Moravia Magna - úsvit Velkomoravské říše

Ovlivňuj jeden z 200 národů, kontroluj jeho vnější a vnitřní politiku. Zúčastni se náboženských válek, posílej výpravy k podrobení Nového světa, přiveď svoji zem k rozkvětu a globální dominanci. Hraj EU2

Moderátoři: Atlantis, Vals, Phoenix, Princ Evžen Savojský

Cizinec
Podplukovník
Podplukovník
Příspěvky: 3472
Registrován: 24 črc 2007, 21:10
Bydliště: Frei Stadt Hultschin, hlavní město Rzeczipospolite Prajzke

Moravia Magna - úsvit Velkomoravské říše

Příspěvek od Cizinec » 09 bře 2011, 09:47

Obrázek

Země: Velká Morava
Období: 888-1291
Modifikace: Dawn of Kingdoms
SOMUA měla dvě verze - model "standart" s poklopem a model "kabrio" bez poklopu.

Dekl je ve skutečnosti Dekl.

šedá eminence na dvoře Obodritského Cara

(Fórové hry, kterých jsem se zúčastnil.)
Admirál de Étranger, Francouzské císařské loďstvo (Trafalgar 1805)
rytíř Johannes von Ausländer, prozatímní regent Sicilského království (Byzanc 1214)
Luigi Mario Forestiero, Il primo ministro del Regno d'Italia (Německo 1866)
Generál von Ausländer st., velitel 51.rezervní divize, hrdina od města Ypres (1915)
Generál von Ausländer ml., velitel 22.tankové divize, hrdina od Krymu (1942)
očekává další nasazení do bitevní vřavy

Hotentotenpotentatentanteatentäter

Cizinec
Podplukovník
Podplukovník
Příspěvky: 3472
Registrován: 24 črc 2007, 21:10
Bydliště: Frei Stadt Hultschin, hlavní město Rzeczipospolite Prajzke

Re: Moravia Magna - úsvit Velkomoravské říše

Příspěvek od Cizinec » 09 bře 2011, 09:49

Svatopluk I. (830?-894, vládl 870-894)

Obrázek

Obrázek
Politická mapa střední Evropy (888)


V roce 888 byl stav Velkomoravské říše neutěšený. V mnohých částech říše se schylovalo k protikřesťanským bouřím a někteří z velmožů pomýšleli na porušení lenní přísahy.

Obrázek
Náboženská mapa střední Evropy (888)


Nebylo času nazbyt. Aby si zajistil poslušnost všech velmožů, nechal Svatopluk přivézt jejich prvorozené k sobě na Velehrad. Jejich horké hlavy uklidnil také tím, že do jejich hradišť umístil jednotky svých věrných, čímž předešel i mnohým bouřím.

Na obranu proti Německému vlivu uzavřel spojenectví s Polským a Mazovským knížetem.

Následující rok (889) zemřel Svatoplukův bratranec, český kníže Bořivoj. Svatopluk internoval Bořivojovu manželku Ludmilu i s dětmi na Pšovanské hradiště a sám převzal vládu nad nad jeho panstvím.

Ať už penězi, mečem či sňatky soustavně posiloval svou pozici a stabilizoval situaci v zemi. Ke konci svého života si podmanil i Lužickosrbské kmeny.

Když v roce 894 sešel věkem, zanechal svému synu Mojmírovi II. prosperující a stabilní říši pomalu přecházející na křesťanství.
SOMUA měla dvě verze - model "standart" s poklopem a model "kabrio" bez poklopu.

Dekl je ve skutečnosti Dekl.

šedá eminence na dvoře Obodritského Cara

(Fórové hry, kterých jsem se zúčastnil.)
Admirál de Étranger, Francouzské císařské loďstvo (Trafalgar 1805)
rytíř Johannes von Ausländer, prozatímní regent Sicilského království (Byzanc 1214)
Luigi Mario Forestiero, Il primo ministro del Regno d'Italia (Německo 1866)
Generál von Ausländer st., velitel 51.rezervní divize, hrdina od města Ypres (1915)
Generál von Ausländer ml., velitel 22.tankové divize, hrdina od Krymu (1942)
očekává další nasazení do bitevní vřavy

Hotentotenpotentatentanteatentäter

Cizinec
Podplukovník
Podplukovník
Příspěvky: 3472
Registrován: 24 črc 2007, 21:10
Bydliště: Frei Stadt Hultschin, hlavní město Rzeczipospolite Prajzke

Re: Moravia Magna - úsvit Velkomoravské říše

Příspěvek od Cizinec » 09 bře 2011, 10:21

Mojmír II. (?-900, vládl 894-900)

Mojmír II. pokračoval v upevňování moci moravského vládce, podmaňování si Lužických Srbů a převracení země na křesťanskou víru. Pro pokračující rozkol ve Východofranské říši a počínající občanské válce se už nemusel tolik ohlížet na vztahy s jejím vládcem a znovu povolil kázání i ve slovanském jazyce (což si vymohl na papežovi).

Snažil se o lepší vztahy s křesťanskými státy, zejména slovanským Bulharskem a Srbskem.

Na podzim roku 899 se spojená vojska Bulharska a Kyjevské rusi střetávají v bitvě u Bělehradu Dněstrovského (na Bulharských hranicích) s kočovnými Maďary, které porážejí na hlavu a ukončují tak jejich nájezdy sužující podstatnou část Evropy.

V roce 900 po hádce s bratrem Svatoplukem II. za nevyjasněných okolností umírá.
Naposledy upravil(a) Cizinec dne 09 bře 2011, 11:14, celkem upraveno 1 x.
SOMUA měla dvě verze - model "standart" s poklopem a model "kabrio" bez poklopu.

Dekl je ve skutečnosti Dekl.

šedá eminence na dvoře Obodritského Cara

(Fórové hry, kterých jsem se zúčastnil.)
Admirál de Étranger, Francouzské císařské loďstvo (Trafalgar 1805)
rytíř Johannes von Ausländer, prozatímní regent Sicilského království (Byzanc 1214)
Luigi Mario Forestiero, Il primo ministro del Regno d'Italia (Německo 1866)
Generál von Ausländer st., velitel 51.rezervní divize, hrdina od města Ypres (1915)
Generál von Ausländer ml., velitel 22.tankové divize, hrdina od Krymu (1942)
očekává další nasazení do bitevní vřavy

Hotentotenpotentatentanteatentäter

Cizinec
Podplukovník
Podplukovník
Příspěvky: 3472
Registrován: 24 črc 2007, 21:10
Bydliště: Frei Stadt Hultschin, hlavní město Rzeczipospolite Prajzke

Re: Moravia Magna - úsvit Velkomoravské říše

Příspěvek od Cizinec » 09 bře 2011, 10:23

Svatopluk II. (?-931, vládl 900-931)

Svatopluk II. pokračoval ve sbližování s Bulharskem a Srbskem, což se mu dařilo zejména po Bulharsko-Římské válce, kdy Bulharsko se Srbskem přišlo o rozsáhlá území, až nakonec byla mezi Moravou, Srbskem a Bulharskem bylo v roce 914 stvrzeno spojenectví.

Za jeho vlády se z Velkomoravské říše se stávala ekonomická velmoc. Doly v Doudlebsku, Nitransku a Zemplínsku a úspěšné pronikání kupců do obchodních center ve Augsburku, Cařihradu, Šlesvicku a Kijevě se stává zdrojem nesmírného bohatství a moci moravského vladaře.

Nakonec se po úspěšném tažení proti Veletům (929), které si podmanil, se Svatopluk ve Velehradě prohlásil „králem a samovládcem Moravským“.

Vytěžil velký politický kapitál z příbuzenstva s Václavem a Ludmilou (později prohlášeni za svaté). Z Václava udělal v roce 930 údělného knížete v Čechách, čímž podstatně urychlil převrácení obyvatelstva na křesťanství, a polepšil si tím u církve a okolních států.

Svou zahraniční politikou zvětšoval rozpory mezi Západofranským králem a německými knížaty. Plodů této politiky se dočkal až jeho syn Vladislav I.


Obrázek
Velká Morava v roce 929
Naposledy upravil(a) Cizinec dne 09 bře 2011, 10:38, celkem upraveno 2 x.
SOMUA měla dvě verze - model "standart" s poklopem a model "kabrio" bez poklopu.

Dekl je ve skutečnosti Dekl.

šedá eminence na dvoře Obodritského Cara

(Fórové hry, kterých jsem se zúčastnil.)
Admirál de Étranger, Francouzské císařské loďstvo (Trafalgar 1805)
rytíř Johannes von Ausländer, prozatímní regent Sicilského království (Byzanc 1214)
Luigi Mario Forestiero, Il primo ministro del Regno d'Italia (Německo 1866)
Generál von Ausländer st., velitel 51.rezervní divize, hrdina od města Ypres (1915)
Generál von Ausländer ml., velitel 22.tankové divize, hrdina od Krymu (1942)
očekává další nasazení do bitevní vřavy

Hotentotenpotentatentanteatentäter

Cizinec
Podplukovník
Podplukovník
Příspěvky: 3472
Registrován: 24 črc 2007, 21:10
Bydliště: Frei Stadt Hultschin, hlavní město Rzeczipospolite Prajzke

Re: Moravia Magna - úsvit Velkomoravské říše

Příspěvek od Cizinec » 09 bře 2011, 10:34

Vladislav I. „Zbožný“ (901-973, vládl 931-973)

Vladislav I. byl podle kronik „mužem nejkřesťanštějším“, proto nemohl vidět, jak mnohé okolní slovanské státy stále vyznávají staré bohy, Proto se rozhodl je přivést do lůna církve svaté. A nejlépe pod Moravským patronátem.

Jakmile po korunovaci upevnil svou moc, začal spřádat plány.

Obrázek
Velká Morava v roce 941

Nejdříve zaútočil na kmen Přemyšlanů, což se mezi ostatními pohanskými státy nesetkalo s velkým ohlasem. Po krutých a dlouhotrvajících bojích (tohle nikdy nepochopím – jak může mít takový pidistáteček armádu na stejné úrovni jako já) Přemyšlané mu v roce 951 odstoupili Červeňsko a přidali kopu zlata.

Připojením Červeňska se otevřela cesta ke kolonizaci širokých východních stepí. Připojení těchto území by zkrátilo a zabezpečilo cestu ke Kijevskému obchodnímu centru.

Obrázek
Velká Morava v roce 955

Po vyhrané válce s Přemyšlany se věnoval dokončení christianizace všech moravských území. V okolí Krakova se pohanství drželo mnoho let. Až po třetí trestné výpravě se místní obyvatelstvo konečně obrátilo na tu pravou víru. Naopak v Arkoně přijali křesťanství, jakmile na Rujánu dorazil předvoj Vladislavova vojska.

Obrázek
Politická mapa Evropy v roce 955

Obrázek
Náboženská mapa Evropy v roce 955

V roce 956 dovedl do zdárného konce rozeštvání německých knížat. Podepsal spojeneckou smlouvu se Švábskem a Frankonií, kterou rovněž přijal pod svou ochranu.

V tomto období začaly slábnout dobré vztahy s Bulharskem, které nerado vidělo vzrůst moci svého severního souseda a začalo se poohlížet po cizích územích, zejména si brousilo zuby na Srbsko. Z tohoto důvodu i srbský král hledal u Vladislava ochranu, až mu složil lenní přísahu.

Obrázek
Velká Morava v roce 966

Dlouho Vladislav čekal na vhodnou záminku k válce proti pohanskému Polsku, která by mu neponičila reputaci, jako válka s Přemyšlany. Patnáct let po této válce se konečně dočkal – Měšek připojil k Polsku Pomořanské kmeny. Vladislav na nic nečekal, vyhlásil válku Polsku a Mazovsku a poslal vojska do polí.

Tato válka měla už o poznání pro Vladislava lepší průběh. Vojska do Polska a Mazovska vnikla ze západu, východu a jihu. Nejdříve bylo poražen a zajat Mazovský kníže, který se vyplatil Chmelnem a 100 zlatými. Pak byly obsazeny Pomořany, nejbohatší část Polska (je to zvláštní, ale je to tak).

Dlouho vzdoroval Měšek Vladislavovým vojskům, až na podzim 971 padlo Hvězdno. Mír stál Měška skoro celé jeho panství.

Krátce po potlačení mnohých vzpour a obrácení Pomořan na víru Vladislav I. v požehnaném věku 72 let umírá.

Vladislav I. podporoval výstavbu kostelů a klášterů a ve Velehradě a v jiných významných městech Velkomoravské říše nechal postavit honosné chrámy.
Naposledy upravil(a) Cizinec dne 09 bře 2011, 10:45, celkem upraveno 1 x.
SOMUA měla dvě verze - model "standart" s poklopem a model "kabrio" bez poklopu.

Dekl je ve skutečnosti Dekl.

šedá eminence na dvoře Obodritského Cara

(Fórové hry, kterých jsem se zúčastnil.)
Admirál de Étranger, Francouzské císařské loďstvo (Trafalgar 1805)
rytíř Johannes von Ausländer, prozatímní regent Sicilského království (Byzanc 1214)
Luigi Mario Forestiero, Il primo ministro del Regno d'Italia (Německo 1866)
Generál von Ausländer st., velitel 51.rezervní divize, hrdina od města Ypres (1915)
Generál von Ausländer ml., velitel 22.tankové divize, hrdina od Krymu (1942)
očekává další nasazení do bitevní vřavy

Hotentotenpotentatentanteatentäter

Cizinec
Podplukovník
Podplukovník
Příspěvky: 3472
Registrován: 24 črc 2007, 21:10
Bydliště: Frei Stadt Hultschin, hlavní město Rzeczipospolite Prajzke

Re: Moravia Magna - úsvit Velkomoravské říše

Příspěvek od Cizinec » 09 bře 2011, 10:36

Vladislav II. (930-978, vládl 973-978)

Vladislav II. prožil celý život ve stínu svého otce, proto, když po něm usedl na trůn, byla změna patrná. Neměl tolik státnického umu ani rozhodnosti, jako Vladislav II. a velmoži to věděli. Proto po celou dobu své vlády potlačoval jednu vzpouru za druhou, až na jedné výpravě utržil ránu do hlavy, na kterou za dva týdny zemřel.

Obrázek
Velká Morava v roce 975
SOMUA měla dvě verze - model "standart" s poklopem a model "kabrio" bez poklopu.

Dekl je ve skutečnosti Dekl.

šedá eminence na dvoře Obodritského Cara

(Fórové hry, kterých jsem se zúčastnil.)
Admirál de Étranger, Francouzské císařské loďstvo (Trafalgar 1805)
rytíř Johannes von Ausländer, prozatímní regent Sicilského království (Byzanc 1214)
Luigi Mario Forestiero, Il primo ministro del Regno d'Italia (Německo 1866)
Generál von Ausländer st., velitel 51.rezervní divize, hrdina od města Ypres (1915)
Generál von Ausländer ml., velitel 22.tankové divize, hrdina od Krymu (1942)
očekává další nasazení do bitevní vřavy

Hotentotenpotentatentanteatentäter

Uživatelský avatar
Lajgor
Nadporučík
Nadporučík
Příspěvky: 1357
Registrován: 24 bře 2009, 13:39
Kontaktovat uživatele:

Re: Moravia Magna - úsvit Velkomoravské říše

Příspěvek od Lajgor » 09 bře 2011, 13:26

Pěkné :D Tenhle mod vůbec neznám. Vypadá to velice zajímavě.
"Má li moje říše zemřít, zemřu s ní!" [Konstantin XI.]

Christian Soren Lajgor - Konseilspræsident Jeho královské milosti Christiána IX. Německo 1866 Obrázek
Verrasion Lajgorion - první mág Gnómské rady a Velký řemeslník HETHARIA Obrázek
Lajgoron z Dolu - druhý purkmistr Dolských měst Hetharia založení Kalwenu Obrázek
Georgio L. Manin - dóže benátský ITÁLIE 1796 Obrázek
Kandrael Ithalasion - Lord kapitán Šerých plášťů HETHÁRIE 5 Obrázek

Cizinec
Podplukovník
Podplukovník
Příspěvky: 3472
Registrován: 24 črc 2007, 21:10
Bydliště: Frei Stadt Hultschin, hlavní město Rzeczipospolite Prajzke

Re: Moravia Magna - úsvit Velkomoravské říše

Příspěvek od Cizinec » 09 bře 2011, 13:31

Dík. :)
Tenhle mód je postavený na mapě Arabie Unuversalis. Ale má zoufale málo eventů a je vůbec ještě nedodělaný.
SOMUA měla dvě verze - model "standart" s poklopem a model "kabrio" bez poklopu.

Dekl je ve skutečnosti Dekl.

šedá eminence na dvoře Obodritského Cara

(Fórové hry, kterých jsem se zúčastnil.)
Admirál de Étranger, Francouzské císařské loďstvo (Trafalgar 1805)
rytíř Johannes von Ausländer, prozatímní regent Sicilského království (Byzanc 1214)
Luigi Mario Forestiero, Il primo ministro del Regno d'Italia (Německo 1866)
Generál von Ausländer st., velitel 51.rezervní divize, hrdina od města Ypres (1915)
Generál von Ausländer ml., velitel 22.tankové divize, hrdina od Krymu (1942)
očekává další nasazení do bitevní vřavy

Hotentotenpotentatentanteatentäter

Uživatelský avatar
Lajgor
Nadporučík
Nadporučík
Příspěvky: 1357
Registrován: 24 bře 2009, 13:39
Kontaktovat uživatele:

Re: Moravia Magna - úsvit Velkomoravské říše

Příspěvek od Lajgor » 10 bře 2011, 08:42

Zajímavé. Tak eventy by se při troše dobrý vůle daly dodělat. Nejhorší je to s vojevůdci a panovníky (tam je většinou tak málo id čísel, že nepoplíst to je malý zázrak).
"Má li moje říše zemřít, zemřu s ní!" [Konstantin XI.]

Christian Soren Lajgor - Konseilspræsident Jeho královské milosti Christiána IX. Německo 1866 Obrázek
Verrasion Lajgorion - první mág Gnómské rady a Velký řemeslník HETHARIA Obrázek
Lajgoron z Dolu - druhý purkmistr Dolských měst Hetharia založení Kalwenu Obrázek
Georgio L. Manin - dóže benátský ITÁLIE 1796 Obrázek
Kandrael Ithalasion - Lord kapitán Šerých plášťů HETHÁRIE 5 Obrázek

Cizinec
Podplukovník
Podplukovník
Příspěvky: 3472
Registrován: 24 črc 2007, 21:10
Bydliště: Frei Stadt Hultschin, hlavní město Rzeczipospolite Prajzke

Re: Moravia Magna - úsvit Velkomoravské říše

Příspěvek od Cizinec » 10 bře 2011, 09:37

Trošku se to snažím dodělávat a vychytávat některé mouchy, ale v tomhle módě se některé věci musím učit od začátku.
SOMUA měla dvě verze - model "standart" s poklopem a model "kabrio" bez poklopu.

Dekl je ve skutečnosti Dekl.

šedá eminence na dvoře Obodritského Cara

(Fórové hry, kterých jsem se zúčastnil.)
Admirál de Étranger, Francouzské císařské loďstvo (Trafalgar 1805)
rytíř Johannes von Ausländer, prozatímní regent Sicilského království (Byzanc 1214)
Luigi Mario Forestiero, Il primo ministro del Regno d'Italia (Německo 1866)
Generál von Ausländer st., velitel 51.rezervní divize, hrdina od města Ypres (1915)
Generál von Ausländer ml., velitel 22.tankové divize, hrdina od Krymu (1942)
očekává další nasazení do bitevní vřavy

Hotentotenpotentatentanteatentäter

Uživatelský avatar
Lajgor
Nadporučík
Nadporučík
Příspěvky: 1357
Registrován: 24 bře 2009, 13:39
Kontaktovat uživatele:

Re: Moravia Magna - úsvit Velkomoravské říše

Příspěvek od Lajgor » 10 bře 2011, 19:42

Ono to není jako klasická EU?
"Má li moje říše zemřít, zemřu s ní!" [Konstantin XI.]

Christian Soren Lajgor - Konseilspræsident Jeho královské milosti Christiána IX. Německo 1866 Obrázek
Verrasion Lajgorion - první mág Gnómské rady a Velký řemeslník HETHARIA Obrázek
Lajgoron z Dolu - druhý purkmistr Dolských měst Hetharia založení Kalwenu Obrázek
Georgio L. Manin - dóže benátský ITÁLIE 1796 Obrázek
Kandrael Ithalasion - Lord kapitán Šerých plášťů HETHÁRIE 5 Obrázek

Cizinec
Podplukovník
Podplukovník
Příspěvky: 3472
Registrován: 24 črc 2007, 21:10
Bydliště: Frei Stadt Hultschin, hlavní město Rzeczipospolite Prajzke

Re: Moravia Magna - úsvit Velkomoravské říše

Příspěvek od Cizinec » 10 bře 2011, 19:57

Pár věcí je tam jinak. A já EU2 nikdy moc nedal. :)
SOMUA měla dvě verze - model "standart" s poklopem a model "kabrio" bez poklopu.

Dekl je ve skutečnosti Dekl.

šedá eminence na dvoře Obodritského Cara

(Fórové hry, kterých jsem se zúčastnil.)
Admirál de Étranger, Francouzské císařské loďstvo (Trafalgar 1805)
rytíř Johannes von Ausländer, prozatímní regent Sicilského království (Byzanc 1214)
Luigi Mario Forestiero, Il primo ministro del Regno d'Italia (Německo 1866)
Generál von Ausländer st., velitel 51.rezervní divize, hrdina od města Ypres (1915)
Generál von Ausländer ml., velitel 22.tankové divize, hrdina od Krymu (1942)
očekává další nasazení do bitevní vřavy

Hotentotenpotentatentanteatentäter

Uživatelský avatar
Lajgor
Nadporučík
Nadporučík
Příspěvky: 1357
Registrován: 24 bře 2009, 13:39
Kontaktovat uživatele:

Re: Moravia Magna - úsvit Velkomoravské říše

Příspěvek od Lajgor » 10 bře 2011, 21:21

To byla moje první a hned osudová hra od Paradoxu. Zlom nastal jak sem ji začal upravovat a povedlo se mi tam přidat 1. event. Od tý doby sem notorický úpravář všech her od Paradoxu, co mám. Ale poslední dobou sem to musel dost omezit a u HoI sem se dokonce zařekl, že s tím končím :D Kor, když vím, že si ty úpravy ani nikdy nemůžu stihnout zahrát :(

Hoď sem když tak link, kde se o tomhle modu něco dozvím. Díky moc.
"Má li moje říše zemřít, zemřu s ní!" [Konstantin XI.]

Christian Soren Lajgor - Konseilspræsident Jeho královské milosti Christiána IX. Německo 1866 Obrázek
Verrasion Lajgorion - první mág Gnómské rady a Velký řemeslník HETHARIA Obrázek
Lajgoron z Dolu - druhý purkmistr Dolských měst Hetharia založení Kalwenu Obrázek
Georgio L. Manin - dóže benátský ITÁLIE 1796 Obrázek
Kandrael Ithalasion - Lord kapitán Šerých plášťů HETHÁRIE 5 Obrázek

Cizinec
Podplukovník
Podplukovník
Příspěvky: 3472
Registrován: 24 črc 2007, 21:10
Bydliště: Frei Stadt Hultschin, hlavní město Rzeczipospolite Prajzke

Re: Moravia Magna - úsvit Velkomoravské říše

Příspěvek od Cizinec » 11 bře 2011, 07:10

Lajgor píše:...
Hoď sem když tak link, kde se o tomhle modu něco dozvím. Díky moc.
Link je úplně navrchu. :D
SOMUA měla dvě verze - model "standart" s poklopem a model "kabrio" bez poklopu.

Dekl je ve skutečnosti Dekl.

šedá eminence na dvoře Obodritského Cara

(Fórové hry, kterých jsem se zúčastnil.)
Admirál de Étranger, Francouzské císařské loďstvo (Trafalgar 1805)
rytíř Johannes von Ausländer, prozatímní regent Sicilského království (Byzanc 1214)
Luigi Mario Forestiero, Il primo ministro del Regno d'Italia (Německo 1866)
Generál von Ausländer st., velitel 51.rezervní divize, hrdina od města Ypres (1915)
Generál von Ausländer ml., velitel 22.tankové divize, hrdina od Krymu (1942)
očekává další nasazení do bitevní vřavy

Hotentotenpotentatentanteatentäter

Uživatelský avatar
Lajgor
Nadporučík
Nadporučík
Příspěvky: 1357
Registrován: 24 bře 2009, 13:39
Kontaktovat uživatele:

Re: Moravia Magna - úsvit Velkomoravské říše

Příspěvek od Lajgor » 11 bře 2011, 09:03

Cizinec píše:Link je úplně navrchu. :D
Dík :D Jsem to přehlédl. Koukám do konce 13. století. Ach jo mýmu oblíbenýmu 14. století se všichni tvůrci od Paradoxu nějak vyhýbají.
"Má li moje říše zemřít, zemřu s ní!" [Konstantin XI.]

Christian Soren Lajgor - Konseilspræsident Jeho královské milosti Christiána IX. Německo 1866 Obrázek
Verrasion Lajgorion - první mág Gnómské rady a Velký řemeslník HETHARIA Obrázek
Lajgoron z Dolu - druhý purkmistr Dolských měst Hetharia založení Kalwenu Obrázek
Georgio L. Manin - dóže benátský ITÁLIE 1796 Obrázek
Kandrael Ithalasion - Lord kapitán Šerých plášťů HETHÁRIE 5 Obrázek

Cizinec
Podplukovník
Podplukovník
Příspěvky: 3472
Registrován: 24 črc 2007, 21:10
Bydliště: Frei Stadt Hultschin, hlavní město Rzeczipospolite Prajzke

Re: Moravia Magna - úsvit Velkomoravské říše

Příspěvek od Cizinec » 16 bře 2011, 14:00

Bohumil „Hamižný“ (952-1000, vládl 978-1000)

Vladislavův mladší bratr Bohumil byl v mnohém podobnější otci, vyjma jeho silné křesťanské víry. V tom byl Bohumil jeho pravým opakem. Hřešil jak mohl, jak tělesně, tak i v myšlenkách, ale největším hříchem byla jeho hamižnost. Zcela otevřeně pokukoval po Bulharské části Panonie, zejména po dolech u Užgorodu a Transylvánii, což už tak povážlivě nahnutým vztahům s Bulharskem nijak neprospělo.

Obrázek
Politická mapa Evropy v roce 955

Obrázek
Náboženská mapa Evropy v roce 955

Na jednom z jednání s Bulharskem urazil Bulharského krále natolik, že ten mu vyhlásil válku. Bohumil na to čekal a s připravenými vojsky vtrhl do do Panonie a Moldávie. Jeho vojska došla až k Bělehradu Dunajskému a Bělehradu Dněsterskému, pak mu Bulharský král nabídl mír – celou Panonii vyjma Temeše; potřeboval si uvolnit ruce, protože války s Moravou využil Římský císař a oblehl Bulharské hlavní město Plisku.

Bohumil dal z nově nabytých území vyhnat Bulharské kolonisty a poslal tam moravské. Pokračoval také v kolonizaci téměř prázdných východních stepí (Kdo ví proč se Kyjevská Rus rozhodla, že vymlátí všechny domorodce mezi Kyjevskou Rusí, Velkou Moravou a Baltem) a pokračoval v obchodní expanzi na další trhy, až konečně v roce 984 první moravští obchodníci vstoupili do Bagdádu.

Vyřešil také dlouholeté církevní schizma - Velkomoravským arcibiskupem byl Římem jmenovaný zastánce latinského obřadu, avšak pro svou blízkost obyčejnému lidu se na většině území vedly mše po Cyrilometodějském způsobu, což způsobovalo velké napětí mezi oběma stranami. Bohumil svolal tedy roku 989 do Budína koncil. Výsledek koncilu byl pro převahu slovanské liturgie jasný předem: Cyrilometodějský způsob se po drobných ústupcích stal oficiálním, jen písmo se používalo latinské, se znaky pro čistě slovanská písmena převzaté z cyrilice.

Toto řešení mu papežský stolec nikdy neodpustil, ale Silvestr II. to naznačil až po Bohumilově smrti, neboť peníze z Velké Moravy tvořily podstatnou část příjmů papežského stolce, bez kterých by byly papežovy pozice v Itálii neudržitelné.

Ač Bohumil vládl pevnou rukou, Velká Morava byla již příliš velká, aby ji mohl spravovat sám, a tak ji v roce 995 rozdělil do několika údělných knížectví, kterými podělil své četné příbuzenstvo.

Bohumilova reforma (dělení Velkomoravské Říše v roce 995 ):
Údělná knížectví:
České (od 930)
Lužické
Pomořanské
Mazurské
Blatnohradské
Užhorodské
Haličské
Minské
Vazalské státy:
Srbské království
Francké knížectví
(V obou vazalských státech vládnou vedlejší větve Mojmírovců)

Obrázek
Bohumilova reforma - Dělení velkomoravské říše

Smrt ho zastihla na jaře roku 1000, když se připravoval na další válku s Polskem a Mazovskem.
Naposledy upravil(a) Cizinec dne 16 bře 2011, 14:03, celkem upraveno 1 x.
SOMUA měla dvě verze - model "standart" s poklopem a model "kabrio" bez poklopu.

Dekl je ve skutečnosti Dekl.

šedá eminence na dvoře Obodritského Cara

(Fórové hry, kterých jsem se zúčastnil.)
Admirál de Étranger, Francouzské císařské loďstvo (Trafalgar 1805)
rytíř Johannes von Ausländer, prozatímní regent Sicilského království (Byzanc 1214)
Luigi Mario Forestiero, Il primo ministro del Regno d'Italia (Německo 1866)
Generál von Ausländer st., velitel 51.rezervní divize, hrdina od města Ypres (1915)
Generál von Ausländer ml., velitel 22.tankové divize, hrdina od Krymu (1942)
očekává další nasazení do bitevní vřavy

Hotentotenpotentatentanteatentäter

Cizinec
Podplukovník
Podplukovník
Příspěvky: 3472
Registrován: 24 črc 2007, 21:10
Bydliště: Frei Stadt Hultschin, hlavní město Rzeczipospolite Prajzke

Re: Moravia Magna - úsvit Velkomoravské říše

Příspěvek od Cizinec » 16 bře 2011, 14:02

Vladivoj (979-1010, vládl 1000-1010)

Vladivoj nastoupil kurz udaný svým otcem. Jelikož si Polsko s Mazovskem zajistilo podporu pohanských Švédů a jejich Vestfoldských vazalů, rozhodl se udeřit dříve než oni. Na jaře 1002 vtrhl do Polska a Mazovska a dobyl je dříve, než mohli Skandinávci dorazit. Skandinávcům poté nabídl čestný mír, na který ovšem nechtěli slyšet.

Vladivoj nechal postavit velkou flotilu a v létě 1004 se vylodil v Upplandu. Obsadil Uppland a poté vstoupil do Manlandu, kde v bitvě u Västeräs porazil spojená vojska. Švédský král Björn Erikson odevzdal Vladivojovi 100 zlatých a uznal svou závislost na něm, za což si mohl ponechat všechna svá území.

Jelikož jeho moc se dala směle srovnávat s mocí Cařihradského císaře, tak po návratu ze Švédska se se souhlasem církve prohlásil Moravským carem.

Vladivoj zemřel v lednu 1010 po pádu z koně.

Jelikož nezanechal právoplatného potomka, nastoupil Vladivojův bratranec Milivoj, údělný kníže Blatnohradský.
SOMUA měla dvě verze - model "standart" s poklopem a model "kabrio" bez poklopu.

Dekl je ve skutečnosti Dekl.

šedá eminence na dvoře Obodritského Cara

(Fórové hry, kterých jsem se zúčastnil.)
Admirál de Étranger, Francouzské císařské loďstvo (Trafalgar 1805)
rytíř Johannes von Ausländer, prozatímní regent Sicilského království (Byzanc 1214)
Luigi Mario Forestiero, Il primo ministro del Regno d'Italia (Německo 1866)
Generál von Ausländer st., velitel 51.rezervní divize, hrdina od města Ypres (1915)
Generál von Ausländer ml., velitel 22.tankové divize, hrdina od Krymu (1942)
očekává další nasazení do bitevní vřavy

Hotentotenpotentatentanteatentäter

Cizinec
Podplukovník
Podplukovník
Příspěvky: 3472
Registrován: 24 črc 2007, 21:10
Bydliště: Frei Stadt Hultschin, hlavní město Rzeczipospolite Prajzke

Re: Moravia Magna - úsvit Velkomoravské říše

Příspěvek od Cizinec » 16 bře 2011, 14:06

Milivoj (980-1032, vládl 1010-1032)

Milivoj byl vychováván jako syn údělného knížete Mazurského Chrudoše, nejmladšího syna Vladislava I. Zbožného. Za své činy ve službách cara Vladivoje dostal Blatnohradské údělné knížectví, což bylo mnohem více, než od života kdy očekával. Proto nebyl vůbec připraven na převzetí carské koruny.

Milivojovo nástupnictví bylo pro tuto některými údělnými knížaty zpochybňováno. Zejména kníže Otakar Mojmír Francký navrhoval, aby si zvolili lepšího cara. Když jeho slova nebyla vyslyšena, zřekl se své lenní závislosti k Milivojovi a prohlásil se Franckým králem.

Milivoj, aby posílil svou pozici a zajistil si poslušnost ostatních knížat, vyhlásil, že údělná knížata se stávají knížaty dědičnými. Toto upřesnil v samostatném zákoně po návratu z Frankonie.

Obrázek
Velká Morava v roce 1024

Obrázek
Politická situace v Evropě v roce 1024

Obrázek
Náboženská situace v Evropě

Tři léta po Francké výpravě se Švédský král dostal do konfliktu s Vestlandským vládcem a jeho Trondelagským vazalem. Po mnoha krvavých bitvách a námořních střetnutích se mu podařilo podmanit si je, načež se prohlásil králem Norů a Švédů.

Obrázek
Politická situace v Evropě v roce 1028

V roce 1032 zemřel na zápal plic.
SOMUA měla dvě verze - model "standart" s poklopem a model "kabrio" bez poklopu.

Dekl je ve skutečnosti Dekl.

šedá eminence na dvoře Obodritského Cara

(Fórové hry, kterých jsem se zúčastnil.)
Admirál de Étranger, Francouzské císařské loďstvo (Trafalgar 1805)
rytíř Johannes von Ausländer, prozatímní regent Sicilského království (Byzanc 1214)
Luigi Mario Forestiero, Il primo ministro del Regno d'Italia (Německo 1866)
Generál von Ausländer st., velitel 51.rezervní divize, hrdina od města Ypres (1915)
Generál von Ausländer ml., velitel 22.tankové divize, hrdina od Krymu (1942)
očekává další nasazení do bitevní vřavy

Hotentotenpotentatentanteatentäter

Cizinec
Podplukovník
Podplukovník
Příspěvky: 3472
Registrován: 24 črc 2007, 21:10
Bydliště: Frei Stadt Hultschin, hlavní město Rzeczipospolite Prajzke

Re: Moravia Magna - úsvit Velkomoravské říše

Příspěvek od Cizinec » 16 bře 2011, 14:07

Vratislav (1010-1034, vládl 1032-1034)

Vratislav, syn Milivoje, byl slabý a neduživý a carská koruna mu na zdraví nepřidala. Navíc neustále trpěl dojmem, že mu jeho okolí usiluje o život. Nakonec zemřel v roce 1034 po svatební noci s lombardskou princeznou.
SOMUA měla dvě verze - model "standart" s poklopem a model "kabrio" bez poklopu.

Dekl je ve skutečnosti Dekl.

šedá eminence na dvoře Obodritského Cara

(Fórové hry, kterých jsem se zúčastnil.)
Admirál de Étranger, Francouzské císařské loďstvo (Trafalgar 1805)
rytíř Johannes von Ausländer, prozatímní regent Sicilského království (Byzanc 1214)
Luigi Mario Forestiero, Il primo ministro del Regno d'Italia (Německo 1866)
Generál von Ausländer st., velitel 51.rezervní divize, hrdina od města Ypres (1915)
Generál von Ausländer ml., velitel 22.tankové divize, hrdina od Krymu (1942)
očekává další nasazení do bitevní vřavy

Hotentotenpotentatentanteatentäter

Cizinec
Podplukovník
Podplukovník
Příspěvky: 3472
Registrován: 24 črc 2007, 21:10
Bydliště: Frei Stadt Hultschin, hlavní město Rzeczipospolite Prajzke

Re: Moravia Magna - úsvit Velkomoravské říše

Příspěvek od Cizinec » 16 bře 2011, 14:12

bezvládí (1034-1040)

Po smrti Vratislava se rozhořely boje o nástupnictví. Kandidátů na carskou korunu bylo mnoho, ale nejmocnějšími byli Soběslav, Vratislavův strýc a Blatnohradský kníže, Břetislav, Soběslavův bratr a kníže Mazurský, Ota Mojmír II., Francký král a Wulf Erikson, Švédský král a Vratislavův bratranec.

Soběslav krátce po vypuknutí bojů ovládl Užhorod a Nitru, čímž si zajistil zisky ze všech okolních dolů.

Břetislav po roce a půl ovládl Minské knížectví a přilehlé kolonie. Po porážce u Lvova z rukou Haličského knížete a u Gdaňsku od spojených sil Švédského krále a Pomořanského knížete se mu už nepodařilo více rozšířit svou moc, až se nakonec v roce 1038 rozhodl podporovat svého bratra.

Švédský král si v roce 1036 zajistil podporu ostatních skandinávských vládců a Pomořanského knížete a po dobu půl roku dokonce ovládal Hvězdno a Mazovsko, odkud ho vyhnaly spojené síly Soběslava a Břetislava a bouře, která utopila norské posily ve Skagerraku v roce 1039.

Ota Mojmír II. si zajistil podporu Českého a Lužického knížete a v roce 1035 oblehl Velehrad. Ležení ovšem musel opustit a vrátit se domů kvůli rozbrojům mezi Augsburkskými Moravany a většinovými Franky.

Po dlouhých a krutých bojích a za cenu mnohých ústupků se tedy Soběslavovi podařilo na podzim 1039 sjednat příměří a na nový rok byl korunován Carem.
SOMUA měla dvě verze - model "standart" s poklopem a model "kabrio" bez poklopu.

Dekl je ve skutečnosti Dekl.

šedá eminence na dvoře Obodritského Cara

(Fórové hry, kterých jsem se zúčastnil.)
Admirál de Étranger, Francouzské císařské loďstvo (Trafalgar 1805)
rytíř Johannes von Ausländer, prozatímní regent Sicilského království (Byzanc 1214)
Luigi Mario Forestiero, Il primo ministro del Regno d'Italia (Německo 1866)
Generál von Ausländer st., velitel 51.rezervní divize, hrdina od města Ypres (1915)
Generál von Ausländer ml., velitel 22.tankové divize, hrdina od Krymu (1942)
očekává další nasazení do bitevní vřavy

Hotentotenpotentatentanteatentäter

Odpovědět

Zpět na „Europa Universalis II“