Erwin von Witzleben

Osobnosti z historie a součastnosti tohoto velikého a rozmanitého světa.

Moderátoři: Dekl, Vals, Royal

Odpovědět
Uživatelský avatar
Scipio
Kapitán
Kapitán
Příspěvky: 1898
Registrován: 29 lis 2013, 18:54

Erwin von Witzleben

Příspěvek od Scipio » 01 zář 2014, 21:00

Erwin von Witzleben

Obrázek

Život před první světovou válkou

Job-Wilhelm Georg Erdman Erwin von Witzleben se narodil 4. 12. 1881 ve Vratislavi jako syn kapitána německé armády Georga von Witzleben a jeho ženy Therese. Jeho rodina měla silnou vojenskou tradici a proto se i on chtěl stát důstojníkem. Studoval na kadetské škole ve Wahlstattu a poté na hlavní pruské vojenskéakademie (Hauptkadettenanstalt ) v Lichterfelde u Berlína. 22. 3. 1901 získal hodnost poručíka a nastoupil k 7. Granátnickému pluku v Lehnici. Roku 1910 byl povýšen na nadporučíka. Oženil se s Else Kleerbergovou a měli spolu syna a dceru.

První světová válka

Začátek první světové války ho zastihl jako adjutanta u 19. Záložní pěší brigády. V říjnu 1914 byl jmenován velitelem roty u 6. Záložního pěšího pluku. Jeho jednotka bojovala i v bitvě u Verdunu roku 1916. V průběhu války byl těžce zraněn a obdržel železný kříž první i druhé třídy. Poté byl vyslán ke štábnímu výcviku na generální štáb německé armády a po jeho dokončení se stal člen štábu 121. Pěší divize, kde ho zastihl i konec války.

Mezi válkami

Erwin von Witzleben vstoupil do poválečného Reichwehru roku 1919 v hodnosti kapitána. Roku 1923 byl povýšen na majora a přeložen ke 4. Pěší divizi. Roku 1928 byl povýšen na podplukovníka a roku 1931 na plukovníka a jmenován velitelem 8. Pluku ve Frankfurtu nad Odrou. V roce 1934 byl jmenován generálmajorem a velitelem 3. Pěší divize v Postupimi. V prosinci téhož roku byl povýšen na generálporučíka. Roku 1934 poprvé vystoupil proti nacistickému režimu, když společně s dalšími důstojníky požadoval vyšetřování smrti generála Kurta von Schleichera během noci dlouhých nožů. 16. 10. 1935 se stal velitelem III. Pěšího sboru a zároveň III. Vojenského okruhu pod nějž spadal Berlín. 1. 10. 1936 byl povýšen na generála pěchoty. Po aféře Blomberg-Fritsch, kvůli níž se Hitler stal vrchním velitelem armády, von Witzleben Hitlera kritizoval, že se snaží ovládnout armádu a že se k Werneru von Fritschovi zachoval nečestně a odvolal ho na základě pouhých pomluv.

Sudetská krize

V průběhu sudetské krize roku 1938 byl Erwin von Witzleben jedním ze signatářů memoranda, jež inicioval náčelníkem štábu pozemního vojska Ludwig Beck a které varovalo před útokem na Československo a nepřipraveností Wehrmachtu na válku. Hitler na memorandum nijak nereagoval, což přimělo Becka podat rezignaci jako výraz svého protestu. Když Hitler pokračoval ve svých plánech na válku s Československem, tak se skupina vysokých armádních důstojníků, kteří již nějakou dobu s Hitlerem nesouhlasili, rozhodli připravit vojenský převrat, který měl Hitlera a nacismus svrhnout. Spiknutí vedli Ludwig Beck (bývalý náčelník štábu OKH) a jeho nástupce Franz Halder. Kromě von Witzlebna byli členy spiknutí i generálové Erich Hoepner a Carl-Heinrich von Stulpnagel a šéf Abwehru (německé výzvědné služby) admirál Wilhelm Canaris. V případě vypuknutí války měl von Witzleben na Halderův rozkaz obsadit Berlín 23. Pěší divizí, která byla součástí jeho III. Pěšího sboru a jakožto velitel vojenského okruhu III, pod nějž Berlín spadal vyhlásit stanné právo a nechat zatknout představitele nacistického režimu a členy SS a gestapa. V důsledku k Mnichovské dohody a jejího přijetí ze strany Československa z plánovaného převratu sešlo. Nicméně tehdy byl von Witzlebnem do plánů na převrat zasvěcen Henning von Trescow, jenž se později stal jedním z hlavních představitelů odporu proti nacismu.

Účast ve druhé světové válce

Roku 1939 se stal velitelem 1. armády situované na západní frontě a téhož roku byl povýšen na generálplukovníka. Během útoku na Francii byla jeho armáda součástí skupiny armád C, která stála proti Maginotově linii. 14. Června 1940 jeho armáda prolomila ve svém úseku Maginotovu linii a donutit několik francouzských divizí ke kapitulaci. (původně měla jen provést úder na odlákání pozornosti od Guderianova XIX. Pancéřového sboru, který právě prováděl obklíčení francouzských armád situovaných u Maginotovi linie). Za to byl povýšen na generála polního maršála a jmenován velitelem skupiny armád D situované ve Francii. Také mu byl udělen Rytířský kříž. 1. 5. 1941 byl jmenován velitelem Hlavního velitelství západ (Oberbefehlshaber West). Erwin von Witzleben zůstal nadále napojen na opoziční kruhy a když ho Hitler začal podezřívat, tak byl 15. 3. 1942 přesunut do rezervy s poukazem na špatný zdravotní stav.

Operace Valkýra

Erwin von Witzleben byl součástí skupiny kolem bývalého náčelníka štábu Ludwiga Becka, která usilovala o svržení Hitlera. Tato skupina chtěla zavraždit Hitlera poté převzít moc provedením operace Valkýra, která v krizové situaci umožňovala záložní armádě převzít kontrolu nad Německem. Erwin Von Witzleben se měl jako jediný polní maršál účastnící se spiknutí stát po převratu vrchním velitelem ozbrojených sil. 20. 7. 1944 Poté co se dozvěděl, že Stauffenberg provedl atentát, dorazil v maršálské uniformě v podvečer na ministerstvo války, odkud byl řízen převrat. U vchodu ho zastavil velitel strážní jednotky, která ministerstvo hlídala, protože neměl propustku podepsanou Stauffenbergem. To polního maršála velmi pobouřilo a nakonec byl do budovy vpuštěn, až poté co se Stauffenbergem spojil telefonicky. Na ministerstvu se ujal funkce vrchního velitele ozbrojených sil a začal vydávat potřebné rozkazy jednotkám. Ovšem brzy se neshodl se Stauffenbergem na způsobu řízení převratu (pravděpodobně na něj byl naštvaný už od příhody u vchodu). Witzleben mu vyčítal diletantství a zmatečnost převratu. Výměna argumentů přerostla ve velmi ostrou hádku. Wizleben se nakonec rozzuřil a rozhodl se z ministerstva odjet. Spiknutí nakonec ztroskotalo, protože když velitel berlínského strážního praporu Otto Remer přijel zatknout říšského ministra propagandy Josepha Goeblese, tak Goebles zatelefonoval do vlčího doupěte a Hitler, který atentát přežil, poté Remerovi přes telefon nařídil, aby spiklence zatkl. Hitler následně v rozhlasovém projevu promluvil k národu.

Soud a smrt

Obrázek
(Erwin von Witzleben před soudem)

Erwin von Witzleben byl den po potlačení atentátu zatčen, vyloučen z armády a 7. 8. 1944 stanul před Lidovým soudem v Berlíně. Soudcem byl Roland Freisler (o jeho charakteru nejlépe vypovídá to, že byl účastníkem konference ve Wannsee). Kromě Witzlebna byli souzeni i Erich von Hoepner, Paul von Hase, Helmuth Stieff, Robert Bernadis, Albrecht von Hagen, Friedrich Klausing a Peter Yorck von Wartenburg. Proces připomínal frašku. Soudce snažil obžalované co nejvíce zesměšnit a maršálu Witzlebnovi byl dokonce zabaven i umělý chrup. Rozsudek byl znám již předen, dokonce i „obhájci“ žádali pro své mandanty trest smrti. Rozsudek byl vynesen 8. 8. 1944. Erwin von Witzleben ve své závěrečné řeči řekl: „Můžete nás předat katovi. Ale vězte, že za tři měsíce vás běsnící a ztrápený lid zavolá k odpovědnosti a živé vás potáhne kanály.“ Následně ho a všechny ostatní obžalované odsoudil Roland Freisler k trestu smrti oběšením. Ze soudní síně byli odsouzení převezeni do věznice Berlín Plötzensee. Odsouzení byli pověšeni na řeznické háky, tak aby se jim nezlomil vaz, ale aby se uškrtili a umírali pomalu a v agónii. Urny s popelem popravených měly být původně pohřbeny na hřbitově v Marzahne, ale ministr spravedlnosti Otto Thierack jim nechtěl, ani po smrti dopřát klidu a odvezl je na paseku u své chaty u města Teltow, kde je zakopal.Erwin von Witzleben byl jediným německým polním maršálem, který se otevřeně účastnil odboje proti Adolfu Hitlerovi. Co si o něm myslíte?


Použité zdroje:

http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/19724/start/-1
http://en.wikipedia.org/wiki/Erwin_von_Witzleben
Operace Valkýra, Jesús Hernandéz

Odpovědět

Zpět na „Osobnosti“