Jajjun.com

Diskusní fórum věnováno historii, hrám od Paradoxu a mnoha dalším zajímavostem.
Právě je 22 úno 2018, 05:51

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 16 ] 
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Romanist Bohemia
PříspěvekNapsal: 20 srp 2009, 19:19 
Major
Major
Uživatelský avatar

Registrován: 18 led 2008, 22:37
Příspěvky: 2394
Bydliště: Znojmo
Romanist Bohemia


15. Století


Zikmund Lucemburský
Obrázek
1419-1422

Krátká vláda Zikmunda, vytrvalého kritika svého mrtvého bratra Válcava se nesla v duchu rok trvající války s Jihočeskou a Pražskou kališnickou šlechtou. Roku se 1419 rozzuřený dav vedený radikálním náboženským reformátorem Janem Želivským zbavuje svých katlockých Pražských konšelů. Právoplatný král zemí koruny České, syn Karla IV. ,zanedlouho po obdržení zprávy o náboženské revoltě v Praze umírá aniž by vystoupil se závažnější politickou reakcí. Nezpochybnitelné nástupnictví Římského císaře a Uherského krále Zikmunda Lucemburského je kategoricky odmítáno nejen Pražskými husity, ale i vůdcem radikálních jihočeských táboritů Janem Žižkou...

Rozdělení Českého království
Na počátku roku 1420 je Zikmundovi upřena Korunovace Českým králem. Nový Lucemburský panovník proto upevnuje svou pozici, mezi Českou, Moravskou i Slezskou katolickou šlechtou, aby v Březnu roku 1420 vyhlásil proti odbojním Husitům kížovou výpravu. Zároveň se ve Vratislavi nechává korunovat za podpory katolíků i Papeže Králem zemí koruny České, jimž přidává z titulu Německého čísaře nový přídomek Římské. Tímto aktem se tradiční České království štěpí na nový státní útvar sdružující oblasti, nepodporující reformí husitské hnutí a na oblasti spadající pod vojenskou diktaturu kališnické šlechty.

Křížové tažení v Čechách
Je zahájeno prakticky okamžitým výbojem Táboritských polních vojsk do všech okolních směrů. 19. Července je svedena vítězná bitva s Husity u Hradce králové, jejíž výsledek však nemá na okolní úspěchy Táboritů pržádný vliv. 14. Září jsou Uherská vojska odražena od tažení v Sudeten a jízda Rakouského vévody se stahuje zpět aby s vypětím sil odolávala Husitským nájezdům na Moravské pole. 29. Ledna stanula Zikmundova vojska v poču přibližně 15-ti tisíc vojáků pěšmo i na koni před Prahou, kterou se pokusila oblehnout. O měsíc později však zenechává Jan Žižka obléhání všech okolních měst i výbojů na Moravu, aby Zikmunda od Prahy odrazil. To se mu na Jaře roku 1421 také daří. Křížová výprava končí v létě roku 1421, kdy Zikmud zůstává v boji s Husity osamocen a jeho šlechtická jízda se stahuje zpět do nového sídelního města Římských Čech – Vratislavi.Smrt Zikmunda a její dynastické důsledky
Dcera Krále Zikmunda Alžběta Lucemburská, byla roku 1411 přislíbena rakouskému Albrechtu Habsburskému, ke sňatku došlo roku 1421. Tím se Albrecht nedbaje na svůj ranný věk stává následníkem Zikmunda Lucemburského. Roku 1422 se trůn uprazdňuje a Albrecht se staví do čela Římských Čech.

Albrecht Habsburský
Obrázek
1422-1438

Upevňování státní správy
Na počátku vlády Albrechta v Čechách se země nacházela ve složitých finančních potížích. Válka s Husity naprosto vyčerpala pokladnu a země po svých přechdůdcích zdědila též vysokou až 3% inflaci. Panovník navíc nedisponoval výběrčím daní ani v jedné z provincií, stejně tak všeobezcná stabilita se pohybovala okolo nuly. S okamžitou platnosti byla zastavena ražba Pražských mincí a veškeré státní financování se zaměřivlo na získávání poznatků v oblasti válečnictví. Vojsko Českého krále se zrdukovalo na pouhých 15 tisích těžkooděných jezdců, ostatní pěší armády byli pro vysoké náklady na vydržování rozpuštěny. Se zesílením panovnické stability byl spojen nový příval Kupců, kteří okamžitě zahájili činnost v Pražském obchodním centru...

Válka v Německu
Roku 1425 vypuká v Říši spor mezi několika znesvářenými aliancemi. V podstatě jde o boje mezi Braniborsko-Bavorskou aliancí, posílenou vítěznými válkami proti Polákům a oslabeným Míšeňskem, které bojovalo v aliančním svazku s Hessenskem. Albrecht, už tak velmi znepokojený sílením moci a vlivu Braniborska v Říši se rozhodl podpořiť Míšeň a vpadl se zemskou hotovostí do Branibor. Česká vojska zsznamenala v prvních mesících války řadu porážek z nichž pravděpodobně nejpalčivější bylo oblehnutí provincie Erz Bavory. Na počátku roku 1426 se však do sporu vkládá rovněž Uhersko, které společně s Albrechtem odráží vpády Braniborů do Slezska. V bitvě u Jablonce je zlomeno a poraženo jádro Hohenzollernských vojsk, která jsou posléze hnána Českými rytíři až do Provincie „Nová Marka“, která se po jednoletém obléhání vzdává. Války končí roku 1427 Připojením nové a střední Marky k Českým zemím.

Závěr Albrechtovi Vlády
Závěr vlády Albrechta Habsburského v Římských Čechách je spojen se stabilizací celé země. Ročně se do královské pokladny dostává slušných, i když nijak závratných částek. Vojsko je vydržováno ve stavu 20-ti tisíc mužů na koni a 30-ti tisíc pěšmo. Panovníkova moc je mezi katolíky stabilizována a Římské Čechy se v Evropě, přes své expanzivní angažování v Německém sporu těší „slušné“ reputaci. Roku 1438 Albrecht umírá, nedočkaje se narození svého syna Ladislava.

Obrázek
Politická situace po připojení Braniborska


Oldřich II. z Rožmberka

Obrázek
1439-1455

Nástup na trůn
Oldřich z Rožmberka, nejvlivnější Český katolický šlechtic věrně doprovázel Zkmunda i Albrechta na jejich válečných taženích, stejně tak vždy králi vyjevil podporu na poli státnickém. Roku 1423 přijal od Albrechta titul Moravského markraběte a dále upevňoval svou pozici mezi Českou šlechtou. Přestože rodová panství Rožmberků se nacházela na území Husitských radikálů, mohl se Oldřich hospodářsky opřít o Moravu. Albrecht umírá bez mužského dědice, přestože jeho žena Alžběta již potomka očekávala. Oldřich okamžitě využívá své silné pozice mezi šlechtou a nechá se svými stoupenci zvolit roku 1439 králem...

Územní expanze v době Oldřichovy vlády
Nový panovník Římských Čech je v zahraničí Přijat kladně, jeho pozice je však často napadána pokořenými Branibory a z velké části také Slezskými knížaty. Vše vrcholí velkou protičeskou vzpourou v Lužici i Braniborsku, která je královským vojskem surově potlačena a její vůdci popraveni. Ambiciozní postup proti domáci opozici v zemi obnovil panovnickou autoritu a situace se stabilizovala. Braniboři nakonec přijali ve svých provinciích České výběrčí a Slezská knízata znovu přijala na Římských Čechách vazalství. Roku 1447 Pomořany konečně opouštějí alianci se přeživším Braniborskem a Bravoskem, takže Drobné území stojící v Cestě mezi državami krále Římských Čech a Mořem se stává na několik měsíců nechránené žádnou z Aliancí. Oldřich si okamžitě vymáhá na Litevských knížatech vojný průchod jejich zemí a Slabé pomořany doslova obemyká svými vojsky. Válka je krátká a přináší Čechům přístup k Baltu. Provincie Zadní Pomořansko je Připojena k vratislavské koruně. Ani dosažení severního pobřeží však Oldřichovu touhu po moci neutlumilo. Čtyři roky po obsazení Pomořan se v Říši znovu naskytla příležitost k územní expanzi. Sassko je podobně jako pomořany svými spojenci opuštěno a okamžitě se dostává do sporů s okolními Německými státy. Česká vojska v lednu roku 1452 znovu vstupují na území cizí země. Tentokráte České vojsko vyvaruje velitelských chyb a během tří měsícu obleneí všechna Sasská města. Sassko, které se nacházelo v hluboké vnitřní krizi, prohrálo všechny bitvy s Rožmberskými A již roku 1453 nabízí polovinu svých území. To je však mocichtivému oldřichovi málo. O rok později uzavírá se Sasskem Dráždanský mír, v němž jsou České země obohaceny o všechy sasské provincie, mimo hlavního města...

Rožmberkové novou dynastií
Mocenský vzestup Čech, přinesl králi zahraniční respekt. Římské Čechy, byť oslabeny o odbojnou Prahu se staly plnohodnoutnou evropskou náhradou Českého kárlovtství. Tři synové Oldřicha Rožmberského rod zajistili, bylo však nutné Rožmberkům vyjednat nástupnické a dědičké právo na trůn. Oldřich šlechtě nabídl četné ústupky i mnoho církevních statků aby na úkor omezení státní centralizace zajistil svému rodu dědičné právo. To se roku 1455 sepsáním takzavného „Oldřichova vydání „ daří. Česká katolická šlechta uznává dědické právo Rožmberků na korunu Římských Čech. Téhož Roku první Rožmberk, který dosáhl titulu Českého krále umírá. Na jeho místo usedá jeho prvorozený syn Jindřich..

Obrázek
politická situace

Obrázek
alianční situace

Obrázek
vztahy Oldřicha s evropou

Jindřich IV. z Rožmberka
1455-1457

Upevňování pozic Rožmberků

Po dobu vlády svého otce Jindřich dosáhl titulu nejvyššího Slezského hejtmana. Na základě tzv. „Oldřichova vydání“ usedá na trůn a jeho Bratr Jošt II. se díky královským nátlakům ujímá roku 1456 postu Vratislavského biskupa. Ze svého postu osobně korunuje jak Jindřicha, tak svého bratra Jana. Dva roky po své korunovaci však Jindřich umírá a protože jeho manželství s Alžbětou ze Schaunbergu nepřineslo mužského potomka, vlády se ujímá Moravský markrabě, Jan II. Z Rožmberka.

Obrázek
Náhrobní kámen Jošta II.

Jan II. Z Rožmberka
1457-1472

Nová alianční pozice Římských Čech
Roku1459 dochází k rozpadu Česko-Uhersko-Rakouské aliance, která naplňovala poslední naději Habsburků na uchvácení jak Svatoštěpánské, tak Vratislavské koruny. Husitští šlechtici tížěni finančním nedostatkem se rozhodli poprvé po 40-ti letech vytáhnout do války. Jejich cílem však logicky nebyla jedna z českých provincií pod vládou Jana, nábrž Rakouské, Moravské pole. Rakušané úpěnlivě volají své spojence na pomoc. Nově zvolený Uherský král Matyáš kategoricky odmítá podpořit Habsburky, kteří nedávno odejmuli Uhersku Burgendlansko. Poté co válečná tažení proti Husitům odmítl Matyáš, odmítne svého Rakouského spojence podpořit rovněž Jan. Rakouské země se tak ocitají samotné pod náporem táboritských polních vojsk. České země, byť poměrně mocné nemohou zůstat beze spojenců, je upevněn vztah s Polským králem Kazimírem IV. A roku 1463 jsou nové vazby mezi oběma zeměmi stvrzeny Alianční smlouvou. Čechy se tak stávají Členem nového vojenského svazku, jehož území sahají od západního Sasska až k Moskevskému knížectví. Podobně se zachová i Matyáš a uskupení pod vedením Kazimíra se stává s přístupem Uherska nejmocnějším vojenským celkem v Evropě.

Rozpad Rakouského arcivévodství
Válkou s husity oslabení Rakouští Habsburkové, kteří Českým radikálům roku 1462 vyplatili přes 200 zlatých dávek. Se pouštějí do dalšího sporu s Uherskem. Poláci s odpovědí na vyslyšení spojenectví vyčkávají na českého krále. Ten musí zvážit svou pošramocenou reputaci v říši i připravenost vojska na další těžkou válku. Nakonec Jan podpoří Matyáše a vyhlásí Rakouským Hbasburkům vojnu. Rakušané tak stojí proti Českému, Uherskému, Polskému a dokonce i Litevskému státu a nemají sebemenší šanci na vojenský odpor, mimo své hrady. Rakouská polní vojska byla několikrát Uhry poražena a do konce roku 1466 se Čechům daří oblehnout hrady v provinciích Burgendlandsko, Oberosterreich a dokonce i Kraňsko. O rok později se Čechům tato města vzdávají, na Moravském poli přijmají za svého pokořitele, Matyáše Korvína. Roku 1468 Poláci oblehnou a dobyjí i samotné Město Vídeň. Habsburské Rakousko se stává historickou minulostí. Mír podepsaný ve městečku Laa na der Thaya byl spíše dohodou o Rozdělení statků Rakouského arcivévodství mezi tři alianční panovníky. Matyáši je přiznána držba Moravského Pole, Jan II. Z Rožmberka získá Stýrsko, Dolní Rakousko, Burgendlandsko i Kraňsko a Kazimír se nechá jemnovat čestným vládcem Vídně.

Reakce na rozpad Hlavních Habsburských pozic v Říši
Ihned po stvrzení takzvaného „Dyjského míru“ Jan II. Vyvíjí diplomatickou snahu v říši aby svou kontroverzní agresi ospravedlnil. Svých šest dcer, dobře vdal, takže Římské Čechy se stávají Královsky svázány s většinou Německých válečných aliancí. Tato intenzivní sňatková politika přináší pro Rožmberského panovníka upevnění pozice českého státu, který se po intenzivním angažování v Habsbursko-Uherském konfliktu dostal do „poměrně špatné“ reputační pozice. Ku štěstí českých katolíků navíc roku 1471 vypuká v Říši válka mezi Anglicko-Dánskými spojenci a Severoněmeckou aliancí, vedenou posíleným Meklemburskem. Říše se ocitá v plamenech, aby Vratislavští panovníci žili v míru.

Obrázek
politická situace

Obrázek
alianční situace

Obrázek
vztahy Jana s evropou


Vok II. Z Rožmberka
1472-1505

Nejisté počátky Vokovi vlády
Prakticky ihned po nástupu Voka II. Na trůn se království ocitá v závažném sporu s Husity. V novém a nezkušeném panovníkovi Římských Čech je utrakvisty spatřována příležitost k rozšílení své revoluce a to násilnou cestou. Roku 1474, polní vojska vtrhnou do Čech aby oblehla provincie Erz a Hradec králové. Panikařící Vok proti nim vytáhne s těžkou jízdou, avšak jeho vojska jsou bez vyjmky poražena a zahnána na ústup. Nový Rožmberk úpěnlivě volá po podpoře, které se mu okamžitě dostává od všech spojenců jeho otce. Teprve pod pohrůžkou všealianční vojenské výpravy od mocného Polského krále Kazimíra se agresivní Husité stahují a přistupují na bílý mír. Neúspěch a zbrklé jednání při obraně království vzbudily v nového vladaře nedůvěru. Římské čechy se po několik let potýkají s častými vzpourami, nízkou stabilitou a se stále se stupňuícími nároky šlechty. Jen Morava se vůči panovníkovi mezi léty 1472-1480 vzbouřila čtyřikrát. Roku 1475 dosahuje inflace v Českých zemích povážlivé hodnoty 10% a vojsko začíná při potlačování vzpurných měst ztrácet disciplínu. Proto se Vok roku 1483 rozhodně k radikálnímu kroku a rozpustí královské pěchotní oddíly. Ponechává si poue svých 15 000 těžkooděných jezdců s nimiž osobně objíždí vzpurné oblasti.

Definitivní připojení Braniborska
Rázný postup proti vojsku i proti odbojné vyšší šlechtě konečně vynáší králi po deseti letech vlády politickou autoritu. Vyšší šlechtě jsou udělena rozsáhlá politická práva a pro upevnění své pozice Vok podstupuje druhou řadu přerozdělovávání církevních statků. Mocná východní aliance za poslední rok posílená o Pomořansko se opět ocitá na pokraji války. Braniborsko, které od vojenské porážky od Albrechta Habsburského nashromáždilo v Říši dostatek spojenců i vojsk se znovu pouští do války. Napadené Pomořany, střežící důležitý přístav v Baltském moři jsou záhy po vypuknutí konfliktu posíleny o Česká a Polská vojska. Již roku 1487 se Rožmberkům vzdává provincie Altmark, stejně tak úspěšně po celé měíce odrážejí hrdinní Poláci Nápor nashromážěných Braniborů do západních Čech. Válka končí poměrně nečekaně roku 1488 připojením posledních Braniborských provincií k Čechám.

Obnovení sporů s Habsburky a zhoršení královských vztahů s Říší
Konečným pokořením Braniborska nabývá Vok pozice mocného evropského panovníka. Pochybnosti o jeho diplomatických schopnostech upadají do pozadí a Římské Čechy se znovu těší silné pozici velmocenského státu. Na přelomu let Mezi léty 1490 a 1493 navazují do ústraní ustupující němečtí Habsburskovéalianční vztahy s Burgundsekm a zmocňují se nevelkých, ale bohatých zemí v Tyrolsku. Později dokonce nabývají nadvlády nad Slezským knížectvím Oels a znovu tak o sobě dávají na politické scéně ve střední evropě vědět. Vok II. Z Rožmberka se cítí být Habsburskými državami ve Slezsku ohrožen a okamžitě vyvíjí diplomatický nátlak na tamější vazalská knížata. Ta odmítají Českou nadvládu a tak si Vokova vojska násilně vynucují 3. ledna a 2. května roku 1495 anexi knížectví Opolského a Lehnického. Neutrální zůstává pouze Těšínsko, které se okamžitě dožaduje ochrany u Polska a Uherska. Zákrok proti Slezsku a jeho diplomaticky nepřípustné připojení k Vratislavské koruně je přijato s odporem a České země se zhoršenou reputací dostávají izolace. Jen za enormních finančních nákladů se Rožmberkům roku 1497 daří obnovit vojenské spojení s novým Polským králem Janem I. Olbrachtem a Uherkým panovníkem, rovněž Jageloncem, Vladislavem... Závěr vlády Voka II. z Rožmberka je spojen s finančními úsporami a zvýšenou aktivitou českých kupců. Roku 1505 kontroverzní panovník Římských Čech umírá.

Obrázek
politická situace

Obrázek
alianční situace

Obrázek
vztahy Voka s Evropou


16.Století


Petr I. Kulhavý
1505-1545

Diplomatické snahy Římských Čech
Po svém otci zdědil Petr poměrně nepříjemnoudiplomatickou pozici. Postavení mezi německými státy nebylo nijak pevné a v Říši se zformovalo několik aliancí mocensky schopných vzdorovat Česko-Polsko-Uherskému spojenectví. Ani tato alianční vazba však nenavázala tradici minulé síly a hlavně soudružnosti. Rožmberkové jsou na prahu 16. století nuceni hledat nové spojence. Roku 1507 je ve Vratislavi sídlícímu králi udělen titul ochránce katolické víry. Tento státnický a nákladný akt částečně očistí pověst mocichtivých rožmberků v říši a umožní navázat katolické velmoci ve středu evropy nové svazky s panovnickými rody po celé evropě. Roku 1516 dochází k definitivnímu rozpadu několik desítek let trvajícího spojenectví mezi Vratislaví, Peští a Krakowem. Uhersko bezprostředně čelící Osmanské expanzi ztratilo důvěru v Poského i Českého panovníka vydalo se na svou vlastní nejistou cestu. Polsko v reakci na tento arogantní projev okamžitě navazuje alianční smlouvu s Ruským carem aby společně, ze dvou stran systematicky tlačili na Litevský stát, který se již několik let potýká se značným úpadkem...

Válka v Uhersku
Ambiciozní Uherská šlechta sesazuje svého krále, Jageloského Ludvíka. Na tuto troufalou urážku bujarých a hrdých maďarů je ze strany Poského státu okamžitě odpovězeno. Roku 1519 se do války vkládá rovněž Petr, jenž ze svého angažování hodlá vytěžit zlepšení vztahů s Polskem. Tažení počíná slibně vítězstvím Rožmberských jezdců v bitvě pod Prešpurkem, kde je díky zaostalosti ve válečných technologiích doslova rozprášeno jádro Uherských vojsk tvořící 40 000 pěšáků a přes 10 000 jezdců. Toto slavné vítězstvé umožní králi Římských čech aby se doslova rozlétl po Uherských pláních a obléhal město za městem. Roku 1521 dochází k obléhaným hradům strašná zbraň. Obléhací dělostřelectvo umožní Čechům aby vymazali Uherskou šlechtickou moc z panonské nížiny. Rožmberské oddíly svými vojenskými výsledky zcela zastínili pasivní Jagelonce, kterým nakonec nezbylo než se vrátit zpět do tatranských nížin. Petr se stává faktickým pánem Uher, formálně však na svatoštěpánskou korunu dosáhnout nedokázal. Ve valašku a transylvánii stále kladou odpor tamější knížata a politická situace uvnitř Čech si vyžaduje panovníkův návrat z tažení v Uhrách. Vše končí triumfálním mírem v němž jsou Uhři nuceni vyplatit Čechům 120 zlatých dávek a vydat Rožmberkům držbu Horních Uher, Ruthenie a severního Chorvatska...

Náboženské problémy uvnitř katolického státu
Petrova pozice v království však v konečném důsledku značně utrpěla. Reformací zmítaná říše ztratila svou relativní politickou jednotu a nelítostně se štěpí na dva znepřátelení celky Protestantů a katolíků. Nové myšlenkové proudy se za aktivní podpory Českých Husitů šíří i do samotných Čech a na Moravu. V létě roku 1535 vypuká na Moravě, Opolském i Lehnickém knížectví mohutné náboženské povstání požadující reformy katolické církve. Petr z Rožmberka vedený v katolickém odkazu celého Římského státu povstání tvrdě potlačí a vyhlásí řadu perzekučních opatření. Reformaci se mu však zastavit nepodařilo a do konce jeho vlády vyznávala většina obyvatel v Braniborsku, Slezsku, Čechách, na Moravě a dokonce i v Pomořanech učení Martina Luthera. Přijmy státu zažívají značný úpadek a přes výrazné Rožmberské zisky v Uhrách je státní pokladnice živena jen nevalně. Řada protestantských řemeslníků a učenců totiž prchá do Husitské Prahy, nebo nekatolických států v Německu. Závěr vlády Petra I. Kulhavého se nese v duchu upevňování vztahů s katolickými zeměmi, které vyústí v pevné spojení dosavadních rivalů, tedy Burgundska a Rožmberské monarchie. Petr, řečený Kulhavý, mocný král mocného státu umírá roku 1545 a jeho místa krále Římských Čech se ujímá Vilém I. Z Rožmberka.

Obrázek
politická situace

Obrázek
vztahy Petra s Evropou


Obrázek
alianční situace

Obrázek
reformace v říši

Vilém I. Z Rožmberka
Obrázek
1545-1592

Boje na domácí scéně a náboženský smír
Vilém po svém předchůdci zdědil impozantní územě rozsáhlý stát, který však měl řadu vnitřních problémů. Předně musel nový král čelit narůstající náboženské revoltě a nespokojenosti mezi obyvatelstvem. Nejpalčivější situace panovala v Markrabství Moravském, jehož města neustále odmítala královskou moc a požadovala církevní reformy. Stabilitě rozhodně nepřidal ani úpadek stříbrné těžby v Kutné hoře. Po čtyři dlouhé roky pokračovaly lité boje, mezi královými rytíři a náboženskými povstalci. Přestože se revoltu dařilo zvládat, vnitřní spory si žádaly nemalé finanční prostředky a země se vnitřně vyčerpávala. Vilém nakonec přistupuje roku 1552 na kompromis a listinou zvanou „Český verdikt“ stvrzuje práva prostestantskému obyvatelstvu. Reakce na královské ústupky byly v zemi smíšené, zatímco nižší šlechta a měštané slavili svůj politcký úspěch, král ztratil veškerou podporu mezi duchovestvem.

Rožmberský tlak na Uhry
Uherský stát se v polovině 16. století potýkal s těžkou krizí. Rozšiřující se Osmanské impérium, toho času nejmocnější a nejbohatší stát na evropském kontinentě konečně zahájilo douho plánované tažení proti oslabeným maďarům. Vilém, který stále těžce nesl fakt, že před 30-ti lety byl jeho rodu odepřen titul Uherského krále napadá Podunajský stát ze severu. V červenci 1558 se na pochod znovu vydává impozantní České vojsko čítající na 50 000 mužů pěšmo a 15 000 na koni. Uhersko, vojensky sevřeno ze dvou stran nedokáže vést řádné válečné tažení a jedinou bitvu svádí s českým velmožem „Žerotínem“ v bitvě u Aradu, kde pouhá tisícičlenná družina Čechů odrazí nájezd osmi tisíců Uherských obrněnců. Od dva roky později již Česká vojska ovládají většinu Panonských i Karpatských měst. Osmané, kteří v bitvě u Baji v jižním Maďarsku zajali Uherského krále však problematizují jednání. Nakonec Vilém podruhé upustí od možnsti Korunování Uherským králem a znovu je nucen se spokojit s územními kompenzacemi. Postihy jsou nemalé, Savtoštěpánské koruně jsou odejmuta území okolo řeky Tisy, Krbava, a dokonce i Sedmihradsko.

Jádro Uher se tak ocitá v rukou rožmberků. Nová panovnická moc nabývala autoritě zjména pro podporu ze strany sedmihradského knížete. V transylvánii byla rovněž založena první akademie umění ve střední evropě (vím, že měla být v hlavním městě, ale prostě jsem se překlikl ). Český stát, jehož zásahy u východního souseda z něj učinily velmoc první kategorie schopnou vyzvat i tehdy nesesaditelného pána katolické evropy, Burgundsko. Vítězství v prvním tažení proti Uhrům však nebylo úplné. Přes faktické shroucení maďarského státu zůstávala v rukou peštského dvora řada provincií na jihu a v okolí Dunaje...

Tato nárazníková oblast, svou nejednotou a slabostí tvořila Osmanskému sultánovi snadnou kořist. V žádném případě, ale nešlo o bezcenné provincie. Turci nepromrhali ani hodinu a okamžitě se chopili příležitosti. Turecké vojsko se okamžitě zmocňuje Vojvodiny, Banátu, Slavonie i Bihace. Mnoho však zbývalo a Vilém nehodlal Uherské dědictví přenechat osmanským agresorům. Jeho vojska roku 1579 znovu vstoupila do Uher a uzmula si zbylá území. Mírem z z téhož roku tedy fakticky zaniká Uherský stát. Na Peštský dvůr je pozván Vilémův přítel a spojenec, Bavorský vládce, aby město a přilehlá území přijal pod svou ochranu.

Války v Německu
Konečné získání Uher, silou meče postavilo Viléma v očích západní evropy do špatného světla. V reakci na obsazení Moldávie a dalších Maďarských území vyhlašuje Burgundský král v zimě roku 1580 Čechům válku. Souboj nejmocnějších se měl uskutečnit v západních Čechách a Rakousku. Lepšími předpoklady pro nastávající konflik měli Burgunďané, kteří na rozdíl od Čechů nebyli finančně i lidsky znavemi vleklými boji s houževnatým nepřítelem. Nakonec v konfliktu došlo jen k jedinému skřížení mečů. Salcburk po padesát let věrný spojenec Burgundska, obléhaný Polskými oddíly vytrvale odmítal kapitulaci. Obléhatelům se vydal na pomoc Český vysoký šlechtic, pán z Lipé. Cestu mu však ve štýrské marce zastoupilo na 30 000 Burgunďanů. Došlo ke krvavé bitvě, která nepoznala přesného vítěze, byť bojiště jako první opustili vojáci pána z Lipé. Konflikt se daří řešit spěšným odstoupením 200 zlatých dávek Burgundským, výměnou za uznání celistvosti Římských Čech. Po dalších pět let se Rožmberský stát potýká se zahraničními válkami. Nepřátelé Vratislavského domu, zejména z řad Německých protestantských států, však nevstoupí do války jednotně a většina sporů končí bílým mírem. Z nepříjemných a vyčerpávajících lokálních válek si Rožmberkové odnášejí nově připojené Švábsko a západní Mainz...

Hospodářské důsledky nepřetržitých bojů
Dvě velké války v Uhrách a nespočet drobných bojů v Říši připravil státní pokladnu prakticky o veškeré majetky zbylé z doby Petra Kulhavého. Z Římských Čech se stala nejchudší velmoc evropy. Přijmy z nových provincií výrazně nepozvedly státní příjem, jehož drtivá část byla stále věnována na znovubudování armád. Česká vojska, nepochybně nejmodernější v evropě se těšila uctyhodného počtu 35 000 jezdců, 110 000 pěchoty a 200 děl a to i v dobách míru. Jen vybudování kanceláří pro výběrší daní si vyžádalo 450-ti nákladů ve zlatě. Stát, dosud obstojně vzdorující inflaci začala zužovat korupce, která mnohaleté snažení rožmberských panovníků o hodnotnou měnu uvedla v trosky. Svému bratru, Petru Vokovi Vilém předává mocné impérium s řadou mocných problémů.

Obrázek
politická situace

Obrázek
alianční situace

Obrázek
vztahy Viléma s evropou

Obrázek
Náboženské změny v evropě

Petr Vok z Rožmberka
Obrázek
1592-1611

Poslední Rožmberk
Bavorská vláda v podunajské nížině, neměla dlouhého trvání. Pešť, vévodící poslednímu zbytku arpádovského dědictví panování Bavorů nesnesla ani 5 let. Bílo červený praporec měl být rozvinut naposledy. Město vypovězením poslušnosti Bavorům tak samo sebe odsoudilo ke skáze. Na 100 děl ostřelovalo hradby Budy, než se vzdala Českým obléhatelům. Roku 1606 Petr Vok z Rožmberka slavnostně vstupuje do ulic, aby se nechal korunovat králem Uher. Staletý sen Vratislavských panovníků se vyplnil, Rožmberkové vládnou, z titulu kále... Petr Vok přinesl království tolik potřebný mír. Země se stavela na nohy hospodářsky a udržela si svou zahraničně politickou pozici. Byť korunování králem znovu pošramotilo reputaci Římských Čech v zahraničí, dařilo se vydržovat alianci s Polskem a stejně tak dobré vztahy s ostatními katolickými státy.. Petr vok, poslední narozený Rožmberk po sobě zanechal nádherné státnické dílo svého rodu. Král sedící na trůně ve Vratislavi, mohl vlastnit či udělit titul:

Obrázek
Krále Českého, Krále Uherského, Markraběte Moravskéo vévody Braniborského, vévody Pomořanského, knížete sedmihradského, knížete moldavského, arcivévody Rakouského a knížete Opolského i Lehnického.


Vok z Rožmberka, oblíbený a mocný panovník roku 1611 umírá, aniž zanechává potomka svého rodu. O rok později se schází Šlechta ze všech koutů říše, aby předuričla další cestu Římských Čech 17. stoletím.


Naposledy upravil Marmont dne 14 zář 2009, 16:47, celkově upraveno 1

Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: Re: Romanist Bohemia
PříspěvekNapsal: 20 srp 2009, 19:23 
Major
Major
Uživatelský avatar

Registrován: 18 led 2008, 22:37
Příspěvky: 2394
Bydliště: Znojmo
Konečně jsem si zprovoznil mymap a od svého pekelného roku 1477 už slušně přetahuju... :) Ani jeden z Husitských eventů mi nenaběhl... a já truhlík si už myslel že z té hry nic nebude...


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: Re: Romanist Bohemia
PříspěvekNapsal: 22 srp 2009, 13:49 
18. Plukovník
18. Plukovník
Uživatelský avatar

Registrován: 22 led 2006, 21:58
Příspěvky: 4995
Bydliště: Mníšek pod Brdy(okolí Prahy)
co tam proboha ještě dělaj ti husiti? :D Jinak BTW máš to hezky přehledný a dobrý......jelikož jsme asi před 4 dnama našel doma při revizi Cédéček cd od EU2, tak si mě navnadil tu hru opět nainstalovat :)

_________________
Hetharia: Kníže Pavel z Pavlínova, král Terenie
Omluvte mi můj pravopis, ale jsem spíše matikář :D:D


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: Re: Romanist Bohemia
PříspěvekNapsal: 26 srp 2009, 13:04 
Major
Major
Uživatelský avatar

Registrován: 18 led 2008, 22:37
Příspěvky: 2394
Bydliště: Znojmo
Phoenix píše:
co tam proboha ještě dělaj ti husiti? :D Jinak BTW máš to hezky přehledný a dobrý......jelikož jsme asi před 4 dnama našel doma při revizi Cédéček cd od EU2, tak si mě navnadil tu hru opět nainstalovat :)


No, mě totiž v roce 1422 bliklo Zikmund Lucemburský zemřel a pak nevyšel ani jeden z eventů, který království zase sjedntí. Nejhorší je že si pořád netroufám Husity napadnout, protože mají technologie tak o tři, čtyři úrovně výš než zbylá evropa a odhadem tak 70 000 mužů. Navíc teď přichází do Říše reformace a já jenom čekám až vstoupí do nějaké protestantské aliance. Prostě to bude ještě zajímavý. Brzo hodím 16. století... :wink:


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: Re: Romanist Bohemia
PříspěvekNapsal: 26 srp 2009, 13:26 
18. Plukovník
18. Plukovník
Uživatelský avatar

Registrován: 22 led 2006, 21:58
Příspěvky: 4995
Bydliště: Mníšek pod Brdy(okolí Prahy)
oni jsou taky hlavně Husiti kalvínisti a v EU mají kalvinisti bonus na morálku vojska.......jsou to zmetci....

_________________
Hetharia: Kníže Pavel z Pavlínova, král Terenie
Omluvte mi můj pravopis, ale jsem spíše matikář :D:D


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: Re: Romanist Bohemia
PříspěvekNapsal: 14 zář 2009, 16:48 
Major
Major
Uživatelský avatar

Registrován: 18 led 2008, 22:37
Příspěvky: 2394
Bydliště: Znojmo
tak rozšířeno o 16. století... a Hustiti se pořád držej! :lol: Mě je totiž líto reputace, kterou bych radši investoval do výbojů v Německu


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: Re: Romanist Bohemia
PříspěvekNapsal: 20 zář 2009, 00:57 
Rotný
Rotný
Uživatelský avatar

Registrován: 20 čer 2009, 23:43
Příspěvky: 133
Marmont píše:
tak rozšířeno o 16. století... a Hustiti se pořád držej! :lol: Mě je totiž líto reputace, kterou bych radši investoval do výbojů v Německu


nebud pussy! ved ten tvoj flak voec nevyzera pekne ked su tam ti Husiti! prvoradym ucelom EU je robit pekne flaky na mape, takze pekne hraj podla pravidiel a svoj flak zkrasluj! :D

_________________
Na stráž! Podar sa náš boj
za Boha a národ svoj!


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: Re: Romanist Bohemia
PříspěvekNapsal: 21 zář 2009, 19:03 
Major
Major
Uživatelský avatar

Registrován: 18 led 2008, 22:37
Příspěvky: 2394
Bydliště: Znojmo
Aldeberan píše:
nebud pussy! ved ten tvoj flak voec nevyzera pekne ked su tam ti Husiti! prvoradym ucelom EU je robit pekne flaky na mape, takze pekne hraj podla pravidiel a svoj flak zkrasluj! :D


Tak si zkus napadnout Husity, když máš 15 reputaci a jseš úplně na nervy aby tě někdo nenapadl... :) Prostě na ně nebyl čas a asi taky odvaha. I když teď bych je už mohl zvládnout. Mimochodem, nevítě, jsetli mi neblikne nějakej sjednocovací event, až husity zlikviduju? To jsem už asi prošvihl že?


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: Re: Romanist Bohemia
PříspěvekNapsal: 22 zář 2009, 07:43 
18. Plukovník
18. Plukovník
Uživatelský avatar

Registrován: 22 led 2006, 21:58
Příspěvky: 4995
Bydliště: Mníšek pod Brdy(okolí Prahy)
prošvihl.......jen ti něco řeknu, taková Praha ještě s Core, který naní máš, ti bude vydělávat víc než 6 německých provincií dohromady!!!!! Nejdřív Prahu, pak to tvoje Německo

_________________
Hetharia: Kníže Pavel z Pavlínova, král Terenie
Omluvte mi můj pravopis, ale jsem spíše matikář :D:D


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: Re: Romanist Bohemia
PříspěvekNapsal: 27 zář 2009, 14:55 
Rotný
Rotný
Uživatelský avatar

Registrován: 20 čer 2009, 23:43
Příspěvky: 133
Phoenix píše:
prošvihl.......jen ti něco řeknu, taková Praha ještě s Core, který naní máš, ti bude vydělávat víc než 6 německých provincií dohromady!!!!! Nejdřív Prahu, pak to tvoje Německo


mmt. core pridáva aj k peniazom, kt. provincia dostáva? Ja som si myslel, ze core su dobre iba tak ako casus belli :D

_________________
Na stráž! Podar sa náš boj
za Boha a národ svoj!


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: Re: Romanist Bohemia
PříspěvekNapsal: 27 zář 2009, 16:18 
Nadpraporčík
Nadpraporčík

Registrován: 01 pro 2007, 21:19
Příspěvky: 571
Pokuď to v EU2 funguje alespoň trochu jako v EU3, tak ti core provincie vydělá víc, než kdyby nebyla core.

_________________
AAR Španělsko - Cesta na výsluní (rozepsané) zde - sleduj cestu Španělska na jeho právoplatné místo mezi velmoci. Aktuální díl Kapitola 12 – Operace Hernando Cortéz


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: Re: Romanist Bohemia
PříspěvekNapsal: 27 zář 2009, 19:23 
Praporčík
Praporčík
Uživatelský avatar

Registrován: 08 čer 2008, 14:44
Příspěvky: 454
Pokud provincie neni core, tak je myslim tretinovi postih na danich.


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: Re: Romanist Bohemia
PříspěvekNapsal: 28 zář 2009, 11:09 
18. Plukovník
18. Plukovník
Uživatelský avatar

Registrován: 22 led 2006, 21:58
Příspěvky: 4995
Bydliště: Mníšek pod Brdy(okolí Prahy)
měsíční přijmy zůstavají uplně stejné jako u necore provincií, ale ty hlavní přijmy(aspon pro mě, měsíčně nedávám do pokladny vůbec nic) jsou přijmy roční a ty ti dá core označená provincie myslim o 100% větší než když core nemá.....

_________________
Hetharia: Kníže Pavel z Pavlínova, král Terenie
Omluvte mi můj pravopis, ale jsem spíše matikář :D:D


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: Re: Romanist Bohemia
PříspěvekNapsal: 28 zář 2009, 18:39 
Rotný
Rotný
Uživatelský avatar

Registrován: 20 čer 2009, 23:43
Příspěvky: 133
Phoenix píše:
měsíční přijmy zůstavají uplně stejné jako u necore provincií, ale ty hlavní přijmy(aspon pro mě, měsíčně nedávám do pokladny vůbec nic) jsou přijmy roční a ty ti dá core označená provincie myslim o 100% větší než když core nemá.....


ok, môže byť. mesačné príjmy sa určite nemania... kde zistím kolko m idá provincia ročne?

_________________
Na stráž! Podar sa náš boj
za Boha a národ svoj!


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: Re: Romanist Bohemia
PříspěvekNapsal: 29 zář 2009, 07:54 
18. Plukovník
18. Plukovník
Uživatelský avatar

Registrován: 22 led 2006, 21:58
Příspěvky: 4995
Bydliště: Mníšek pod Brdy(okolí Prahy)
avych řekl pravdu tak vůbec nevím.......vždycky se mi každý rok na kontě prostě objeví nějaká suma :)))))......podle počtu peněz které se přidají tipuju, že to bude asi uplně celá částka té provincie(samozdřejmě jen její daňová část), ale todle fakt tipuju

_________________
Hetharia: Kníže Pavel z Pavlínova, král Terenie
Omluvte mi můj pravopis, ale jsem spíše matikář :D:D


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: Re: Romanist Bohemia
PříspěvekNapsal: 29 zář 2009, 16:05 
Rotný
Rotný
Uživatelský avatar

Registrován: 20 čer 2009, 23:43
Příspěvky: 133
Phoenix píše:
avych řekl pravdu tak vůbec nevím.......vždycky se mi každý rok na kontě prostě objeví nějaká suma :)))))......podle počtu peněz které se přidají tipuju, že to bude asi uplně celá částka té provincie(samozdřejmě jen její daňová část), ale todle fakt tipuju


mno... može byť. Skúsim to prepočítať keď budem najbližšie hrať. Ale základ dane "krát" modifikátor produkcie može byť :tssa:

_________________
Na stráž! Podar sa náš boj
za Boha a národ svoj!


Nahoru
 Profil  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 16 ] 

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru

Hledat:
Přejít na:  

Webhosting Český hosting

Založeno na phpBB® Forum Software © phpBB Group Color scheme by ColorizeIt!
Český překlad – phpBB.cz