BYZANTSKÁ ŘÍŠE 1419

Ovlivňuj jeden z 200 národů, kontroluj jeho vnější a vnitřní politiku. Zúčastni se náboženských válek, posílej výpravy k podrobení Nového světa, přiveď svoji zem k rozkvětu a globální dominanci. Hraj EU2

Moderátoři: Atlantis, Vals, Phoenix, Princ Evžen Savojský

Odpovědět
Lajgor
Nadporučík
Nadporučík
Příspěvky: 1357
Registrován: 24 bře 2009, 13:39
Kontaktovat uživatele:

Re: BYZANTSKÁ ŘÍŠE 1419

Příspěvek od Lajgor »

Dohra války

Obrázek
Z rakouských armád toho mnoho nezbylo. Válečné vyčerpání, potupná smlouva a poválečný chaos způsobily výbuch revolučních nálad! Rakouský trůn
se otřásl. Před chaosem uprchlo mnoho lidí do Severní Ameriky a stali se základem pozdějšího rakouského koloniálního panství. Císař Konstantin
mezitím rozdrtil rebelii ve Štýrsku a zahájil postup k Vídni, kde již byzantské posádky předaly města. Revoluce v okolí Vídně rozdrtil, aby
Rakušané mohli naverbovat armády a revolucionáře zamáčkonut, pak se podle mírové smlouvy stáhl do Kraňska, kde vyčkal loďstvo s posilami,
ke kterým se jeho síly připojily na cestě do Itálie.


Obrázek
Válečné vyčerpání dopadá i na naši říši. Indické přístavy se vzbouřily a místní síly usí vzbouřence pacifikovat. Námořní technologie stoupá
na 31. úroveň - manévrovací válka.


Obrázek
V listopadu císařská armáda dobývá Benátkám zpět Veneto! Francouzské síly v provincii jsou zničeny. Ovšem stále ještě zbýváúctyhodná síla 95 tis.
mužů francouzské italské armády. Vyčerpání z války je enormní. Je jasné, že válka s Francií by trvala mnoho let. Z císařské armády v Itálii toho
mnoho nezbylo. Císař je okolnostmi nucen podespat s Francií bílý mír. Situace v Itálii tak zůstává nevyřešena

V lednu 1688 je Masulimatam na východě Indie zpět v říšských rukou a Trankebar obležen! Pozemní technologie stoupá na úroveň 32.

Obrázek
V Anglii se dostává na trůn nám nepřátelská holandská Oranžská dynastie. Říše je na válku slabá. Nicméně anglický parlament prosazuje
nad novým panovníkem svou převahu a je zachován status quo. Anglie zůstává byzantským vazalem. Válka s Anglií a Holandskem je zažehnána.


Obrázek
V červnu 1688 Rakušané vyčistili od rebelů Čechy, Slezko i Uhry. Svatáříše římská volí za císaře nástupce kolínského arcibiskupa.

Obrázek
Pokračuje obléhání Trankebaru. Náš obchod dosahuje úrovně 10! Naše zisky budou ještě pohádkovější a říšská pokladna se v poválečné konjunktuře plní
zlatem!

Obrázek
V srpnu 1689 vyhlašuje na Rakusku nezávislost Palatinát. Rakouské armády mohutní a mezitím potlačují rebelii Bavorů za získání nezávislosti!
Ve Švábsku jsou rebelové též zatlačeni. Je také zničeno centrum švýcarské rebelie ve Schwytz.

Obrázek
V lednu 1690 se švýcarští rebelové z Graubünden přidávají k Milánu, který je francouzským vazalem. Rakušanům zbývá pacifikovat druhou vlnu
bavorské rebelie.

V červenci 1690 se vzdává Palatinát Rýnské falce ve prospěch Rakušanů a stává se rakouskm vazalem. Poválečných chaos v německých zemích je tak
vyřešen!
"Má li moje říše zemřít, zemřu s ní!" [Konstantin XI.]

Christian Soren Lajgor - Konseilspræsident Jeho královské milosti Christiána IX. Německo 1866 Obrázek
Verrasion Lajgorion - první mág Gnómské rady a Velký řemeslník HETHARIA Obrázek
Lajgoron z Dolu - druhý purkmistr Dolských měst Hetharia založení Kalwenu Obrázek
Georgio L. Manin - dóže benátský ITÁLIE 1796 Obrázek
Kandrael Ithalasion - Lord kapitán Šerých plášťů HETHÁRIE 5 Obrázek
Lajgor
Nadporučík
Nadporučík
Příspěvky: 1357
Registrován: 24 bře 2009, 13:39
Kontaktovat uživatele:

Re: BYZANTSKÁ ŘÍŠE 1419

Příspěvek od Lajgor »

Poválečná konsolidace a obchodní, koloniální expanze s technologickým budováním novodobé armády

V prosinci 1690 se naše pozemní úroveň dostává na 33 a Moldavané nám vrací naši půjčku poskytnutou během války ve výši 500 zl.

Obrázek
V lednu 1692 je v Kalifornii otevřeno první obchodní centrum. Již nejsme závislí na mexickém obchodním centru.

V červnu 1692 se blíží ke konci dostavba posledního stupně opevnění Konstantinopole!

Obrázek
V červenci je bastionové opevnění konečně dokončeno. Dobýt Kostantinopol bude nyní téměř nemožné.

V únoru 1693 je dokončena pacifikace indických kolonií a ihned tam vláda posílá inkvizici, aby dosáhla jednoty víry. Angličané mírně posilují
své pozice získáním obchodu v Kalkatě. Naše pozemní technologie stoupá na 34.

V listopadu je otevřeno nové obchodní centrum v marockém Fezu.

V dubnu 1694 na saský trůn usedá Fridrich August Silný. V červnu 1694 dokončujeme kolonizaci Marshalových ostrovů.Naše námořní technologie stoupá
na 33. úroveň a v září Dosahuje pozemní technologie 35. úroveň. Naše útoky budou ještě silnější.

V červnu 1695 posíláme další vlnu osadníků do Západní Indie, naši ojevitelé prozkoumávají vnitorozemí Indie a námořnictvo dosahuje 34. úrovně.

V květnu 1695. Naše obchodní expanze se završuje. Již není kam expandovat. Pozemní úroveň stoupána 35. Probíhá kolonizace ostrovů v Pacifiku,
základen v Karibiku a pobřeží Kalifornie a Kanady.

Obrázek
Zárodek budoucích problémů v Evropě. Polský sejm v září 1696 zvolil Augusta Saského polským králem. Nyní polovina příjmé Rzeczpospolite proudí
do Saska a to polovinu musí přeposílat do Konstantinopole. Toto jistě dlouho nevydrží! S Rakušany je podepsána smlouva o vojenském průchodu
a v Čechách umístěna silná byzantská armáda!

V srpnu 1697 v nubijské Etbaii vypuká posvstání po neúspěchu inkvizice.
"Má li moje říše zemřít, zemřu s ní!" [Konstantin XI.]

Christian Soren Lajgor - Konseilspræsident Jeho královské milosti Christiána IX. Německo 1866 Obrázek
Verrasion Lajgorion - první mág Gnómské rady a Velký řemeslník HETHARIA Obrázek
Lajgoron z Dolu - druhý purkmistr Dolských měst Hetharia založení Kalwenu Obrázek
Georgio L. Manin - dóže benátský ITÁLIE 1796 Obrázek
Kandrael Ithalasion - Lord kapitán Šerých plášťů HETHÁRIE 5 Obrázek
Lajgor
Nadporučík
Nadporučík
Příspěvky: 1357
Registrován: 24 bře 2009, 13:39
Kontaktovat uživatele:

Re: BYZANTSKÁ ŘÍŠE 1419

Příspěvek od Lajgor »

Konstantinos XV. (1699 - 1712)

Obrázek
Naše pozemní technologie dosahuje 38. a námořní 37. úrovně. Nizozemskou Batavii téměř zničilo zemětřesení. V lednu 1699 umírá císař Konstantin XIV.,
muž který zkrotil Rakušany, dosáhl uskutečnění snu proměny Pacifiku v byzantský oceán. Jeho projekt rozšíření aliancí vazalských závislostí do prostoru
střední Evropy podmanil Byzanci politicky celý středovýchod starého kontinentu. Jeho syn Konstantinos XV. bude muset dokázat tuto převahu udržet.

Obrázek
V prosinci saský kurfiřt Frifrich August silný vypovídá vazalskou poslušnost novému císaři v Konstantinopoli! Byzantský velvyslanec je potupně vyhnán
ze země. ZRÁDCI! V lednu 1700 po obdržení daní je mobilizována armáda!

Obrázek
Mapa aliančních vztahů Byzance v listopadu 1700 po odpadnutí Saska-Polska

Obrázek
Mapa diplomatických vztahů Byzance 1700

Obrázek
Politická mapa Evropy 1700

Obrázek
Náboženská mapa Evropy 1700
"Má li moje říše zemřít, zemřu s ní!" [Konstantin XI.]

Christian Soren Lajgor - Konseilspræsident Jeho královské milosti Christiána IX. Německo 1866 Obrázek
Verrasion Lajgorion - první mág Gnómské rady a Velký řemeslník HETHARIA Obrázek
Lajgoron z Dolu - druhý purkmistr Dolských měst Hetharia založení Kalwenu Obrázek
Georgio L. Manin - dóže benátský ITÁLIE 1796 Obrázek
Kandrael Ithalasion - Lord kapitán Šerých plášťů HETHÁRIE 5 Obrázek
Cizinec
Podplukovník
Podplukovník
Příspěvky: 3677
Registrován: 24 črc 2007, 21:10
Bydliště: Frei Stadt Hultschin, hlavní město Rzeczipospolite Prajzke

Re: BYZANTSKÁ ŘÍŠE 1419

Příspěvek od Cizinec »

Byzantynci na Baltu. Moc krásné na to, aby to trvalo dlouho...
SOMUA měla dvě verze - model "standart" s poklopem a model "kabrio" bez poklopu.

Dekl je ve skutečnosti Dekl.

šedá eminence na dvoře Obodritského Cara

(Fórové hry, kterých jsem se zúčastnil.)
Admirál de Étranger, Francouzské císařské loďstvo (Trafalgar 1805)
rytíř Johannes von Ausländer, prozatímní regent Sicilského království (Byzanc 1214)
Luigi Mario Forestiero, Il primo ministro del Regno d'Italia (Německo 1866)
Generál von Ausländer st., velitel 51.rezervní divize, hrdina od města Ypres (1915)
Generál von Ausländer ml., velitel 22.tankové divize, hrdina od Krymu (1942)
očekává další nasazení do bitevní vřavy

Hotentotenpotentatentanteatentäter
Lajgor
Nadporučík
Nadporučík
Příspěvky: 1357
Registrován: 24 bře 2009, 13:39
Kontaktovat uživatele:

Re: BYZANTSKÁ ŘÍŠE 1419

Příspěvek od Lajgor »

Trvalo by...ale Sasové jsou v týhle hře jediní, co vypovídali vyzalství jako vzteklí. Anektovat je nemůžu --to už bych se z badbyye nevyhrabal. A Poláci to vazlaství s nimi ne a ne zrušit (a to v týto hře totálně omezili Sejm a pak odvrátili i dělení Polska). Tady jsou holt před vazalizační politikou Konstantinopole v bezpečí...jako vazal byzantského vazala...ale to předbíhám report :wink:
"Má li moje říše zemřít, zemřu s ní!" [Konstantin XI.]

Christian Soren Lajgor - Konseilspræsident Jeho královské milosti Christiána IX. Německo 1866 Obrázek
Verrasion Lajgorion - první mág Gnómské rady a Velký řemeslník HETHARIA Obrázek
Lajgoron z Dolu - druhý purkmistr Dolských měst Hetharia založení Kalwenu Obrázek
Georgio L. Manin - dóže benátský ITÁLIE 1796 Obrázek
Kandrael Ithalasion - Lord kapitán Šerých plášťů HETHÁRIE 5 Obrázek
Cizinec
Podplukovník
Podplukovník
Příspěvky: 3677
Registrován: 24 črc 2007, 21:10
Bydliště: Frei Stadt Hultschin, hlavní město Rzeczipospolite Prajzke

Re: BYZANTSKÁ ŘÍŠE 1419

Příspěvek od Cizinec »

Už je to přes dva měsíce... Kdy máš v plánu potrestat všechny zrádce? :)
SOMUA měla dvě verze - model "standart" s poklopem a model "kabrio" bez poklopu.

Dekl je ve skutečnosti Dekl.

šedá eminence na dvoře Obodritského Cara

(Fórové hry, kterých jsem se zúčastnil.)
Admirál de Étranger, Francouzské císařské loďstvo (Trafalgar 1805)
rytíř Johannes von Ausländer, prozatímní regent Sicilského království (Byzanc 1214)
Luigi Mario Forestiero, Il primo ministro del Regno d'Italia (Německo 1866)
Generál von Ausländer st., velitel 51.rezervní divize, hrdina od města Ypres (1915)
Generál von Ausländer ml., velitel 22.tankové divize, hrdina od Krymu (1942)
očekává další nasazení do bitevní vřavy

Hotentotenpotentatentanteatentäter
Lajgor
Nadporučík
Nadporučík
Příspěvky: 1357
Registrován: 24 bře 2009, 13:39
Kontaktovat uživatele:

Re: BYZANTSKÁ ŘÍŠE 1419

Příspěvek od Lajgor »

Válka se Saskem, Poskem, Ruskem a Dánskem 1700 - 1701

Obrázek
V Evropě vypuká Severní Válka, ale Švédové nezůstanou sami. Císař má se Sasy nevyřízené účty. 1. Listopadu 1700 Byzancké impérium vyhlašuje Zrádci
z Drážďan VÁLKU! Benátčané i Rakušané nás věrolomně opouštějí.


Obrázek
Naše posádka z Čech vyráží do Saska proti trojnásobné přesile. Naši španělští přátelé se stávají vazaly Francouzů. V tomto konfliktu musíme chtě
nechtě hájit zájmy Vídně!


Obrázek
V únoru 1701 jsou Sasové ze Saska vytlačeni a Drážďany jsou po zteči v našich rukou! Z Armády zbalo nepatrné torzo. Rusové nám zavírají obchodní centra
a cestu našich obchodníků k bohatství Sibiře. Je rozhodnuto, že pacifická část Sibiře bude obsazena našimi faktoriemi. Tím dáme souvěrcům lekci!


Obrázek
15. února 1701 August Zrádce podepisuje smlouvu a stává se opět byzantským vazalem! Jeho polské království společně s Rusy a Dány však pokračuje v boji! Armáda vplová do Černomoří a s Polskem bude zahájeno kárné řízení po Byzantsku!


Obrázek
Jakmile Benátčané vypadli z pod ochrany naší aliance nestačili se divit a celá francozská aliance posílená nyní o Španělsko se na ně vrhla!
Bojo sever Itále začal, když jsme zaměstnáni jinde...

Obrázek
Rusové zaútočili než se posily stihly přepravit přes moře. Naše posádka u Dykry odrazila Rusy a přes Divoké stepi je pronásledovala a porážela.
Nakonec dorazila až ke Korsunu a zde porazila početnější Rusy poněkolikáté. Otřesení Rusové ihned z války vycouvali a zrušili obchodní embargo.
Mír byl podepsán i za Poláky a Dány a vylodivší se posily již nestačily do bojů vůbec zasáhnout. Byznatská svrchovanost na Saskem a tím i potažmo nad Poláky byla obnovena.
"Má li moje říše zemřít, zemřu s ní!" [Konstantin XI.]

Christian Soren Lajgor - Konseilspræsident Jeho královské milosti Christiána IX. Německo 1866 Obrázek
Verrasion Lajgorion - první mág Gnómské rady a Velký řemeslník HETHARIA Obrázek
Lajgoron z Dolu - druhý purkmistr Dolských měst Hetharia založení Kalwenu Obrázek
Georgio L. Manin - dóže benátský ITÁLIE 1796 Obrázek
Kandrael Ithalasion - Lord kapitán Šerých plášťů HETHÁRIE 5 Obrázek
Cizinec
Podplukovník
Podplukovník
Příspěvky: 3677
Registrován: 24 črc 2007, 21:10
Bydliště: Frei Stadt Hultschin, hlavní město Rzeczipospolite Prajzke

Re: BYZANTSKÁ ŘÍŠE 1419

Příspěvek od Cizinec »

Čekal jsem, že tahle válka bude delší a děsivější...

Jak se basileos postaví k Benátské záležitosti?
SOMUA měla dvě verze - model "standart" s poklopem a model "kabrio" bez poklopu.

Dekl je ve skutečnosti Dekl.

šedá eminence na dvoře Obodritského Cara

(Fórové hry, kterých jsem se zúčastnil.)
Admirál de Étranger, Francouzské císařské loďstvo (Trafalgar 1805)
rytíř Johannes von Ausländer, prozatímní regent Sicilského království (Byzanc 1214)
Luigi Mario Forestiero, Il primo ministro del Regno d'Italia (Německo 1866)
Generál von Ausländer st., velitel 51.rezervní divize, hrdina od města Ypres (1915)
Generál von Ausländer ml., velitel 22.tankové divize, hrdina od Krymu (1942)
očekává další nasazení do bitevní vřavy

Hotentotenpotentatentanteatentäter
Lajgor
Nadporučík
Nadporučík
Příspěvky: 1357
Registrován: 24 bře 2009, 13:39
Kontaktovat uživatele:

Re: BYZANTSKÁ ŘÍŠE 1419

Příspěvek od Lajgor »

Já také...zatím jsem v časovým presu a nestíhám sepsat více. Bohužel celé 18. století...jsem si připadal, že nazbrojím na válku, co chci vybojovat s razancí..a vzápětí posílám vojska hasit problém, kde se bojovat musí :D Report bych chtěl dopsat někdy do počátku května :wink:
"Má li moje říše zemřít, zemřu s ní!" [Konstantin XI.]

Christian Soren Lajgor - Konseilspræsident Jeho královské milosti Christiána IX. Německo 1866 Obrázek
Verrasion Lajgorion - první mág Gnómské rady a Velký řemeslník HETHARIA Obrázek
Lajgoron z Dolu - druhý purkmistr Dolských měst Hetharia založení Kalwenu Obrázek
Georgio L. Manin - dóže benátský ITÁLIE 1796 Obrázek
Kandrael Ithalasion - Lord kapitán Šerých plášťů HETHÁRIE 5 Obrázek
Cizinec
Podplukovník
Podplukovník
Příspěvky: 3677
Registrován: 24 črc 2007, 21:10
Bydliště: Frei Stadt Hultschin, hlavní město Rzeczipospolite Prajzke

Re: BYZANTSKÁ ŘÍŠE 1419

Příspěvek od Cizinec »

Budu se těšit a snažit to ty dva týdny ještě vydržet. :)
SOMUA měla dvě verze - model "standart" s poklopem a model "kabrio" bez poklopu.

Dekl je ve skutečnosti Dekl.

šedá eminence na dvoře Obodritského Cara

(Fórové hry, kterých jsem se zúčastnil.)
Admirál de Étranger, Francouzské císařské loďstvo (Trafalgar 1805)
rytíř Johannes von Ausländer, prozatímní regent Sicilského království (Byzanc 1214)
Luigi Mario Forestiero, Il primo ministro del Regno d'Italia (Německo 1866)
Generál von Ausländer st., velitel 51.rezervní divize, hrdina od města Ypres (1915)
Generál von Ausländer ml., velitel 22.tankové divize, hrdina od Krymu (1942)
očekává další nasazení do bitevní vřavy

Hotentotenpotentatentanteatentäter
Lajgor
Nadporučík
Nadporučík
Příspěvky: 1357
Registrován: 24 bře 2009, 13:39
Kontaktovat uživatele:

Re: BYZANTSKÁ ŘÍŠE 1419

Příspěvek od Lajgor »

Válka s Gujaratem 1703

Obrázek
V průbehu války s Poláky a Rusy na naše obchodníky uvalil Gujarat embargo. Brána k bohatství indického obchodu se uzavřela. Nabídka Rusů
nám přichází velmi vhod. Společně s mobilizací na Maledivech a Lakadivech jsou posily ze severního Černomoří ihned staženy
a poslány na Sinaj. Zde se přeloďují na lodě eskadry
v Indickém oceánu a plují vstríc na Gujarat!

Obrázek
Místní loďstvo mezitím do příjezdu eskadry s posilami z centra říše decimuje gujaratskou flotilu. Posádkyz malediv a Lakadiv se
vyloďují a pozemní operace začíná.

Obrázek
Nevýhodou Gujaratu je nekompaktní území. Ostrovní enklávy jsou izolovány námořní blokádou a pevninská část v rychlosti
zabrána pozemní armádou. V lednu 1703 Portugalci podepisují Meuthenskou dohodu a stávají se vazaly Anglie - tedy přes Anglii
i vazaly Byzance.


Obrázek
V listopadu 1703 je dobojováno. Válka byla razantní a rychlá. Gujarat je donucen se sklonit před mocí říše, stává se vazalem a
jako kontrolní stanoviště předává říši ostrovy Diu a Salette. Obchodní embargo je zrušeno! Zisky mohou zase začít plynout.

Obrázek
Situace v Itálii se stává kritickou. Benátky, které se měly stát pod řískou svrchovaností hegemonem severní Itálie nejdříve opustili
naši vojenskou alianci. Nyní jsou rozdrceny a Francouzi obléhají ostrovní město. Říšská flotila monitoruje stav věcí. V prosinci
vojenské síly vyslané do Gujaratu teprve připlovají do Indie. Silná posádka se tam bude hodit kvůli nízké kapacitě verbování
armád v koloniích. V červnu 1704 podepisují Benátčané s Francouzi potupný mír.
Francouzi vyklízejí Parmu a Modenu a získávají Veneto a právo průchodu.


Obrázek
V průběhu roku 1705 jsou východoindické přístavy obráceny na ortodoxní víru. Naši kupci obnovují monopoly v Kalkatě a
na pobřeží Gujaratu. Ten se jako vazal říše rozrůstá o jednu provincii přeběhlých rebelů. Mughalské impérium se začíná zmítat
ve vnitřních zamtcích. v Maratamu na Jávě se dostává na trůn nový vládce, což jistě přinese změny v oblasti.

Silná protiholandská aliance se hroutí. Maratam se stává vazalem Holanďanů. Největších konkurentů říše v oblasti. Úroveň námořní technologie
stoupá na 40.

Obrázek
Příval osadníků je využit k budování obchodních stanic v Karibiku. Ve volných strategicky rozmístšných oblastech kvůli získání
dosud neprodukovaných zdrojů nebo plunulého pásu výsostných vod. Pozemní technologie dosahují 41. úrovně. Na hranicích
říše mohou být vybudována povolávací centra. Nepřátelé třeste se!

Obrázek
Do roku 1710 obsazují byzantští kupci i trhy v severní Americe. Díky akrivitě našich vazalů Rakušanů získáváme přístup
do dalšího výnosného obchodního centra. Úroveň námořnictva se zvyšuje na 41 a osadníci se úspěšně uchytili v deltě
řeky Mississippi.
"Má li moje říše zemřít, zemřu s ní!" [Konstantin XI.]

Christian Soren Lajgor - Konseilspræsident Jeho královské milosti Christiána IX. Německo 1866 Obrázek
Verrasion Lajgorion - první mág Gnómské rady a Velký řemeslník HETHARIA Obrázek
Lajgoron z Dolu - druhý purkmistr Dolských měst Hetharia založení Kalwenu Obrázek
Georgio L. Manin - dóže benátský ITÁLIE 1796 Obrázek
Kandrael Ithalasion - Lord kapitán Šerých plášťů HETHÁRIE 5 Obrázek
Lajgor
Nadporučík
Nadporučík
Příspěvky: 1357
Registrován: 24 bře 2009, 13:39
Kontaktovat uživatele:

Re: BYZANTSKÁ ŘÍŠE 1419

Příspěvek od Lajgor »

Michael XI. (1712 - 1728)

Obrázek
V lednu roku 1712 umírá císař Konstantinos. S výzvami své vlády se vypořádal více než zdatně. Ve východní Evropě byl zachován status
Quo a ani Poláci, Rusové či Švédové nezískali trvalou převahu. Sasové a jejich vazalové Poláci byli udrženi jako podřízení říše. Obchodní
monopol v Indii se podařilo udržet a později se rozšířil přesunem obchodního centra v Suratu do říšské enklávy v Salette. Nyní již stačí
zjistit polohu posledních obchodních center v Jižní Americe a Africe. Bydboy se v průběhu vlády nepodařilo srazit a mírně narostl. Nástupci
nezbude než trpělivě čekat a zasáhnout jen tam, kde to bude nezbytně nutné.
To znamnená odsunout problém Itálie na neurčito a finančně podpořit státy stojící proti Francii a Holandsku.

V létě roku 1712 se Faytum v Egyptě obrací na ortodoxní víru a Egyptské državy jsou po více než 150 letech vytrvalého tlaku a neustálého vysílání
misionářů konečně konvertovány.

Obrázek
V srpnu roku 1714 v Anglii a Skotsku nastupuje nová Hannoverská dynastie. Vazalská smlouva byla potvrzena. Za této situace stoupá úroveň vojenské
technologie na 43 s vylepšený CRT.

Obrázek
Na podzim roku 1715 Ludvík XIV. stále jěště nedá pokoje a anektuje Milánsko. Císař zakázal říšské diplomacii protestovat. Scénář je jasný. Počkat,
až Francie silou zbraní a anexí sjednotí Severní Itálii a pak za minimlního badboye, než je za anexi jednoho státečku ji říše Francouzům vyrve.
Říše je dost stará na to, aby zůročila zkušenosti a vyčkala. Problém získání Itálie je odložen, až budou kratá záda a neutralizován Papežský stát -
během toho, ať se hezky Francouzi roztahují...

V lednu krachla v Číně jednání o obchodní smlouvě. V červnu stoupá naše pozemní technologie na 44. úroveň. Celá jihovýchodní a jižní Asie je již
v područí našich obchodníků. Výjimkou jako embargem zavřená holandská obchodní centra. Kvůli badboyi nestojí za to vést válku kvůli otevření jednoho
centra, kt. může být ihned to zase uzavřeno. Našich 7 obchodních center (Bospor, Alexandrie, Salette, Maledives, v Australii, Kalifornii a Bayou se
naopak uzavírají Holanďanům). "Koho to tedy bude bolet více?" nadhodil řečnicky ministr obchodu.
Přátelské Bengálsko před několika lety prohrálo válku s Mughalským kolosem a ztratilo nadvládu nad centrem v Kalkatě. Celou situaci bude třeba bedlivě
sledovat.
"Má li moje říše zemřít, zemřu s ní!" [Konstantin XI.]

Christian Soren Lajgor - Konseilspræsident Jeho královské milosti Christiána IX. Německo 1866 Obrázek
Verrasion Lajgorion - první mág Gnómské rady a Velký řemeslník HETHARIA Obrázek
Lajgoron z Dolu - druhý purkmistr Dolských měst Hetharia založení Kalwenu Obrázek
Georgio L. Manin - dóže benátský ITÁLIE 1796 Obrázek
Kandrael Ithalasion - Lord kapitán Šerých plášťů HETHÁRIE 5 Obrázek
Cizinec
Podplukovník
Podplukovník
Příspěvky: 3677
Registrován: 24 črc 2007, 21:10
Bydliště: Frei Stadt Hultschin, hlavní město Rzeczipospolite Prajzke

Re: BYZANTSKÁ ŘÍŠE 1419

Příspěvek od Cizinec »

Takže sbíráme síly a ztrácíme badboy na konfrontaci s Francií o Itálii a mezitím válcujeme ekonomicky Nizozemsko? Super! :)
SOMUA měla dvě verze - model "standart" s poklopem a model "kabrio" bez poklopu.

Dekl je ve skutečnosti Dekl.

šedá eminence na dvoře Obodritského Cara

(Fórové hry, kterých jsem se zúčastnil.)
Admirál de Étranger, Francouzské císařské loďstvo (Trafalgar 1805)
rytíř Johannes von Ausländer, prozatímní regent Sicilského království (Byzanc 1214)
Luigi Mario Forestiero, Il primo ministro del Regno d'Italia (Německo 1866)
Generál von Ausländer st., velitel 51.rezervní divize, hrdina od města Ypres (1915)
Generál von Ausländer ml., velitel 22.tankové divize, hrdina od Krymu (1942)
očekává další nasazení do bitevní vřavy

Hotentotenpotentatentanteatentäter
Lajgor
Nadporučík
Nadporučík
Příspěvky: 1357
Registrován: 24 bře 2009, 13:39
Kontaktovat uživatele:

Re: BYZANTSKÁ ŘÍŠE 1419

Příspěvek od Lajgor »

Ono to v této fázi už ani jinak hrát nešlo. Jsem si připadal, že hraju podle toho, jak si AI usmyslí ohrožovat pozice, kt. Byzanc má. Také bych pochopil, kdyby vazalství shodily třebas Benátky, Rakousko nebo Anglie. Ale, že se role stabilizátora badboye na vysoké úrovni ujme pidistát Sasko :? jsem věru neočekával.

Edit: Prozatím jsem sepsal repotry do r. 1741 pokud mám screany. Zbylé budu muset hledat. Snad budou na některém z flash disků.
"Má li moje říše zemřít, zemřu s ní!" [Konstantin XI.]

Christian Soren Lajgor - Konseilspræsident Jeho královské milosti Christiána IX. Německo 1866 Obrázek
Verrasion Lajgorion - první mág Gnómské rady a Velký řemeslník HETHARIA Obrázek
Lajgoron z Dolu - druhý purkmistr Dolských měst Hetharia založení Kalwenu Obrázek
Georgio L. Manin - dóže benátský ITÁLIE 1796 Obrázek
Kandrael Ithalasion - Lord kapitán Šerých plášťů HETHÁRIE 5 Obrázek
Lajgor
Nadporučík
Nadporučík
Příspěvky: 1357
Registrován: 24 bře 2009, 13:39
Kontaktovat uživatele:

Re: BYZANTSKÁ ŘÍŠE 1419

Příspěvek od Lajgor »

Válka s papežem 1716 - 1723

Obrázek
Itálie vře. Benátky odpadnuvším Parmy jsou zredokovány na město a Modenu. I tak vyhlašují válku papeži. Naštěstí v době, kdy vypršela jejich stávající
aliance. Říše sice nemá mobilizované vojenské síly, ale protože se s válkou na vyřazení Papežského státu v Konstantinopoli tak nějak počítalo, je armáda
rychle mobilizována. Kuriozitou války se tak stává střetnutí jednoho malého regimentu, kt. měl od uzavření Florentské unie ve Florencii ceremoniální funkci
s papežskou armádou v Toskánsku. Regiment o pár stech mužích unikl zničení v silně zredikovaném stavu pár set můžů. Válka tedy vypukla okamžitě. Mezi tím
inkvizice na ostrově Diu u pobřeží Gujatatu selhává ve svém cíli a tamní posádka je nucena potlačovat silnou rebelii.

Obrázek
Jardan je naše moře. Naše flotily obklíčili Itálii z několika směrů. Jižní Itálie a vazalské Neapolsko je v klidu. Říské pěší síly se vyloďují a obsazují
Anconu, Urbino a vstupují do Toskánka pomsít padlé z ceremoniálního regimentu. Benátčané mezitím ztrácejí Modenu. Bitva je díky silnému dělostřelectvu
jednostrannou záležitostí.

Obrázek
Celý rok 1719 se válka ocitá v patu. Pozornost říše je zaměřena na kolonizaci, změny ve struktuře obchodních center. Také je budováno dělostřelectvo a posláno
do Indie, aby byly likvidace vzpour rychlejší bez tolika ztrát na životech v bojích proti desetinásobným přesilám s omezenou možností verbovat nové vojáky.

Roku 1720 se konečně situace ve světě lepší a je nyní možno dotáhnout válku v Itálii do zdárného konce. Úroveň vojenské technologie stoupá. Posily jsou
na cestě a cílem bude věčné město Řím!

Obrázek
Boje pokračují Modena je osvobozena a celé Toskánsko vyčištěno. Papežské armády přestávají existovat! Dobytí Florencie s obrovským stupněm opevnění by si
vyžadovalo obrovské masy pěchoty. Kde vzít a nekrást? Kolonizace, obchodníci a válka totálně vysály říšksou pokladnici. V srpnu je kapitulace papeže a
obnovení ochrany říše a vzkříšení Ravennského exarchátu již jen otázkou času. Potupa z Florencie z doby největšího ohrožení bude odčiněna.

Obrázek
V listopadu kolonizace Oregonu bude brzy dokončena. Papež nabízí mír a štědrý (Marche, Urbino, Romagnu a Sienu). Není přijat. Kvůli čtyřem rebelujícím zemím
nebude říše následně desetiletí válčit s polovinou Evropy. Tyto triky jsou prohlédnutya mír odmítnut.

Obrázek
Nyní říše disponuje osadami v pásu Oregon-Baja Kalifornia s vlastním obchodním centrem a opevněnou osadou. Roku 1721 je na podporu křesťanů v Africe
podepsána obchodní smlouva s Etiopií.

Obrázek
14. března 1721 po celé říši vyzvánějí zvony. Naše vítězné armády dobyly Řím. Od pádu Západořímské říše tam nevstoupila noha právoplatného římského vojáka!
Císař nařídil po celé říši tři dny volna s honosnými církevními obřady a hodovními veselicemi. Jednání i za pomoci rakouských, španělských a portuglských
diplomatů začínají. Cílem není zničit Papežský stát na pidizemičku. Cílem je si silný Papežský stát podřídit.
"Má li moje říše zemřít, zemřu s ní!" [Konstantin XI.]

Christian Soren Lajgor - Konseilspræsident Jeho královské milosti Christiána IX. Německo 1866 Obrázek
Verrasion Lajgorion - první mág Gnómské rady a Velký řemeslník HETHARIA Obrázek
Lajgoron z Dolu - druhý purkmistr Dolských měst Hetharia založení Kalwenu Obrázek
Georgio L. Manin - dóže benátský ITÁLIE 1796 Obrázek
Kandrael Ithalasion - Lord kapitán Šerých plášťů HETHÁRIE 5 Obrázek
Cizinec
Podplukovník
Podplukovník
Příspěvky: 3677
Registrován: 24 črc 2007, 21:10
Bydliště: Frei Stadt Hultschin, hlavní město Rzeczipospolite Prajzke

Re: BYZANTSKÁ ŘÍŠE 1419

Příspěvek od Cizinec »

Papežský stát jako Byzantský vazal? Tak to by byl gól. :D Na druhou stranu - aspoň by se vyřešilo to velké schizma. :D
SOMUA měla dvě verze - model "standart" s poklopem a model "kabrio" bez poklopu.

Dekl je ve skutečnosti Dekl.

šedá eminence na dvoře Obodritského Cara

(Fórové hry, kterých jsem se zúčastnil.)
Admirál de Étranger, Francouzské císařské loďstvo (Trafalgar 1805)
rytíř Johannes von Ausländer, prozatímní regent Sicilského království (Byzanc 1214)
Luigi Mario Forestiero, Il primo ministro del Regno d'Italia (Německo 1866)
Generál von Ausländer st., velitel 51.rezervní divize, hrdina od města Ypres (1915)
Generál von Ausländer ml., velitel 22.tankové divize, hrdina od Krymu (1942)
očekává další nasazení do bitevní vřavy

Hotentotenpotentatentanteatentäter
jjelen
Kapitán
Kapitán
Příspěvky: 1995
Registrován: 17 kvě 2010, 11:38

Re: BYZANTSKÁ ŘÍŠE 1419

Příspěvek od jjelen »

No, myslím že Římskou říši lze považovat za plně obnovenou :D
Hetharie V.: Kancléř Jeho knížecí Jasnosti Jiřího Lormanwenského Marek z Lesohradu
Lajgor
Nadporučík
Nadporučík
Příspěvky: 1357
Registrován: 24 bře 2009, 13:39
Kontaktovat uživatele:

Re: BYZANTSKÁ ŘÍŠE 1419

Příspěvek od Lajgor »

Cizinec píše:Papežský stát jako Byzantský vazal? Tak to by byl gól. :D Na druhou stranu - aspoň by se vyřešilo to velké schizma. :D
To hra bohužel neumožňuje. Evropa je navíc vedlejší (bez core a statecultury nemá krom strategických důvodů smysl dobývat nová území).
"Má li moje říše zemřít, zemřu s ní!" [Konstantin XI.]

Christian Soren Lajgor - Konseilspræsident Jeho královské milosti Christiána IX. Německo 1866 Obrázek
Verrasion Lajgorion - první mág Gnómské rady a Velký řemeslník HETHARIA Obrázek
Lajgoron z Dolu - druhý purkmistr Dolských měst Hetharia založení Kalwenu Obrázek
Georgio L. Manin - dóže benátský ITÁLIE 1796 Obrázek
Kandrael Ithalasion - Lord kapitán Šerých plášťů HETHÁRIE 5 Obrázek
Lajgor
Nadporučík
Nadporučík
Příspěvky: 1357
Registrován: 24 bře 2009, 13:39
Kontaktovat uživatele:

Re: BYZANTSKÁ ŘÍŠE 1419

Příspěvek od Lajgor »

Saské Intermezzo (1721-1723):
Obrázek
6. říjsna 1721 Sasové opět ruší své vazalství uzavřené s říší. Reakce je bleskurychlá. Naše posádková armáda z Čech okamžitě po vyhlášení války svými děly
vyráží na pochod! Benátčané věrolomně opět opouštějí naši alianci. No budiž. Nepotřebujeme je! Oni je Francouzi naučí vychování.

Stahujeme se ze Saska pro nedostatečné zasobování a za účele spojení s Armádou v Čechách. 7. dubna vítězíme nad armádou a útočíma na pevnost. 11. dubna
na ní již vlaje říšská zástava!

Obrázek
V dubnu 1723 po dvou letech horečného vyjednávání, papež kapituluje. Pod dojmem pádu Drážďan a okupace Říma je mírová smlouva podepsána. Je velkorysá.
Papež si podrží svá území i zisky výměnou za uznání říšské svrchovanosti ve světských záležitostech svého státu. V duchovních záležitostech zůstává suverénem
s podmínkou, že nepodpoří a neuzavře žádnou alianci proti říši. Říšská svrchovanost se tak posová i do střední Itálie!

Obrázek
Dobré zprávy z Asie: Maratam setřásl holanské jho a zrušil svou podřízenost a vazalskou závislost. Naši dobyvatelé zatím hledají poslední obchodní centrum
ve vnitrozemí portugalské Brazílie. V červenci Sasové podepisují o poznání tvrdší smlouvu. Stávají se vazaly! umožní říši vojenský průchod a stálouvojenskou
posádku na svém území.

Obrázek 381
Svatá říše říská volí kolínského arcibiskupa císařem! Toto uspořádání na Západě je výsměchem císařské hodnosti. V Austrálii náchle zjišťujeme, že zde leží
ještě jedna nezkolonizovaná země...což je mnohem důležitější zpráva. NAše pozemní technologie v zápětí stoupá na 46.

Obrázek
Bedlivě nadále sledujeme situaci v Mughalské říši. Opět tu zavládl chaos. V říjnu 1724 se osamostatňuje Balučistán a rebelové uchvacují stále více území.

Obrázek
Benátčané jsou vážně neschopní a zcela nekompetentní. Rozpoutávají jednu válku za druhou. Nyní napadli dalšího vazala říše Albánii. Situaci budeme sledovat
a nenecháme nikoho vyhrát. Stačí zaslat několik státních darů prohrávající straně. Jen je to velmi náročné na pracně naspořené diplomaty.

V únoru 1727 objevujeme Araxu v Brazílii a tamní obchodní centrum. Obchodní smlouva s Portugalci z dřívějších dob bude pro změnu zase výhodná pro nás a nejen
pro ně.
"Má li moje říše zemřít, zemřu s ní!" [Konstantin XI.]

Christian Soren Lajgor - Konseilspræsident Jeho královské milosti Christiána IX. Německo 1866 Obrázek
Verrasion Lajgorion - první mág Gnómské rady a Velký řemeslník HETHARIA Obrázek
Lajgoron z Dolu - druhý purkmistr Dolských měst Hetharia založení Kalwenu Obrázek
Georgio L. Manin - dóže benátský ITÁLIE 1796 Obrázek
Kandrael Ithalasion - Lord kapitán Šerých plášťů HETHÁRIE 5 Obrázek
Lajgor
Nadporučík
Nadporučík
Příspěvky: 1357
Registrován: 24 bře 2009, 13:39
Kontaktovat uživatele:

Re: BYZANTSKÁ ŘÍŠE 1419

Příspěvek od Lajgor »

Alexius VII. (1728 - 1750)

Obrázek
Nový císař započal svo vládu v klidném období. Žhavými problémy byla kolonizace středoamerických oblastí jako základen a ústí řeky
Mississippi. Náš východní soused a nárazníkový stát opět prohrál další válku a opět platil jako mourovatý, ale svůj úkol plní Persie
je v klidu již 200 let.

Obrázek
V lednu 1730 bylo otevřeno nové obchodní centrum na naší základně na Bermudách.

Obrázek
Roku 1731 naše pozemní technologie dosahuje 48. úrovně a osady na pobřeží Kalifornie se pozvolna mění v města, kde jsou zaváděni výběrčí
daní a městská samospráva.

Obrázek
Nadále pokračujeme ov objevování oregonského vnitrozemí zdejší kmeny ale nejsou vůbec přátelské. Objevitel Ducas je ale ostřílený veterán
postupuje dál do vnitrozemí.

Obrázek
Stejně tak roku 1736 postupují i naši kupci od Ochotského moře a pás našich kupeckých faktorií na Sibiři dosáhl již daleko od západního
pobřeží Bajkalského jezera.

Obrázek
Roku 1739 naše pozemní úroveň dosahuje stupně 50. kolonizujeme Bahamy a Portoriko.

Obrázek
Bavlnářská oblast v ústí Mississippi je konečně uzavřena možnostem pronikání Francouzů.

Obrázek
V dubnu 1741 je severní Amerika již téměř prozkoumána a o vnitrozemí svedeme souboj s Rakušany, Dány a Angličany - vesměs našimi přáteli
a spojenci.

Obrázek
Karibik

Obrázek
Sibiř
"Má li moje říše zemřít, zemřu s ní!" [Konstantin XI.]

Christian Soren Lajgor - Konseilspræsident Jeho královské milosti Christiána IX. Německo 1866 Obrázek
Verrasion Lajgorion - první mág Gnómské rady a Velký řemeslník HETHARIA Obrázek
Lajgoron z Dolu - druhý purkmistr Dolských měst Hetharia založení Kalwenu Obrázek
Georgio L. Manin - dóže benátský ITÁLIE 1796 Obrázek
Kandrael Ithalasion - Lord kapitán Šerých plášťů HETHÁRIE 5 Obrázek
Odpovědět

Zpět na „Europa Universalis II“