Oficiální diplomacie

Kalwen se sjednotil v mocné království. Svojškovo dědictví se však otřásá v základech, neboť zemi pohltila náboženská válka. Přidej se na stranu pohanů, andělanů, či udržuj rovnováhu mezi nimi.

Moderátoři: Dekl, martas3, Vals

Odpovědět
Scipio
Kapitán
Kapitán
Příspěvky: 1898
Registrován: 29 lis 2013, 18:54

Re: Oficiální diplomacie

Příspěvek od Scipio »

S vyšetřováním souhlasím.
Bunkr
Podporučík
Podporučík
Příspěvky: 964
Registrován: 09 dub 2014, 15:27
Bydliště: Liberec

Re: Oficiální diplomacie

Příspěvek od Bunkr »

Král Svatopluk uznává Manuela Saggia za jediného legitimního purkmistra města Stříbrodolu a vyzývá Petra Macellia, aby se vzdal titulu, kterého neprávem užívá.
"Svět potřebuje spravedlnost, nikoli dobročinnost."
Mary Wollstonecraft
Alberto di Casamatta konzul Středoitalské republiky Itálie 1796
[Richard I. Normanský vévoda Normandie Anglie 960
Paladin Konrád, regent krále Svatopluka I.,
Nathaka
Svobodník
Svobodník
Příspěvky: 11
Registrován: 20 lis 2016, 19:18

Re: Oficiální diplomacie

Příspěvek od Nathaka »

Zpráva všem ctěným pánům Kalwenu z knížectví Brány

Jistě se mezi vámi již roznesla informace, že v našem knížectví došlo k změnám na nejvyšších pozicích. Můj milovaný otec se necítí poslední dobou nejlépe, a tak přesunul velkou část své agendy na má bedra. Kníže Vesmen zůstává svrchovaným vládcem naší země, ale ve všech praktických záležitostech, počítaje zejména velení v probíhající válce a veškeré diplomatické a oficiální styky, ho nyní budu zastupovat z pozice knížecího zmocněnce. V důsledku toho vás tedy prosím, abyste nadále jednali přímo se mnou.

V návaznosti na to bych rovnou přednesl několik konkrétních záležitostí.

Prvý bod: Přesun knížete Vesmena do Kalwenu.
Otec se především ze zdravotních důvodů chce odebrat do hlavního města, kde mu církevní kněží mohou nabídnout potřebnou péči. Možná se ptáte, proč podnikat takový krok, když máme na svém území vlastní biskupství, které může nabídnout totéž. Odpověď najdete v dalších důvodech otcova přesunu.
Kníže Vesmen bude po dobu svého pobytu v Kalwenu zastupovat mě i mého bratra Halnera v Královské radě. Tím více než velkoryse splníme podmínku dostatečně vznešeného zastoupení, když už se vinou války nemůžeme této cti chopit osobně. Zároveň to berte jako jasné gesto z naší strany, které Jeho Výsosti Svatoplukovi i všem ostatním dává najevo, že naše podpora krále je pevná a upřímná.
Jak už jsem ale zmínil, otec je stále zesláblý a navíc nechováme úplnou důvěru v bezpečnost této cesty. (Neboť v časech války jsou lesy plné dezertérů a banditů, o intrikách a vraždách nemluvě.) Proto bych chtěl požádat pány všech území, přes která by kníže Vesmen cestoval, ale i ty, kteří se na nich momentálně pohybují se svými vojsky nebo agenty, zejména naše momentální nepřátele, o záruku jeho bezpečnosti a slib respektovat diplomatický status mého otce. Na oplátku se otec zaváže, že bude naše zastoupení v Královské radě vykonávat objektivně, nepředpojatě a čestně. Jsme přesvědčeni, že se k sobě i v čase války musíme chovat s grácií. Naše otevřenost v této věci toho budiž důkazem.

Druhý bod: Pozvání k jednacímu stolu.
V duchu slušnosti, kterou jsem předeslal už v prvém bodě, bych nyní chtěl všechny své sousedy i soky pozvat k jednacímu stolu. Přestože svého otce respektuji a zároveň jsem plně oddán Jeho Výsosti Svatoplukovi, rád bych využil své nové pozice a zkusil se vyhnout dalším zbytečným ztrátám na životech. Nejsem naivní, považuji se za pragmatika, ale zároveň nemohu opomenout potenciál této situace. Navíc, i kdyby tato jednání nevedla ke shodě, což je světlužel přece jenom očekávatelné, chci jich využít alespoň k tomu, abych vás všechny lépe poznal a dal stejnou možnost vám. Jsem koneckonců dědic svého otce a je nejvyšší čas, abych vám ukázal, s kým vlastně jednáte.

Je nabíledni, že mé srdečné pozvání patří v prvé řadě mým přátelům a spojencům. Nevztahuje se ale pouze na ně. Akutně potřebuji jednat zejména s vojvodou Salzmannem z Vysočiny, ale rád bych zasedl ke stolu i s panem Telendirem Lingwenským a Čeňkem Kattegatským. A přestože se vás to přímo netýká, chci vás informovat, že co nejdříve začnu jednat i s Řekopolskými, kteří jsou momentálně v našem zajetí, a zároveň vás ubezpečuji, že se s nimi jedná slušně (navzdory tomu, jak se zachovali k nám).

Třetí bod: Zabezpečení kupecké stezky a civilních zásob.
Nově vydlážděná kupecká cesta vedoucí přes naše území už přilákala několik obchodníků, ale jejich počty jsou pro neutěšený stav našeho království nízké. To škodí všem, nejenom Bráně. Rád bych tedy vyjednal se všemi pány, přes jejichž území stezka prochází, ochrannou zónu, která by umožnila obchodníkům ze sousedních zemí přicházet k nám v relativním bezpečí. Na oplátku jsme ochotni z naší dobré pozice vyjednávat s těmito obchodníky a jejich cechy a zajistit pro vás zásoby, které vám vinou války akutně schází - jídlo, oblečení, medikamenty. Mějte prosím na paměti, že z toho budeme profitovat všichni, nemám v úmyslu obohatit se na váš úkor. Jde mi především o ty, kteří strádají nejvíce, tedy o naše nejchudší poddané. Než konečně přijde rozuzlení celé téhle patálie, snažme se alespoň zmírnit utrpení těch, kteří na válce nenesou žádnou vinu.

***

To je prozatím vše, další věci už budu projednávat přímo s těmi, kterých se týkají.
Věřím, že mou nabídnutou rukou nepohrdnete a že alespoň částečně přispěji k rychlejšímu a mírumilovnějšímu řešení této bratrovražedné války, nebo alespoň ke zmírnění jejích katastrofálních následků.
Avšak nenechte se zmýlit. Tato nabídka je první vlaštovkou slušnosti z mojí strany, ale pokud bude má snaha poplivána a někdo další se k nám zachová s podobnou drzostí jako Řekopolští, bude i poslední. Chci využít mého vstupu na nejvyšší scénu k tomu, aby se věci pohnuly. Jsem člověk, který nadevše miluje svou zemi (a tím nemyslím jen Bránu, ale celý Kalwen). Ale nejsem hlupák ani naivka. Nepůjde-li to po dobrém, umím to stejně dobře, ne-li lépe, i po zlém.

S úctivými pozdravy,
Daren Corvus, první toho jména, dědic Brány a knížecí zmocněnec, vlastní rukou
Hetharia 4 - Dva králové: Daren Corvus, knížecí zmocněnec a dědic Brány
Jan III.
Kapitán
Kapitán
Příspěvky: 1779
Registrován: 09 bře 2012, 15:55

Re: Oficiální diplomacie

Příspěvek od Jan III. »

Dovoluji si upozornit, že jakýmkoliv sporům mezi Řekopolím a Bránou předcházelo podlé zajetí, troufám si říci dokonce únos, Tadeáše Řekopolského z Větrodolska. Když připočteme tu nevyprovokovanou invazi, nelze se moc divit, že z vás nejsou zrovna nadšení a udělali to, co udělali. B)
konzul Decimus "Semotus" Purpurový
První Rádce Telendir Lingwenský
Edmund Granddale, král Východní Anglie
Jan Tarmun z Jezerního Vědrokrvu, zvaný Jantar z jezera, Malleus maleficarum, paladin Světla Svatého, vůdce Hornozemské aliance
Vrchní Hejtman Táborského Svazu Jan Oldřich z Černovic(†)
Jan Tarmun I. z Jezerních Vědrokrv, velmistr Řádu Dlátenického, biskup Taulunský a právoplatný král Terenie
Parwaein I. Tamnicir, kníže Větrodolský, první rádce Svojška I., krále Kalwenského(†)
Lothar I., Markus I. Ansa, král Slaromský
Polní podmaršálek Johann Peter de Beaulieu, vrchní velitel rakouských vojsk v Itálii 1796
Kde je vůle, je i způsob!
martas3
Podplukovník
Podplukovník
Příspěvky: 3656
Registrován: 03 pro 2009, 17:57

Re: Oficiální diplomacie

Příspěvek od martas3 »

Biskupský stolec Kalwenské diecéze jest nucen vydat následující prohlášení ku situaci v Dolských městech.

Dle prelátů dolských proběhly samotné volby zcela dle městských zvyklostí a bez narušení. Volba je proto legitimní, byť ovlivňování před volbou se za čestné považovat nedá. Stolec tím má na mysli ovlivňování měšťanstva oboustranné.

Biskupský stolec nabízí smírné řešení mezi znesvářenými stranami. Tím by bylo, že by po dobu dalšího období, po které má Manuel Saggio mandát, vykonával funkci purkmistra spolu s Petrem Macellaio. Rozdělili by si městské čtvrti, vojsko i příjmy na polovic.

Biskupský stolec apeluje na rod Macellaio, aby tuto smírnou nabídku přijmul.

V opačném případě bude muset biskupský stolec překročit ke zhodnocení činů paktování se s nepřítelem koruny i církve (tj. všech andělanů), tedy s osobou Čeňka Kattegatského a s jeho vazaly, což se týká dospělých příslušníků rodu Macellaio i všech jejich příznivců, zvláště pokud jakkoli zasáhnou do sporu andělanského pohanské síly Kattegatska či jiných pánů pohanských.

Biskupská kancelář Kalwenské diecéze
Kronikář hetharijský, byzantský a wylamský, historik Res Publicy
Velkovévoda Friedrich I. Bádenský (Německo 1866)
Martin z Blatavníka (†), velitel Plzeňského landfrýdu, a jeho syn Jošt z Blatavníka, pán Plzně, Tachova a Žebráku (Husitské války)
Lord Eldred Arryn, princ Hory a Údolí, pán Orlího Hnízda, Strážce Východu a Ochránce Údolí (Blackfyreovo povstání)
Dóže Manuel Saggio z Luccy, arcibankéř italský (Itálie 1796)
Aeddan I. Gwyrdd, král velšský, iarla jihoirský a západomercijský (Anglie 960)
Sigismund III. Stříbrovlasý (†), kníže hauenský, a jeho synovec Dietrich I. Obnovitel, král kvilamský a kníže hauenský (Pět knížectví)
Golemnewton
Rotmistr
Rotmistr
Příspěvky: 191
Registrován: 06 lis 2014, 17:13

Re: Oficiální diplomacie

Příspěvek od Golemnewton »

Mí drazí králové, knížata, vojvodové a další urození pánové. Jak jste si nepochybně povšimli, skřetí hordy jsou u hranic království. V době jednoty by nepředstavovali větší problém, ale pokud si povšimnou, že jsme uprostřed občanské války, mohli by se pokusit o útok na méně početné vojsko Černé hlídky. Pokud by uspěli, nic by jim nebránilo vpadnout do Brány. Má země by byla další na řadě. Doufám, že i přes vzájemné spory se dokážeme s touto hrozbou vypořádat. Pokud by skřeti vyrazili k naší hranici, navrhuji, aby každá země obětovala v budoucnu dohodnuté procento svého měsíčního příjmu, které by posílala Hlídce až do porážky nepřátel. Tímto způsobem by nedošlo k narušení sil jednotlivých stran.

Prosím, vyjádřete se k mému návrhu. Pokud máte nějaké výhrady, předneste je, jistě najdeme způsob, jak se dohodnout.
Ulrich Skálovec, purkmistr svobodného města Riedum
Bunkr
Podporučík
Podporučík
Příspěvky: 964
Registrován: 09 dub 2014, 15:27
Bydliště: Liberec

Re: Oficiální diplomacie

Příspěvek od Bunkr »

Co se týká skřetů navrhuji ještě vyčkat, mezi nimi a námi stojí silné vojsko Irionu a Mantusie, navíc je zde Velká řeka, která se dá použít jako výborná obranná linie. Rovněž o úmyslech skřetů nevíme nic, mohou sice mířit do Kalwenu, ale nevíme zda na Vysočinu a Bránu, nebo na Větrné Údolí, případně mohou pochodovat do Irionu, Mantusie, Morevy, nebo se mohou vrátit zpět.

Nicméně pokud mají pan vojvoda a regent Větrného Údolí obavu ze skřetů, tak jsem ochoten hledat cestu ke smíru s oběma pány, s nimiž nemám žádného sporu, mým nepřítelem je Telendir, nikoliv Pohané.
"Svět potřebuje spravedlnost, nikoli dobročinnost."
Mary Wollstonecraft
Alberto di Casamatta konzul Středoitalské republiky Itálie 1796
[Richard I. Normanský vévoda Normandie Anglie 960
Paladin Konrád, regent krále Svatopluka I.,
Jan III.
Kapitán
Kapitán
Příspěvky: 1779
Registrován: 09 bře 2012, 15:55

Re: Oficiální diplomacie

Příspěvek od Jan III. »

Smír jsem vám již nabídl a vzhledem ke skřetí hrozbě dokonce i spojenectví. Míč je na vaší straně.
konzul Decimus "Semotus" Purpurový
První Rádce Telendir Lingwenský
Edmund Granddale, král Východní Anglie
Jan Tarmun z Jezerního Vědrokrvu, zvaný Jantar z jezera, Malleus maleficarum, paladin Světla Svatého, vůdce Hornozemské aliance
Vrchní Hejtman Táborského Svazu Jan Oldřich z Černovic(†)
Jan Tarmun I. z Jezerních Vědrokrv, velmistr Řádu Dlátenického, biskup Taulunský a právoplatný král Terenie
Parwaein I. Tamnicir, kníže Větrodolský, první rádce Svojška I., krále Kalwenského(†)
Lothar I., Markus I. Ansa, král Slaromský
Polní podmaršálek Johann Peter de Beaulieu, vrchní velitel rakouských vojsk v Itálii 1796
Kde je vůle, je i způsob!
Bunkr
Podporučík
Podporučík
Příspěvky: 964
Registrován: 09 dub 2014, 15:27
Bydliště: Liberec

Re: Oficiální diplomacie

Příspěvek od Bunkr »

Jan III. píše:Smír jsem vám již nabídl a vzhledem ke skřetí hrozbě dokonce i spojenectví. Míč je na vaší straně.
Rád bych znal podrobnosti, například jaké podmínky požadujete, aby byl uzavřen smír, zde jsou požadavky mé:
1) Telendir i Konrád se vzdají úřadu regenta, oba náhradou obdrží křeslo v královské radě
2) Úřad regenta obsadí Vítek Vetovijský, který se ve válce neangažoval, tudíž je nestranný
3) Na znamení smíru mezi oběma stranami se paladin Konrád ožení s Janou, vdovou po knížeti Parweinovi
4) Řekopolští vazalové si na svém zemském sněmu zvolí, zda si za svého pána přejí Telendira, nebo Lukáše Řekopolského
5) Rod Řekopolských si bez ohledu na výsledek zemského sněmu ponechá Řekopolí
6) Manuel Saggio zůstane purkmistrem města Stříbrodolu, Albert Macellio bude i nadále zastávat úřad purkmistra v Rudopolu a biskup zruší jeho exkomunikaci.
7) Beztrestnost a zachování všech titulů a staků všech knížat, bez ohledu na to jakou stranu hájili.
Naposledy upravil(a) Bunkr dne 09 pro 2016, 20:53, celkem upraveno 1 x.
"Svět potřebuje spravedlnost, nikoli dobročinnost."
Mary Wollstonecraft
Alberto di Casamatta konzul Středoitalské republiky Itálie 1796
[Richard I. Normanský vévoda Normandie Anglie 960
Paladin Konrád, regent krále Svatopluka I.,
Golemnewton
Rotmistr
Rotmistr
Příspěvky: 191
Registrován: 06 lis 2014, 17:13

Re: Oficiální diplomacie

Příspěvek od Golemnewton »

Návrh na poslání peněz každou frakcí jsem navrhl, protože vím, že smír ani spojenectví nejsou v nejbližší době pravděpodobné scénáře. Proto považuji za důležité, abychom měli pro případ skřetí agrese připravený plán.
Ulrich Skálovec, purkmistr svobodného města Riedum
Bunkr
Podporučík
Podporučík
Příspěvky: 964
Registrován: 09 dub 2014, 15:27
Bydliště: Liberec

Re: Oficiální diplomacie

Příspěvek od Bunkr »

Golemnewton píše:Návrh na poslání peněz každou frakcí jsem navrhl, protože vím, že smír ani spojenectví nejsou v nejbližší době pravděpodobné scénáře. Proto považuji za důležité, abychom měli pro případ skřetí agrese připravený plán.
Obávám se, že to nebude možné, moje finanční situace je poněkud tíživá
"Svět potřebuje spravedlnost, nikoli dobročinnost."
Mary Wollstonecraft
Alberto di Casamatta konzul Středoitalské republiky Itálie 1796
[Richard I. Normanský vévoda Normandie Anglie 960
Paladin Konrád, regent krále Svatopluka I.,
martas3
Podplukovník
Podplukovník
Příspěvky: 3656
Registrován: 03 pro 2009, 17:57

Re: Oficiální diplomacie

Příspěvek od martas3 »

Můj pán již dříve odmítl pozici regenta a jeho postoj se nemění.

Kancléř pána Vítka ze Západu
Kronikář hetharijský, byzantský a wylamský, historik Res Publicy
Velkovévoda Friedrich I. Bádenský (Německo 1866)
Martin z Blatavníka (†), velitel Plzeňského landfrýdu, a jeho syn Jošt z Blatavníka, pán Plzně, Tachova a Žebráku (Husitské války)
Lord Eldred Arryn, princ Hory a Údolí, pán Orlího Hnízda, Strážce Východu a Ochránce Údolí (Blackfyreovo povstání)
Dóže Manuel Saggio z Luccy, arcibankéř italský (Itálie 1796)
Aeddan I. Gwyrdd, král velšský, iarla jihoirský a západomercijský (Anglie 960)
Sigismund III. Stříbrovlasý (†), kníže hauenský, a jeho synovec Dietrich I. Obnovitel, král kvilamský a kníže hauenský (Pět knížectví)
martas3
Podplukovník
Podplukovník
Příspěvky: 3656
Registrován: 03 pro 2009, 17:57

Re: Oficiální diplomacie

Příspěvek od martas3 »

Černá hlídka plánuje zrušit svůj sbor umístěný na hradě Svojškovo Oko a věnovat prostředky na obranu Černé Bašty. Jakékoli další finance hlídka uvítá. Návrh nadnesený vojvodou Salzmannem nám připadne jako rozumný a spravedlivý ke všem.

Královský maršál Hostivít ze Studné
Kronikář hetharijský, byzantský a wylamský, historik Res Publicy
Velkovévoda Friedrich I. Bádenský (Německo 1866)
Martin z Blatavníka (†), velitel Plzeňského landfrýdu, a jeho syn Jošt z Blatavníka, pán Plzně, Tachova a Žebráku (Husitské války)
Lord Eldred Arryn, princ Hory a Údolí, pán Orlího Hnízda, Strážce Východu a Ochránce Údolí (Blackfyreovo povstání)
Dóže Manuel Saggio z Luccy, arcibankéř italský (Itálie 1796)
Aeddan I. Gwyrdd, král velšský, iarla jihoirský a západomercijský (Anglie 960)
Sigismund III. Stříbrovlasý (†), kníže hauenský, a jeho synovec Dietrich I. Obnovitel, král kvilamský a kníže hauenský (Pět knížectví)
Bunkr
Podporučík
Podporučík
Příspěvky: 964
Registrován: 09 dub 2014, 15:27
Bydliště: Liberec

Re: Oficiální diplomacie

Příspěvek od Bunkr »

Minreth píše:Můj pán již dříve odmítl pozici regenta a jeho postoj se nemění.

Kancléř pána Vítka ze Západu
Obávám se, že váš pán je jedinou přijatelnou osobou, která dokáže sjednotit rozvrácené království. Konrád ani Telendir není přijatelný ani pro jednu stranu, byl bych rád, aby pan Vítek zvážil jaké následky bude mít jeho ne pro Kalwen....
"Svět potřebuje spravedlnost, nikoli dobročinnost."
Mary Wollstonecraft
Alberto di Casamatta konzul Středoitalské republiky Itálie 1796
[Richard I. Normanský vévoda Normandie Anglie 960
Paladin Konrád, regent krále Svatopluka I.,
Bunkr
Podporučík
Podporučík
Příspěvky: 964
Registrován: 09 dub 2014, 15:27
Bydliště: Liberec

Re: Oficiální diplomacie

Příspěvek od Bunkr »

Minreth píše:Černá hlídka plánuje zrušit svůj sbor umístěný na hradě Svojškovo Oko a věnovat prostředky na obranu Černé Bašty. Jakékoli další finance hlídka uvítá. Návrh nadnesený vojvodou Salzmannem nám připadne jako rozumný a spravedlivý ke všem.

Královský maršál Hostivít ze Studné
Navrhuji, aby byly vytvořeny záseky přes Velkou Řeku, na kalwenském břehu, zároveň navrhuji, aby se kníže Lingwenu vzdal daně, kterou mu Hlídka platí.
"Svět potřebuje spravedlnost, nikoli dobročinnost."
Mary Wollstonecraft
Alberto di Casamatta konzul Středoitalské republiky Itálie 1796
[Richard I. Normanský vévoda Normandie Anglie 960
Paladin Konrád, regent krále Svatopluka I.,
Golemnewton
Rotmistr
Rotmistr
Příspěvky: 191
Registrován: 06 lis 2014, 17:13

Re: Oficiální diplomacie

Příspěvek od Golemnewton »

Současný nedostatek financí bude trápit asi více zemí. Pokud zaplatí všichni, budou strany oslabeny rovnoměrně, tedy nedojde ke změně poměru sil, přičemž posílíme hranice země.
Pokud vy přímo peníze nemáte, nevadí, mohou se nastavit procentuální kvóty ne pro frakce, ale pro stranu pohanů a andělanů, jejichž jednotlivé frakce si potřebné peníze mezi sebou rozdělí podle momentálních možností. Nebo jinak. Pouze chci, abychom měli připravený plán a nezačali situaci řešit, až když bude oheň na střeše.
Ulrich Skálovec, purkmistr svobodného města Riedum
Bunkr
Podporučík
Podporučík
Příspěvky: 964
Registrován: 09 dub 2014, 15:27
Bydliště: Liberec

Re: Oficiální diplomacie

Příspěvek od Bunkr »

Jakou částku by si pan vojvoda představoval? Bude se vztahovat i na Vetovii?
"Svět potřebuje spravedlnost, nikoli dobročinnost."
Mary Wollstonecraft
Alberto di Casamatta konzul Středoitalské republiky Itálie 1796
[Richard I. Normanský vévoda Normandie Anglie 960
Paladin Konrád, regent krále Svatopluka I.,
Bunkr
Podporučík
Podporučík
Příspěvky: 964
Registrován: 09 dub 2014, 15:27
Bydliště: Liberec

Re: Oficiální diplomacie

Příspěvek od Bunkr »

Zároveň bych se rád ostatních pánů co soudí o mých navrhovaných bodech, které by vedly ke smíru obou stran.
"Svět potřebuje spravedlnost, nikoli dobročinnost."
Mary Wollstonecraft
Alberto di Casamatta konzul Středoitalské republiky Itálie 1796
[Richard I. Normanský vévoda Normandie Anglie 960
Paladin Konrád, regent krále Svatopluka I.,
Golemnewton
Rotmistr
Rotmistr
Příspěvky: 191
Registrován: 06 lis 2014, 17:13

Re: Oficiální diplomacie

Příspěvek od Golemnewton »

Bunkr píše:Jakou částku by si pan vojvoda představoval? Bude se vztahovat i na Vetovii?
Takovou, aby armády Černé hlídky byly schopny se skřety soupeřit. Považuji za nezbytné, aby armáda byla schopna se se skřety utkat, nejen přestat obléhání. Dostatečně početná armáda by skřety jistě odradila, menší by mohli prostě obejít, dobýt Saltuarius a pokračovat na jih.

Přesná částka záleží na tom, zda se budeme proti skřetům schopni spojit s armádou Mantusie a Irionu (vyjednávání bych nechal na diplomatech obou našich králů). Nepřátelská armáda je v žoldu 1230 st. Černá hlídka bude schopna dát dohromady armádu zhruba v žoldu 450 st. S armádou Mantusie, která samotná skřetí útok ustát nemůže, a tudíž by byla doufám náchylnější ke spolupráci, jsme na 620 st. Početnější armáda irionská (390) by nás dostala lehce přes 1000 st - ta ale s nejvyšší pravděpodobností neopustí město, pokud nebude zabezpečené.

V ideálním (a tedy minimálním) případě tedy náklady na armádu o žoldu cca 300 st (poměr žoldu a pořizovací ceny je v průměru asi 1:2, tedy dalších 600 st), jsme na jednorázovém příspěvku 900 st a v každém dalším měsíci po dobu trvání konfliktu 300 st. Museli bychom ale vyrazit za hranice a pomoct u Pelionu.

V nejhorším případě (bez pomoci Mantusie i Irionu) bychom potřebovali vybudovat armádu v dodatečném žoldu 800 st, tedy jednorázově 2400 st a v dalších měsících po 800 st.
Rozdíl je to propastný. Celkový měsíční příjem přítomných pánů dělá něco kolem 3800 st (bez Vetovie). Procentuální výše prvního příspěvku tedy může být kdekoli od nepřijatelných 63% (a na další údržbu 21%) až po méně strašidelných 24% (na údržbu 8%).

Další, pro velkou většinu asi více atraktivní možností, je zapojení pouze Vysočiny a Brány, dvou nejbližších zemí, které navíc momentálně nejsou v přímém konfliktu.. Já jsem ochoten vyslat svá vojska na sever, ale jen za předpokladu, že tak ve stejné míře učiní i Brána.
Ulrich Skálovec, purkmistr svobodného města Riedum
Bunkr
Podporučík
Podporučík
Příspěvky: 964
Registrován: 09 dub 2014, 15:27
Bydliště: Liberec

Re: Oficiální diplomacie

Příspěvek od Bunkr »

Účast Brány je poněkud sporná, pokud celá hotovost knížete Vesmena vytáhne na sever, tak je zde riziko, že jistí lidé budou v pokušení tohoto oslabení krále Svatopluka využít a zneužít, v nedávné konverzaci navíc padla slova, že Telendira by rád viděl knížete Vesmena na šibenici.
"Svět potřebuje spravedlnost, nikoli dobročinnost."
Mary Wollstonecraft
Alberto di Casamatta konzul Středoitalské republiky Itálie 1796
[Richard I. Normanský vévoda Normandie Anglie 960
Paladin Konrád, regent krále Svatopluka I.,
Odpovědět

Zpět na „Hetharia 4 - Dva králové“