Byzantská postupka

Vychovej si svojí královskou rodinu a dobyj středověkou Evropu diplomaticií, násilím či vhodnou sňatkovou politikou. Důvěřuj svým vazalům, popřípadě je zkroť nebo rovnou znič.

Moderátoři: Atlantis, Minreth, Vals, Phoenix

Uživatelský avatar
Vals
23. Armádní Generál
23. Armádní Generál
Příspěvky: 8933
Registrován: 21 led 2006, 21:42
Bydliště: Nixon's back!

Re: Byzantská postupka

Příspěvek od Vals » 05 led 2009, 22:00

Jistě ti maminka říkala, ať jim nedáváš tolik sladkostí... no a vidíš to sám 8)

Alexios I. Moudrý
Četař
Četař
Příspěvky: 88
Registrován: 12 pro 2008, 16:38

Re: Byzantská postupka

Příspěvek od Alexios I. Moudrý » 05 led 2009, 22:04

Theodor I. (vládl v letech 1172-1204)
Obrázek
Císař Theodoros při dosažení plnoletosti

Po smrti velikého basileia Stefania vypukl v zemi chaos, císař Michael VII. nedokázal prosadit svou moc nad odbojnými proniáry, vládl pouze několik měsíců, až byl nakonec zajat a zvaražděn proniárem Paflagonským Romanem Komnenem. Nebylo v silách regantské vlády za jeho čtyřletého syna prosadit mír, až nakonec mladičký císař po pouhých 4 měsících zemřel. Je jasné že jádro problémů říše je zakořeněno už v době vlády císaře Stefania, ten po své porážce od Seldžuků zemřel příliš brzy, než aby stačil znovu obnovit moc říše. Přes to že vládl 39 let, a za svého života vedl nespočet válek, jak na východě tak západě, nakonec zůstaly tyto války bez výraznějšího výsledku, a navíc byla státní pokladna vyčerpána, což se mělo plně ukázat po Stefanově smrti. Říše Římská dosáhla tedy již stádia, kdy nebyla schopna pokračovat dále v ofenzivě, a snaha dobýt staré provincie bylo mimo hranice jejích sil, jak se ukázalo v Stefaniových teženích do Egypta či Itálie. Říše tak musela přejít od velkých plánů k defensivě, a bránit to co jí zbylo. Stefanios vyplýtval na svá tažení statisíce hyperbyrů, a státní pokladna byla nyní prázdná a říše se utápěla v občanské válce. Právě v této době nastoupil na trůn Stefaniův nejmladší syn Theodor, jediný doposud žijcí. I s rodem Duků to vypadá špatně, existují jen tři mužští členové rodu, Stefanios sám a dva členové s vedlejší větve Komnénů.

Theodor byl při svém nástupu nezletilý, pouze šestiletý, za něho se chopili regentské vlády patriarcha Alexios Dukas, a císařovna matka Anastacia Prešburská, manželka Stefaniova. Říše se rozpadala a Anatolie se doslova rozdrobila na malé státčky, bývalé pronie, pod vládou místních proniárů a despotů. Aby zachránila alespoň Evropskou část říše, cestovala císařovna se svým synkem na dvůr svého otce, krále Uherského Geresamiona, největšího přítele císaře Stefania. Anastacia, uzavřela jménem svého synka, králova vnuka s Germosinem spojenectví, které mělo zaručit poslušnost slovanů na území říše. Bohužel se tak nestalo, a již měsíc po uzavření spojenectví s Uherskem, v dubnu roku 1172 vyhlašují nezávislost Srbové, jejich králem se stává despota s Dukly. V květnu se však podaří císařovně potlačit všechny vzpoury na Balkáně. Mezitím cestuje patriarcha na dvůr Egyptského sultána, se kterým je říše již rok ve válce, říjnovým mírem Byzanc v podstatě rezignuje na své zisky v na východě. Zatímco říše se nadále utápí ve víru občanské války, Bulhaři v lednu 1173 vyhlašují nezávislost, navíc se jim podaří ovládnout i důležitá města Adrinipol a Filipolis, Hlavní město a jeho okolí je tak odříznuto od svých řeckých držav. V dubnu 1174 je konečně alespoň Evropaská část říše pevně v rukou Konstantinopole. Císařovna se snaží získat mír diplomacií, proto uznává nezávislost téměř všech Anatolských pronií. Svou nejstarší dceru, císařovu sestru, princeznu Annu provdává do rodu Komnénů, to jest v roce 1177. O pár měsíců je v Konstantinopoli konečně vyhlášen mír v celém císařství, avšak samotné hlavní město je vylidněno a poničeno, žije zde jen 100 000 obyvatel. Císařství je jen stínem toho co bývalo.

Přesto vše se za pár let ozdravila a stabilizovala celá říše, státní pokladna byla opět postupně naplněna, staré aristokratské rody zmizely, a místo nich je nahradily rody nové. Celá říše byla nyní rozdělena znovu na pronie, ale tentokrát byla pronie udělována za významné zásluhy státu, na Peleponésu se usídlil rozvětvený rod Komnénů, Epir se stal doménou Paailogů. Stará římská společnost konečně prošla obrodou, a celá říše nyní znovu vzkvétala. 19 prosince léta páně opustil svět patriarcha Alexios, a novým patriarchou se stal Srb Radoslav Kacič. Poklidný vývoj byl narušen až léta páně 1180, kdy na říši zaútočili zrádní Bulhaři. Naštěstí odpověď císařovny Anastacie byla rázná, Megas Domesticos Tádor Csáky, původem Maďar, vedl armádu proti carovi a porazil jej v bitvě u Adrianopole 15 září léta páně 1180, v bitvě dokonce car padl. Již 28 ledna léta páně 1181 vjela císařovna se svým synem triumfálně do hlavního města Bulharska Tarnava, Bulharsko bylo opět začleněno do impéria. V červenci toho roku dosáhl císař konečně plnoletosti.

Obrázek
Východořímské císařství roku 1181

Již 1 října léta páně 1181 se císař oženil s krásnou Georgio Komnénou. Svatba byla sice uspěchaná, avšak všichni věděli proč tomu tak je, císař Theodoros byl ve své době jediným mužským členem rodu Duků. Pokud by zemřel aniž by po sobě zanechal mužského potomka, rod Duků navždy vymře.

Obrázek
Císařovna Georgia Komnena

V lisopadu 1181 se na císařský dvůr vrátila po dvaceti letech života v Rusi, císařova jediná žijcí sestra Eudoxie, provdala se poté za již postaršího Demetria Antiochia, a dostali oba dva společný úděl v Bulharsku. Avšak v poměrně brzké době, v září 1182 přichází zpráva že král Geramisos, dědy císaře, otec jeho matky a přítel jeho otce Stefania, byl po 36 letech panování sesazen, a novým Uherským králem se stal král Litevský, tím vznikl ve východní evropě nový mocný útvar Litevsko-Uherské království. Ještě před pár lety byla celá západní Evropa rozdrobena na haštěřící se státečky, nyní byla znovu Francie sjednocena a totéž platilo o Západořímském císařství. Na východě mezitím Turci znovu upevnili svou říši, která nyní sahala od Persie k Středozemnímu moři, od Arábie po Jížní Rus. Ruské carství již prakticky jen bojovalo o svou existenci. Tak tedy v té době vypadá situace v Evropě. Císařovna brzy otěhotněla, a 9 dubna 1183 porodila císaři dcerku Simonis, císař byl však zklamán, protože očekával syna.

6 dne měsíce února 1184 otřásla císařem hrozná zpráva, že jeho matka a poradkyně věrná Anastacia umírá, byla to žena laskavá a inteligentní, narodila se roku 1140 v Budě, pocházela s rodu Prešburgů, její otec Geriminios se stal roku 1146 Uherským králem. Dostalo se jí vynikajícné výchovy a 20 srpna léta páně 1158 byla provdána v Bělehradu za císaře Stefania. Anastasiin život byl však plný útrap a ztrát, manžel ji podváděl s desítkami milenek, a ona to trpěla jen proto že císaře vášnivě milovala, navíc se nikdy nevyrovnala s tím že jedinou ženou císařova života byla jeho první manželka Jolanta. Císaři Stefaniovi porodila Anastacia celkem tři děti, dcerku Annu, narozenou roku 1160, jež krátce po svém sňatku roku 1181 zemřela, dále porodila syna Ionana, jež však zemřel rok po svém narození roku 1162, nejmladším dítětem byl právě současný císař Theodoros, císařovna od útlého věku Theodora hýčkala, a přesto že Stefanios měl již syna s předchozího manželství, počítala s tím že jednou Theodora prosadí na císařský trůn. Největší ránou pro císařovnu byla smrt milovaného muže roku 1171, po jeho smrti se již znovu nevdala, brzy po císařově smrti vypukly v říši rozbroje, až roku 1172 usedl na trůn Theodoros, ovšem události kolem regentské vlády Anastasie byly již popsány. Velkou ránou pro císařovnu, byla i ta že Prešburkové, konkrétně její otec Germanisios byli svrženi s Uherského trůnu velykým knížetem Litevským. Zdraví císařovny zůstalo po těchto ztrátách vážně podlomeno, a ta již o tři roky zemřela.

Jen o pár dní vložil osud na císařova bedra další zkoušku, jeho jediné dítko Simonis zemřelo 21 února 1184. Avšak o rok později celá říše oslavovala narození následníka trůnu, prince Christophera, v purpuru zrozeném. Císař nyní energicky přistoupil na akce směřujcí k opětovnému získání kontroly nad ztracenými územími, v září 1185 byly rozpoutány akce na znovuzískání ostrovů v Egydě, Kréty, Rhodu a Kypru. Kypr se podařilo obsadit v březnu 1186 a Krétu v červnu stejného roku. 13 července 1186 oslavovala říše narození dalšího prince Bartholomaia. Po oslňujcích úspěších, složili císaři znovu věrnost proniáři Paflagonský a Trapenzuntský. Rok 1188 je však pro císaře bolestný po ztrátě syna Christophera, který 15 srpna zěmřel, v té době se již všeobecně věřilo že rod Duků, byl za svoji aroganci a hrdost proklet, vždyť Stefanios zemřel v pouhých 46 letech, jeho dva nástupci, syn Michael a vnuk David byli zavražděni tařka během jednoho roku. Byzantské princezny provdané do cizích zemí umíraly aniž by dali svým manželům děti, a pokud je daly tak většinou brzy pomřely. Veldejší větve Duků, založené Ioanem, bratrem císaře Konstantina X., vymřely zcela. A skutečnost že v této době byl ze sedmi dětí Stefaniových žijcí jen Theodoros, a jeho již zestárlá sestra Eudoxie, povídačky o kletbě jen podporovaly.

V září roku 1188 obsazují vojska císaře pronii Armenicianon, říše se tak znovu stala nepopiratelnou vládkyní nad černomořským pobřežím Anatolie. V lednu léta páně 1190 zemřel patriarcha Radoslav, nahradil jej Nikolaus Hriz. v dubnu stejného roku je donucen k poslušnostiodbojný proniár Samoský. V červnu sklízí armáda obdiv za znovudobytí Iconia, 22 října 1190 se císařskému páru narodila dcera, po své veliké babičce pojmenována Anastacia. V prosinci splnil císař svůj sen znovudobytím Rhodu. Závažnou situací té doby je však pád Palestiny do rukou Muslimů, Jeruzalémský král Svatioplok si podržel jen svůj titul a jeho državy se nacházejí v exilu na území Lybie. V květnu 1191 provdal císař svou příbuznou Ioanu za Antiochijského knížete, který vládnul v exilu s mohutně opevněného Teluchu. Říše je v té době jednotná, finance více než uspokojivé, a proniáři jsou k císaři naprosto loajální. Je však velice pravděpodobné že celou tu směsici pozemkových magnátů držela pohromadě jen císařova osobnost.

Císař byl záhy velmi znepokojen postupem Turků, kteří v roce 1193 dobyli další území v Anatolii. Císař proto svolal mimořádné zasedání senátu do Konstantinopole. Senát s císařem nakonec rozhodli že je na čase dát Turkům najevo že říše Římská má stále na východě co říci! V srpnu 1194 bylo v Seulekii shromážděno 40 tisícové vojsko, císař vůbec poprvé v životě opustil pohodlí hlavního města, a osobně se postavil, rovněž poprvé v životě, do čela vojska. Již v prosinci se císaři podařilo dobýt město Tarsos (rodiště apoštola Pavla). Dobytím Adany v únoru 1195 byla Malá Arménie opět včleněna do říše jako její provincie. V Adaně zastihla císaře zpráva že císařovna Georgia zemřela 4 května 1195 při porodu, ona i dítě zemřeli. Císař však neotálel, co nejdřívě si vyhledal novou manželku, tou se stala Ioana, kterou kdysi provdal za Antiochijského knížete. V červnu pak císař uzavřel s Turky mír. Do hlavního města se císař triumfálně vrátil 3 listopadu 1195, Východořímská říše díky Theodorovi obnovila velmocenskou pozici v Evropě, říše se opět rozléhala od Dunaje po Sýrii, avšak centrální část Anatolie zůstávala i nadále součástí Turecké říše. Ale Theodoros byl jiným tipem vládce než jeho otec, narozdíl od Stefania si uvědomoval kde jsou hranice mezí přes které není říše schopna přejít. Narozdíl od Stefania si rovněž uvědomoval že říši je potřeba upevnit vnitřně, a ne ze vnějšku. Proto se například nikdy za své vlády nepokusil expandovat do Itálie, či dále na východ. A vlastně po této válce s Turky, již nikdy za jeho vlády nedošlo k další válce. 19 června 1196 se císařskému páru narodila dcerka Zoe. Avšak příští rok měl osud udeřit císaři další krutou ránu. Jeho druhorozený Bartholomios 27 července 1197 umírá, a císař propadá panice. Opět nemá dědice! A císařovna Ioana i přes svůj mladý věk již ne a ne otěhotnět. Roku 1198 se novým patriarchou stal císařův oblíbenec Demetrios Daiminos. Císař propadl zoufalství a rozhodl o nutnosti zbavit se císařovny Ioany. Když císařovna zemřela nelenil, a 4 února se oženil s 16-letou Aldonou, dcerou svého přítele, krále Uherského a velkoknížete Litevského Lamberta I. Výsledek na sebe nedal dlouho čekat 27 března 1199 vypuklo v říši veselí, císařovna porodila zdravého synka, následníka trůnu budoucího císaře Leona VII. V květnu 1200 si císař vyrazil na lov do Bělehradského lesa (leží kousek od dnešního Istanbulu :-)), při lovu se však nebezpečně poranil a musel být přenesen do paláce. 2 října přivedla na svět císařovna dceru Theodoru. V červnu 1201 bylo ve státní pokladně po více jak 80 letech nashromážděno 30 tisíc liber ve zlatě. Za obrovskou částku 10 tisíce liber, byli již dávno vybudována nová opevnění kolem Konstantinopole, která se stala vskutku nejmocnější pevností světa. Nově byl zrekonstruován i palác Romana IV., který byl za občanské války zcela zničen. Avšak v srpnu se stav císaře velmi zhoršil, a ten nyní skončil upoután na lůžko. Celý dvůr, avšak nejvíce sám císař, se obávali o jeho život, přeci jinom jeho dvouletý synek rozhodně nebyl připraven vládnout. A má snad Theodorovo dílo skončit stejně jako dílo jeho otce?

Za císaře převzala regentskou vládu císařovna ve spojení s megas Domesticem maďarem Bélou Antiochem. 12 června 1202 umírá mladičká priincezna Theodora. V březnu 1203 umírá císařův oblíbenec a přítel patriarcha Demetrios, nahrazuje jej Petros Boutrozes. Záhy umírá i megas Domesticos Béla, císařovna vládne sama. Jsou snad náhlá úmrtí nejvlivnějších a nejvěrnějších přátel císaře, předzvěstí něčeho zlého? Umírá snad starý řád společně s císařem? Nad všemi těmito otázkami přemýšleli v té době všichni členové dvora. V červnu 1203 dostal, již tak těžce sužovaný císař zápal plic. Patriarcha dává konat velké bohoslužby v chrámu Hagia Sofia, za císařovo uzdravení. V srpnu 1203 zrádná aristokracie využívá císařova stavu a snaží se jej donutit ke změně zákonů, týkajcích se otázky nástupnictví. Aristokracie má sprostý požadavek aby příští císař byl zvolen podle západního zvyku nejvyššími velmoži říše. Císař rozzuřený jejich drzostí vydal příkaz k jejich vyhnání. 8 března, vydechnul tento velký císař, který dal říši konečně mír a pořádek, naposled. Theodoros byl muž ochotný se obětovat pro blaho císařství,. byl to muž šlechetný, avšak náladový, a ikdyž se povídaly báchorky o tom že císař neopouští hlavní město kvůli jeho přepychu, svědectví nám dokazují že Theodoros byl muž skromný, jež dokázal dát nashromáždit obrovské bohatství, bohatství o němž si mohl Stefanos nechat jen zdát. Ke svým přátelům byl císař shovívavý a důvěřivý.

Obrázek
Východořímské císařství roku v den Theodorovi smrti

Zemřel ve věku pouhých 39 let, vládl celých 32 let, při čemž prvních 5 let vyplnila občanská válka, při níž se doslova bojovalo o existenci impéria. A celých 9 let vyplnila regentská vláda jeho matky Anastácie. Theodoros zdědil říši v těch nejhorších podmínkách, roztrhanou, zbankrotovanou... Svému nástupci však odkazoval své celoživotní dílo, odkazoval nejen nejbohatší evropskou říši s 32 tisíci liber zlata, nejen říši rozlehlou a jednotnou, vnitřně pevnou, odkazoval mocnou a silnou zemi v níž sloužilo na 240 tisíc vojáků po všech provinciích říše, odkazoval především říši stabilní, avšak jak snadno může být i takto stabilní říše rozvrácena? To se ukáže za vlády Leona VII., jež je posledním mužským potomkem rodu Duků, jsou mu pouze čtyři léta. Je šance pro přežití říše? To ukáže budoucnost.

Report: http://www.edisk.cz/stahni/80154/ImPost ... .66MB.html
Naposledy upravil(a) Alexios I. Moudrý dne 05 led 2009, 22:52, celkem upraveno 1 x.

Alexios I. Moudrý
Četař
Četař
Příspěvky: 88
Registrován: 12 pro 2008, 16:38

Re: Byzantská postupka

Příspěvek od Alexios I. Moudrý » 05 led 2009, 22:05

Měl jsem k tomu i screeny, ale nwm jak je tam vložit...Jsem v tomhle ještě amatér :-d

Uživatelský avatar
Vals
23. Armádní Generál
23. Armádní Generál
Příspěvky: 8933
Registrován: 21 led 2006, 21:42
Bydliště: Nixon's back!

Re: Byzantská postupka

Příspěvek od Vals » 05 led 2009, 22:09

někam je nahraj a odkaz na ně dej mezi "Img"

Uživatelský avatar
Phoenix
18. Plukovník
18. Plukovník
Příspěvky: 2631
Registrován: 22 led 2006, 21:58
Bydliště: Mníšek pod Brdy(okolí Prahy)
Kontaktovat uživatele:

Re: Byzantská postupka

Příspěvek od Phoenix » 05 led 2009, 22:10

a screeny jsou důležité, protože já defakto třeba report bez screenu nečtu....nějak mě to neláká, ale takovej valsův zakončený aspoň jedním screenem si přečtu ;-). Jinak zkus si založit http://www.fotoalbum.eu naházej tam ty obrzáky a pak každou adresu na ten obrázek dáš do tagu img

Obrázek

Př: třeba kdybych se chtěl poděli o to, jakou mám slečnu ;-)
adresa obrázku(klikneš na něj pravim a dáš kopírovat adresu) je http://88.86.100.16/img_orig/081228/9/gipe_4Jb9X.jpg

já jí vložím do img
Obrázek

chápeš woe?
Hetharia: Kníže Pavel z Pavlínova, král Terenie
Omluvte mi můj pravopis, ale jsem spíše matikář :D:D

Alexios I. Moudrý
Četař
Četař
Příspěvky: 88
Registrován: 12 pro 2008, 16:38

Re: Byzantská postupka

Příspěvek od Alexios I. Moudrý » 05 led 2009, 22:18

Yes chápu :-) :lola:c a Díky, ok tak tam teda ted dodám obrázky :-)

Uživatelský avatar
Vals
23. Armádní Generál
23. Armádní Generál
Příspěvky: 8933
Registrován: 21 led 2006, 21:42
Bydliště: Nixon's back!

Re: Byzantská postupka

Příspěvek od Vals » 05 led 2009, 22:23

Hurá, hned po zkoušce si to za Leona VII. rozdám 8) i když při mé smůle dynastie vychcípá do roka a do dne :wink:

Uživatelský avatar
Princ Evžen Savojský
Osobní Strážce Obří Chobotnice
Osobní Strážce Obří Chobotnice
Příspěvky: 3438
Registrován: 10 dub 2006, 07:27
Bydliště: Hundred Acre Wood
Kontaktovat uživatele:

Re: Byzantská postupka

Příspěvek od Princ Evžen Savojský » 05 led 2009, 22:53

Vals píše:Hurá, hned po zkoušce si to za Leona VII. rozdám 8) i když při mé smůle dynastie vychcípá do roka a do dne :wink:
Hezké je, jak jsi při pohledu na fotografii mladé slečny automaticky použil sloveso "rozdám" :D
Jan Havran z Trojvlčí, nejvyšší kapitán Šerých plášťů.
Obrázek

Alexios I. Moudrý
Četař
Četař
Příspěvky: 88
Registrován: 12 pro 2008, 16:38

Re: Byzantská postupka

Příspěvek od Alexios I. Moudrý » 05 led 2009, 22:56

Tak se mi to podařilo :-d není to sice závratná kvalita, ale alespoň něco :-d

Uživatelský avatar
Vals
23. Armádní Generál
23. Armádní Generál
Příspěvky: 8933
Registrován: 21 led 2006, 21:42
Bydliště: Nixon's back!

Re: Byzantská postupka

Příspěvek od Vals » 08 led 2009, 17:48

Ta hra nás doopravdy nemá ráda, už dvakrát jsem musel loadovat, protože napřed se mi král zbláznil a šlechta ho zavraždila a podruhé spáchal pro sichr sebevraždu 8) a vzhledem k otmu, že nemáme dědice bychom museli hrát za trapného člověka bez původu, což je o ničem... a vzhledem k neprozíravé sňatkové politice bby nás při semisálském právu podědil Arab a to také nedovolím

Uživatelský avatar
Vals
23. Armádní Generál
23. Armádní Generál
Příspěvky: 8933
Registrován: 21 led 2006, 21:42
Bydliště: Nixon's back!

Re: Byzantská postupka

Příspěvek od Vals » 08 led 2009, 18:22

Beezva, další pokus o vraždu, tentokrát je chuděra jen těžce raněn, nemocný a v depresích... a potomek stále nikde :-) ale ta hra evidentně chce, aby šla Byzanc ke dnu

Alexios I. Moudrý
Četař
Četař
Příspěvky: 88
Registrován: 12 pro 2008, 16:38

Re: Byzantská postupka

Příspěvek od Alexios I. Moudrý » 08 led 2009, 19:34

:D držim ti palce, aby se ti podařilo dostat s krize :D Jako ale setjně to nechápu, že mi vycípal rod kterej měl určitě takových 10 větví :D

Uživatelský avatar
Vals
23. Armádní Generál
23. Armádní Generál
Příspěvky: 8933
Registrován: 21 led 2006, 21:42
Bydliště: Nixon's back!

Re: Byzantská postupka

Příspěvek od Vals » 08 led 2009, 19:44

Tak já nevím, ten císař je takový chcípáček, on prostě umírá doopravdy rád :) opět... jednou na nemoc a podruhé zabit v bitvě s Mongoly. A syn stále nikde, jen jedna dcerka :(

Alexios I. Moudrý
Četař
Četař
Příspěvky: 88
Registrován: 12 pro 2008, 16:38

Re: Byzantská postupka

Příspěvek od Alexios I. Moudrý » 08 led 2009, 20:01

Mno, ale koukám že už se ti aspoň podařil přežít dětství :D , což se s mých mnoha potomků nepodařilo skoro někomu :D , takže Mongolové....To už jsu jako v Anatolii???

Cizinec
Podplukovník
Podplukovník
Příspěvky: 3481
Registrován: 24 črc 2007, 21:10
Bydliště: Frei Stadt Hultschin, hlavní město Rzeczipospolite Prajzke

Re: Byzantská postupka

Příspěvek od Cizinec » 08 led 2009, 20:09

Jestli ty to Valsi nelamíš... ;) ;)
SOMUA měla dvě verze - model "standart" s poklopem a model "kabrio" bez poklopu.

Dekl je ve skutečnosti Dekl.

šedá eminence na dvoře Obodritského Cara

(Fórové hry, kterých jsem se zúčastnil.)
Admirál de Étranger, Francouzské císařské loďstvo (Trafalgar 1805)
rytíř Johannes von Ausländer, prozatímní regent Sicilského království (Byzanc 1214)
Luigi Mario Forestiero, Il primo ministro del Regno d'Italia (Německo 1866)
Generál von Ausländer st., velitel 51.rezervní divize, hrdina od města Ypres (1915)
Generál von Ausländer ml., velitel 22.tankové divize, hrdina od Krymu (1942)
očekává další nasazení do bitevní vřavy

Hotentotenpotentatentanteatentäter

Uživatelský avatar
Vals
23. Armádní Generál
23. Armádní Generál
Příspěvky: 8933
Registrován: 21 led 2006, 21:42
Bydliště: Nixon's back!

Re: Byzantská postupka

Příspěvek od Vals » 08 led 2009, 20:26

Ne, jsou v Rusi... ale dostávají docela klepec, sice došli až do Kyjeva, ale můj Císař tam hrdině nechal 60000 padlých... a stejný počet Mongolů :) rozdíl je v totm, že mně je 60kilopanáků vcelku ukradených, zatímco Mongolové přišli už o 2/3 armády. Je to docela zábava za tu Byzanc, skoro až historické, kdykoli panovník ochoří, tak vypukne občanská válka 8) což vzhledem k tomu, že tenhle je padavka, co chytne rýmu i za slunečného letního dne... :)

Cizinec: ale kdeže... jen hraju RPG, dobýjet bez rozmyslu umí každá lama... ale hrát roli dýchavičného císaře, zaslepeného vírou a přitom každý den v depresích, jak ho nikdo nemá rád... 8)

Cizinec
Podplukovník
Podplukovník
Příspěvky: 3481
Registrován: 24 črc 2007, 21:10
Bydliště: Frei Stadt Hultschin, hlavní město Rzeczipospolite Prajzke

Re: Byzantská postupka

Příspěvek od Cizinec » 08 led 2009, 21:11

Vals: Vždyť to říkám, že to lamíš. :)))) ;)
SOMUA měla dvě verze - model "standart" s poklopem a model "kabrio" bez poklopu.

Dekl je ve skutečnosti Dekl.

šedá eminence na dvoře Obodritského Cara

(Fórové hry, kterých jsem se zúčastnil.)
Admirál de Étranger, Francouzské císařské loďstvo (Trafalgar 1805)
rytíř Johannes von Ausländer, prozatímní regent Sicilského království (Byzanc 1214)
Luigi Mario Forestiero, Il primo ministro del Regno d'Italia (Německo 1866)
Generál von Ausländer st., velitel 51.rezervní divize, hrdina od města Ypres (1915)
Generál von Ausländer ml., velitel 22.tankové divize, hrdina od Krymu (1942)
očekává další nasazení do bitevní vřavy

Hotentotenpotentatentanteatentäter

Alexios I. Moudrý
Četař
Četař
Příspěvky: 88
Registrován: 12 pro 2008, 16:38

Re: Byzantská postupka

Příspěvek od Alexios I. Moudrý » 08 led 2009, 21:31

Jenom doufám že se nám naše veliká Imperium ton Romaniem nezcvrkne na rozlohu z roku 1261 :-)

Alexios I. Moudrý
Četař
Četař
Příspěvky: 88
Registrován: 12 pro 2008, 16:38

Re: Byzantská postupka

Příspěvek od Alexios I. Moudrý » 08 led 2009, 21:35

Vals píše:Ta hra nás doopravdy nemá ráda, už dvakrát jsem musel loadovat, protože napřed se mi král zbláznil a šlechta ho zavraždila a podruhé spáchal pro sichr sebevraždu 8) a vzhledem k otmu, že nemáme dědice bychom museli hrát za trapného člověka bez původu, což je o ničem... a vzhledem k neprozíravé sňatkové politice bby nás při semisálském právu podědil Arab a to také nedovolím
Mno budeš se divit, ale v Byzanci se mohl i člověk bez původu stát císařem :-), třeba císař Basileios I., zakladatel nejmocnější dynastie v dějinách říše, byl rolnického původu, v Byzanci totiž nezáleželo na původu či majetku, ale na schopnostech,,,,či neschonostech :-D

Uživatelský avatar
Vals
23. Armádní Generál
23. Armádní Generál
Příspěvky: 8933
Registrován: 21 led 2006, 21:42
Bydliště: Nixon's back!

Re: Byzantská postupka

Příspěvek od Vals » 08 led 2009, 22:36

Nemám rád panáky bez rodokmenu, uráží to mé aristokratické cítění i předky :wink: navíc mám rád listování v rodokmenu :)

Odpovědět

Zpět na „Crusader Kings“