Frakce, rodokmeny a speciální postavy

Moderátoři: Dekl, Vals, Jan III.

Odpovědět
Uživatelský avatar
Jan III.
Kapitán
Kapitán
Příspěvky: 1779
Registrován: 09 bře 2012, 15:55

Frakce, rodokmeny a speciální postavy

Příspěvek od Jan III. » 19 bře 2017, 21:57

Obrázek
Knížectví Hauenské - Minreth

Vůdce frakce: Kníže Sigismund Hauen, zvaný Stříbrovlasý Kníže Dietrich Hauen
Páni z Hauenu jsou vedlejší větví kvilamské královské rodiny. Mají tedy sice opodstatněný nárok na trůn, nicméně Sigismud Hauen, stárnoucí hlava rodu, o něj doposud otevřený zájem neprojevil. Namísto bojů s uzurpátory se soustředil na posilování svých pozic a udržení vlastního panství. To se mu docela dobře daří, především díky dislokaci Hauenu. Ze severu a západu je knížectví kryto horami a leží tak daleko od centra dění, což může být velkou výhodou, ale i nevýhodou.
Frakční bonus: Sleva na výstavbu a vylepšování držav 10%

Obrázek
Knížectví Dolinské - Vals

Vůdce frakce: Kníže Kazimír Dolinský, zvaný Věrný
Dolinští patří mezi nejstarší rodiny na Kvilamsku. Jejich panství je roztaženo v Schaftenské dolině a jeho obrana dozajista nebude snadná. Na druhou stranu je to země bohatá a lidnatá. Kníže Kazimír navíc výtečně rozumí ekonomice i obchodu, takže jistě nebude trpět finančními problémy. Co mu ovšem dozajista přidělává vrásky na čele, je absence vhodného dědice, pokud nepočítáme jeho polorodného bratra Stanislava Krásného. Hrozba vymření rodu je tedy více než reálná.
Frakční bonus: Dvojnásobný výnos z obchodních cest

Obrázek
Knížectví Ravanské - Ladis

Vůdce frakce: Kníže Radomir Ravanský, zvaný Kamenný
Radovid i Kazimír, předchozí páni této země, se ucházeli o královskou korunu. Snahy prvního překazila smrt, druhý doplatil na vlastní neschopnost. Současný vládce, kníže Radomir, tedy zdědil zpustošené panství, připomínající spíše spáleniště. Po dvou letech vlády se mu usilovnou prací povedlo knížectví stabilizovat a upevnit svou pozici. Velkou zásluhu na tom má dozajista i novopečená kněžna, Svatava Pohorská. Manželský pár je nyní připraven odrazit jakoukoliv nepřátelskou invazi a třebas i pokračovat v rodinné tradici a nárokovat si královský trůn.
Frakční bonus: Veškeré posádky jsou o 1 oddíl (300 mužů) silnější

Obrázek
Knížectví Seuferské - tarava, erbfilip

Vůdce frakce: Kníže Randolf Seufer, zvaný Zweihänder
Je tomu teprve sedm let, co se rytíř Randolf Seufer, do té doby jen pán Seuferu, vzbouřil proti knížecí rodině pánů z Wettaru. Svou rebelii vedl s rozhodností a pragmatičností sobě vlastní. Rod Wettarů byl téměř vyhlazen a rodové sídlo lehlo popelem. Randolf tedy nemá zrovna nejlepší pověst, nicméně je třeba s ním počítat, jelikož ovládá největší a tedy i nejbohatší panství na Kvilamu. Tedy, alespoň dosud tomu tak bylo. Tvrdá vláda samozvaného knížete se mnoha lidem příliš nelíbí a lidé v Jezeří a Šachtově se dokonce rozhodli začít otevřenou rebelii. Pragmatický a nesmiřitelný Randolf už si brousí oblíbený obouručák a plánuje nové tažení.
Frakční bonus: Bonus k válečné dani +50% (namísto dvojnásobku vybírá trojnásobek)

Obrázek
Svobodné město Riedum - Golemnewton

Vůdce frakce: Purkmistr Ulrich Skálovec
Město Riedum bylo původně majetkem knížat z Riedumu. Třináct let zpátky byl ovšem poslední kníže, Otakar, zvaný Násilník, svržen a popraven. Moci se chopili měšťané, k nimž se záhy přidala řada menších urozených pánů. Z knížectví se tak stalo něco jako obchodnická republika, což samozřejmě není příliš po chuti mnoha kvilamským velmožům a město se dostalo do lehké politické izolace. Současný purkmistr, Ulrich Skálovec, je nicméně odhodlán prosadit zájmy Riedumu a uchránit těžce nabytou svobodu před případnými nepřáteli za každou cenu. Nerostné bohatství i nově zformovaná „lidová“ armáda se jistě stanou jeho nejdůležitějšími trumfy.
Frakční bonus: Dvojnásobný výnos z dolů

Obrázek
Anna Kvilamská - ZuzkaBugy

Vůdce frakce: Anna Kvilamská
Po třech desetiletích bezvládí je Kvilamské království v troskách. Ačkoliv si mnozí dokázali pořádně nahrabat, země jako taková strádá a pětice knížectví se nadále utápí ve svých žabomyších válkách. Nyní však do hry vstupuje nový hráč, tedy spíše hráčka. Poslední příslušnice údajně vymřelého rodu se vrací z vyhnanství a je připravena prosadit svůj nárok na korunu. Zda se jí to podaří a nebo se odebere ke svým předkům dříve než se čekalo, nevím ani já.
Frakční bonus: Čerstvě dobytá država vynáší v prvním kole po dobytí 50% zisku, namísto 0%. Nadále v ní ovšem nelze verbovat ani doplňovat jednotky.

Obrázek
Korsahská marka - Nehráčská frakce

Vůdce frakce: Zeměpán Andrej Varovodský
Korsahská marka byla původně součástí Kvilamského království. Nicméně ještě před jeho rozpadem se odtrhla a osamostatnila, pod vládou Falvina Folga, bývalého žoldnéřského kapitána. Po jeho smrti, před dvanácti lety, pak marku zabralo Varijské císařství a proměnilo ji ve svého vazala. Vládcem byl jmenován Andrej Varovodský, mladší bratr varijského císaře. Lid marky se o dění v Kvilamu vesměs nestará a celkem je spokojen se současnou situací. Je otázkou, zda se nebude Andrej cítit v případě znovusjednocení království cítit natolik ohrožen, aby proti novému panovníkovi zakročil.

Obrázek
Ostatní - Nehráčská frakce

Loupeživí rytíři, rebelanti, nebo prostě jenom obyčejní zbojníci... Prostě chamraď, které je v kraji po třiceti letech bezvládí plno. Zpravidla je můžete beztrestně lovit, zabíjet či věšet dle libosti. A nebo je také můžete zkusit přesvědčit, aby přestali dělat bordel a ohnuli před vámi hřbet. Záleží na vás.
konzul Decimus "Semotus" Purpurový
První Rádce Telendir Lingwenský
Edmund Granddale, král Východní Anglie
Jan Tarmun z Jezerního Vědrokrvu, zvaný Jantar z jezera, Malleus maleficarum, paladin Světla Svatého, vůdce Hornozemské aliance
Vrchní Hejtman Táborského Svazu Jan Oldřich z Černovic(†)
Jan Tarmun I. z Jezerních Vědrokrv, velmistr Řádu Dlátenického, biskup Taulunský a právoplatný král Terenie
Parwaein I. Tamnicir, kníže Větrodolský, první rádce Svojška I., krále Kalwenského(†)
Lothar I., Markus I. Ansa, král Slaromský
Polní podmaršálek Johann Peter de Beaulieu, vrchní velitel rakouských vojsk v Itálii 1796
Kde je vůle, je i způsob!

Uživatelský avatar
Jan III.
Kapitán
Kapitán
Příspěvky: 1779
Registrován: 09 bře 2012, 15:55

Re: Frakce, rodokmeny a speciální postavy

Příspěvek od Jan III. » 19 bře 2017, 22:28


   Tento obrázek může být vizuálně zmenšen. Zobrazit v původní velikosti


   Tento obrázek může být vizuálně zmenšen. Zobrazit v původní velikosti


   Tento obrázek může být vizuálně zmenšen. Zobrazit v původní velikosti


   Tento obrázek může být vizuálně zmenšen. Zobrazit v původní velikosti


   Tento obrázek může být vizuálně zmenšen. Zobrazit v původní velikosti


   Tento obrázek může být vizuálně zmenšen. Zobrazit v původní velikosti


   Tento obrázek může být vizuálně zmenšen. Zobrazit v původní velikosti


   Tento obrázek může být vizuálně zmenšen. Zobrazit v původní velikosti
konzul Decimus "Semotus" Purpurový
První Rádce Telendir Lingwenský
Edmund Granddale, král Východní Anglie
Jan Tarmun z Jezerního Vědrokrvu, zvaný Jantar z jezera, Malleus maleficarum, paladin Světla Svatého, vůdce Hornozemské aliance
Vrchní Hejtman Táborského Svazu Jan Oldřich z Černovic(†)
Jan Tarmun I. z Jezerních Vědrokrv, velmistr Řádu Dlátenického, biskup Taulunský a právoplatný král Terenie
Parwaein I. Tamnicir, kníže Větrodolský, první rádce Svojška I., krále Kalwenského(†)
Lothar I., Markus I. Ansa, král Slaromský
Polní podmaršálek Johann Peter de Beaulieu, vrchní velitel rakouských vojsk v Itálii 1796
Kde je vůle, je i způsob!

Uživatelský avatar
Jan III.
Kapitán
Kapitán
Příspěvky: 1779
Registrován: 09 bře 2012, 15:55

Re: Frakce, rodokmeny a speciální postavy

Příspěvek od Jan III. » 26 čer 2017, 20:34

Knížectví dolinské

Obrázek
Kníže Kazimír Dolinský
Stávající vládce Dolinského knížectví rozhodně nemůže být označen za změkčilého urozence. Ačkoliv i on má svou něžnou stránku a jako správce rovněž není špatný, je především válečníkem. Již v šestnácti letech mu otec povolil účast na turnajích a záhy i vedení vlastního vojenského oddílu. Nyní, zocelen dvaceti lety bojů a bitev, je z Kazimíra více než obstojný velitel a vojevůdce. Mimo to ovšem nezapomíná zocelovat i vlastní dovednosti boje s mečem i kopím. V případě potřeby tak může hájit vlastní život se zbraní v ruce.
Vojenský velitel +1
Válečník (+1 k osobní bezpečnosti)


Obrázek
Rytíř Matouš Býkovec
Rod Býkovců věrně slouží knížatům z Dolin již přes dvě staletí. Zatímco Matoušův otec zastával post purkrabího v Soutočí, on sám se raději vrhl na cestou válečníka. Panošskou službu prodělal po boku budoucího knížete Kazimíra, s nímž ho od těch dob pojí pevné přátelství. I díky tomu byl Matouš po smrti svého předchůdce, před sedmi lety, jmenován knížecím zbrojmistrem.
Matouš je výtečným rytířem a v čele jízdy dokáže hotové zázraky. Nemluvě o tom, že nikdy nezapomíná obeznámit se s blízkým okolím. Díky tomu bude výrazně obtížnější nachytat ho se staženýma kalhotama.
Jízdní velitel +1
Průzkumník +1


Svobodné město Riedum
Obrázek
Kapitán Raimund Schafbock
Kapitán riedumské městské stráže patří k těm, pro které je politika jedna velká žumpa, bez které by bylo obyčejným lidem, jako je on, mnohem lépe. Právě toto přesvědčení ho vedlo k tomu, aby se přidal na stranu rebelie, jelikož věřil, že s koncem aristokracie skončí i ono proklaté politikaření. Nestalo se tak a stejné přesvědčení, v kombinaci se zvykem říkat co si myslí, mu naopak na dlouhou dobu zarazilo postup. Nyní ho ovšem odpor k politice dostal na samý vrchol. Městská rada totiž usoudila, že potřebuje někoho, kdo po Ulrichově demisi dovede k předčasným volbám a nevyužije svého dočasného postavení k nějakým nekalostem. Není tedy divu, že vybrali právě Raimunda.
Mimo službu se Raimund vášnivě oddává karbanu, především pak mariáši. Během hry využívá svých výtečných taktických dovedností a břitké mysli. Nesmíme ovšem zapomínat, že za celý život z města skoro nevystčil nos, takže mimo město jsou jeho schopnosti poněkud oslabeny. I tak však zůstává silou, s níž je nutno počítat.
Obránce měst +1
Vojenský velitel +1


Obrázek
Purkmistr Ulrich Skálovec - v prosinci 1253 podal demisi
Příslušník menšího šlechtického rodu Skálovců z Rudé Věže. Ulrichův děd Čeněk zvaný Vzpurný, patřil k těm několika málo jedincům, kteří se rozhodli postavit za královnu Tamaru. Nemoudrost tohoto rozhodnutí se ukázala roku 1225, kdy pán z Riedumu Rudou Věž dobyl a rozbořil. Rod Skálovců nicméně přežil a není divu, že se záhy po vypuknutí rebelie přidal na stranu lidu. Ulrich sám se do popředí dostal při obraně Riedumu před knížecími armádami. Mimo jiné i právě tyto události mu přinesly jmenování nejvyšším velitelem riedumské armády a před čtyřmi roky i zvolení purkmistrem.
Ulrich nikdy neprodělal vojenský výcvik. Vše, co umí, se naučil sám tou těžší cestou. Na bojišti příliš nevynikne, nicméně dojde-li na obranu měst a boj v ulicích, může těžit z tvrdě nabytých zkušeností.
Obránce měst +1
Velitel kušičníků +1


Obrázek
Zirin z Dürrbergu, "Zlatý Vojvoda"
Zirin je trpaslík z Dürrbergského království. Řadu let se živil jako žoldnéřský kapitán vlastního malého oddílu. Nicméně po poslední zakázce, která ho zavedla kamsi do Riedských hor, se rozhodl dát, alespoň na čas, životu dobrodruha sbohem. Vloni si ho purkmistr Ulrich najal, aby vedl výcvik riedumských dobrovolnických oddílů a udělal z nich řádnou profesionální armádu.
V boji může Zirin těžit z mnohaletých zkušeností. Jízdní boj nejspíš ochotně přenechá někomu jinému, nicméně s oddílem pěšáků dokáže hotové divy. Nemluvě o zteči nepřátelské državy...
Pěchotní velitel +1
Obléhací inženýr +2


Knížectví Hauenské

Obrázek
Kníže Sigismund Hauen - zemřel koncem roku 1253, přirozenou smrtí
Zesnulý kníže Hauenu. Byl posledním z pětice knížat, která svrhla královnu Tamaru a de facto tak nastolila třicetileté bezvládí, jež dosud trvá. Tím ovšem Sigismundovo vměšování do domácí politiky víceméně skončilo. Veškeré jeho úsilí se omezilo na ochranu knížectví, což se mu víceméně dařilo. Stárnoucí kníže se nakonec po třech desetiletích čekání nakonec přece jenom zapojil do kvilamské politiky a podařil se mu doslova zázrak. Zdvojnásobil zděděná panství a obnovil či založil na půl tuctu hradů a tvrzí. Všechny úspěchy však vyvážila jeho nečekaná smrt, koncem roku 1253. Čest jeho památce.
Vojenský génius +2

Obrázek
Kníže Dietrich Hauen
Mladý synovec vládnoucího knížete byl již od dětství vychováván tak, aby se stal důstojným dědicem Hauenu. Ačkoliv z Dietricha vyrostl chytrý a vzdělaný mladý muž, s mečem mu to prostě nějak nejde. Zato s dlouhým lukem dokáže pravé divy! Jistý podíl na tom bude mít i jeho tělesné postižení (levou ruku má krapet delší). Tráví spoustu času lovem či prostými vyjížďkami do přírody. Díky tomu zná perfektně zemi, jíž by snad měl jednoho dne vládnout.
Na prahu války se sousedy se Dietrich stává novým knížetem Hauenu. Ač je jeho nástup k moci víceméně bezproblémový, stále má jen mizivou praxi se skutečným bojem. Jistou pomocí by mu mohly být "Sebrané spisy knížete Sigismunda," nedokončené, přesto všam cenné dílo o třech svazdích, v nihž Dietrichův strýc shrnul většinu vlastních zkušeností z bitevního pole. Ač je to dílo dozajista cenné a plné moudrosti, stále je to jen teorie. Bude mít Dietrich dostatek příležitostí ověřit nasbírané vědomosti v praxi? Uvidíme...
Velitel lukostřelců +1
Průzkumník +1
Sebrané spisy knížete Sigismunda: vojenský velitel +1


Obrázek
Indis
Nová členka hauenského knížecího dvora, kterou si kníže Dietrich přivedl z poslední výpravy do Dračího Hvozdu. Jelikož pochází z elfské krve, nikdo pořádně neví, jak je stará, ale údajně pamatuje ještě časy před vznikem království. Není příliš sdílná a nijak neskrývá své pohrdání lidmi a vším lidským. Snad jenom Dietricha je ochotna tolerovat, i když nikdo pořádně neví proč. Láska to rozhodně nebude. Neopatrný zbrojnoš, který v tom smyslu cosi poznamenal, přišel o ucho.
Indis vyznává druidský způsob života, tedy splynutí s přírodou. Díky tomu a dalším svým schopnostem, o nichž není ochotna mluvit ani s Dietrichem, je v divočině nedocenitelná . Navíc se skvěle vyzná ve všemožném býlí, mastech a odvarech, což doceníte zejména po bitve. Čarovat sice neumí a zbraně nepoužívá, nicméně zuby má neobyčejně ostré, takže osobní konfrontaci s ní se raději vyhněte.
??? (+1 k osobní bezpečnosti)
Druidka (+1 při boji v hustém i řídkém lese)
Bylinkářka (+1 při boji s nemocemi, jedy a podobným svinstvem)


Knížectví Ravanské

Obrázek
Kníže Radomir Ravanský
Prozatím neprověřený a nezkušený Radomir má za sebou pouhé dva roky na knížecím stolci. Již nyní je ovšem jasné, jaké jsou jeho přednosti. Je neústupný, neoblomný a odhodlaný. Ví jak motivovat své muže k těm nejlepším výkonům, ale zároveň nemrhat zbytečně jejich životy. Jeho slabinou může být snad až příliš silné zaměření na obranu, nicméně věřte tomu, že hájí-li nějaký hrad právě on, máte před sebou pěkně tvrdý oříšek.
Vojenský velitel +1
Obránce tvrzí +1


Obrázek
Kněžna Svatava Pohorská
Novopečená manželka knížete Radomira. Ačkoliv se zpočátku jednalo o sňatek z rozumu, mladý pár k sobě záhy našel cestu a Svatava je Radomirovi pevnou oporou. Na bojišti oslní jen svou krásou, nicméně na poli špionáže nemá konkurenci. Sianné Pavučinku v ní nehledejte. Její síť špehů a agentů je zaměřená především na ochranu.
Špionáž +1
Kontrarozvědka (država či vojsko, kterou obývá na konci kola, získává bonus +2 k obraně proti nepřátelské rozvědce)


Knížectví Seuferské

Obrázek
Kníže Randolf Seufer
Vztekloun, pruďas, kruťas, ale také pragmatik, výtečný vojevůdce a rytíř. Ano, tím vším je právě Randolf Seufer, kdysi pouhý vazal pánů z Wettaru, nyní samozvaný kníže, pán východního okraje království a snad i budoucí král kvilamský. Rozhodně mu nechybí ambice a ani schopnosti k tomu, aby tohoto cíle dosáhl. Tento velmož může být pouze smrtelně nenáviděn, nebo zbožnován. Záleží na tom, na které straně barikády právě stojíte. Máte-li to štěstí a stojíte na jeho straně, již jen jeho přítomnost v čele vojska vyřeší řadu vašich problémů.
Vojenský génius +2
Zlatá růže: +2 k osobní bezpečnosti


Obrázek
Rytíř Vojtěch Ořechovský
Nejvěrnější z věrných. Těmito slovy ocenil Vojtěcha osobně pán ze Seuferu poté, co mu tento válečník zachránil život při zteči Zlatého Kopce. Vojtěch sice přišel o pravé oko, nicméně obdržel rytířský titul a také úřad knížecího maršálka. Vojtěchova věrnosti Randolfovi je bezmezná. Vyniká však i schopný vojevůdce-začátečník. Rovněž se vyzná i v obléhání hradů a měst.
Pěchotní velitel +1
Dobyvatel pevností +1Anna Kvilamská

Obrázek
Anna Kvilamská
Nemanželská dcera prince Radomira Vyděděnce, vnučka krále Mlata a královny Tamary a zkrátka a dobře poslední příslušník údajně vymřelého královského rodu. Jelikož otec i matka ji záhy opustili, ujala se její výchovy babička Tamara. Pod jejím vedením z Anny vyrostl slibný následník trůnu. Etiketa a dvorská výchova byla upozaděna. Namísto s jehlou a nití se Anna naučila boji s mečem i kopím, ačkoliv sama upřednostňuje kvilamskou sekeru. Rovněž obdržela i základní taktické a velitelské vzdělání, ačkoliv zcela postrádá praxi.
Ještě před pár měsíci byla Anna pevně rozhodnutá, že se na kralování vykašle a bude si žít po svém. Skoro jí to vyšlo, nicméně ve chvíli, kdy se jí doneslo, že milovanou babičku Tamaru zavraždili pohůnci zákeřného knížete Sigismunda Hauena, přislíbila jemu i celé jeho rodině pomstu.
Vojenský velitel +1
Válečnice (+1 k osobní bezpečnosti)


Obrázek
Azrael Felinroch
Třetí syn jednoho z mnoha menších pánů v Larijského království nikdy nemohl doufat v žádné slušné dědictví a tudíž se již v mládí vydal cestou nájemného žoldnéře a příležitostného dobrodruha. Během posledních deseti let vybojoval řadu soubojů, šarvátek i bitek a rovněž vybral i několik hrobek a ruin, kterých je Ducalská poušť plná. Ta poslední mu přinesla více stříbra, než by se kdo odvážil doufat. Namísto do děvek a chlastu Azrael investoval značnou část zisku do vybudování nového žoldnéřského cechu, který nazval "Železné kolo." Smlouva s Annou Kvilamskou je jeho první velká zakázka.
Azrael sám není zrovna ctnostný člověk. Pije, kleje a pro ránu nejde daleko. Na druhou stranu zpravidla drží své slovo a málokdy se nechá přeplatit. Od založení cechu má podivný zvyk pohybovat se všude v těžkém brnění a kdyby nemusel občas něco pojíst, ani helmu by nesundal. Údajně v plné zbroji i spí. Jeho mužům to ovšem nevadí, jelikož dobře vědí, že pokud jdou na bojiště s ním, nečeká je nic jiného, než sláva a bohatství.
Kapitán žoldnéřů +2
konzul Decimus "Semotus" Purpurový
První Rádce Telendir Lingwenský
Edmund Granddale, král Východní Anglie
Jan Tarmun z Jezerního Vědrokrvu, zvaný Jantar z jezera, Malleus maleficarum, paladin Světla Svatého, vůdce Hornozemské aliance
Vrchní Hejtman Táborského Svazu Jan Oldřich z Černovic(†)
Jan Tarmun I. z Jezerních Vědrokrv, velmistr Řádu Dlátenického, biskup Taulunský a právoplatný král Terenie
Parwaein I. Tamnicir, kníže Větrodolský, první rádce Svojška I., krále Kalwenského(†)
Lothar I., Markus I. Ansa, král Slaromský
Polní podmaršálek Johann Peter de Beaulieu, vrchní velitel rakouských vojsk v Itálii 1796
Kde je vůle, je i způsob!

Odpovědět

Zpět na „5 knížectví“