Terenijské království, úřady, přehled šlechty

Svět se změnil. Mnoho sil již není. Mnoho věcí skončilo. Přítomnost bohů je zastřená... země se neuzdravuje tak rychle, jako kdysi. Elfové, strážci světa, slábnou. Trpaslíci bojují mezi sebou.

"Vždycky jsem nenáviděl post apokalyptické příběhy. A teď jsem v jednom z nich..."

Moderátoři: Dekl, martas3, Vals

Odpovědět
Uživatelský avatar
martas3
Podplukovník
Podplukovník
Příspěvky: 3656
Registrován: 03 pro 2009, 17:57

Terenijské království, úřady, přehled šlechty

Příspěvek od martas3 » 13 zář 2015, 17:18

Terenijské království
Obrázek
Král: Leim I. Sokol


Úřady v zemi:
Králův zástupce (Minreth Ithalasion)
Jedná jménem krále v době jeho nepřítomnosti, řídí zemi, zařizuje kontakt s panovníkem. Fakticky se tedy jedná o regenta v dobách, kdy je panovník mimo zemi.

Zemský hejtman (neobsazeno, Jiří z Lormanwe, Lukáš z Lormanwe)
Zemský hejtman je zástupcem panovníka, po králi je to druhá nejdůležitější osobnost země. Má na starosti veškerou civilní správu země, dohlíží na ostatní královské úředníky. Předsedá zemskému sněmu. V nepřítomnosti krále spravuje zemi.

Lord kapitán Terenijské armády - Jiří z Lormanwe, (Jan Tarmun)
Je vrchním velitelem Terenijské královské armády. Jeho velení podléhají všichni šlechtici země, často skrze zemské komoří.

Zemský kancléř (neobsazeno, Jošt z Blatavníka, Velmistr Jan Tarmun z Jezerního Vědrokrvu)
Kancléř spravuje zemskou kancelář, je královým diplomatem a civilním správcem. Sjednává důležité zahraniční smlouvy.

Hornozemský komoří (Svatopluk z Blatavníka, Jošt z Blatavníka)
Předsedá radě Horní Země, má dohled nad nižšími úředníky země. Též má na starost výběr daní v dané zemi a vede zemské desky. Je zástupcem země před králem. Je volen šlechtici, církevními pány a představiteli měst dané země a může jím být jen jeden z nich. Král jej může odvolat, ale na volbu nemá žádný vliv.

Dolnozemský komoří(neobsazeno, Karel ze Záříčí, Malyr z Jelenijce, Purkmistr Jan Holý z Širých Plání)
Předsedá radě Dolní Země, spravuje králův majetek v zemi, má dohled nad nižšími úředníky země. Též má na starost výběr daní v dané zemi a vede zemské desky. Při zemském sněmu jest vrchním zapisovatelem. Je zástupcem země před králem. Je volen šlechtici, církevními pány a představiteli měst dané země a může jím být jen jeden z nich. Král jej může odvolat, ale na volbu nemá žádný vliv.

Zemský hofmistr (neobsazeno, Kašpar Kansdelský, Malyr z Jelenijce, David z Věže)
Správce královského dvora a pokladnice krále. Vyplácí stráž hlavního města.

Zemský sudí (neobsazeno, Bohumír z Bujónu a Jarohradí, Velmistr Vojtěch)
Předsedá zemskému soudu. Dbá na spravedlnost v zemi.

Královská rada:
V zastoupení krále Minreth Ithalasion
Paladin Jan Tarmun
Kníže Jiří z Lormanwe, lord kapitán Terenijské armády
Lord kapitán Kandrael Ithalasion z Šerých plášťů
Kníže Vratislav z Lovcotvrze

Přehled dědičné titulatury šlechty:
Modře jsou tituly, které nejsou jen titulární, ale vlastník fakticky kontroluje alespoň nějaký titul. Šedě a kurzívou jsou pak vymřelé rody či rody, které pozbyly šlechtická práva
Knížata:
Lormanwenští z Lormanwe (Jiří Lormanwenský),
Lovci ze Záříčí a Lovcotvrze (Vratislav Lovec),
Jelenijští z Jelenijce (Sherian Jelenijský, šeroplášť),
Pavlovíni z Pavlovína a Vínonos (Pavel I. Proklatý)
Páni:
Sokolové ze Sokolí koruny (Leim I. Sokol),
Točníkové z Točníka (Matouš Točník),
Blatavníci z Blatavníku a Kansdelu (Svatopluk Blatavník),
Vědrokrvové z Jezerního Vědrokrvu (Antonín Vědrokrv),
Moruvrchové z Moruvrchu (Medvěd z Moruvrchu),
Karští z Kary (Lorana Karská †),
Kansdelští z Kansdelu (Arnen Kansdelský †),
Vínonosové z Vínonos (Blanka z Vínonos †)
Rytíři:
Kansdelští z Věže (Artur Kansdelský),
Věžovští z Věže (David z Věže †)
Kronikář hetharijský, byzantský a wylamský, historik Res Publicy
Velkovévoda Friedrich I. Bádenský (Německo 1866)
Martin z Blatavníka (†), velitel Plzeňského landfrýdu, a jeho syn Jošt z Blatavníka, pán Plzně, Tachova a Žebráku (Husitské války)
Lord Eldred Arryn, princ Hory a Údolí, pán Orlího Hnízda, Strážce Východu a Ochránce Údolí (Blackfyreovo povstání)
Dóže Manuel Saggio z Luccy, arcibankéř italský (Itálie 1796)
Aeddan I. Gwyrdd, král velšský, iarla jihoirský a západomercijský (Anglie 960)
Sigismund III. Stříbrovlasý (†), kníže hauenský, a jeho synovec Dietrich I. Obnovitel, král kvilamský a kníže hauenský (Pět knížectví)

Odpovědět

Zpět na „Hetharia 5 - Na sklonku dějin“