BYZANTSKÁ ŘÍŠE 1419

Ovlivňuj jeden z 200 národů, kontroluj jeho vnější a vnitřní politiku. Zúčastni se náboženských válek, posílej výpravy k podrobení Nového světa, přiveď svoji zem k rozkvětu a globální dominanci. Hraj EU2

Moderátoři: Atlantis, Vals, Phoenix, Princ Evžen Savojský

Odpovědět
Lajgor
Nadporučík
Nadporučík
Příspěvky: 1357
Registrován: 24 bře 2009, 13:39
Kontaktovat uživatele:

BYZANTSKÁ ŘÍŠE 1419

Příspěvek od Lajgor »

BYZANC 1419

Manuel II.

Rok 1419 začal pro císaře, jež se navrátil ze západní Evropy, kde žádal západní státy o pomoc, velmi podivně.
Nejdříve přibyl do hlavního města morejský kníže Theodoros II. a umanul si, že převezme velení říšského námořnictva
o stavu jedné galéry. Císař po chvilkovém váhání souhlasil netuše, že novopečený admirál okamžitě vysaje státní
pokladnu a objedná si v konstantinopolských loděnicích 4 další galéry.
"Má li moje říše zemřít, zemřu s ní!" [Konstantin XI.]

Christian Soren Lajgor - Konseilspræsident Jeho královské milosti Christiána IX. Německo 1866 Obrázek
Verrasion Lajgorion - první mág Gnómské rady a Velký řemeslník HETHARIA Obrázek
Lajgoron z Dolu - druhý purkmistr Dolských měst Hetharia založení Kalwenu Obrázek
Georgio L. Manin - dóže benátský ITÁLIE 1796 Obrázek
Kandrael Ithalasion - Lord kapitán Šerých plášťů HETHÁRIE 5 Obrázek
Lajgor
Nadporučík
Nadporučík
Příspěvky: 1357
Registrován: 24 bře 2009, 13:39
Kontaktovat uživatele:

Re: BYZANTSKÁ ŘÍŠE 1419

Příspěvek od Lajgor »

Obrázek
Turecká moc sílí, ale proč by vedle ní nerušeně nemohla sílit i moc byzantská?
bude nutno získat nové spojence, když Západ váhá. Všechny i nedospělé dcery předních hodnostářů i císařské rodiny
zaručí sňatkem jejich pevnost. Krymský městký stát Theodoros, Morejský despota a Trezbizondský císař byli sňatky
svázáni s Konstantinopolským dvorem. Zvláště na Krym putovalo dvojí poselstvo za účelem vylepšení vztahů.


Obrázek
V polovině roku 1420 začalo císařovo diplomatické úsilí nést první ovoce. Morejský despota a říšský admirál v jedné osobě
se podvolil Manuelově vůli, což fakticky znamená vazalské podřízení despoty říši. Po ekonomické stránce na tom říše není nejlépe,
ale peníze vložené do obchodu a galérového loďstva se jistě brzy zúročí.


Obrázek
V dubnu 1421 se konečně zúročily četné úplatky a alianci s Theororem na Krymu navíc zpečetilo jeho formální podřízení císařské
koruně v Konstantinopoli. Podle drbů se sultán Mehmed I. na snahu svého vazala sjednotit řecké státy nechal slyšet, že v případě
byzantské neposlušnosti zabije více much jednou ranou! V květnu ovšem náhle zemřel a jeho synové začali mít zcela jiné starosti.


Obrázek
Murad se pevně chopil trůnu, ale jeho byzantský vazal spolu s dalšími se rozhodli podpořit jeho bratra Mustafu. Výsledek však dopadl zoufale.


Obrázek
Po počátečním úspěchu, kdy povstalci obsadili Rumelii a oblehli Adrianopol se situace obrátila. Murad dobyl zpět Rumelii a v lednu 1424
rozprášil Mustafovy síly před Adrianopolí.


Obrázek
Manuelova snaha vyvolat dlouhou občanskou válku vešla vniveč i se snahou zatáhnout do konfliktu Benátčany. Murad energicky zasáhl a jen s vypětím
všech sil říše odmítl podepsat smlouvu o předání Soluně Benátkám na přechodnou dobu 6 let. Vztahy s lením pánem Otomanským impériem byly vážně
pošramoceny stejně jako říšská pokladna, která po prohraném gambitu skončila s dluhem 200 zl. Invazi turků však odvrátilo zaměstnání jejich armád
ve válce se Srby a s říší sňatkem spřízněnými Uhry.


Obrázek
Ani říši nebylo dopřáno klidu na konci května 1425 vypukla válka krymského Theodororu s Janovem a říše i s Moreou byla važena do víru války. Ta se
odehrávala převážně na moři a nyní se admirálova iniciativa budování loďstva velmi zúročila.


Obrázek
Manuel však již něměl čas činy svého admirála ocenit. Zemřel krátce po vypuknutí bojů v červenci 1425 a přenechal svému nástupci zvětšenou armádu
i námořnictvo a také prázdnou pokladnu s mnoha dluhy na krku.
Říše na sklonku jeho vlády upevnila své postavení mezi drobnými řeckými státy a nad nepatrnými palailogovskými doménami byly položena základy centralizace
a společné obrany.
"Má li moje říše zemřít, zemřu s ní!" [Konstantin XI.]

Christian Soren Lajgor - Konseilspræsident Jeho královské milosti Christiána IX. Německo 1866 Obrázek
Verrasion Lajgorion - první mág Gnómské rady a Velký řemeslník HETHARIA Obrázek
Lajgoron z Dolu - druhý purkmistr Dolských měst Hetharia založení Kalwenu Obrázek
Georgio L. Manin - dóže benátský ITÁLIE 1796 Obrázek
Kandrael Ithalasion - Lord kapitán Šerých plášťů HETHÁRIE 5 Obrázek
Lajgor
Nadporučík
Nadporučík
Příspěvky: 1357
Registrován: 24 bře 2009, 13:39
Kontaktovat uživatele:

Re: BYZANTSKÁ ŘÍŠE 1419

Příspěvek od Lajgor »

Ioannes VIII. (1425 - 1448)


Válka s Janovem 1425 - 1429

Válka se vlekla celé první dva roky Ioannova vládnutí. Mohl se však opřít o zkušeného generála - svého bratra Konstantina a spojenectví jeho Morejského
panství. Byzantská armáda rychle obsadila téměř nebráněné janovské državy na Krymu i s jejich ostrovy v Egeidě. Posledním hřebíčkem do rakve východních
držav janovské signorie se stala námořní bitva v Marmarském moři. Vyčerpané janovské posádky lodí již nikde nemohly doplnit své zásoby. Jejich hladem a
nemocemi podlomená morálka stála Janov 8 ztracených lodí proti 1 byzantské galéře.


Obrázek
Admirál Theodoros pronásledoval dál uprcholou flotilu do nitra Černého moře a tam ji rozdrtil podruhé. Deset dní na to 9. března 1427 Janované sami nabídli
říši velmi výhodné mírové vyrovnání - odstoupení krymských držav i ostrovů v Egeidě. Říše se tak dostala k ekonomickým zdrojům černomořského obchodu.
Janov byl tedy ze hry, což neplatilo o jeho spojencích Milánu a Savojsku.


Obrázek
Rok po porážce Janovanů v únoru 1428 Museli Srbové po dlouhém odporu podepsat velmi ponižující mír, ve kterém ztratili ve prospěch Ottomanů převážnou část
své země. Uhry se Srby i přes nezdar poskytli říši cený čas a možnost zesílit. Bohužel i Muradova říše též zesílila.


Obrázek
Další rok se střetávala byzantská armáda se savojským sborem, který plenil Makedonii. Podepsání míru se zbylými italskými státy proběhl s každým zvlášť
za drobnější finanční vyrovnání ve prospěch Byzance. Zisk říše z míru s italskými státy se vyšplhal na 100 zl. válečné náhrady dohromady i s výkupným
za válečné zajatce. Dne 29. ledna 1429 již bylo po válce - drobné penežní zisky i s úsporami za 5 let ovšem již 1. února
zhltli věřitelé půjčky z dob Manuelovy vlády.
"Má li moje říše zemřít, zemřu s ní!" [Konstantin XI.]

Christian Soren Lajgor - Konseilspræsident Jeho královské milosti Christiána IX. Německo 1866 Obrázek
Verrasion Lajgorion - první mág Gnómské rady a Velký řemeslník HETHARIA Obrázek
Lajgoron z Dolu - druhý purkmistr Dolských měst Hetharia založení Kalwenu Obrázek
Georgio L. Manin - dóže benátský ITÁLIE 1796 Obrázek
Kandrael Ithalasion - Lord kapitán Šerých plášťů HETHÁRIE 5 Obrázek
Cizinec
Podplukovník
Podplukovník
Příspěvky: 3570
Registrován: 24 črc 2007, 21:10
Bydliště: Frei Stadt Hultschin, hlavní město Rzeczipospolite Prajzke

Re: BYZANTSKÁ ŘÍŠE 1419

Příspěvek od Cizinec »

Byzanc stokrát jinak. Přeju hodně zdaru v dalším konání. ?;-)
SOMUA měla dvě verze - model "standart" s poklopem a model "kabrio" bez poklopu.

Dekl je ve skutečnosti Dekl.

šedá eminence na dvoře Obodritského Cara

(Fórové hry, kterých jsem se zúčastnil.)
Admirál de Étranger, Francouzské císařské loďstvo (Trafalgar 1805)
rytíř Johannes von Ausländer, prozatímní regent Sicilského království (Byzanc 1214)
Luigi Mario Forestiero, Il primo ministro del Regno d'Italia (Německo 1866)
Generál von Ausländer st., velitel 51.rezervní divize, hrdina od města Ypres (1915)
Generál von Ausländer ml., velitel 22.tankové divize, hrdina od Krymu (1942)
očekává další nasazení do bitevní vřavy

Hotentotenpotentatentanteatentäter
Lajgor
Nadporučík
Nadporučík
Příspěvky: 1357
Registrován: 24 bře 2009, 13:39
Kontaktovat uživatele:

Re: BYZANTSKÁ ŘÍŠE 1419

Příspěvek od Lajgor »

Klid před bouří 1429 - 1437


Obrázek
Roku 1433 Morea zahajuje samostatný útok na Athény. Tamní proitalská klika se stárnoucího vévodu snažila zmanipulovat ve prospěch jeho toskánských příbuzných,
ale starší smlouva ovšem počítala s dědicttvím pro Morejské. zásah vojsk byl rychlý a mír podepsán v červenci 1434 se ziskem asi dovu ročních příjmů ve zlatě
pro říši cca 60 zl. O měsíc dříve zkončila pětiletá válka Turků s Benátkami a jejich spojenci. Benátčany stála nemalou válečnou náhradu. Pozitiva této války
však měla říše pocítit v zápětí. Veškeré turecké loďstvo totiž bylo naprosto vymeteno z vod moře a i přes jeho budování již nikdy nedosáhlo předešlé velikosti.


Obrázek
Morea sklidila plody své války. Atény se po smrti vévody staly jejím dědictvím. Další turecký vazal díky vyčerpání Turků po četných válkách zmizel z mapy,
zatímco spojenec říše velmi posílil. Císařský vyslanec v italském Montferatu, kde vládnou vzdálení příbuzní hlásí, že vláda se přesouvá do nového hlavního města.


Obrázek
Listopad 1436 přinesl podruhé povinnost se splatností již jednou odloženého splacení velice drahé půjčky. Úspory za 6 let tak opět zhltnou věřitelé.


Obrázek
V lednu 1437 říši věrní úředníci v krymském Theodoru prosadili přijetí obsazení tohoto ministátu. Území vojsko i lodě říského spojence se stávají trvalou říšskou
součástí. Navíc se v obchodním centru uvolňují pozice pro říšské obchodníky. Problém ovšem nastává s velkou armádou, kterou je nutno živit. Nastává období přesunů
a reorganizace. Největší síly jsou vyčleněny pod Konstantinovým velením a ostatní po sborech čítajích po 6 tis. mužích. Říše je připravena hrát va bank.


Obrázek
V březnu císařská vláda obdržela od tureckého sultána varování. Expanze říše, byť tureckého vazala není sultánovi vůbec po chuti. Říše je připravena a
tak jsou 1. dubna 1437 vrženy kostky a císař Ioannes VIII. vyhlášením války Osmanské říši zároveň strhává pouto ponižujícího vazalství.
"Má li moje říše zemřít, zemřu s ní!" [Konstantin XI.]

Christian Soren Lajgor - Konseilspræsident Jeho královské milosti Christiána IX. Německo 1866 Obrázek
Verrasion Lajgorion - první mág Gnómské rady a Velký řemeslník HETHARIA Obrázek
Lajgoron z Dolu - druhý purkmistr Dolských měst Hetharia založení Kalwenu Obrázek
Georgio L. Manin - dóže benátský ITÁLIE 1796 Obrázek
Kandrael Ithalasion - Lord kapitán Šerých plášťů HETHÁRIE 5 Obrázek
Cizinec
Podplukovník
Podplukovník
Příspěvky: 3570
Registrován: 24 črc 2007, 21:10
Bydliště: Frei Stadt Hultschin, hlavní město Rzeczipospolite Prajzke

Re: BYZANTSKÁ ŘÍŠE 1419

Příspěvek od Cizinec »

Ty si věříš. ?:-)
SOMUA měla dvě verze - model "standart" s poklopem a model "kabrio" bez poklopu.

Dekl je ve skutečnosti Dekl.

šedá eminence na dvoře Obodritského Cara

(Fórové hry, kterých jsem se zúčastnil.)
Admirál de Étranger, Francouzské císařské loďstvo (Trafalgar 1805)
rytíř Johannes von Ausländer, prozatímní regent Sicilského království (Byzanc 1214)
Luigi Mario Forestiero, Il primo ministro del Regno d'Italia (Německo 1866)
Generál von Ausländer st., velitel 51.rezervní divize, hrdina od města Ypres (1915)
Generál von Ausländer ml., velitel 22.tankové divize, hrdina od Krymu (1942)
očekává další nasazení do bitevní vřavy

Hotentotenpotentatentanteatentäter
Atlantis
18. Plukovník
18. Plukovník
Příspěvky: 4799
Registrován: 08 říj 2006, 12:25
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: BYZANTSKÁ ŘÍŠE 1419

Příspěvek od Atlantis »

Tak pokuď loďstvem zvládne bloknout průliv, vykašle se na inflaci a hodí max. pokladnu, což mu umožní verbovat jak zběsilému (s 21k manpower to není tak těžké, v EU2 se doplňuje poměrně svižně...). tak může v poklidu sesmažit jednu část (ideálně nejdřív evropskou) a pak buď přijmout vhodný mír, nebo sesmažit i asijskou. Jo, z válečného vyčerpání se bude hrabat pak roky, ale Osmany zkriplí a to je hlavní...
Oklamat, zmást, překvapit
("Stonewall" Jackson)
Lubis
Praporčík
Praporčík
Příspěvky: 468
Registrován: 08 čer 2008, 14:44

Re: BYZANTSKÁ ŘÍŠE 1419

Příspěvek od Lubis »

Me na tom kdysi stvalo jedine a to, ze se mi nevytvorilo v Konstantinopili obchodni centrum, proste event byl vazany na turky :ble: . Ale zase sem mi povedlo udelat ze Stredozemniho more byzantsky rybnik :D
Atlantis
18. Plukovník
18. Plukovník
Příspěvky: 4799
Registrován: 08 říj 2006, 12:25
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: BYZANTSKÁ ŘÍŠE 1419

Příspěvek od Atlantis »

On jej tam už má, pokud vidím dobře :)
Oklamat, zmást, překvapit
("Stonewall" Jackson)
Lajgor
Nadporučík
Nadporučík
Příspěvky: 1357
Registrován: 24 bře 2009, 13:39
Kontaktovat uživatele:

Re: BYZANTSKÁ ŘÍŠE 1419

Příspěvek od Lajgor »

Atlantis píše:On jej tam už má, pokud vidím dobře :)
Tajemství mého námořního postupu odhaleno :shock: Ano celé černomořské prostředí až do Egeidy po porážce janova má byzantské výsostné vody. Námořní nadvláda je v této fázi oddělených ostrůvků klíčová - a tak se staví galéry jak na běžícím pásu. O Vánocích jsem krapet popojel a nostalgicky zatlačil slzu...
"Má li moje říše zemřít, zemřu s ní!" [Konstantin XI.]

Christian Soren Lajgor - Konseilspræsident Jeho královské milosti Christiána IX. Německo 1866 Obrázek
Verrasion Lajgorion - první mág Gnómské rady a Velký řemeslník HETHARIA Obrázek
Lajgoron z Dolu - druhý purkmistr Dolských měst Hetharia založení Kalwenu Obrázek
Georgio L. Manin - dóže benátský ITÁLIE 1796 Obrázek
Kandrael Ithalasion - Lord kapitán Šerých plášťů HETHÁRIE 5 Obrázek
Cizinec
Podplukovník
Podplukovník
Příspěvky: 3570
Registrován: 24 črc 2007, 21:10
Bydliště: Frei Stadt Hultschin, hlavní město Rzeczipospolite Prajzke

Re: BYZANTSKÁ ŘÍŠE 1419

Příspěvek od Cizinec »

Lajgor píše: Tajemství mého námořního postupu odhaleno :shock: Ano celé černomořské prostředí až do Egeidy po porážce janova má byzantské výsostné vody. Námořní nadvláda je v této fázi oddělených ostrůvků klíčová - a tak se staví galéry jak na běžícím pásu. O Vánocích jsem krapet popojel a nostalgicky zatlačil slzu...
Těšíme se na pokračování. ?:-)
SOMUA měla dvě verze - model "standart" s poklopem a model "kabrio" bez poklopu.

Dekl je ve skutečnosti Dekl.

šedá eminence na dvoře Obodritského Cara

(Fórové hry, kterých jsem se zúčastnil.)
Admirál de Étranger, Francouzské císařské loďstvo (Trafalgar 1805)
rytíř Johannes von Ausländer, prozatímní regent Sicilského království (Byzanc 1214)
Luigi Mario Forestiero, Il primo ministro del Regno d'Italia (Německo 1866)
Generál von Ausländer st., velitel 51.rezervní divize, hrdina od města Ypres (1915)
Generál von Ausländer ml., velitel 22.tankové divize, hrdina od Krymu (1942)
očekává další nasazení do bitevní vřavy

Hotentotenpotentatentanteatentäter
Lajgor
Nadporučík
Nadporučík
Příspěvky: 1357
Registrován: 24 bře 2009, 13:39
Kontaktovat uživatele:

Re: BYZANTSKÁ ŘÍŠE 1419

Příspěvek od Lajgor »

1. Válka a Turky 1437 - 1441


Obrázek
První válka s Turky začala. Konstantin s největší silou dobývá Bursu, Troju a Smyrnu - při tom drtí mnoho malých regimentů tureckých posil
do Evropy. Další sbor obléhá Amasru. Po skončení akce v Malé Asii se přes rychlé nalodění a přesouvá přes Bulharsko a dostává se až k branám
Skopje a pochoduje vstříc eliminaci tureckého spojence (Albánii).
Padla Makedonie a Konstantinopol vzdoruje obrovské armádě. Poslední z akceschopných sborů zatím obsadil Bulharsko. Na moři je klid a říše
má absolutní námořní nadvládu. Ve Florencii se zatím sešly církevní špičky a vyhlásili Florentskou unii. Říši mají přijít na pomoc posily ze Západu.
Stabilita státu je podlomena. Několik vzpour v říšské části Thrákie je zpestřením pro turecké obléhatele. Sbory bojující v Malé Asii jsou proto staženy
na Krym k likvidaci velkých rebelských uskupení. Turci rychle z malých regimentů sestavují další silnou armádu čítající na 20 tisíc můžů a obléhají Tróju!


Obrázek
Na počátku září je konečně vyřízena Albánie. Katoličtí spolubratři v sultánových službách jsou nuceni odstoupit říši Epirus. Jen Bůh mohl vědět jakým
danajským darem se toto věčně rebelující a nevydělávající území pro říši v budoucnu stane.


Obrázek
Obléhání tureckých měst na evropské pevnině pokračuje plnným prodem. Na jednu ztracenou pozici v Malé Asii připadají dvě získané v Evropě.
Po prvním rychlém postupu v Asii se podařilo hned v prvním roce vlády získat Tróju, Smyrnu, Bursu a Amasru. Turci všechny posili nasměřovali
snaze je získat nazpět, ale vyráběné síly ještě v ubohém stavu sotva po dokončení výcviku drtí postup dvou asijských sborů, jež sice již nemají
sílu obléhat další pevnosti, ale účiině brání vzrůstu počtu nepřátelských armád. I když situace těchto sil je bez přísunu posil den ze dne svízelnější.
V Evropě je mocné obležení Konstantinopole je zatlačenými Turky nakonec rozpuštěno a obránci poze hlídáni a sultán vrhá do boje své poslední,
ale zároveň i hlavní síly.


Obrázek
V lednu 1441 padla Turky obléhaná Trója. Balkán a Vardar mezitím obsadily říšské síly a Makedonie s Varnou budou brzy následovat. Obě válečné
strany začínají pociťovat velké břemeno válečného vyčerpání. východní turecké provincie rebelují stejně jako benátský Sinope a podlamují tak
akceschopnost Osmanů v Asii.


Obrázek
V červnu 1441 padla Rumelie a veškrá turecká armáda na balkáně se vrhá do útku na tři značně prořídlé sbory, které musely spojit síly, aby město
dokázaly udolat. Nerozhodný boj dopadl pro říši dobře. Říše měla ve finále více padlých cca 7 tisíc. turci méně, ale byli odraženi. Další boje jsou již
zbytečné. Začínají první kola vyjednávání o příměří. V Evropě zůstává turecké jedině Kosovo a obléhaný Bělehrad.


Obrázek
Mír sice není podle říšských představ. Za zvláště muslimské a turecké provincie by říše raději osvobodila křesťanské, ale o jiné verzi míru Osmané
nechtějí ani slyšet. Tak je 22. července 1441 mír konečně podepsán. V Evropě říše získává Varnu, Rumelii a Vardar. V Malé Asii nechtěnou Bursu
a Saruhan (Tróju) s Amasoru při hranicích s Trezbizondem. Thesálii s Balkánem se vyjednavačům vůbec nedokázalo prosadit a tak má říše na svém
území mnoho muslimů a turků. Ekonomika je rozvrácena válkou, ortodoxní církev se bouří proti Unii, několik nestejnorodých provincíí se ocitá
v říšském područí - ale říše v této válce povstala ze svého vlastního popela. V Evropě má její územní rozsah stejnou velikost jako před občanskou
válkou dvou Androniků ve 40. letech 14. století. V Asii má zpět Nikájskou oblast s mnoha turky a muslimy. Na moři se opírá
o vlastní námořnictvo. I závislost na ochodu a libovůli italských republik se podařilo alespoň částečně omezit.
Naposledy upravil(a) Lajgor dne 09 led 2014, 16:44, celkem upraveno 1 x.
"Má li moje říše zemřít, zemřu s ní!" [Konstantin XI.]

Christian Soren Lajgor - Konseilspræsident Jeho královské milosti Christiána IX. Německo 1866 Obrázek
Verrasion Lajgorion - první mág Gnómské rady a Velký řemeslník HETHARIA Obrázek
Lajgoron z Dolu - druhý purkmistr Dolských měst Hetharia založení Kalwenu Obrázek
Georgio L. Manin - dóže benátský ITÁLIE 1796 Obrázek
Kandrael Ithalasion - Lord kapitán Šerých plášťů HETHÁRIE 5 Obrázek
Cizinec
Podplukovník
Podplukovník
Příspěvky: 3570
Registrován: 24 črc 2007, 21:10
Bydliště: Frei Stadt Hultschin, hlavní město Rzeczipospolite Prajzke

Re: BYZANTSKÁ ŘÍŠE 1419

Příspěvek od Cizinec »

No, teď už je to o něčem jiném, ne? Nevím, které provincie získáš v příští válce, ale troufnu si říct, že v té přespříští zbytek. ?;-)
SOMUA měla dvě verze - model "standart" s poklopem a model "kabrio" bez poklopu.

Dekl je ve skutečnosti Dekl.

šedá eminence na dvoře Obodritského Cara

(Fórové hry, kterých jsem se zúčastnil.)
Admirál de Étranger, Francouzské císařské loďstvo (Trafalgar 1805)
rytíř Johannes von Ausländer, prozatímní regent Sicilského království (Byzanc 1214)
Luigi Mario Forestiero, Il primo ministro del Regno d'Italia (Německo 1866)
Generál von Ausländer st., velitel 51.rezervní divize, hrdina od města Ypres (1915)
Generál von Ausländer ml., velitel 22.tankové divize, hrdina od Krymu (1942)
očekává další nasazení do bitevní vřavy

Hotentotenpotentatentanteatentäter
Lajgor
Nadporučík
Nadporučík
Příspěvky: 1357
Registrován: 24 bře 2009, 13:39
Kontaktovat uživatele:

Re: BYZANTSKÁ ŘÍŠE 1419

Příspěvek od Lajgor »

Cizinec píše:No, teď už je to o něčem jiném, ne? Nevím, které provincie získáš v příští válce, ale troufnu si říct, že v té přespříští zbytek. ?;-)
To jsi velký optimista - vyvinulo se to v docela solidní boje. Byzantince mám rád jako zemi, ale hra je vojensky lineární se spoustou anexí a válek za slávu impéria. Dohráno mám hodně dopředu. teď jen dosesmolit reporty.
"Má li moje říše zemřít, zemřu s ní!" [Konstantin XI.]

Christian Soren Lajgor - Konseilspræsident Jeho královské milosti Christiána IX. Německo 1866 Obrázek
Verrasion Lajgorion - první mág Gnómské rady a Velký řemeslník HETHARIA Obrázek
Lajgoron z Dolu - druhý purkmistr Dolských měst Hetharia založení Kalwenu Obrázek
Georgio L. Manin - dóže benátský ITÁLIE 1796 Obrázek
Kandrael Ithalasion - Lord kapitán Šerých plášťů HETHÁRIE 5 Obrázek
Lajgor
Nadporučík
Nadporučík
Příspěvky: 1357
Registrován: 24 bře 2009, 13:39
Kontaktovat uživatele:

Re: BYZANTSKÁ ŘÍŠE 1419

Příspěvek od Lajgor »

Obrázek
Obrázek
Situace v Albánii přitahuje pozornost císařské diplomacie. Albánci mění náboženství a přijímají islám a sním i turecký protektorát,
ale v zemi to nadále vře. Na konci roku 1443 došlo k oslabení Osmanské aliance, když Skanderberg v Albánii vyhlásil nezávislost
a navrátil zemi na cestu zpět ke křesťanství. Diplomacie říše zasáhla a převedla jeho zemi do náruče protiturecké ligy.


2. válka s Turky 1446-1452

Obrázek
V říjnu 1446 mělo vypršet příměří s Turky. Armáda byla během pěti let rozšířena. Ve spolupráci s albánskými vojsky padlo Kosovo.
Ale sérií několika porážek se války v evropské části dostává do patové situace. Troja je obléhána přesilou jako v homérské báji, ale
každý měsíc je na 10% osmanské armády koseno nedostatkem jídla a nemocemi.


Obrázek
Pokus zatáhnout v květnu 1447 do války na naší straně i Srby žalostně ztroskotává. Říšské cíle se tak mění. Vyrvat srbské země
z tureckých rukou pro sebe!


Obrázek
Červen 1447 přináší obrat ve válce. Většina tureckých pozic v Evpopě je buď v říšských rukou nebo je obležena. V Rumelii armáda
v čele s Konstatntinem odráží útoky snad ze všech stran. Obvzlášť nebezpečné jsou agresivní nájezdy bosenské armády - tito turečtí
spojenci operují ve všech koutech byzantské zájmové sféry. Na východě zatím padlo do byzantských rukou Rum, Karamania a obléhána
je Anatolia.


Obrázek
Listopad 1447. Obránci Tróje drží statečně své pozice a osmanská armáda dál hodně krvácí. Mezitím se situace tureckých obránců
na Balkáně znatelně zhoršila.
Naposledy upravil(a) Lajgor dne 09 led 2014, 16:45, celkem upraveno 1 x.
"Má li moje říše zemřít, zemřu s ní!" [Konstantin XI.]

Christian Soren Lajgor - Konseilspræsident Jeho královské milosti Christiána IX. Německo 1866 Obrázek
Verrasion Lajgorion - první mág Gnómské rady a Velký řemeslník HETHARIA Obrázek
Lajgoron z Dolu - druhý purkmistr Dolských měst Hetharia založení Kalwenu Obrázek
Georgio L. Manin - dóže benátský ITÁLIE 1796 Obrázek
Kandrael Ithalasion - Lord kapitán Šerých plášťů HETHÁRIE 5 Obrázek
Lajgor
Nadporučík
Nadporučík
Příspěvky: 1357
Registrován: 24 bře 2009, 13:39
Kontaktovat uživatele:

Re: BYZANTSKÁ ŘÍŠE 1419

Příspěvek od Lajgor »

Konstantinos XI. (1448 - 1453)

Obrázek
O rok později 1448 je již většina Balkánu pod kontrolou byzantské armády. Trója padla a je obležena Konstantinopol. Albánci uzavřeli příměří
a od rebelů bylo nutno dobýt znovu Kosovo. Na trůn nastupuje snad nejlepší generál jakého říše má. Konstantin Dragases!


Obrázek
Válka se vleče - vítězství je na koci roku 1449 zatím v nedohlednu. Byzantské armády nejsou schopny prolomit obranu Ardiranopole. Tlak
na východní frontě i přes drobné úspěchy zeslábl. Gruzie obsadila Trezbizond a narušila byzantskou zájmovou sféru likvidací klíčového spojence
a příbuzného. Kvůli válce a vybílené pokladně s tím nejde však nic dělat.


Obrázek
Obrázek
Situace se mění. Na jaře 1450 je Arianopol již vyhladovělá. Tróju se podařilo osvobodit, ale Bosňáci naopak dobyli Bursu. Anatolia padla a chystá
se obléhání Ankary. Turci jsou zahnáni do kouta a na jejich popud vstupuje po jejich boku Karaman do války. O dva dny později 9. května 1450
Uhři vyhlašují Osmanům válku. Misky vah se vyvažují a Bosňáci brzy poznají, jaké je s obtížemi bránit vlastní zemi proti přesile.


Obrázek
Na jaře 1451 dochází u Tróje k bitvě císaře a sultána. Osmanská armáda je s vypětím všech sil poražena. Padlo na 8 tis. Turků, ale 10 tis. Byzantinců.
Situace se obrací a Turci se stahují do ulity kolem města Smyrny. Karaman je pak na jaře roku 1452 konečně vyřazen z boje. Říše získává arménskou
Kappadokii. Osvobozování tureckých měst od byzantských posádek Karamankou armádou tak končí.


Obrázek
Děla uherského inženýra Urbana pro sultána na stavu války již nic nemění

Obrázek
V březnu 1452 válka po 8 letech těžkých bojů a ztrát končí. Turci vyklízejí balkánské provincie a zvláště slovanské obyvatelstvo vítá příchod říšské svrchovanosti.
Válečné vyčerpání vzkříšené Byzance je obrovské. Pokladna je vymetená válečnými výdaji - není však zatížená dluhy. Četné pobídky do stability podvázaly
ekonomiku a vojenskou technologii. Říše touto válkou hodně získala ovšem na úkor budoucích problémů. Ztrátu trhů v Alexanrii, Tabrizu a Benátkách je těžkou
ranou této války byzantské ekonomice. Oživují snahy uzavřít s Benátčany obdobu dřívější obchodní koncese. Srbsko je na tom mizerně. Benátčané jej drtí a paradoxně
je to sbližuje s jejich konkurentem v Janově - uzavírají alianci.
"Má li moje říše zemřít, zemřu s ní!" [Konstantin XI.]

Christian Soren Lajgor - Konseilspræsident Jeho královské milosti Christiána IX. Německo 1866 Obrázek
Verrasion Lajgorion - první mág Gnómské rady a Velký řemeslník HETHARIA Obrázek
Lajgoron z Dolu - druhý purkmistr Dolských měst Hetharia založení Kalwenu Obrázek
Georgio L. Manin - dóže benátský ITÁLIE 1796 Obrázek
Kandrael Ithalasion - Lord kapitán Šerých plášťů HETHÁRIE 5 Obrázek
Cizinec
Podplukovník
Podplukovník
Příspěvky: 3570
Registrován: 24 črc 2007, 21:10
Bydliště: Frei Stadt Hultschin, hlavní město Rzeczipospolite Prajzke

Re: BYZANTSKÁ ŘÍŠE 1419

Příspěvek od Cizinec »

No dobře, tak v té přespříští. ?;-)
SOMUA měla dvě verze - model "standart" s poklopem a model "kabrio" bez poklopu.

Dekl je ve skutečnosti Dekl.

šedá eminence na dvoře Obodritského Cara

(Fórové hry, kterých jsem se zúčastnil.)
Admirál de Étranger, Francouzské císařské loďstvo (Trafalgar 1805)
rytíř Johannes von Ausländer, prozatímní regent Sicilského království (Byzanc 1214)
Luigi Mario Forestiero, Il primo ministro del Regno d'Italia (Německo 1866)
Generál von Ausländer st., velitel 51.rezervní divize, hrdina od města Ypres (1915)
Generál von Ausländer ml., velitel 22.tankové divize, hrdina od Krymu (1942)
očekává další nasazení do bitevní vřavy

Hotentotenpotentatentanteatentäter
Lajgor
Nadporučík
Nadporučík
Příspěvky: 1357
Registrován: 24 bře 2009, 13:39
Kontaktovat uživatele:

Re: BYZANTSKÁ ŘÍŠE 1419

Příspěvek od Lajgor »

Demetrios (1453 - 1470)


Obrázek
Ekonomika říše není vůbec v dobré kondici. Konstantin XI. míru dlouho neužil a 29. května 1453 umírá. Na trůn nastupuje jeho bratr a dosavadní Morejský
despota Demetrios. Nový císař je však zcela ve vleku dvorské kliky. Navíc tlak odpůrců Unie sílí. Byzanc díky ní dosáhla mnohde až vynikajících vztahů
s katolickými zeměmi. Reálná pomoc však nikde. Krom Maďarsko-české akce v Bosně. Nový císař váhá a neví, na kterou stranu se přiklonit, což ještě více
podrývá jeho autoritu.


Obrázek
Ekonomické potíže se nedaří vyřešit. Bosporské trhy jsou obnoveny s menším průnikem na trhy v Benátkách. Ty na východě jsou nenávratně ztraceny. Armáda
nabývá velkého vlivu, i když o ní a její technologický rozvoj nejeví císař Demetrios zájem, dbá na její rady a i v mírovém období zvyšuje její stavy,
dle přání generálů. Na jaře 1457 má vypršet příměří a nikdo nepochybuje, že generalita přijme nerozhodného císaře k dalšímu válečnému tažení. Do této
doby časově spadá vzpomínka na kroniku Michaela Kistobulla.
"Má li moje říše zemřít, zemřu s ní!" [Konstantin XI.]

Christian Soren Lajgor - Konseilspræsident Jeho královské milosti Christiána IX. Německo 1866 Obrázek
Verrasion Lajgorion - první mág Gnómské rady a Velký řemeslník HETHARIA Obrázek
Lajgoron z Dolu - druhý purkmistr Dolských měst Hetharia založení Kalwenu Obrázek
Georgio L. Manin - dóže benátský ITÁLIE 1796 Obrázek
Kandrael Ithalasion - Lord kapitán Šerých plášťů HETHÁRIE 5 Obrázek
Lajgor
Nadporučík
Nadporučík
Příspěvky: 1357
Registrován: 24 bře 2009, 13:39
Kontaktovat uživatele:

Re: BYZANTSKÁ ŘÍŠE 1419

Příspěvek od Lajgor »

3. válka s Turky 1457 - 1463

Obrázek
Dne 29. dubna 1457 je válka za pomoci Morey a Albánie vyhlášena. První roky jsou poznamenány útoky císařské armády na početnou, ale čerstvě zformovanou
tureckou armádu na Balkáně a její pronásledování snad po celém poloostrově.


Obrázek
Válka zuří již 3 roky Rum a Angora jsou na východě obsazeny, ale u Arianopole se stále bojuje. Tlak odpůrců Unie sílí - v únoru je císař fakticky donucen
Unii církví vypovědět. Vlákou stižená Kappadokie slaví - východní větev křesŤanství a postavení říše v jejím čele zůstane zachováno. Arménský národ se
po pádu Trezbizondu stává oporou říše ve východních oblastech. Západ zuří - mnoho královských svazků je pošlapáno a zpřetrháno. Vztahy se západem se ocitly
fakticky na bodě mrazu.


Obrázek
Roku 1461 v dubnu padla Arianopol a Osmané odstěhovali své hlavní město do Ankary v Malé Asii. Společná ofenzíva s Albánci pomáhá říši na méně důležité
balkánské frontě vytlačit Bosňáky z Kosova a Bělehradu.


Obrázek
Mír je podepsán již vzápětí v lednu 1463. Turci sami nabízejí Thrákii, Smyrnu, Karamanii a Rum říši. I když předchozí snaha říšských emisarů o zisk pouhé
Smyrny a Thrákie několikráte selhal.


Obrázek
Thrákie je po válce místem, kam putují obyvatelé z celé říše, aby se zde usadili. Naopak turečtí obyvatelé prchají do malé Asie. Provincie tak získává
většinou řecký a křesťanský ráz. Bohužel vypovězení Unie má za následek útok Poláků. Ti jsou však v několika krvavých bitvách na Dunaji odraženi a v průběhu
roku 1464 přijmou za menší úplatu mír.
"Má li moje říše zemřít, zemřu s ní!" [Konstantin XI.]

Christian Soren Lajgor - Konseilspræsident Jeho královské milosti Christiána IX. Německo 1866 Obrázek
Verrasion Lajgorion - první mág Gnómské rady a Velký řemeslník HETHARIA Obrázek
Lajgoron z Dolu - druhý purkmistr Dolských měst Hetharia založení Kalwenu Obrázek
Georgio L. Manin - dóže benátský ITÁLIE 1796 Obrázek
Kandrael Ithalasion - Lord kapitán Šerých plášťů HETHÁRIE 5 Obrázek
Princ Evžen Savojský
Osobní Strážce Obří Chobotnice
Osobní Strážce Obří Chobotnice
Příspěvky: 3438
Registrován: 10 dub 2006, 07:27
Bydliště: Hundred Acre Wood
Kontaktovat uživatele:

Re: BYZANTSKÁ ŘÍŠE 1419

Příspěvek od Princ Evžen Savojský »

Čistá nostalgie :salute:
Jan Havran z Trojvlčí, nejvyšší kapitán Šerých plášťů.
Obrázek
Odpovědět

Zpět na „Europa Universalis II“