkušenosti, -peníze,lz, v případě vítěztví republikánů španělský event pomoc čsr)
----------> Německo: ČSR vysílá pomoc republikánskému Španělsku, až doteď bylo naším cílem destabilizované Španělsko, které představovalo problém pro francii, nyní by však mohli zvítězit republikáni, vynaložíme značné zdroje, abychom podpořili nacionalistické španělsko?
--------------------> Ano, (-IC, LZ, po vítěztví nacionalistů - další IC a LZ na podporu vlády nebo +hodně opozice)
--------------------> Ne

*Tajnou pomocí (hospodářská pomoc, dobrovolníci)
*Požadovat zásah ze strany SN, Francie a VB (málá podpora pro r.š. bez - v čsr)
*Nebudeme zasahovat, do španělských, vnitřních záležitostí
*Podpoříme nacionalisty

1. 5. 1936 - Zákon na obranu republiky (Prvorepublikový zákon; účelem ochrana před vzrůstající hrozbou Německa; počátek výstavby pohraničního opevnění; zesílení zbrojní výroby; na zajištění obrany státu půjčka u Švýcarska)
[Při výběru zaměření, vždy + na výrobu a výzku podle zaměření, ale - na ostatní, napč. u opevnění - +opevnění, +výzkum pěchoty, - výroba tanků, letadel]
*ČSR,uvěumujíc si svých omezených lidských zdrojů, se soustředí na výstavbu opevnění, které bude dohotoveno v roce 1946 a bude znamenat značnou výhodu při obraně státu
*ČSR, uvědumující si potřeby více mobilních utvarů obrněné vozby, se zaměří na výrobu a vývoj tankových jednotek
*ČSR, uvědumující si potřeby vzdušné převahy, se zaměří na výrobu a vývoj leteckých jednotek
*ČSR, se bude řídit aktuálními potřebami armády (pouze +IC)

1. 6. 1936 - Bouřlivý projev K. Henleina, vůdce Sudetendeutsche Partei, v Chebu (Nesmyslné hlásání o utlačování menšin; údajné zbolševizování Československa; snaha o připojení se k Německu; vyhlášení k diverzním akcím Freikorpsu)
*ČSR samozřejmě to nenechá jen tak a podnikne nutná protiopratření
-----> Zvolíme opatrný postup, abychom nehráli henlainovcům do karet (nikdo nezábrání dalším násilným akcím SdP, demostrace se rozpouštějí, strana funguje i nadále, henleinovci se radikalizují a později dochází ke spolupráci s extrémisty na Slovensku, vytvoření proti henleinovského hnutí z bloku ostatních německých stran) (Historické)
*Zareagujeme tvrdě a učinně (rozpuštění SdP, zákaz extrémistických pravicových stran, postavení pravicových stran mimo zákon, nevole německé menšiny, demostrace, nutný vojenský zásah v pohraničí, Francie, VB, Německo ostře proti tomuto řešení protestují)
--> ČSR nebude reagovat (extrémismus v pohraničí vzroste nekontrolovatelnou měrou, možné povstání a nevole před Mnichovskou dohodu)

1937


1. 5. 1937 - Chamberlainova vláda v Anglii (podporuje německo, jako nástroj omezení vlivu Francie a nárazník proti komunismu; vztahy jsou velmi blízké tzv. "clevelandské klice" (Svaz britsko-německého přátelství); prostřednictvím lorda Halifaxe souhlas s německými požadavky ve střední Evropě, dojde-li k jejich realizaci pokojnou cestou; ve Francii díky strachu z aktivizace lidové fronty posun do pravého politického spektra; Francie podporuje Británii)
* ČSR vyjadřuje nesouhlas s politickou západních Spojenců, upozorňuje kritikou nad možnou eskalací vojenského konfliktu ve střední Evropě, doporučuje ostražitost demokratickým státům v Evropě
*ČSR použije velmi ostrou kritiku, spolu s manifestem na Václavském náměstí (značné zhoršení vztahů s Francií, VB, Německem, Itálií, manifest proti možné vojenské agresi Německa, protestný pochod henleinovců, podpora levice a SSSR)
*ČSR použije přijatelnou kritiku (uspokojivé zhoršení vztahů se západními mocnostmi a Německa)
*ČSR nebude reagovat

1938


nějaký text o rozhořčení obyvatelstva, stávkách, statisícových davech před Pražským hradem....)
Možnosti:
1) Současná vláda zůstává - není možné odmítnout mnichov, trošku vzroste opozice
2) Rašín s výborem, za podpory armády sestavuje novou uřednickou vládu, se zastoupením všech stran - nějaké ministerstvo obsadí, Gottwald, Beran... armáda si podrží silová ministerstva, event zahraniční pomoc, po válce volby s náhodným výsledkem a vyrovnání se Slováky a menšinami
3) Levicový puč za pomoci agentů ze SSSR - spojenectcí s ruskem.Polsko, Francie a VB podporuje německo, malá dohoda se rozpadá(-příjmi) a Rumunsko se možná přidá na stranu německa
4) Fašistický puč (protiněmecký), obyvatelstvo je štasné že je u moci vláda která bude hájit zájmi národa - menšiny se bouří, nebo prchají - lidské zdroje, malá dohoda zaniká -příjmy, SSSR ani FR/VB nepomůžou, možnost založit alianci fašistických států Maďarska, Italie a Polska, které by se přidalo v případě války aby si taky něco urvalo
5) Nastastolení vojenské diktatury, generálové, přestože si jsou vědomi prekérní situace státu, nehodlajé dopustit, aby slavná Zborovská armáda ustoupila bez boje, celému světu dávají na jevo, že jakýkoliv pokus o narušení hranic bude tvrdě potrestán. Současně s tím, je v zemi nastolen tvrdý vojenský režim - +10%organizovanost jednotek, +10% PK, armádá spotřebovává nyní více zásob -10% jejich produkce, generálové, kteří obsadí ministerstva, nemohou být nasazeni v boji
6) Sestavena vláda německého smíru, přes odpor obyvatelstva, se podařilo získat moc lidem, kteří vydějí jediné vychodisko z nastalé situace v dialogu s Německem, to způsobuje stávky, sabotáže a hromadný odchod významných osobností - opozice stoupá, -10% PK, -lidské zdroje, odchazejí významné vědecké kapacity, -x% výzkumu

Všechny navrhované vlády staví na odmítnutí mnichova, jinak by nemohli získat takovou podporu obyvatelstva

To je jen hrubá skica, jako pokračovaní bych dal ještě event Jak se Zachová perezident, kde v závislosti na nové vládě je určitá šance v % že Beneš se postaví proti nové vládě - v takovém případě - vztahy a malá povstání na uzemí republiky
ČSR (1918-1938) byl docela významný stát díky silnému průmyslu, především zbrojnímu (např. lehký kulomet vz.26 - prodáno několik stovek tisíc kusů, ve VB vyráběn v licenci jako Bren do roku 1968, puška vz.24, děla škoda, obrněná vozidla/tančíky/později tanky), technologiím, strategické poloze (hory, klín v německu, střed evropy), vedení malé dohody, silným osobnostem (T.G.Masaryk, Beneš....), armádě (uspěchy a zkušenosti legionářů, vojaků v menších konfliktech, vojna od roku 1924...)
ale nebyl velmocí, doplácel na svou protáhlou rozlohu, ekonomika byla zaměřena především na export, různé politické problémy (menšiny, tlaky zvenčí i zevnitř, různé spory), ekonimická krize, mnoho nepřátel...
Naposledy upravil(a) Idaho dne 23 srp 2009, 19:18, celkem upraveno 14 x.
"Kdyby Svět měl vedle Masaryka ještě tři čtyři osobnosti jeho formátu, vyvíjely by se dějiny světa podstatně lépe."
Thomas Mann
Obrázek
Obrázek
Služba vlasti - Aktivní zálohy ČR
Heimdall
Praporčík
Praporčík
Příspěvky: 534
Registrován: 01 kvě 2007, 15:18

Re: Realistický ČSR mód (příprava)

Příspěvek od Heimdall »

Realistickej mod radši nedělejte, jinak to budete hrát furt dokola jen do roku 38 :lol:
Scar
Poručík
Poručík
Příspěvky: 1229
Registrován: 18 kvě 2007, 17:16
Bydliště: Brno

Re: Realistický ČSR mód (příprava)

Příspěvek od Scar »

Co se tak připojit k vývoji nějakého modu a akorát jim tam přidat/aplikovat eventy a podobně pro ČSR?
Vals
23. Armádní Generál
23. Armádní Generál
Příspěvky: 8963
Registrován: 21 led 2006, 21:42
Bydliště: Nixon's back!

Re: Realistický ČSR mód (příprava)

Příspěvek od Vals »

S tou sílou ekonomiky bych to nepřeháněl, hospodářská krize Československo solidně zdrtila. DObrá poloha - možná, nicméně české hory nejsou žádné nepřekročitelné velehory. Vedení Malé dohody? Zcela k ničemu, protože byla namířená pouze a jenom proti Maďarsku a udržovaná jen díky úplatkům v podobě zbraní a půjček... Silné osobnosti - Masaryk na prahu smrti, E.Beneš byl sice silná osobnost, ale hodně kontroverzní a je otázkou, nakolik je jeho síla osobnosti pouze naprosto přehnaným sebevědomím :wink:.

Armáda - ne zrovna nejmodernější koncepce, úspěchy? Od roku 1920 jsme neválčili a s Maďarskem i Polskem podala naše armáda nepříliš povzbudivé výkony. A legionáři se střetávali pouze s naprosto podřadnými jednotkami Rudé armády na podružném bojišti pro Sověty. A armáda byla vnitřně poněkud rozpolcena spory mezi důstojníky "legionáři" a "rakušáky"...
Duck
Nadrotmistr
Nadrotmistr
Příspěvky: 203
Registrován: 11 úno 2007, 17:56
Bydliště: daleko od Lukyna, Rommela, Evžena a Valse
Kontaktovat uživatele:

Re: Realistický ČSR mód (příprava)

Příspěvek od Duck »

Armáda - koncepce asi jediná možná, to jest elastická obrana, dokud nás nezachrání Francie, proti Polsku a Maďarsku jsme ještě žádnou pořádnou armádu neměli, legionáři bojovali nejen s podřadnými jednotkami RA, ale i s Němci a žádné velké rozpolcení mezi "legionáři" a "Rakušáky" neexistovalo, jelikož nejdůležitějšími generály v té době byli výhradně legionáři (vrchní velitel, jeho zástupce, vrchní inspektor, 3 ze 4 velitelů armád, ředitel opevňovacích prací...)
Ulzer
Desátník
Desátník
Příspěvky: 33
Registrován: 29 črc 2009, 13:49

Re: Realistický ČSR mód (příprava)

Příspěvek od Ulzer »

A co se ekonomiky týče, i po krizi jsme byly na špičce, zdrtilo nás to méně než zemědělské státy jako polsko nebo maďarsko, navíc, náše celková výroba byla vyší než v polsku i v maďarsku, takže to IC si zaslouží zvednout alespoň nad úroveň polska.
A jelikož jsme byly technicky vyspělá země tak leadership alespoň o 1 nebo 2 taky nahoru, protože leadership 1 co je tam, je naprosto směšný.
Vals
23. Armádní Generál
23. Armádní Generál
Příspěvky: 8963
Registrován: 21 led 2006, 21:42
Bydliště: Nixon's back!

Re: Realistický ČSR mód (příprava)

Příspěvek od Vals »

Ulzer píše:A co se ekonomiky týče, i po krizi jsme byly na špičce, zdrtilo nás to méně než zemědělské státy jako polsko nebo maďarsko, navíc, náše celková výroba byla vyší než v polsku i v maďarsku, takže to IC si zaslouží zvednout alespoň nad úroveň polska.
A jelikož jsme byly technicky vyspělá země tak leadership alespoň o 1 nebo 2 taky nahoru, protože leadership 1 co je tam, je naprosto směšný.

Nezdrtilo nás to méně než zemědělské státy, zdrtilo nás to naopak mnohem více, protože jsme byli takřka zcela orientováni na export a to ve zboží, které se zkrátka v krizi odbytově propadá. Nicméně souhlasím, že by se měl leadership i průmysl poněkud zvednout.
f3ro
Vojín
Vojín
Příspěvky: 3
Registrován: 08 srp 2009, 12:31
Kontaktovat uživatele:

Re: Realistický ČSR mód (příprava)

Příspěvek od f3ro »

Vals píše:

Nezdrtilo nás to méně než zemědělské státy, zdrtilo nás to naopak mnohem více, protože jsme byli takřka zcela orientováni na export a to ve zboží, které se zkrátka v krizi odbytově propadá. Nicméně souhlasím, že by se měl leadership i průmysl poněkud zvednout.
zaujímalo by ma prečo je taký malý? myslite ze je ceskoslovensko podcenene? alebo len preto keby niekto hral za deutsch
land neziskal rychlejsie "celkom dobry" priemyselny stat ? :)
Ulzer
Desátník
Desátník
Příspěvky: 33
Registrován: 29 črc 2009, 13:49

Re: Realistický ČSR mód (příprava)

Příspěvek od Ulzer »

Důvody jsou irelevantní, každopádně se shodnem že je to blbě
Heimdall
Praporčík
Praporčík
Příspěvky: 534
Registrován: 01 kvě 2007, 15:18

Re: Realistický ČSR mód (příprava)

Příspěvek od Heimdall »

No průmysl nebo provincie ČSR je to poslední co mě osobně trhá žíly. Ta hra má mnohem víc zásadnějších much, který by se měly vychytat. Proto jen vždycky obracím oči v sloup, když na paradoxu někdo nadává na špatný umístění tý nebo oný provincie někde v litvě. :roll:
Idaho
Četař
Četař
Příspěvky: 62
Registrován: 23 zář 2007, 13:23
Kontaktovat uživatele:

Re: Realistický ČSR mód (příprava)

Příspěvek od Idaho »

Tak popořadě
Heimdal: Narážíš na případnou válku s německem, já osobně jsem si jistý že bychom vydrželi dýl než do konce roku 38 (německo nebylo připraveno na válku, nemělo plně mobilizováno, chybělo palivo a maziva, počasí bylo špatné, blížila se zima, důležité je si uvědomit, že německá armáda v roce 1938 ještě není ta co porazila francouzkou "armádu), můj tip je že by bez pomoci vydrželo ČSR tak nějak do března 1939 a po porážce by to byla spálená rozbombradovaná země....
2. On je to taky asi docela šichta, nastavit přes 150 států a jejich uzemí co nejpřesněji, ale snad to opraví

Vals: Nemyslel jsem jen tyhle dva a těsně před válkou. Beneše bych nerozebíral,myslím že se shodnem, že to byl vynikající diplomat a dobrý prezident, který měl své mouchy

Armáda: původně to bylo myšleno jako + za hrdost armády, nebo jak bych to řekl. Nicméně stejně patřila k jedněm z nejlepších.
Koncept? Koncept armády je ozbrojit a vycvičit za učelem obrany/utoku, myslíš spíš doktrýny
Elastická obrana je taktická doktrýna užívaná lokálně na bojišti a byla jedna z mnoha, nezaměňovat se strategií (Zdržovat protivníka, šetřit síli a vyčkávat/ustupovat). Jinak naše armáda měla moderní doktrýny, podobné jako USA
A pozor! Veškeré vojenské síli budoucího ČSR byli někdy do roku 1924 podřadné! Legionáři v Rusku (při propuknutí konfliktu s bolševiky anglických Times napsal že Čechoslováků je přes 200 tisíc, protože nevěřili že by mohli dobýt tak velké uzemí s tím co měli), to bylo v době zborova 3500 vojáků, vybavením smetím co vyhodila ruská armáda, nikdy nesecvičená jako jednotka, při vytvoření proti bolševické fronty jich bylo kolem 40 tisíc a v začátcích museli bojovat holýma rukama proti přesile. Na Slovensku bojovali nemobilizovaní muži (tzn. moc staří/mladí), vyřazení, dovolenkáři a sem tam nějaký navrátivší se voják s flintama co kde našli proti řádné maďarské armádě (časem se to všechno změnilo - dorazili vojáci z front, legionáři...), navíc zároveň bojovali z Polskými elitními divizemi, které plukovník Šnejdárek pořádně vyklepl a nebýt Francouzkého zásahu vnikl by pořádný kus do Polska

Co se týče ekonomiky: Tady nejsem nijak zdatný, něco bych vyhrabal, ale pravděpodobně stačí vědět, že jsme byli zaměřeni především na export vojenského materiálu (dokonce se uvadí že jsme byli zbrojní velmocí, české firmy se podílely na soutěžích o výzbroji USA, dodávali do většiny okolních zemí a i do těch vzdálených, perlička: České LT38 bojovalo v Peru ještě v roce 199?). Byli tu některé docela velké problémy (výhružky ČKD, spory škoda-čkd, stávky...), ale celkově naše ekonomika funguvala natolik, že dokázala živit něco tak náročného jako byla masivní výystavba opevnění

Ufff byla to šichta, případně chyby omluvte, diskuzi o Ic bych zatím vynechal, ještě přesně nevíme jak to v hoi3 bude, pište návrhy na eventy, politiky, vojsko atd.... do příspěvku nahoře začnu spát něco jako scénář, ok?
"Kdyby Svět měl vedle Masaryka ještě tři čtyři osobnosti jeho formátu, vyvíjely by se dějiny světa podstatně lépe."
Thomas Mann
Obrázek
Obrázek
Služba vlasti - Aktivní zálohy ČR
Heimdall
Praporčík
Praporčík
Příspěvky: 534
Registrován: 01 kvě 2007, 15:18

Re: Realistický ČSR mód (příprava)

Příspěvek od Heimdall »

Idaho píše:x
Dokud tam bude Beneš za prezidenta, tak nebudu považovat za realistický, že by ČSR mohlo bojovat (když už se tu o něm bavíte). Ten prostě neměl na to, aby se postavil na odpor. Teda měl, ale až když byl v teploučku v Anglii :lola:
Scar
Poručík
Poručík
Příspěvky: 1229
Registrován: 18 kvě 2007, 17:16
Bydliště: Brno

Re: Realistický ČSR mód (příprava)

Příspěvek od Scar »

četl jsi vůbec jeho paměti, respektive Mnichovské dny?, když tu o něm tak píšeš?
Heimdall
Praporčík
Praporčík
Příspěvky: 534
Registrován: 01 kvě 2007, 15:18

Re: Realistický ČSR mód (příprava)

Příspěvek od Heimdall »

Scar píše:četl jsi vůbec jeho paměti, respektive Mnichovské dny?, když tu o něm tak píšeš?
Ne. Může to být zajímavé, ale na to, abych si udělal názor, je nepotřebuju.
Scar
Poručík
Poručík
Příspěvky: 1229
Registrován: 18 kvě 2007, 17:16
Bydliště: Brno

Re: Realistický ČSR mód (příprava)

Příspěvek od Scar »

Tak to pak o tom víš H*vno ;-) když takhle generalizuješ...
Duck
Nadrotmistr
Nadrotmistr
Příspěvky: 203
Registrován: 11 úno 2007, 17:56
Bydliště: daleko od Lukyna, Rommela, Evžena a Valse
Kontaktovat uživatele:

Re: Realistický ČSR mód (příprava)

Příspěvek od Duck »

Beneš a pacifista?
"Přes to, že uděláme v Ženevě všecko, aby se odzbrojovací konference zdařila, z toho, co jsem tam už nyní viděl a slyšel, počítám i s druhou eventualitou a jsem povinen vás na to upozornit. Jestliže se konference nezdaří - a to je velmi podobné pravdě - přijde hrozná krize, nejdříve politická a hned nato nebezpečí války. Dávám vám čtyři léta. Krize přijde asi v letech 1936 nebo 1937. Republika musí být do té doby vojensky plně připravena." - z projevu, kdy Beneš v roce 1932 (tedy ještě před nástupem Hitlera) předpovídá válku a vyzývá ke zbrojení.
Idaho
Četař
Četař
Příspěvky: 62
Registrován: 23 zář 2007, 13:23
Kontaktovat uživatele:

Re: Realistický ČSR mód (příprava)

Příspěvek od Idaho »

Heimdale víš uplný prd.Beneš se mohl vzdát části uzemí, nebo vrhnout všechny mladé muže co stát měl (milion 250 tisíc vojáků) proti několikrát většímu státu, který měl daleko větší lidské i průmyslové zdroje (mohl tedy rychleji nahrazovat ztráty a vytvařet nové jednotky), a zatímco by tito muži umírali na frontě, by německé bombardéry vraždili tisíce lidí, ničili infrastrukturu a zdroje ve vnitrozemí. V případě že by opravdu ČSR německo porazilo, bylo by vyčerpané, vybité, bez zdrojů a pravděpodbně by se neubránilo nájezdům polských nebo maďarských supů. Pokud by Německo, Polsko i Maďarsko zautočili společně (což je skoro blbost, ale ta možnost tu byla) nastala by vojensky neřešitelná situace.
Ale tím co Beneš udělal, položil základ tomu, aby ČSR mohlo vládnout Evropě, a to proto, že po válce (kterou předpověděl už někdy v roce 1930) bylo ČSR jedinou nezničenou a nevybitou zemí (češti muži nebyli do wermachtu obilizováni), to však zhatil komunistický puč
"Kdyby Svět měl vedle Masaryka ještě tři čtyři osobnosti jeho formátu, vyvíjely by se dějiny světa podstatně lépe."
Thomas Mann
Obrázek
Obrázek
Služba vlasti - Aktivní zálohy ČR
Vals
23. Armádní Generál
23. Armádní Generál
Příspěvky: 8963
Registrován: 21 led 2006, 21:42
Bydliště: Nixon's back!

Re: Scénář ČSR módu (2.1.1936)

Příspěvek od Vals »

Benešovi můžeme nejvíce vyčítat jeho sklony "formulovat diplomatické smlouvy co nejvolněji" (Klimek, A - Velké dějiny zemí koruny české XIII.) - což bylo důsledkem jeho přehnaného sebevědomí, kdy věřil, že volných definicí později dovede využít ve svůj prospěch - tedy, že se spojenci nechají pod tíhou argumentů přemluvit k něčemu víc, než k čemu by se zavázali. A z mnoha osobních chyb, které onen komunistický převrat v mnohém umožnily. Nicméně před válkou můžeme vinit Versailles, které ostatně sám Beneš příliš neuznával jako definitivní (stejně jako Angličané, to si je třeba uvědomit) - to byl také jeden z důvodů, proč neměla ČSR žádnou smlouvu s Polskem proti Německu. Beneš si byl jistý, že Polský zábor Gdaňsku a dalších území určitě jednou povede k válce. A chtěl se jí takto vyhnout... bohužel pro nás to Hitler vzal z gruntu na Grossdeutschland :) . To byla malá politologicko-historická vložka. Teď k módu:

a.) předělat strany, toho se klidně ujmu, jsou poněkud prapodivně uspořádány (zejména soc.dem Agrárníci). Nicméně nějakou záhadou nemohu zrovna československé strany nalézti EDIT: nalezeno zcela mimo soubory se stranami a to v souboru "gold" - zřejmě patchi
b.) více velitelů - v ČSR módu jich bylo požehnaně, ale jestli tu někdo udělá armádu polních maršálů se skillem 5, tak ho zabanuju a má útrum.
c.) více ministrů - mám rád přesnější politickou situaci, opět se toho mohu ujmout... (velmi se mi tu líbí, že je možné dát jednomu ministrovi najednou více postů a netřeba ho kopírovat jako plakát tenistky škrábající se na zadku)
d.) Decision ohledně pevností?
e.) pravděpodobně vyšší průmysl a zřejmě i leadership, i když nemáme zase tak málo... když si uvědomíme, že na rozdíl od velikých zemí nemusíme zkoumat nic s mořem a tak...
Heimdall
Praporčík
Praporčík
Příspěvky: 534
Registrován: 01 kvě 2007, 15:18

Re: Realistický ČSR mód (příprava)

Příspěvek od Heimdall »

Scar píše:Tak to pak o tom víš H*vno ;-) když takhle generalizuješ...
Chtěl bych vidět politika, kterej o sobě do svejch pamětí napíše pravdu :clapping: A už sem zticha :P
Scar
Poručík
Poručík
Příspěvky: 1229
Registrován: 18 kvě 2007, 17:16
Bydliště: Brno

Re: Realistický ČSR mód (příprava)

Příspěvek od Scar »

Heimdall píše:
Chtěl bych vidět politika, kterej o sobě do svejch pamětí napíše pravdu :clapping: A už sem zticha :P
Ne ale máš tam fakta dle jakých se rozhoduje apod a další takové informace a zjistíš, proč se tak rozhodl apod...
Odpovědět

Zpět na „Módy a Editace Hearts of Iron 3“