Mýtus zvaný HOLOKAUST

Téma věnované událostem a lidem druhé světové války.

Moderátoři: Dekl, Atlantis, Vals, Royal

Masata
Štábní rotmistr
Štábní rotmistr
Příspěvky: 280
Registrován: 15 lis 2007, 20:29

Mýtus zvaný HOLOKAUST

Příspěvek od Masata » 21 črc 2009, 12:21

Takže, po dlouhém přemýšlení, shánění nových informací a hledání vhodné argumentační roviny, jsem se rozhodl přepracovat původní článek, který jsem právě pro jeho nízkou kvalitu smazal a nyní jej zde budu znovu prezentovat ve značně rozšířené formě a to po jednotlivých kapitolách.

MÝTUS ZVANÝ HOLOKAUST

1) Spiknutí mocných?
- Maniak z Brannau?
- Velká hospodářská krize
- Židovské spiknutí?
- Stalin versus Hitler


2) Z Norimberku do Wansee.

- Nejisté začátky, aneb kdo je vlastně žid
- Zbavit majetku, práv a vyhostit z Evropy
- Válka začíná...aneb co s nimi?
- Vyhnat a vyhladit!

3) Kdo komu a za co?
- malý vůdce velkého Německa
- Himmler, pán SS
- Heydrich, pán SD
- kdo ovládá loutky?


4) Holokaust?
- Sverázná genocida?
- Mají židé Holokaust?
- Špinavá hra s čísly.

5) Kdo vyhrál?
- Jak to vlastně bylo?
- Proč jim pomohli?
- Proč jim nepomohli?
- Nacisté - první oběťi Holokaustu

6) Závěr
- Dá se tomu věřit?
- Dá se to popřít?
- Není revize jako revize.
- Židovské spiknutí na ovládnutí světa?
- Kdo byl čí loutka.
- Zbylé otazníky1. KAPITOLA - SPIKNUTÍ MOCNÝCH?

1.1 - Maniak z Brannau?

Adolf Hitler (1889-1945), se narodil v Brannau am Inn jako čtvrté dítě. Jeho otec Alois Hitler byl notorický alkoholik, který mladého Hitlera a jeho matku Kláru často terorizoval. Hitler otce nenáviděl, ale matku vroucně miloval. Její smrt (rakovina prsu) ho naprosto zdrtila. Už v době pobytu v Linci a později krystalizují Hitlerovi základní charakterové rysy - lenost fyzická i myšlenková, neochota vyvíjet dlouhodobě jakoukoliv činnost, nesoustředěnost, neschopnost se podřídit nadřízené osobě a nekomunikativnost. Už od ranného mládí trpí komplexem méněcennosti a nejspíš též řadou dalších komplexů plynnoucích zejména z jeho neschopnosti navazovat jakýkoliv kontakt se ženami (jedinou vyjímkku byla jeho vlastní matka). O jeho sexuální orientaci či spíše zakrnělosti jsou také popsány stohy knih. V roce 1913 prchá z Vídně do Mnichova, aby se vyhnul vojenské službě. To se mu nakonec podaří, ale jeho živoření na okraji společnosti (od 1909 žije mezi bezdomovci a živí se příležitostnou prací - malováním pohlednic, reklamních plakátů aj.) pokračuje až do vypuknutí 1.světové války.
V armádě projevuje statečnost, je povýšen na desátníka a obdrží železný kříž I. stupně. Vzorně plní své povinnosti a je plně spokojen se životem v armádě - poprvé má totiž pocit, že je součástí "čehosi" vyššího, že není vyděděnec. Na konci války je pro otravu Yperitem léčen v Pasenwalku, kde se dozví o porážce Německa. Propadne se do hlubokých depresí a onemocnění tzv. hysterickou slepotou. Je léčen hypnózou (ve které je mu vsugerováno, že bude spasitelem Německa) a časem se mu vrátí zrak.
V poválečném Německu vstupuje do politiky, nejprve na straně "rudých" v Bavorsku, poté co je Bavorská republika rad zničena vstupuje do DAP (Německá strana práce), kterou rychle ovládne a přejmenuje na známou NSDAP (Národně socialistická německá strana práce). V Mnichově se v roce 1923 pokusí o převrat (Pivní puč), který skončí fiaskem a Hitler stráví další půrok v vězení v Landsbergu, kde sepisuje Mein Kampf. V Mein Kampfu dává plný průchod svému antisemitismu, křečovité nenávisti vůči všemu "neněmeckému" a volá po Velkém Německu. NSDAP by byla nejspíš jen neúspěšnou provinciální straničkou, nebýt Velké hospodářské krize, která jí napomohla k tomu, aby se na přelomu 20 a 30. let stala nejsilnější německou stranou. Navíc po selhání Streicherova kabinetu je Hitler za nemalé pomoci Franze von Papena jmenován novým kancléřem. K tomu dochází v lednu roku 1933....

1.2. Velká hospodářšká krize

V roce 1929 došlo ke krachu na Newyorské burze, který byl způsoben klesající cenou akcií a jejich masovým prodejem. Tento krach se bleskově přenesl na další americké burzy a výrazně snížil platební schopnosti běžných američanů, ale i velkých podniků, jež začaly propouštět a omezovat či zastavovat výrobu. To následně vedlo k pádu průmyslové produkce v USA až o 40% na nějž doplatili zejména exportní ekonomiky typu Japonska či ČSR. V Německu měla krize obzvlášť tvrdý průběh a nezaměstanost zde vystoupala do závratných výšin (až 30% nezaměstnanost). SSSR se ekonomická kriza vyhnula, kvůli jeho hluboké ekonomické izolaci od zbytku světa. Později též sovětští autoři a historici toto vydávali za veliký úspěch sovětského systému.

1.3. Židovské spiknutí?

Jakmile krize zesílila natolik, že ožebračila miliony lidí po celém vyspělém světě, začala se přirozeně klást otázka "Kdo za to může?" a vzledem k tomu, že tehdejší liberální ekonomičtí teoretici na toto nedokázali odpověďet ani krizi předvídat, začala silně klesat po celém světě důvěra v demokracii a kapitalismus. Stejně tak se znovu vynořili teorie o židovském spiknutí, jež chce ožebračit všechny ostatní státy, aby dosáhlo mezinárodní židovstvo světovlády. Protože tato teorie byla svého času velmi vlivná a nacházela příznivou odezvu v sílícím antisemitském hnutí bude nutné ji více rozpracovat.

Již v notoricky známých Protokolech Sionských mudrců (obvykle je autorství připisováno Matveji Golodvinskému ruskému spolupracovníkovi cara Mikuláše II.) je explicitně vyjádřena touha židů po ovládnutí světa. Dále je zde šikovně využito faktu, že mnozí fundamentalističtí rabíni ve svých spisech označují jinověrce za góje se kterými je třeba nakládat jako s dobytkem. Tyto dokumenty se mnohokrát staly "rozhodujícím důkazem" v rukou nejrůznějších antisemitů včetně A. Hitlera. Se zrozením SSSR se navíc toto židovské spiknutí mělo rozšířit na SSSR a vznikl tak pojem židobolševismus (např. Lev Trockyj byl židovského původu). Tímto pak argumentovali radikální antisemité a spojovali bolševické Rusko s mezinárodním židovstvem. V další kapitola názorně ukážu na některá znepokojivá fakta v tomto ohledu i na některé paradoxy této myšlenky.

Stalin versus Hitler

Faktem je, že mnoho vůdců bolševické revoluce bylo židovského původu, stejně jako mnoho dalších jiných komunistů (např. Béla Kun, Rosa Luxembourg aj.) bylo také židovského původu, stejně tak ovšem mnoho komunistů nic židovského v sobě neměli (např. Klement Gottwald či Josif Stalin). Teorie, která spojuje židovské spiknutí s bolševismem se opírá o tvrzení, že světová socialistická revoluce se měla stát nástrojem židů k ovládnutí světa. Nicméně jak víme, k tomu nedošlo, už jen proto, že do čela SSSR se dostal gruzínec Josif Stalin, který všechny bolševiky židovského původu uvnitř sovětské nomenklatury nemilosrdně zlikvidoval. Později, po WWII plánoval dokonce vlastní genocidu na židech v SSSR. Pokud by byla pravda, že bolševická revoluce měla být nástrojem mezinárodního židovstva, tak je nutno konstatovat, že se židům vymkla z kontroly, namísto Trockého se v SSSR prosadil Stalin. Navíc původně měla revoluce vypuknout v Německu a nikoliv v Rusku, ale to jen tak na okraj. Každopádně SSSR se stal značně izolovaným režimem a byl zbytkem světa považován za značnou hrozbu. Aby však toho nebylo málo, tak (a to je bohužel smutný fakt) židovské dynastie Rotschildů a Rockeffelerů začaly masivně sponzorovat A. Hitlera a nacisty. Z nějakého důvodu podporovali židé největšího antisemitu v dějinách lidstva. Můžeme přistoupit na to, že to byly pouze jejich obchodní zájmy, ale to bych považoval za značně povrchní. Spíše bych v tom viděl nějaký účel. Stran toho existuje jedna odvážná teorie, která je ovšem bohužel znehodnocena tím, že jejími autory jsou antisemitské a neonacistické kruhy. Tato teorie rozvíjí myšlenku tzv. konkurenčního boje mezi evropskými a americkými židy o ovládnutí mezinárodního obchodu. Ta myšlenka sama o sobě není úplně špatná, většinu bankovního sektoru v USA i v Evropě skutečně ovládali židé, a samozřejmě si konkurovali. Je možné, že někteří američtí židé si k běžným konkurenčním praktikám přibrali ještě na pomoc Hitlera? Samozřejmě, i to možné je, protože Hitler o vyvražďování židů počátkem 30. let nic neříkal ani nic v této oblasti nepodnikal, pouze se vyjadřil ve smyslu, že je potřeba, aby německý národ ovládal své banky a svou ekonomiku. Německo nejprve židům znemožnilo zasahovat do politiky a ekonomiky zabavením majetku a pozastavením občanských práv, to byli první kroky, které Hitler v této věci udělal. Je možné, že to přesně lidé jako Rockeffeler či Rotschild chtěli, aby se zbavili konkurence. O vyvražďování vůbec jít nemuselo. Každopádně tato teorie a fakt, že dynastie Rotschildů a Rockeffelerů opravdu Hitlera finančně podporovali a zajišťovali mu i politický vliv v USA vrhá na Holokaust značně jiné světlo. Rád bych jen zdůraznil že podpora Hitlera od amerických židů je historicky prokázaný fakt, který si nevymysleli popírači holokaustu či neonacisté a právě proto, mě tato záležitost značně zneklidňuje.

Tedy abych to dokončil - dle antisemitů a dalších se měla stát nástrojem židovského spiknutí socialistická revoluce v Rusku. Dnes ale víme, že toto se nestalo, už jen proto (nehledě na pochybnosti kolem této teorie), že Stalin vyvraždil celé vedení bolševiků včetně Trockého. Pokud by však byl pravdivý fakt ohledně záměru židů učinit ze SSSR svůj nástroj, pak logické bylo, že po selhání tohoto plánu by se mezinárodní židovstvo vynasnažilo urychleně vytvořit protiváhu proti Stalinovi a tedy by zvolilo Hitlera (protože nikdo jiný není po ruce a co na tom, že je antisemita).

Takže toto je prozatím všechno, příště dodám druhou kapitolu.
Naposledy upravil(a) Masata dne 24 črc 2009, 08:53, celkem upraveno 1 x.

Masata
Štábní rotmistr
Štábní rotmistr
Příspěvky: 280
Registrován: 15 lis 2007, 20:29

Kapitola II.

Příspěvek od Masata » 22 črc 2009, 11:15

KAPITOLA II. Z NORIMBERKU DO WANSEE

2.1. Nejisté začátky, aneb kdo je vlastně žid.

Vzhledem k Hitlerově přání vyřadit německé židy ze státního aparátu a všeobecně z veřejného života počala se již od roku 1933 hledat nějaká zákonná úprava, která by toto řešila. Trvalo však celé 2 roky, než byly v říjnu roku 1935 přijaty tzv. Norimberské zákony, jež měly toto řešit. Nicméně po přečtení těchto zákonů se mi zdá, že tyto zákony se značně rozcházejí s tím co vlastně Vůdce a radikální nacisté chtěli. Problémem je totiž slovíčko Žid (v němčině Jude). Těm co znají němčinu není třeba vysvětlovat, že v němčině se veškerá podstatná jména píší (ať už jsou ve větě kdekoliv) s velkým prvním písmenem. Jenomže současně s tímto víme, že existují dva druhy židů, žid a Žid.
Židé s malým ž jsou vlastně "jen" příslušníci určitého vyznání, kdežto Židé s velkým ž jsou příslušníci určitého etnika, problémem je právě židovské etnikum, či chceme-li židovská rasa. Vzhledem k nacistickým experimentům s Árijskou rasou či germánskou krví (viz. zákon Blut und Boden - zákon na ochranu krve a půdy) je tedy zvláštní, že Norimberské zákony se vztahují výlučně k židům s malým ž, tedy v podstatě pouze k těm, jež jsou příslušníky židovského vyznání. Což z rasového hlediska neřeší vůbec nic, neboť drtivá většina německých /ale i jiných evropských/ židů byla vlastně Němci a příslušníky dalších národů. Sami židé v československu, jsou často trnem v oku pravověrným Čechům protože, tzv. němčí (např. Volá Londýn, kde to židům nepřímo vyčítá i Jan Masaryk). Židé v Německu se považují za Němce (z hlediska etnicity) a těmi také de-facto jsou.
Himmler a SS, ale i další složky nacistického aparátu usilují ovšem o vyhlazení židovské rasy, která ovšem existuje pouze na papíře, protože židovská rasa (pokud kdy existovala) je vlastně součástí rasy semitské (proto antisemitismus). Tato semitská rasa (a teď se skutečně bavíme o krvi) ovšem obsahuje i prakticky veškeré arabské obyvatelstvo na světě. Navíc samotný Hitler (v době války) je velmi nakloněn spolupráci s Araby proti Spojencům. Tím pádem se tedy je nutné ptát, proč vlastně v Německu existovali všechny ty "rasové úřady" (i na území protektorátu) kde se úzkostlivě přeměřovali lícní kosti, kontrolovala barva očí i vlasů.
Tato dvojznačnost a dvojkolejnost uvnitř "Reichu", která se týkala židů není ničím izolovaným, v samotném nacistickém Německu existovala obrovská právní džungle, ve které se kompetence jednotlivých státních složek silně překrývaly a mnohé zákony jež byly přijaty byly nejednoznačné či vysloveně dvouznačné.
Tedy abychom se nezaplétali hlouběji než je třeba, přijmeme tu variantu, že nacisté, ačkoliv chtěly vyhladit Židy jako rasu, tak vlastně vyhlazovali židy jakožto příslušníky náboženství. Ono je to i jednodušší, protože židovská rasa de-facto neexistuje a vypomoci si tzv. semitskou rasou by nutně vedlo k tomu, že by se musela zaujmout i vysloveně proti-arabská politika, neboť Arabové=Židé z rasového hlediska, Arabové se liší pouze tím, že jsou muslimové, kdežto Židé tím, že jsou židé. Důležité je ovšem si uvědomit, že mnoho dnes žijících židů (a platilo po celou historie) současně sebe sama považuje za Židy.

2.2. Zbavit majetku, práv a vyhostit z Evropy.

Již od roku 1933 probíhá v Německu proces sanace státního aparátu za účelem zbavení se lidí židovského vyznaní v této oblasti. Totéž se děje proti židům, kteří v Německu vykonávájí velmi lukrativní povolání (právníci, lékaři...). Již 1.4.33 probíhá v Německu bojkot židovských obchodů. Následují Norimberské zákony, arizace majetku a postupné zbavování židů veškerých občanských práv (Zákon o říšském občanstvím). Nicméně je zřejmé, že toto všechno je jen počátek snahy vyřešit židovskou otázku (tak jak ji sami nastolili nacistéú jednou provždy. Vzhledem k tomu, že ve stejné době Britové řeší otázky spojené se svým mandátem Palestina a souhlasí s plánem na vytvoření izraelského státu (Balfourova deklarace) existuje i mezi německými nacisty skupina lidí (v čele se samotným Hitlerem), která v rámci budoucího konečného řešení plánuje odeslat židy z Evropy pryč, zvažuje se i Palestina, nicméně hlavní cílovou destinací má být Madagaskar.

2.3. Válka začíná, aneb co s nimi?

Vypuknutí války způsobilo, že se veškeré záležitosti spojené s židy musely odsunout stranou, teprve počátkem roku 1940 vstupuje do popředí možnost, přesunout veškeré německé (ale i další) židy do ghett v Polsku, kde by byli nuceně nasazeni, aby si odpracovali škody, které způsobili Německu v průběhu historie. Později se ještě zvažuje přesídlení těchto židů dál na východ do SSSR (samozřejmě po jeho porážce). Nicméně všechny tyto úvahy berou časem za své, válka se protahuje a její výsledek je nejistý, navíc na Východě již německé jednotky páchají neuvěřitelné zločiny na civilním obyvatelstvu zejména židovského vyznání. Podle současných odhadů bylo v SSSR zastřeleno či jinými způsoby zavražděno na 2-2,5 milionu židů a to jak kulkami německých vojáků, tak sovětských vojáků, ale např v Pobaltí též místními obyvateli.

2.4. Vyhnat a vyhladit!

Nyní se dostáváme do doby, kdy se konala konference ve Wansse (20.1.1942), která svým způsobem znamenala zlom v nacistické politice vůči židům. Na celé této konferenci je asi nejzajímavější fakt, že se jí neúčastní Heinrich Himmler a nikdo další za SS. V podstatě se jedná pouze o sraz úřědníků z RSHA a zejména z jejího Sicherheitsdienstu (SD) vedených Reihardem Heydrichem. Na této konferenci je explicitně řečeno, jak bude dále probíhat ono konečné řešení. Tedy, že bude založeno na vyhánění všech židů z okupovaných území a jejich koncentrace v Polsku, kde budou nuceně nasazeni a také vyhlazeni.
Naposledy upravil(a) Masata dne 23 črc 2009, 09:32, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
J. G. Mendel
Praporčík
Praporčík
Příspěvky: 502
Registrován: 11 srp 2006, 10:32
Bydliště: Vinný sklípek
Kontaktovat uživatele:

Re: Mýtus zvaný HOLOKAUST

Příspěvek od J. G. Mendel » 22 črc 2009, 18:16

Velmi zajímavé, hodně neobvyklé a tak to mám rád :)

mimochodem v kapitole 2.3 máš chybu:

2-2,5 židů, předpokládám že tam mělo být milionů
Nebojím se ničeho.Nebojím se pravice, nebojím se levice nebojím se ani středu.Všechny jsem už totiž uplatil.

K demokracii se člověk musí dopracovat absolutně nedemokratickými praktikami.

Jean Mendellois z Lyonu

Československá strana národně sociální s předsedou K. Velemanem v čele ve hře ČSR 1920

Masata
Štábní rotmistr
Štábní rotmistr
Příspěvky: 280
Registrován: 15 lis 2007, 20:29

Re: Mýtus zvaný HOLOKAUST

Příspěvek od Masata » 23 črc 2009, 09:33

JJ, už jsem to opravil.

Uživatelský avatar
Vals
23. Armádní Generál
23. Armádní Generál
Příspěvky: 8933
Registrován: 21 led 2006, 21:42
Bydliště: Nixon's back!

Re: Mýtus zvaný HOLOKAUST

Příspěvek od Vals » 23 črc 2009, 10:12

Hehe židobolševické spiknutí :) jenom tak pro zajímavost - v původním politbyru byl jediným Rusem Rykov... a ten tam byl jen proto, že byl Rus a nějakého tam zkrátka potřebovali pro propagandu. Všichni ostatní byli skutečně neruského původu (vesměs tedy židé - Trocký, Zinověv, Kameněv)

Nicméně v tomhle ohledu bych nehledal žádné spiknutí nýbrž ten prostý fakt, že zejména v zaostalejších oblastech Evropy byli židé ta bohatší, vzdělanější vrstva. A zkrátka z té se rekrutovali i vůdcové revolucí, kecy o dělnických původech jsou vesměs pohádky. :wink:

Abych uvedl příklad - na Podkarpatské Rusi bylo po jejím připojení snad i sto milionářů... všechno maďarští židé zbohatlí na spekulacích s půdou a finančních půjčkách. Takže celá Podkarpatskoruská smetánka byla židovského původu, ti jako takřka jediní měli možnost díky svému bohatství cestovat, vzdělávat se na univerzitách, apod. a tedy zcela přirozeně ovládali většinu i politických postů (mimo těch, které si určovala Praha/Budapešť). Tedy žádné židovské spiknutí, nýbrž starý dobrý třídní původ 8)

Uživatelský avatar
Duck
Nadrotmistr
Nadrotmistr
Příspěvky: 203
Registrován: 11 úno 2007, 17:56
Bydliště: daleko od Lukyna, Rommela, Evžena a Valse
Kontaktovat uživatele:

Re: Mýtus zvaný HOLOKAUST

Příspěvek od Duck » 23 črc 2009, 10:36

Psaní velkého Ž je pozůstatkem z dob protektorátu, za první republiky, tedy v době, kdy vznikly norimberské zákony, se v češtině používalo pouze malé ž.

Masata
Štábní rotmistr
Štábní rotmistr
Příspěvky: 280
Registrován: 15 lis 2007, 20:29

KAPITOLA III: KDO KOMU A ZA CO?

Příspěvek od Masata » 23 črc 2009, 10:58

KAPITOLA III: KDO KOMU A ZA CO?

3.1. Malý vůdce velkého Německa.


Dnes je holokaust (či chcete-li plánováná genocida židů) v Německu (ale i jinde) interpretován jako snaha nacistů pod vedením A. Hitlera zničit všechny evropské židy. Přičemž role A. Hitlera je chápána jako zcela rozhodující v této záležitosti. Nicméně právě ta otázka, nakolik byl Hitler do všech záležitostí s Holokaustem zapojen nebyla nikdy uspokojivě zodpovězena. Důvod toho je prostý, neexistuje dochovaný jediný písemný rozkaz podepsaný Hitlerem, který by byl tím startovacím dokumentem pro Holokaust, stejně tak neexistuje žádné skutečně hodnověrné svědectví, že by Hitler ústně toto nařídil. Na druhou stranu je pravdou, že Monolozích z Vůdcova hlavního stanu pořízených M. Bormannem se Hitler opakovaně k židovským záležitostem vyjadřuje. A samozřejmě nelze též opomenout též slavný Hitlerův projev z doby před válkou, ve kterém prohlašuje toto: "A jestliže mezinárodní židovstvo rozpoutá proti německé Říši a německému národu novou světovou válku, pak tato válka bude koncem židů v Evropě." (Je to volný překlad, dá se přeložit i tak, že - tato válka povede k vyhlazení evropských židů - problémem je totiž slovíčko ausrotten často užívané nacisty jež znamená nejen vyhladit, ale též vykořenit)

Nepředstavujme si však, že program Holokaustu se rozjel ze dne na den, a že byl dobře připraven a dalekosáhle naplánován. Dnes je zřejmé, že v letech 1933-1941 k něčemu takovému jako je Holokaust nedochází. Všechny velké vyhlazovací tábory jsou založeny až na podzim roku 1941 a k vyhlazovaní nedochází před konferencí ve Wansee, která se odehraje až 20.1.42, teprve po této konferenci se rozjíždí průmyslové zplynovávání židů naplno. Nicméně pro nás je především podstatné vědět, co vlastně Hitler právě v letech 41-42 v této záležitosti podnikal. Hitler formálně pověřil Himmlera Konečným řešením, nicméně dodnes není jasné, co si tito dva muži mezi sebou při tomto pověření řekli, protože Hitler samotný ani Himmler se k tomuto nikdy nevyjádřili, a mimo to, není ani dodnes zcela jisté /i když se to obecně přijímá/, zda Hitler Himmlera skutečně pověřil.

Co ovšem skutečně zaráží (bez ohledu na výše zmíněné) je naprostá Hitlerova neinformovanost z pozdějších let. V Monolozích se několikrát objevují jeho výroky o táborech, které ovšem vůbec nepřipomínají skutečnou tamní realitu. Např. Hitler se zmiňuje o komunistickém vůdci Thalmannovi, který má údajně v táboře vlastní domek a je s ním slušně nakládáno, tou dobou byl Thalmann na tom již podstatně hůř a asi rok po tomto výroku umírá /1944/. Dalším problémem je Hitlerův život v dobrovolné izolaci od reality okolí. To co mu vyčítají později stále naléhavěji generálové, "vůdce" ztrácí kontakt s realitou. Dodnes je těžké zjistit nakolik tento "vůdce" skutečně vedl svůj národ a to zejména v druhé polovině války (1942-45). Již před válkou došlo v Reichu k excesům typu projekt Eutanázie (zavražděno na 22000 pacientů s mentálním postižením) o kterém nebyl Hitler vůbec informován. Stejně tak není informován o založení Dachau (i když později je o jeho existenci zpraven) a takto by šlo pokračovat dále. Nicméně velmi důležité je i to, jakým způsobem Hitler svému státu vládne, je třeba mít na paměti, že na 90% rozhodnutí převedených do praktické aplikace vzníká obvykle z diskuze u oběda v Bertechsgadenu, kdy "vůdce" občas něco "plácne" a lidé typu Himmlera či Bormanna okamžitě zahájí realizaci něčeho takového. Nechci tím rozhodně zlehčovat zodpovědnost Hitlera za režim, který stvořil, ale bylo naivní si myslet, že mezi nacisty vládla ve všem shoda, a že zde nebyli jednotlivé frakce, jež se ucházeli o "vůdcovu" přízeň často vlastní iniciativou. Zejména Himmler dosáhl v budování SS značných úspěchů aniž by jednal na Hitlerovi rozkazy, ačkoliv ten byl tímto mile překvapen. Je tedy velmi důležité sledovat i fenomén "duch vůdcových rozkazů či duch vůdcovi vůle". Mnoho nacistů jedná často bez vědomí Hitlera v přesvědčení, že jednají v duchu vůdcových dosavadních rozkazů, jenomže ať se Hitler ve svých projevech vymezoval vůči židům jakkoliv silně, je faktem, že ještě v roce 1942 (tedy v tom roce kdy se naplno rozjel Holokaust) se zaobírá možností přesídlení židů na Madagaskar. Dále v roce 1943 stále ještě uvažuje o tom, že po válce se židovské záležitosti budou muset stát předmětem mezinárodní dohody, protože jinak by je nemohlo Německo z celé Evropy vyhnat a doufá v pomoc V. Británie. Z toho se dá snadno odvodit, že Hitler nemusel mít vůbec představu o tom, co se v těch táborech na východě děje, ale na druhou stranu to nemusí také znamenat vůbec nic.

3.2. Himmler, pán SS

Heinrich Himmler byl asi nejsilnějším nacistou v Třetí Říši, měl vlastní armádu SS, jejíž část spravovala koncentrační a vyhlazovací tábory. Krom toho byl doslova posedlý podobnými rasovými utopiemi jako je projekt Lebenborn, zajímal se též (a byl před válkou členem) o okultní společnosti, zejména Thule. Jeho ideálem byla armáda blonďatých a modrookých Árijců ve Waffen SS. Narozdíl od Hitlera se Heinrich k otázce židů staví otevřeněji a existují dokumenty, jež spolehlivě dokazují, že Himmler o konečném nejen věděl, ale že jej řídil a dokonce i vymyslel. Ostatně zplynování milionů lidí v koncentračních táborech je jen důsledek Himmlerovi neschopnosti vydržet přihlížet popravám tisíců židů na Ukrajině, toto /Cyklon-B/ on chápe jako humánní gesto vůči obětem. Nebudou postříleny, nýbrž zplynovány.

3.3 Heydrich, pán SD

Reinhardt Heydrich je v celé rovnici Holokaustu asi nejproblematičtější osoba. Jako šéf RSHA pod kterou spadá též SD disponuje obrovskou policejní mocí. Himmler i Goring mají z tohoto muže obavy a jen s nedůvěrou sledují jak od roku 1934 buduje Heydrich svou mocenskouu základnu. Heydrich na poradě ve Wansee předestře další vývoj židovské otázky. Je rozhodnut rozšířit Himmlerův nápad s "plynovými auty" na celé plynové komory přímo ve vyhlazovacích táborech. Ve Wansee je vymyšlena logistika celého systému. Existují i další Heydrichovi plány (např. konečné řešení české otázky), které se však již neuskuteční kvůli jeho předčasné smrti.

3.4. Kdo ovládá loutky?

Mezi Himmlerem a Heydrichem existovala silná averze pramenící z Himmlerových obav o svou vlastní pozici. Himmler byl velice znervózněn růstem Heydrichovi moci i jeho přízně ve vůdcových očích. Dalo by se zjednodušeně říci, že Himmler patrně na Heydricha žárlil a současně se ho bál. V roce 1942 však Himmler dostane ve své partii s Heydrichem do rukou nečekaný trumf v podobě pražského atentátu na Heydricha. Himmler se vypraví do Prahy a Heydricha osobně navštíví, ten krátce poté upadne do komatu a zemře. Samo o sobě nanejvýš podezřelé. Naši historikové rádi tvrdí, že Heydricha zabili naši parašutisté čímž přispěli k tomu, že československý zahraniční odboj se začal těšit velké vážnosti, nicméně faktem je, že parašutisté Heydricha nejspíš nezabili. To co oni začali, dokončil patrně Himmler či jeden z jeho lékařů jež Heydricha ošetřoval. Himmler po Heydrichově smrti zdědil celou RSHA a stal se naprosto neomezeným pánem Německa, který se nadto těšil přízni i od hlavy státu, tedy Hitlera.
Nyní je načase položit otázku, zda Hitler Himmlera ovládal či nikoliv. Často se soudilo (na základě poválečných výpovědí některých Himmlerových spolupracovníků), že Himmler byl jen převodovou pákou mezi Hitlerovou vůlí a skutečnou realizací. Jak si tedy pak vysvětlit, onu samostatnost a nadšení jež Himmler projevoval při přípravě konečného řešení? Himmler byl dle mého soudu nejen značně samostatný, ale nadto i natolik mazaný, že právě on měl na Hitlera větší vliv, než Hitler samotný na něj. Odstranění Heydricha je navíc již mnohem víc než samostatná akce, protože kdyby Hitler zjistil, že Heydricha odstranil Himmler, měl by z toho tento pán SS značné nepříjemnosti, vzhledem k tomu, jak vysoce si Hitler Heydricha cenil. Je tedy nakonec možné, že ani ne tak Hitler, ale Himmler byl skutečný pán Německa, nebo mělo Německo pány dva, protože z výše popsaného vyplývá, že Himmler si minimálně dělal co chtěl a pokud si to vůdce navíc přál, pak tím lépe pro Himmlera.

Další kapitola bude co nevidět.

Praetorian
Nadrotmistr
Nadrotmistr
Příspěvky: 244
Registrován: 23 črc 2009, 10:41

Re: Mýtus zvaný HOLOKAUST

Příspěvek od Praetorian » 23 črc 2009, 11:10

Velmi zajímavý článek....o plánované možnosti deportace židů na Madagaskar jsem vážně nevěděl :oops:

Cizinec
Podplukovník
Podplukovník
Příspěvky: 3480
Registrován: 24 črc 2007, 21:10
Bydliště: Frei Stadt Hultschin, hlavní město Rzeczipospolite Prajzke

Re: Mýtus zvaný HOLOKAUST

Příspěvek od Cizinec » 23 črc 2009, 11:49

Praetorian píše:Velmi zajímavý článek....o plánované možnosti deportace židů na Madagaskar jsem vážně nevěděl :oops:
Já taky ne. Věděl jsem jen o tom, že tam chtěli vysídlit Čechy. Pokud takhle kalkulovali i s jinými národy, tak by tam v konečném důsledku nebylo k hnutí.
SOMUA měla dvě verze - model "standart" s poklopem a model "kabrio" bez poklopu.

Dekl je ve skutečnosti Dekl.

šedá eminence na dvoře Obodritského Cara

(Fórové hry, kterých jsem se zúčastnil.)
Admirál de Étranger, Francouzské císařské loďstvo (Trafalgar 1805)
rytíř Johannes von Ausländer, prozatímní regent Sicilského království (Byzanc 1214)
Luigi Mario Forestiero, Il primo ministro del Regno d'Italia (Německo 1866)
Generál von Ausländer st., velitel 51.rezervní divize, hrdina od města Ypres (1915)
Generál von Ausländer ml., velitel 22.tankové divize, hrdina od Krymu (1942)
očekává další nasazení do bitevní vřavy

Hotentotenpotentatentanteatentäter

Uživatelský avatar
homer_cz
Desátník
Desátník
Příspěvky: 29
Registrován: 01 kvě 2009, 11:13

Re: Mýtus zvaný HOLOKAUST

Příspěvek od homer_cz » 23 črc 2009, 12:06

Tak já zase pro zmněnu nevěděl nic o plánech na přesun Čechů jinam než na sibiř....tam by sme se vešli (ale osobně bych hlasoval pro ten madagaskar - nemám rád zimu)
Jinak moc pěkně napsanej článek,možná by nebylo od věci u některých tvrzení doložit zdroj informací,ale i tak se klaním :worship:
Kdo jinému jámu kopá - hrobník...
Jak se do lesa volá - tak nás hajnej vyžene....
Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu - až se dojde pro pivo...

generalisimus
Kapitán
Kapitán
Příspěvky: 1774
Registrován: 30 črc 2006, 13:10
Kontaktovat uživatele:

Re: Mýtus zvaný HOLOKAUST

Příspěvek od generalisimus » 23 črc 2009, 12:16

Na Madagaskar jsme jít neměli, s námi se počítalo pro východ-jako s dozorci a kvalifikovanou pracovní silou....
Po začátku Barbarossi se uvažovalo o žiodvské oblasti v everním Rusku.
Arzael Uthor,Vrchní kapitán Šerých plášťů království terenijského

Praetorian
Nadrotmistr
Nadrotmistr
Příspěvky: 244
Registrován: 23 črc 2009, 10:41

Re: Mýtus zvaný HOLOKAUST

Příspěvek od Praetorian » 23 črc 2009, 12:25

Cizinec píše: Já taky ne. Věděl jsem jen o tom, že tam chtěli vysídlit Čechy. Pokud takhle kalkulovali i s jinými národy, tak by tam v konečném důsledku nebylo k hnutí.
Češi měli jít na Sibiř ne? 8)

Masata
Štábní rotmistr
Štábní rotmistr
Příspěvky: 280
Registrován: 15 lis 2007, 20:29

Re: Mýtus zvaný HOLOKAUST

Příspěvek od Masata » 23 črc 2009, 12:36

Heydrich plánoval naše odeslání k Bílému moři, kde jsme se měli stát předsunutým vojem Třetí Říše. Něco jako hraničářský národ, jednalo by se však o "pouze" 40-60% obyvatelstva, cca 10-20% mělo být zlikvidováno /či mu měla být zabráněna reprodukce/ a 20-50% Čechů mělo zůstat na našem území k re-germanizaci (tak jak o tom mluvil Heydrich). Faktem je, že samotní nacisté, chtěli čechy nejprve řádně prozkoumat. Mnozí z nich mluvili o češích jako o árijské rase, která si pouze musí zasloužit zpětnou germanizaci (re-germanizaci), než bude včleněna zpět do říše. Radikálnější kruhy, chtěly čechy v drtivé většíně přesunout na východ, něco vyhladit a asi tak 10-20% poněmčit. Nutno dodat, že Heydrich byl de-facto mezi těmi liberálnějšími, pouze se diskutovalo zda se k českému obyvatelstvu bude přistupovat na základě rasy či na základě zásluh s tím, že se bude vycházet z toho, že češi jsou germánský (či dokonce árijský) národ. Na papíře to tedy tak hrozně pro nás (jako celek) v porovnání s ostatními (např. Poláky) nevypadá. Záleželo by na tom, jak by vypadala případná realizace.

Ještě se uvažovalo (zejm. T. Baťa), že by se část čechů přesunula do brazilské patagonie či do provincie Matto Grosso. Baťa v té oblasti založil celkem 5 měst (např. Batatuvia) kde dnes žije na cca 5-10 tisíc obyvatel česko-slovenského původu. Samotní nacisté toto považovali za marginální záležitost, pokud by se to (v případě vítězství Osy realizovalo), tak by se jednalo pouze o nějakých 100-500 tisíc čechů, jež by tam byli opět posláni jako hraničářský národ za účelem vytvoření loajálního jádra v moři negermánské krve.

Takto o nás smýšleli nacisté, ale jak říkám, jedna věc je jak je to napsané na papíře a druhá je jak by vypadala samotná realizace. Osobně se domnívám, že kolem 80% procent čechů by bylo germanizováno na našem prostoru, 10% vyhlazeno a 10% odesláno kamsi do pryč (nejspíš k onomu bílému moři).

Cizinec
Podplukovník
Podplukovník
Příspěvky: 3480
Registrován: 24 črc 2007, 21:10
Bydliště: Frei Stadt Hultschin, hlavní město Rzeczipospolite Prajzke

Re: Mýtus zvaný HOLOKAUST

Příspěvek od Cizinec » 23 črc 2009, 12:55

generalisimus+Praetorian: Zřejmě si budu muset jít promluvit s učitelkou z dějepisu... :)
SOMUA měla dvě verze - model "standart" s poklopem a model "kabrio" bez poklopu.

Dekl je ve skutečnosti Dekl.

šedá eminence na dvoře Obodritského Cara

(Fórové hry, kterých jsem se zúčastnil.)
Admirál de Étranger, Francouzské císařské loďstvo (Trafalgar 1805)
rytíř Johannes von Ausländer, prozatímní regent Sicilského království (Byzanc 1214)
Luigi Mario Forestiero, Il primo ministro del Regno d'Italia (Německo 1866)
Generál von Ausländer st., velitel 51.rezervní divize, hrdina od města Ypres (1915)
Generál von Ausländer ml., velitel 22.tankové divize, hrdina od Krymu (1942)
očekává další nasazení do bitevní vřavy

Hotentotenpotentatentanteatentäter

Praetorian
Nadrotmistr
Nadrotmistr
Příspěvky: 244
Registrován: 23 črc 2009, 10:41

Re: Mýtus zvaný HOLOKAUST

Příspěvek od Praetorian » 23 črc 2009, 12:59

Cizinec píše:generalisimus+Praetorian: Zřejmě si budu muset jít promluvit s učitelkou z dějepisu... :)
Už to tak asi vypadá :lola:

generalisimus
Kapitán
Kapitán
Příspěvky: 1774
Registrován: 30 črc 2006, 13:10
Kontaktovat uživatele:

Re: Mýtus zvaný HOLOKAUST

Příspěvek od generalisimus » 23 črc 2009, 15:18

Když jsme u naší budoucnosti v rámci Třetí říše tak jsem kdesi zaslechl,že Češi jako celek byli podle průzkumů SS rasově "hodnotnější" než Sudeťáci jako celek :P
Arzael Uthor,Vrchní kapitán Šerých plášťů království terenijského

Uživatelský avatar
Princ Evžen Savojský
Osobní Strážce Obří Chobotnice
Osobní Strážce Obří Chobotnice
Příspěvky: 3438
Registrován: 10 dub 2006, 07:27
Bydliště: Hundred Acre Wood
Kontaktovat uživatele:

Re: Mýtus zvaný HOLOKAUST

Příspěvek od Princ Evžen Savojský » 23 črc 2009, 15:54

Nevím, jak vy, pánové, ale my jsme se o plánovaných přesunech národů (Madagaskar, Sibiř, severní Rusko, Jižní Amerika ...) ve škole normálně učili, pro mě to není věru žádná novinka.
Jan Havran z Trojvlčí, nejvyšší kapitán Šerých plášťů.
Obrázek

Uživatelský avatar
Scar
Poručík
Poručík
Příspěvky: 1226
Registrován: 18 kvě 2007, 17:16
Bydliště: Brno

Re: Mýtus zvaný HOLOKAUST

Příspěvek od Scar » 24 črc 2009, 01:15

generalisimus píše:Když jsme u naší budoucnosti v rámci Třetí říše tak jsem kdesi zaslechl,že Češi jako celek byli podle průzkumů SS rasově "hodnotnější" než Sudeťáci jako celek :P
JJ taky jsem to četl, ale na zdroj si nevzpomenu.

btw. nehrálo nějakou roli i to, jak se v WW1 proslavili legionáři?

Uživatelský avatar
homer_cz
Desátník
Desátník
Příspěvky: 29
Registrován: 01 kvě 2009, 11:13

Re: Mýtus zvaný HOLOKAUST

Příspěvek od homer_cz » 24 črc 2009, 06:15

Princ Evžen Savojský píše:Nevím, jak vy, pánové, ale my jsme se o plánovaných přesunech národů (Madagaskar, Sibiř, severní Rusko, Jižní Amerika ...) ve škole normálně učili, pro mě to není věru žádná novinka.
Njn u nás se výuka zaměřovala na hrdinný boj sovětského lidu a komunistický odboj...
Kdo jinému jámu kopá - hrobník...
Jak se do lesa volá - tak nás hajnej vyžene....
Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu - až se dojde pro pivo...

Masata
Štábní rotmistr
Štábní rotmistr
Příspěvky: 280
Registrován: 15 lis 2007, 20:29

Kapitola IV: Holokaust?

Příspěvek od Masata » 24 črc 2009, 09:54

KAPITOLA IV: HOLOKAUST?

4.1. Svérazná genocida?

Slovo Holokaust pochází z řečtiny a znamená celopal, užito bylo poprvé snad někdy ve 12. století v souvislosti s tehdejšími útoky vůči židům v Británii, k vyvražďovaní židů za II. světové války bylo užito poprvé v roce 1958 nositelem Nobelovy ceny Eliem Wieselem v jeho románu Noc (La Nuit). Později tento termín "zlidověl" a stal se hlavním termínem označujícím to, co se dělo ve vyhlazovacích táborech. Někdy bývá vztahován pouze na židovské oběti ve vyhlazovacích táborech, jindy na všechny oběti ve vyhlazovacích táborech a ojediněle též na všechny zavražděné židy za II. světové války.
Než budu pokračovat v popisu poválečného vývoje pojmu Holokaust, musím ještě položit otázku, proč tento pojem Holokaust je vůbec užíván, co popisuje a nakonec, zda vůbec byla genocida židů za II. sv. války něčím vyjímečná. Navíc je nutno připomenout, že tento pojem si často uzurpuje, určitou nadřazenost nad ostatními genocidami, jakoby snad vraždění židů za II.sv. války bylo jakousi "nad-genocidou", která nemá ve světových dějinách obdoby.
Pojmu Holokaust užívají zejména nežidé, samotní židé mají mnohem lepší (co do významu i systému užívání tohoto pojmu) pojem a tím je šoa (zničení, prázdno...zkrátka někde něco chybí - lidé jež mohli být a nejsou). Pojem Holokaust vznikl proto, že existoval po válce pocit, že to co se dělo ve vyhlazovacích táborech, bylo čímsi vyjímečné, že toto vraždění bylo natolik technologicky vyspělé a současně tak iracionální, že je potřeba vytvořit nový pojem - Holokaust - který by toto popsal. Neexistuje žádná jednotná definice Holokaustu, ten je (jak jsem již výše popsal) někdy vztahován na veškeré činy s genocidními prvky spáchanými nacisty (pak je počet obětí až 30 milionů), někdy jen na židy celkem (6-7 milionů), někdy na všechny oběti konc. táborů (cca 4,5 milionu) a někdy jen na židovské oběti těchto táborů (něco přes 3 miliony).

Je třeba si také položit otázku, zda byla či nebyla nacistická vyvražďovací mašinérie něčím vyjímečná, něčím co nemá obdoby, nebo zda se jedná pouze o další běžnou genocidu. Tato otázka je velmi důležitá, neboť existují určité politické skupiny a to jak v Izraeli, tak jinde na světě, které Holokaustu dodnes využívají ke svým politickým cílům, ať již glorifikací jeho obětí či popíraním holokaustu samotného. Faktem je, že nikdy v historii nebyli židé (ale i nežidé) vystaveni tak dokonale promyšlenému úderu proti svým životům. Německá preciznost a systematičnost v těchto věcech děsí dodnes. Dalším nevýznamným prvkem je také totální dehonestace lidské bytosti, která byla průvodním znakem tohoto konečného řešení. Nošení davidovi hvězdy, samotná cesta, kde ve vagonech pro 6ks dobytka jelo na 140-160 židů (lidských bytostí), kteří neměli kam defekovat (leda na podlahu), kteří nedostali žádné potraviny ani vodu. Poté příjezd do tábora, kde (pokud nejdou rovnou do plynu) jsou zbaveni veškerého ochlupení, následuje vyjímečně těžká práce, minimální příděli jídla a vody a buzerace. A všude kolem se ve vzduchu vznáší ona nevyslovená hrůza z toho co bude následovat - zplynování. Je pravda, že takto žádná genocida na židech nikdy neprobíhala. Navíc nesmíme zapomínat, že je dost pravděpodobné, že by toto pokračovalo i v případě vítězství Třetí Říše, i když je též možné, že by se pokusilo Německo využít zbylé židy k propagandistickým účelům (aby ukázalo zejm. USA svou lidštější tvář), ale to je pouze moje spekulace. Na druhou stranu si přesto myslím, že 20. století přineslo genocidy, které se svou brutalitou Holokaustu bez problému vyrovnali. To co se dělo v Gulazích za Stalina často předčilo svou zrůdností i Osvětim, nicméně cílem gulagů nebylo vyhlazení, ale otrocká práce. To co předvedli rudí Khmérové (vyvraždili za 3 roky 1/3 Kambodži - asi 2,5 milionu lidí) a způsob jakým svou genocidu provedli, je taktéž naprosto mimo všechno běžné lidské chápání.

4.2. Mají Židé Holokaust?

Nemyslím si tedy, že Holokaust byl něčím vyjímečným v širším měřítku, byl vyjímečný pouze v tom smyslu, že takto dokonale se nikdo nikdy Židy vyhladit nepokusil - ve vztahu k židům byl vyjímečný, ovšem v porovnání se zbytkem 20. století (též velmi zajímavá je genocida ve Rwandě) není v mých očích ničím co by jaksi vybočovalo. Navíc kolem žádné jiné genocidy nebyla taková mediální kampaň, takový ten průmysl holokaustu (jak ho popisuje ve stejnojmenné knize žid Filkenstein) a taková (až často absurdní) tabu. Pouze za zpochybňování Holokaustu může jít člověk do vězení, gulagy, Rwandu, Rudé Khméry či Velký Skok Vpřed i s Kulturní Revolucí (obě v Číně) můžeme zpochybňovat co hrdlo ráčí. Totéž platí např. o excesech k nímž docházelo při odsunu Sudetských Němců po válce. Zkrátka v tomto je mnoho pokrytectví, mnoho poněkud pozdní a přehnané lítosti všech evropských národů jež mají na rukou židovskou krev také. Navíc je tu cítit i jistá snaha vypořádat se s antisemitismem jednou provždy, jež byla po válce nosnou konstrukcí de-nacifikace německa (a též jiných zemí). Na jednu stranu je to pochopitelné, ale je nutné vzít v potaz, že vykořenění antisemitismu není možné bez vykořenění všech ostatních xenofobních a rasistických projevů, a ty je zase možné vykořenit pouze tehdy, pokud se bude dávat hlavní důraz na vzdělání, prevenci a řešení problémů jež s menšina (objektivně) jsou, ne represí a tabuizováním tohoto tématu. A to vůbec nemluvím o politickém zneužívání holokaustu ze strany fundamentalistických sionistů pro získání podpory pro často agresivní a výbojnou politiku Izraele. Tedy židé jako takoví Holokaust nemají, ale některé politické kruhy ve státě Izrael Holokaust skutečně mají, ohánějí se jím a využívají ho k vlastním politickým ambicím. A dokud nedojde k de-tabuizaci Holokaustu, tak zde bude ještě mnoho špinavostí, ať již ze strany neonacistů či fundamentalistických sionistů.

4.3 Špinavá hra s čísly.


Položím poněkud provokativní otázku - tak kolik jich vlastně bylo? 3 miliony? 7 milionů? Nebo snad jen 350 tisíc? A jaktože 64 let po válce nejsme schopni konečně toto vyřešit? Vždyť Německá preciznost vytvořila dost dokumentů o deportacích židů do vyhlazovacích táborů na to aby, to někdo konečně spočítal. Jistě ti židé jež byli postříleni kdesi na polsko-sovětském pomezí v průběhu roku 1941 (ale i později) už asi těžko někdo spočítá, i když i zde jsou celkem hodnověrné dokumenty vyrobené Rudou armádou po exhumaci těl zastřelených lidí v Babin Jaru a na podobných místech. Samozřejmě, že to bude jen část obětí a dokonce nepožaduji, aby mi někdo dal naprosto přesné a nadto politicky korektní číslo, co by mě spíše zajímalo se týká poválečné hry s čísly a to jak na straně popíračů tak na straně Spojenců a jejich úřadů.
Vždyť je naprosto do nebe volající, když jednotky červeného kříže napočítají počet mrtvých židů hned po válce jako N a o tři měsíce později se už mluví o cifře N + 400 000. A přitom žádné další dokumentace neprobíhali! Já abych se přiznal, tak nemám rád popírače, vadí mi že sledují tím svým popíráním jisté politické cíle, či mají pocit, že ono popírání jim zaručí vyšší prodejnost jejich knih, ale faktem je, že často poukazují na některé skutečně zvláštní věci. Je zřejmé, že počet židů zavražděných ve vyhlazovacích táborech je pouze částí celkového čísla, jedná se o 50-70% všech obětí vyhlazovacích táborů. Jenom tento rozptyl pokud víme že ve vyhlazovacích táborech zahynulo okolo 4,5 milionu lidí (ovšem plus minus milion) dělá nějakých 2,25-3,15 milionu židů - tedy je tu nejistota nějakých 900 000 obětí - víme že umřeli, ale už nevíme kdo to byl, tak se řeklo, že to jsou židé. Ono je de-facto úplně jedno kolik těch židů bylo (zkrátka moc), ale tato hra s čísly je stejně nechutná jako popírání Holokaustu samotného. Takže pokud vezmeme v potaz, že "jen" u vyhlazovacích táborů není jistých 900 000 obětí (zda byli či nebyli židy), tak jak to vypadá s odhady čísel zastřelených na území SSSR, kde jsou rozptyli ještě větší? Kolik, obětí bylo po válce označeno za židovské ačkoliv vůbec židy nebyli? Milion? Dva? Nebo snad tři? I mezi "normálními" a politicky korektními historiky se pohybuje počet židovských obětí mezi 5-7 miliony! To jsou 2 miliony obětí s nimiž se licituje vždy tak, jak se to v danou chvílu komu hodí. Když zohledníme i "politicky nekorektní" historiky a popírače, tak se tento rozptyl zvětší na 0,00-7 milionů! Samozřejmě od popíračů se nedá čekat jiné číslo než to nulové, ale přesto, jak je možné, že je tak těžké dobrat se alespoň nějaké hodnoty? Vždyť i korektnější zdroje často uvádějí čísla, která jsou hluboko pod oněmi 5-7 miliony mrtvých. A jak je možné, že samotní židovštví historici (jimž nacisté povraždili často pěkný kus rodiny v těchto táborech) tato čísla také zpochybňují? Zkrátka mi přijde, že tu něco značně zapáchá a Cyklon-B to tentokrát není.

Příště V. Kapitola - Jsem s pozdravem, autor

Odpovědět

Zpět na „Druhá světová válka“