Zelení a Zlatí - Epilog

Kalwen se sjednotil v mocné království. Svojškovo dědictví se však otřásá v základech, neboť zemi pohltila náboženská válka. Přidej se na stranu pohanů, andělanů, či udržuj rovnováhu mezi nimi.

Moderátoři: Dekl, martas3, Vals

Zamčeno
Jan III.
Kapitán
Kapitán
Příspěvky: 1779
Registrován: 09 bře 2012, 15:55

Zelení a Zlatí - Epilog

Příspěvek od Jan III. »

Dějství I.

Dva králové

ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek

Já korunu nechci!
Vítek Vetovijský


Je až s podivem, jaké maličkosti dokážou změnit osudy lidí i říší. Mezi ty nejslavnější patří i tato tři slova. Nebýt jich, nemuselo nikdy dojít k válce, spousta dobrých i zlých lidí mohla žít a svět by možná vypadal jinak. Ale nestalo se tak.
Říká se, že vítr změny je nenápadný a jeho příchod vycítí jen nemnozí. Tentokráte tomu bylo poněkud jinak. Když na sklonku roku devítistého devadesátého sedmého zemřel po dlouhé nemoci kalwenský král David, toho jména první, všichni již ve vzduchu tušili bouři. Její prudkost však nedokázal předpovědět nikdo.

[tuber2]https://www.youtube.com/watch?v=FV6TewedyUI[/tuber2]


V té době se v říši již dlouho formovaly dvě protichůdné síly, soustředěné okolo dvou velkých mužů, kteří v sobě navzájem viděli hrozbu pro budoucnost království. Prvním z nich byl Konrád Východňanský, králův polorodný bratr, paladin světla andělského, velký válečník a snad by se dalo říci i hrdina své doby. Tím druhým byl mladý Telendir Lingwenský, králův věrný přítel a rádce, protřelý politik a schopný vojevůdce. Kdyby ti dva dokázali najít společnou řeč, mohli by společnými silami dovést zemi na vrchol slávy a snad ještě dál. Osud však rozhodl jinak.

Jablkem sváru se stalo jejich vyznání. První poklekal před Světlem Andělským, druhý vzdával hold lesním bohům. Jeden pro druhého byl kacířem a nepřítelem, špínou na tváři světa. Ve vzájemném zápase jim doposud bránila pouze autorita krále. Ale ta zemřela spolu s králem. Zároveň s tím se objevilo nové jablko sváru. Královi synové. Hrou osudu zůstala po Davidovi šestiletá dvojčata, Mojmír a Svatopluk. Oba chlapci se záhy stali figurkami ve hře mocných. Jak Konrád, tak i Telendir je již dlouho předtím zpracovávali a získávali pro svou víru, aby je záhy, coby nastrčené loutky, postavili proti sobě. Telendir měl v tomto směru nespornou výhodu a silnou oporu ve své sestře, Ewian, vdově po králi Davidovi a matce obou princů. S její pomocí dokázal První Rádce obrátit na svou víru nejen staršího Mojmíra, ale i velkou část hlavního města. Oproti němu se Konrád mohl spolehnout na Tobiáše Červenínského, biskupa kalwenského. Především díky němu se Svatopluk vyslovil pro andělanskou církev.

Je otázkou, zda se oba chlapci opravdu rozhodli dobrovolně, nebo je k oltáři (či posvátnému dubu) dovedli za ručičku jiní. Vzhledem k jejich věku to vypadá spíše na druhou možnost. Šestileté dítě zpravidla jen stěží pochopí všechny ty věci okolo náboženství, nemluvě o právu a zákonech, týkajících se nároků na korunu. Pokud by tomu ovšem opravdu bylo tak, je s podivem, jak se Svatoplukovi a Tobiášovi povedlo získat Svatopluka. Pro Ewian, královnu matku, byli oba chlapci vším a střežila je doslova jako oko v hlavě. I později jen se skřípěním zubů připustila, aby se Tobiáš stal Svatoplukovým mentorem.

Jak vyšlo po válce najevo, právě to se nakonec stalo záminkou k válce. Abyste pochopili, ačkoliv obě strany válku očekávaly a intenzivně se na ni připravovaly, nikdo do ní nespěchal. Přinejmenším Telendir později dokonce prohlásil, že sám válku nechtěl vůbec, pouze se jí obával. Těžko říct, zda to myslel vážně, nebo jenom hrál o čas. Události, k nimž došlo začátkem roku 998 čtvrtého věku, jsou tedy víceméně dílem náhody a dodnes kolem nich koluje mnoho polopravd, omylů, domněnek a lží. Na jedné straně barikády se k biskupovi Tobiášovi donesly skrze zrádné služebnictvo zvěsti o tajné poradě pohanských pohlavárů v síních kalwenského hradu. Jedním z probíraných témat měl být údajně i atentát na Tobiáše.

Je otázkou, zda se pohanská strana někdy dostala od pouhého zvažování této možnosti k realizaci. Podle toho, co tvrdil později Telendir, nikoliv. Podle jeho slov by se tím vlastně nic nevyřešilo. S Tobiášem se dalo v mnoha věcech dosáhnout kompromisu a jeho odstraněním se naopak dalo získat jen málo. I bez Tobiáše zde zůstával samotný biskupský úřad, který by arcibiskup jistě záhy obsadil někým jiným, kdo by nemusel být tak přístupný k vyjednávání a naopak by mohl příchod války uspíšit. A to nemluvíme o zlé krvi, kterou by to mezi andělany vyvolalo, kdyby vyšla najevo totožnost pachatele.

Biskup každopádně nenechal nic náhodě a jednal. Spolu se Svatoplukem, který měl čirou náhodou právě v té době hodinu náboženství v prostorách katedrály, se narychlo sbalil a utekl na Červenou Horu. Nemít s sebou Svatopluka, mohlo se nedorozumění ještě vyjasnit a situace uklidnit. Naneštěstí královna Ewian, jak se později zjistilo, podnikla vlastní opatření, o nichž neměl nikdo ani tušení. Očekávala ze strany Tobiáše něco podobného a tajně nařídila skupině vybraných rytířů, aby biskupa hlídali. Jeden z nich, vida, jak biskup peláší z města i se Svatoplukem, nabyl (oprávněně) přesvědčení, že se jedná o princův únos a zasáhl. Podařilo se mu biskupa poranit na ruce, nicméně Svatopluka neosvobodil, duchovního utvrdil v přesvědčení o pravdivosti slov špehů a ve výsledku tak jen poskytl další záminku k válce.
konzul Decimus "Semotus" Purpurový
První Rádce Telendir Lingwenský
Edmund Granddale, král Východní Anglie
Jan Tarmun z Jezerního Vědrokrvu, zvaný Jantar z jezera, Malleus maleficarum, paladin Světla Svatého, vůdce Hornozemské aliance
Vrchní Hejtman Táborského Svazu Jan Oldřich z Černovic(†)
Jan Tarmun I. z Jezerních Vědrokrv, velmistr Řádu Dlátenického, biskup Taulunský a právoplatný král Terenie
Parwaein I. Tamnicir, kníže Větrodolský, první rádce Svojška I., krále Kalwenského(†)
Lothar I., Markus I. Ansa, král Slaromský
Polní podmaršálek Johann Peter de Beaulieu, vrchní velitel rakouských vojsk v Itálii 1796
Kde je vůle, je i způsob!
Jan III.
Kapitán
Kapitán
Příspěvky: 1779
Registrován: 09 bře 2012, 15:55

Re: Zelení a Zlatí - Epilog

Příspěvek od Jan III. »

Dějství II.

Pravda a lži


Jediný přečin, který jsem odhalil po navštívení královské prádelny v Kalwenu je, že používá právě královskou prádelnu a nikoliv regentovu.
Lukáš Řekopolský, královský sudí


Válka není příjemná záležitost. Obzvláště ta občanská. Lze v ní mnoho získat, ale i ztratit. To si uvědomovaly obě strany. Právě proto byly oba kohouti schopni protentokrát najít společnou řeč a namísto mečů a kopí se chopili brků a inkoustu. Pod patronátem Parwaeina II. Tamnicira, knížete Větrného Údolí a královského kancléře, který byl vnímán jako jeden z mála nestranných velmožů v zemi, byl ve Větropolí uspořádán zemský sněm.

[obr]http://www.immortalfighters.net/pictures/zbrojir.jpg[/obr]
Igitur qui desiderat pacem, praeparet bellum.


Ten zpočátku připomínal hospodskou hádku. Korbele po sobě knížata sice neházela, nicméně ostrými slovy se nešetřilo. Rozlícený Tobiáš obvinil Telendira z pokusu o vraždu, zatímco sám byl označen za únosce mladého Svatopluka. Je nutno uznat, že zatímco Tobiáš, čile podporovaný paladinem Konrádem, mnohdy doslova soptil a svého soka nijak nešetřil, Telendir naopak zachovával ledový, odměřený klid, korunovaný nemalou dávkou arogance, který Tobiáše vytáčel ještě víc. Obvinění a argumenty létaly z jedné strany na stranu. Posílení knížecích armád Kattegattska, Lingwenu i královského vojska v Kalwenu, které regent nařídil, bylo vnímáno jako provokace a důkaz viny. Mimo jiné se objevily i spekulace (na nichž andělané trvají v podstatě dodnes), že starším z bratrů není Mojmír, ale Svatopluk. Pomyslnou třešničkou na dortu pak bylo označení Telendira za praktikanta černé magie, které však jen málokdo bral vážně.

Veškeré hašteření nikam nevedlo. Telendirův smířlivý návrh tříčlenné regentské rady (Telendir, Konrád, Vítek Vetovijský) padl na neochotě Vítka Vetovijského, mladšího bratra zesnulého krále, jakkoliv se zapojit do vlády (nemluvě o návrhu, aby byl rovnou korunován). Pomyslnou tečku za jakoukoliv možností dosáhnout smíru pak udělaly atentáty na Tobiáše a Konstantinose z Radhinu, biskupa havranovského. Druhý jmenovaný útok přežil, první nikoliv. Ačkoliv se podařilo zabijáka polapit, jeho zaměstnavatel nebyl (překvapivě) nikdy odhalen. Prvním podezřelým se stal samozřejmě Telendir a pohanská klika. Regent veškerou vinu samozřejmě odmítl a naopak vše označil za zoufalý pokus andělanů získat záminku k válce a očernit protivníka před tváří světa.

Většina lidí však věřila spíše první verzi a tak není divu, že vazalové, podléhající přímo koruně, kteří již dříve odmítli dále odvádět daně králi Mojmírovi, shromáždili v Dolní Čtvrtce armádu, čítající přes dva tisíce mužů. Podobně reagoval i kníže Vesmen Corvus, pán Brány, nejsilnější stoupenec andělanské strany. I on shromáždil početné vojsko, v Kalwenské bráně. Zašel však ještě dál, když svému synovi, Halnerovi, který v té době zastával úřad královského hofmistra, nařídil vykrást královskou pokladnu a její obsah převést do Havranova. Loupež se podařila. Telendir zrudl vzteky a prohlásil, že pokud nedostane kradené peníze zpátky, bude Vesmen litovat. Tím bylo do ohně přilito další vědro oleje a mezi oběma velmoži vzplála smrtelná nenávist.

Na každý pád byla po biskupově vraždě situace více než kritická. Vyšetřování, jímž byl již předtím pověřen královský sudí, Lukáš Řekopolský, uvázlo na mrtvém bodě, stejně jako vyslýchání polapeného zabijáka, kterého držel v kobkách kníže Parwaein II. V tomto těžkém čase Telendir a Konrád překvapivě spojili své síly. Přizvali na sněm serafa Michaela, mocnost ve službách Světla Andělského, paladinova blízkého přítele, aby regenta osobně vyslechl. S pomocí serafovy magie, schopné odlišit pravdu od lži, se s konečnou platností měla prokázat Telendirova vina či naopak nevina.

[tuber2]https://youtu.be/yu0F6T9kNjo?t=51m34s[/tuber2]
"Nečekaný" verdikt vyšetřujícího soudce


Výsledky byly pro řadu zúčastněných více než překvapivé. Regent nejenže neměl prsty v Tobiášově vraždě, ale nepodílel se ani na prvním útoku. Stejně tak údajné plány na biskupovu vraždu, jejichž odhalení stálo na začátku celého sporu, byly degradovány na úroveň hospodské debaty a ještě v rámci tajné pohanské porady zamítnuty. Seraf sice odhalil regentovo magické nadání, vztah k černé magii ovšem nikoliv. Zároveň se ovšem ukázaly jeho ambice a obavy z andělanské nadvlády, což mnohým stačilo k tomu, aby k němu i nadále zachovali odpor*. Jelikož se vraha nepodařilo odhalit ani po rychlém výslechu zbylých velmožů a účastníků sněmu, byla tato otázka mlčky odsunuta do pozadí.

Rozjetý vůz už to ovšem zastavit nemohlo. I když byl Telendir prokazatelně nevinen, andělanská strana nadále požadovala jeho odvolání, mnohdy dokonce nahrazení Mojmíra Svatoplukem. To samozřejmě pohané odmítali, nicméně Telendir byl přístupný jednání o regentské radě. Nakonec se podařilo prosadit hlasování o odvolání Telendira z funkce regenta. Když se na tyto události podíváme zpětně, je vcelku jasné, že málokdo si od tohoto kroku cokoliv sliboval. Přinejmenším Konrádovi muselo být jasné, že i když v hlasování zvítězí, Telendir neustoupí a bude třeba porazit ho zbraněmi, nicméně získal by alespoň řádné causus beli a punc ochránce království před mocichtivým uzurpátorem.

Zde se ovšem ukázalo, že na rozdíl od pohanské, andělská strana není zase tak jednotná, jak se původně zdálo. Hlasování samému samozřejmě předcházely čilé zákulisní rozhovory. Výsledek byl vskutku překvapivý. S pomocí slibů a upřímnosti se mu povedlo získat nejen pohanské hlasy Vysočiny, Kattegatu a Lingwenu, ale i Větrodolska a dokonce Řekopolska a Dolských měst. V případě Řekopolska, které k pohanům zaujímalo tradičně silně tolerantní přístup, mu dost napomohli sami andělané, především Vesmen Corvus a jeho silně nekompromisní přístup ke zmíněnému sousedovi. Oproti tomu Dolská města byla pobouřena Tobiášovou vraždou a měšťané byli hotovi vytáhnout do boje proti Telendirovi třebas hned. Rozhodnutí však spočívalo v rukou Stříbrodolského purkmistra Petra Macellaia. A ten záhy podlehl Telendirovým úsměvům a slibům.

Z deseti hlasů tak Telendir obdržel celých sedm. Jít všechno podle pravidel, mohl by to být konec příběhu. Jak již však bylo zmíněno, Konrád s Vesmenem tak jako tak počítali s válkou. A když se situace na politické scéně nevyvíjela podle jejich představ, prostě a jednoduše opustili Větropolí a vytáhli do pole. V červnu, roku 998, opustila vojska andělanů Dolní Čtvrtku a Červenou Horu a společnými silami oblehla hlavní město království, Kalwen.

Občanská válka začala.

*) Pozn. Minreth: Seraf Michael ale zároveň varoval před Telendirem a jeho ambicemi (a motivacemi) a podotkl, že v tom hlavním, tj. ochraně krále a jeho království regent díky své paranoi kriticky selhal a doporučil sněmu jej zbavit veškerých úřadů a poslat zpět do Zeleného hvozdu. Celý výslech je k nalezení zde.
konzul Decimus "Semotus" Purpurový
První Rádce Telendir Lingwenský
Edmund Granddale, král Východní Anglie
Jan Tarmun z Jezerního Vědrokrvu, zvaný Jantar z jezera, Malleus maleficarum, paladin Světla Svatého, vůdce Hornozemské aliance
Vrchní Hejtman Táborského Svazu Jan Oldřich z Černovic(†)
Jan Tarmun I. z Jezerních Vědrokrv, velmistr Řádu Dlátenického, biskup Taulunský a právoplatný král Terenie
Parwaein I. Tamnicir, kníže Větrodolský, první rádce Svojška I., krále Kalwenského(†)
Lothar I., Markus I. Ansa, král Slaromský
Polní podmaršálek Johann Peter de Beaulieu, vrchní velitel rakouských vojsk v Itálii 1796
Kde je vůle, je i způsob!
Zamčeno

Zpět na „Hetharia 4 - Dva králové“