Hearts of Iron IV - Stručný průvodce hrou

Zde máte možnost diskutovat o Hearts of Iron 4 v Single Playeru. Pokud hledáte informace k módům, multiplayeru či si chcete přečíst některý z reportů pokračujte do vnořených subfór.

Moderátoři: Vals, gameart

Odpovědět
Uživatelský avatar
Lubcacenko
Rotný
Rotný
Příspěvky: 116
Registrován: 15 úno 2010, 14:46

Hearts of Iron IV - Stručný průvodce hrou

Příspěvek od Lubcacenko » 20 pro 2017, 00:36

Hearts of Iron IV - Stručný průvodce hrouHOI IV – Úvod

Zdravím všechny návštěvníky tohoto fóra, resp. hráče hry Hearts of Iron IV od švédského studia Paradox Interactive. Tento článek, který nyní čtete, je stručným návodem na tuto skvělou hru (ač s řadou masařek). Nebudu se příliš zaobírat věcmi, které se věnují hře (tedy o jaký žánr se jedná apod.), ale chci všem jejím hráčům nabídnou návod na její hraní. Text samotný je určen především začátečníkům, a tak se zaměřím i na zcela jasné věci, které již pravidelní hráči této hry budou považovat za banální.

Obrázek

Jen co se rozhodnete zapnout hru Hearts of Iron IV, vyskočí na vás úvodní obrazovka. V ní jsou nejdůležitějšími možnostmi Single Player (hra pro jednoho hráče), Multiplayer (více hráčů), Options (nastavení) a Quit (konec hry). Nežli začneme hrát hru samotnou, doporučuji navštívit sekci Nastavení. To se dále dělí na Game, Video, Audio, Controls. V části Game je důležitá část automatického ukládání, kdy je možné nastavit její četnost. V meziválečném období doporučuji méně časté ukládání, později, ve válce, četnost zvyšte. Já sám však nechávám ukládání „jednou za měsíc“. Z dalších důležitých prvků bych uvedl možnost používat symboly NATO či zastavení hry při různých oznámeních (to se vám může hodit, až usnete u hry). Sekce Video se týká nastavení vaší hry. To vybírejte důsledně, a to tak, aby odpovídalo výkonu vašeho PC. Máte-li tedy slabší stroj, vypněte některé z vedlejších prvků (Weather – počasí, různé 3D znázorňování apod.). V případě Audia je výběr čistě na Vás. Já jej nechávám tak jak je, občas si vypnu Music Volume, a to tehdy, když si chci pustit nějakou jinou hudbu k hraní. Poslední část se pak věnuje nastavení myši.

Jakmile se rozhodnete rozehrát novou Single Player hru, objeví se nám následující možnosti: Continue (tedy pokračování v naší poslední rozehrané hře), New Game (ano, rozehrání nové hry), Load (nahrání jakékoliv uložené hry) a Tutorial (tedy jakýsi „návod“ na hraní hry – začátečníkům jej doporučuji, třebaže mi zas tolik nedal). Při rozehrání nové hry se nám objeví možnost výběru scénářů. Konkrétně se jedná o scénář Gathering Storm, kdy začínáme 1. 1. 1936, a taktéž i o druhý scénář, který začíná 14. 8. 1939 (tedy ani ne měsíc před začátkem války). Já sám stále hraji ten z roku 1936, jelikož chci mít dostatek času na přípravu budoucí války. Navíc si chci vše vybudovat, vyrobit a vynalézt dle svého vlastního uvážení. Kromě toho je tento scénář vhodný, chcete-li si se svým státem zaexperimentovat. Příkladem budiž ČSR, z něhož lze do Mnichovské dohody udělat například komunistický stát, který se následně spojí se SSSR :pitka:.

Obrázek

Po výběru scénáře můžeme spatřit snímek, jenž nám nabízí buďto státy (Interesting States), které nám jsou doporučeny, či máme možnost si vybrat jakýkoliv jiný stát kliknutím na Other countries. U každého státu se dozvíme jisté informace. Prvně, kdo jej vede (v případě Německa jde o Adolfa Hitlera -> zde je nutné zmínit, že i někteří lídři mají určitý vzorec chování, který se promítne do státní politiky - u Hitlera jde o bonus znamenající nárůst politické moci o 25 %), dále jaká je ideologie státu (hra rozlišuje mezi čtyřmi – ty později představím), poté řeší formu vlády (tedy, zdali jde o demokracii či totalitní stát), následně četnost voleb (například 1x za 4 roky, či v případě Německa nikdy) a nakonec zmiňuje i vládnoucí stranu. V prostřední části můžeme vidět charakteristiku daného státu, která svým způsobem koresponduje s pravou částí (stručný historický poválečný přehled). Pokud hrajeme za Německo, je patrné, že jeho prohra v I. světové válce se promítla i do samotného státu. Německo, které bylo rozseknuto ve dví (demokracie neměla příliš dlouhého trvání), se v roce 1933 stalo nacistickým režimem (paradoxně demokratickou cestou). Jednou z charakteristik Německa je kupříkladu generální štáb, který zvyšuje organizovanost divizím o 5 % a navíc zvyšuje rychlost plánování o 20 %. Hned pod charakteristikami státu jsou znázorněny možné cesty, kterými se Německo (či jiný stát) může, či by se spíše mělo, vydat. Výrazná rudá hvězda vyobrazuje válku se SSSR, která by měla být hlavním cílem Německa v této hře.

Obrázek

Po výběru státu nám zbývá poslední krok (Start) k začátku hry. Ještě před ním je však dobré vybrat si vhodnou obtížnost. Ta nabízí tři stupně, konkrétně jde o tyto následující Recruit (Začátečník), Regular (Častý hráč), Veteran (Závislák). Nejlehčí z úrovní nám hru značně ulehčuje (například čas nutný k vyzkoumání technologie či doktríny je kratší o 5 %), či ztěžuje (čas nutný k vyzkoumání technologie se prodlužuje o 10 %). V této části mám malou radu. Budete-li hrát za USA, nedávejte si veteránskou obtížnost, protože penalizace v nárůstu politických bodů (Political Power Gain) povede k situaci, kdy po dlouhou dobu bude nemožné využívat technologických týmů, ministrů a velitelů (vše bude vysvětleno v dalších částech) :frusty:.

Obrázek

Dalším důležitým prvkem, v této části, je možnost posílit některou z velmocí. Posuvník nabízí několik úrovní posílení státu. Jak můžete vidět na snímku, posílil jsem Německo na nejvyšší možnou úroveň. Ponechal-li bych toto nastavení, ve hře by mělo Německo výhodu ve zkoumání technologií, jelikož by zkoumalo o 20 % kratší dobu nežli já. Výhod je značné množství, záleží však na vás, jaký stupeň přesně nastavíte, a taktéž, komu jej nastavíte. V poslední části tohoto snímku lze v pravém dolní rohu uvidět volitelné možnosti Ironman Mode (jde o hru, kde není možné podvádět – např. pomocí metody save/load) a Historical AI (při zaškrtnutí bude AI – soupeř – následovat historickou dějovou linku.

HOI IV – Základní obrazovka

V této části se zaměříme na prvky, které uvidíte při rozehrání nové hry. Nejprve si ukažme snímek ze hry. Ten si posléze rozebereme detailněji.

Obrázek

Tento snímek lze rozdělit na několik částí, který se skládá z několika prvků. Každý z prvků později podrobněji představím. V levé horní části snímku lze vidět vlajku státu, několik čísel a pár ikon. Co ovšem značí? Začněme u čísel. První hodnota (90 %) je hodnotou proměnlivou a znázorňuje jakousi Pospolitost občanů a jejich chuť bojovat za svůj stát. Čím vyšší číslo, tím lépe, jelikož se například v době války stává konflikt dlouhodobějším, protože občanská společnost bude preferovat boj, namísto možnosti vzdát se. Druhá hodnota (2) je povětšinou větší, nežli 0 (může se však stát, že se dostane i do záporných hodnot, ale o tom později). Uvedená hodnota znázorňuje jakousi Politickou moc státu, kterou lze následně využívat například v ovlivňování států (lepší vztahy se státem, podpora ideologie v jiném státu apod.), či v případě zaměření státu na dlouhodobou politiku (tzv. Focus). Symbol tří vojáků značí počet obyvatel, které lze použít ve válce, tedy Mobilizovatelná společnost. Tato hodnota vychází procentuálně z celkové populace, přičemž dané procento můžete zvyšovat zákony, či technologickým pokrokem. Jakmile se dostanete na 0, ztráty již není kým nahrazovat! V případě nízké hodnoty vás hra na tento stav upozorní. Poslední hodnota uvádí Celkový počet továren, které se dělí na civilní (vyrábějí spotřební zboží) a vojenské (vše pro účely války). Dostatek továren je klíčový pro správné vedení války, takže se jim budu později taktéž věnovat.

Pokud jde o ikony, které se nacházejí pod již probranými hodnotami, jde o následující: Research (Výzkum), Diplomacy (Diplomacie), Trade (Obchod), Construction (Výstavba továren), Production (Výroba z vojenských továren), Recruit and Deploy (Vytvoření divizí a jejich následné umístění do určitého teritoria) a nakonec Logistics (Počet vojenského materiálu, jeho produkční bilance a dopad na suroviny).

V prostřední horní části snímku jsou další hodnoty. Jedná se o Zkušenost pozemní armády, Zkušenost námořnictva a Zkušenost letectva. Tyto zkušenosti se získávají cvičením (u pozemní armády), či bojem (u všech). Onen boj však nemusí být nutně vaším konfliktem. Vzpomeňme například, jaké zkušenosti získala německá armáda za španělské občanské války. Dané zkušenosti jsou potřebné pro vytváření vlastní podoby divizí, vyrábění vlastních modelů tanků, letadel a lodí. V neupravené hře se jejich růst zastavuje na hodnotě 500. Poslední hodnotou, která je vyobrazena lodí na vlnách, je Počet konvojů. Ty slouží nejenom k námořnímu obchodu, ale i k přesunu vojsk, a taktéž jsou nutné pro námořní invaze. Konvoje se dají vyrábět, na druhou stranu o ně můžete přijít nepřátelskými útoky (námořními, leteckými). Určitě se pohlídejte jejich množství, ať nejste pak překvapeni, že vaše armáda na druhém konci světa není zásobována.

Hned pod zmíněnými čtyřmi hodnotami se vyobrazují ikony, které jsou pouze dočasné. Jejich typ je závislý na hře. V konkrétním případě mi hra říká následující: mám minimálně jeden prázdný slot pro výzkum; nedochází ke stavbě nových továren; je alespoň jedna vojenská továrna, která nic nevyrábí; nemám nastavený dlouhodobý cíl státu; nevytváří se žádná nová pozemní divize; alespoň jedna divize nespadá pod vrchní velení; mám nedostatek zdrojů pro vojenský průmysl. Nejlepším řešením je na takovouto ikonu kliknout a problém vyřešit. Dalším možným řešením je ji pravým tlačítkem odstranit. Druhou možnost však doporučuji pouze apatickým hráčům :D.

V pravé horní části snímku je znázorněn Čas a datum hry. Mezerníkem lze hru zastavit, přidáním +,či - zrychlit, či zpomalit.Dále můžete vidět Hudební notu, která má na starost skladby ve hře. Ty je možné zastavit, či si vybrat skladby, které budou hrát, a které ne. Další ikony zastupují Přehled pozemních vojsk, Přehled námořních vojsk a Přehled leteckých vojsk. Symbol Zeměkoule a hodnota pod ní, ukazují konflikty, které se uskutečnily, války, které probíhají apod. Hodnota převážně narůstá, kvůli čemuž se mění i vyobrazení zeměkoule. Z dalších ikon této části zmiňme Achievements (Úspěchy ve hře), Main Menu (Hlavní menu), Help (Nápověda), Dissmised alerts (Upozornění, které jste třeba omylem odstranily pravým tlačítkem, se po kliknutí na toto tlačítko vrátí zpět na obrazovku).

V dolní části je silueta muže ve vojenském, ta nás bude více zajímat v předvečer války, takže se nebojte, že bychom se jí nevěnovali. V dolní části napravo je několik možností úpravy vzhledu mapy. V případě vedení pozemní války využijete symbolu vojáka, v námořní válce lodě a v letecké letadla. Každá z těchto map je nejvhodnější pro daný typ boje. Navíc vám odstraní jednotky, které nespadají pod daný typ armády. Mapa tak bude přehlednější pro vaše plánování boje. Symbol Lupy je určen pro hledání např. konkrétního regionu. Dalších šest map se věnuje znázornění zásobování, regionům, odboji, zdrojům (povětšinou přírodním), diplomacii a frakcím. Úplně poslední ikony příliš nevyužívám, ale jsou určeny například pro zapnutí změny dne a noci apod. Obecně lze mapu přibližovat a oddalovat. Při oddálené mapě lze strategicky uvažovat, kdežto u přiblížené mapy je dobré taktizovat. Navíc u přiblížené mapy lze vidět řadu detailů, které jsou jinak skryté. Jde například o názvy měst, letiště, vojska apod. Záleží však na detailu přiblížení.

Základní obrazovka je tedy detailně rozebrána. Příště se zaměříme na výzkum.
Naposledy upravil(a) Lubcacenko dne 22 pro 2017, 14:35, celkem upraveno 5 x.

Trotun
Svobodník
Svobodník
Příspěvky: 11
Registrován: 12 pro 2017, 09:01

Re: Hearts of Iron IV - Stručný průvodce hrou

Příspěvek od Trotun » 21 pro 2017, 09:38

No to je parada! Nenachadzam slov. Budem nedockavo cakat na dalsie kapitoly!

Uživatelský avatar
Lubcacenko
Rotný
Rotný
Příspěvky: 116
Registrován: 15 úno 2010, 14:46

Re: Hearts of Iron IV - Stručný průvodce hrou

Příspěvek od Lubcacenko » 22 pro 2017, 14:48

Trotun píše:No to je parada! Nenachadzam slov. Budem nedockavo cakat na dalsie kapitoly!
Ahoj, díky. Připojil jsem další část. Budu to přidávat vždy do jednoho souboru, alespoň prozatím :). Původně jsem uvažoval i nad tím videem, ale bojoval jsem s rýmou, takže jsem si říkal, že by pak nikdo ten úchvatný hlas neposlouchal :D

Uživatelský avatar
Bostončan
Četař
Četař
Příspěvky: 89
Registrován: 03 črc 2017, 17:28

Re: Hearts of Iron IV - Stručný průvodce hrou

Příspěvek od Bostončan » 28 pro 2017, 09:22

Ahoj. Za prvé fajn, že niekto sa na toto dal. Za druhé ale musim kritizovať :|

Keď prídem ako nováčik a neviem o hre ani mäkké "f" uvítam skôr jednoduchý a heslovitý navod pri ktorom nestrávim pol dňa. Táto hra ma strasne veľa vecí čo treba vysvetliť a takto nováčika skôr vyzenieš. Skúsim ti urobiť konkurenciu, nehnevaj sa :salute:
Obrázek

Odkazy na moje výtvory:
Návod pre začiatočníkov v Hearts of Iron IV
"Nemecká Ríša - Jediná na svete" 100% dohrané http://forum.jajjun.com/viewtopic.php?f=132&t=8574
"Francúzsko - Hranica slobody" 100% dohrané http://forum.jajjun.com/viewtopic.php?f=132&t=8613
"Japonsko - Hirohitov sen" 100% dohrané http://forum.jajjun.com/viewtopic.php?f=132&t=8634
"Československo - Prvá republika" Prebieha! http://forum.jajjun.com/viewtopic.php?f=132&p=279010#p279010
"Veľká Británia - The Commonwealth" Už Čoskoro

Trotun
Svobodník
Svobodník
Příspěvky: 11
Registrován: 12 pro 2017, 09:01

Re: Hearts of Iron IV - Stručný průvodce hrou

Příspěvek od Trotun » 03 led 2018, 22:53

Prosim autora tohto vlakna, aby - pokial mu to cas a energia dovoluju - pokracoval. Vdaka. :clapping:

Odpovědět

Zpět na „Hearts of Iron 4“