Targaryen

Moderátoři: Dekl, Vals, Jan III.

Zamčeno
Royal
Plukovník
Plukovník
Příspěvky: 7148
Registrován: 10 říj 2007, 18:31
Bydliště: Jičín

Targaryen

Příspěvek od Royal »

Obrázek

Když se z prince, následníka trůnu, rovného v právech s ostatními, stal všemocným králem, obdařeným na základě královských listin téměř neomezenou mocí, skoro neztratil svoje chování a svůj vzhled. Žil nadále v královském paláci skromně, bez přepychu, ve vojenském duchu. Chodil stále ve stejném polovojenském oděvu a nikdo nezasvěcený by při pohledu na tohoto hubeného, nedbale oblečeného a pohyblivého člověka neřekl, že je to proslulý válečník, který se stal prvním mužem Království.
Wilhelm von Royal, generálporučík a velitel XXXXII. sboru, (Krym 1942)
Michal Jan Lev z Rožmitálu, pán z Rožmitálu, (Čechy 1526-1527)
Enrico de Candia Pescatore, hrabě z Malty, admirál a direktor Republiky Janov (Byzanc 1214-1217)
Čeněk z Vartemberka, pán z Veselí a Vartemberka, rytíř Dračího řádu, nejvyšší purkrabí a královský maršálek, (Husitské války 1424-1426)
William Royal, admirál britského Královského námořnictva (Trafalgar 1805)
Louis Alexander Berthier, divizní generál a náčelník štábu Armée d´Italie, (Itálie 1796)
Royal
Plukovník
Plukovník
Příspěvky: 7148
Registrován: 10 říj 2007, 18:31
Bydliště: Jičín

Re: Maekar I. Targaryen

Příspěvek od Royal »

Obrázek

Maear Targaryen si uvědomoval, že po právě prožitém otřesu, po odstoupení krále, které nebylo možné utajit, potřebovala země uklidnění. Klid, pokoj a stabilitu - a to požadovala většina a to bylo také naléhavým úkolem hned po korunovaci nového krále.
Nový král nalezl dobré slovo pro Tiona Lannistera, vyvázal ho z domácího vězení, podal mu ruku a daroval mu meč ze skvělé oceli a navrhl mu, aby okamžitě přešel do služeb nového Království.
Wilhelm von Royal, generálporučík a velitel XXXXII. sboru, (Krym 1942)
Michal Jan Lev z Rožmitálu, pán z Rožmitálu, (Čechy 1526-1527)
Enrico de Candia Pescatore, hrabě z Malty, admirál a direktor Republiky Janov (Byzanc 1214-1217)
Čeněk z Vartemberka, pán z Veselí a Vartemberka, rytíř Dračího řádu, nejvyšší purkrabí a královský maršálek, (Husitské války 1424-1426)
William Royal, admirál britského Královského námořnictva (Trafalgar 1805)
Louis Alexander Berthier, divizní generál a náčelník štábu Armée d´Italie, (Itálie 1796)
Atlantis
18. Plukovník
18. Plukovník
Příspěvky: 4819
Registrován: 08 říj 2006, 12:25
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: Maekar I. Targaryen

Příspěvek od Atlantis »

Obrázek

Když se Daemon doslechl o prvních činech nového krále, proseděl prý ve stanu více jak dva dni. Hlavou mu táhly nejrůznější myšlenky, které ovšem všechny sledovaly jednu základní linii a sice: 'Nemohl by být Maekar oním 'princem, který byl přislíben'?' Navzdory jeho chování dřív, nyní jeho činy jakožto vládce, jeho volání po míru...mohla být tato válka, která hrozila rozpadnout říši Targaryenů onou temnotou? A mohlo být právě volání oním světlem?

Na úsvitu třetího dne vyšel Daemon ze stanu. Byl pobledlý, leč jeho krok byl pevný a výraz tváře nijak nenaznačoval dva dny bdění a úvah.

"Zavolejte mi posla", přikázal silným hlasem.
"Je mým rozhodnutím nabídnout Maekarovi jednání o míru."
Oklamat, zmást, překvapit
("Stonewall" Jackson)
Royal
Plukovník
Plukovník
Příspěvky: 7148
Registrován: 10 říj 2007, 18:31
Bydliště: Jičín

Re: Maekar I. Targaryen

Příspěvek od Royal »

Obrázek

Targaryenův bystrý zrak všechno viděl a všechno pozoroval. Především si vzal za úkol likvidaci války na severovýchodě země a s ní těsně spojené banditství a nájezdy vojenských, žoldnéřských a námořních tlup všech barev, které se rozmohly do ohromných rozměrů na jihu, severu i na západě. V každém případě nepořádek a rozklad královské moci ke konci vlády bývalého krále učinil tyto bandy téměř nezranitelnými a jejich zločiny beztrestnými.
Targaryen se rozhodl skoncovat především s nimi. Měl velmi naspěch. Oba úkoly bylo třeba vyřídit rychle, nejpozději do léta, neboť v létě hrozilo obnovení války. Vůdcům nepřátelských oddílů bude navrženo, aby zastavili boj a s nabytými hodnostmi přešli do služeb Královské armády. Současně královští vrchní velitelé bojující proti povstalcům obdrží jasný pokyn, aby co nejrychleji ukončili vojenské zásahy : kdo se dá, toho získat na svou stranu, ostatní pak rozdrtit.
Opatření budou bezohledná. Nezajímat, pobíjet na místě polapené zbojníky. Budou vyslány silné oddíly, které budou nemilosrdně trestat přímé viníky a jejich pomocníky, ale také nedbalé správce svěřených území, kteří se provinili liknavostí, slabostí, nečinností nebo dokonce nadržování námořním či suchozemským zbojníkům.
Wilhelm von Royal, generálporučík a velitel XXXXII. sboru, (Krym 1942)
Michal Jan Lev z Rožmitálu, pán z Rožmitálu, (Čechy 1526-1527)
Enrico de Candia Pescatore, hrabě z Malty, admirál a direktor Republiky Janov (Byzanc 1214-1217)
Čeněk z Vartemberka, pán z Veselí a Vartemberka, rytíř Dračího řádu, nejvyšší purkrabí a královský maršálek, (Husitské války 1424-1426)
William Royal, admirál britského Královského námořnictva (Trafalgar 1805)
Louis Alexander Berthier, divizní generál a náčelník štábu Armée d´Italie, (Itálie 1796)
Royal
Plukovník
Plukovník
Příspěvky: 7148
Registrován: 10 říj 2007, 18:31
Bydliště: Jičín

Re: Maekar I. Targaryen

Příspěvek od Royal »

Obrázek

"Tak co s tím budeme dělat ? Cožpak to nikdy neskončí ?" řekl unaveným hlasem král Maekar Targaryen. Rádci se na něho soustředěně podívali. Veličenstvo mělo výraz ustaraného, předčasně zestárlého křepeláka. Nebylo divu. Od chvíle, kdy ho vlna událostí vynesla na Železný trůn, odud spláchla jeho otce Daerona, mnoho klidu neužil.
Král si změřil rádce vyčítavým pohledem.
"Říkají mi za mými zády "prozatímní král" a začínají si moc dovolovat. Jsem prostě velký dobrák, v tom to vězí. Chci vládnout spravedlivě, držet se zlaté střední cesty, jednou klepnu přes prsty loajalisty, příště zase rebelující lordy.
Ale mým lenním pánům se to nelíbí. Po Daemonově vzpouře ztratili smysl pro klid a pořádek a otec ho do nich nenatloukl dosti radikálně. Hr - dnes proti tomu, zítra zase proti někomu jinému. Ale pro tohle já nemám pochopení. Takhle se vládnout nedá.
Ano, jsem možná král do vyměřeného času, ale král, to je něco solidního, ten, který neloupí a nevraždí, neorganizuje vzpoury, nestaví překážky a vyhýbá se podezřelým, dobrodružným podnikům."
Wilhelm von Royal, generálporučík a velitel XXXXII. sboru, (Krym 1942)
Michal Jan Lev z Rožmitálu, pán z Rožmitálu, (Čechy 1526-1527)
Enrico de Candia Pescatore, hrabě z Malty, admirál a direktor Republiky Janov (Byzanc 1214-1217)
Čeněk z Vartemberka, pán z Veselí a Vartemberka, rytíř Dračího řádu, nejvyšší purkrabí a královský maršálek, (Husitské války 1424-1426)
William Royal, admirál britského Královského námořnictva (Trafalgar 1805)
Louis Alexander Berthier, divizní generál a náčelník štábu Armée d´Italie, (Itálie 1796)
Royal
Plukovník
Plukovník
Příspěvky: 7148
Registrován: 10 říj 2007, 18:31
Bydliště: Jičín

Re: Maekar I. Targaryen

Příspěvek od Royal »

Atlantis píše:"Je mým rozhodnutím nabídnout Maekarovi jednání o míru."
Obrázek

"Děkuji Vám za slova, jimiž ke mne promlouváte. Nepřejte si však návratu na Železný trůn, musel by jste překročit hradbu 50.000 mrtvých. Necítím k Vám absolutně žádnou zášť či nenávist. Po hrůzách tažení let 195 a 196, které přivedlo všechno obyvatelstvo země do sklíčené nálady, však vím, že ústupky, kterým bych byl vystaven, by byly hospodářským a vojenským vítězstvím sil, které usilují o rozdělení země. Můj hlavní úkol by zůstal nesplněn, Targaryenové by neměli dost sil, aby mohli bojovat s mocí Arrynů, Baratheonů,Greyjoyů, Tullyů, Aegora Bittersteela a dalších, krise z dob občanských válek by se stala trvalým zjevem, vzpoura "prázných žaludků", která se nebojí šípů, mečí či kopí, by se pevně usídlila v předměstích Králova Přístaviště i v Létohradě, a moji věrní lenní páni, jímž jsme věrným vůdcem v boji proti mocným silám Osudu, by mne již nepotřebovali. Proč by právě oni snášeli můj zdánlivě neslýchaný despotismus ? A vládnout jinak nechci ani nemohu.

S úctou

Maekar Targaryen"
Wilhelm von Royal, generálporučík a velitel XXXXII. sboru, (Krym 1942)
Michal Jan Lev z Rožmitálu, pán z Rožmitálu, (Čechy 1526-1527)
Enrico de Candia Pescatore, hrabě z Malty, admirál a direktor Republiky Janov (Byzanc 1214-1217)
Čeněk z Vartemberka, pán z Veselí a Vartemberka, rytíř Dračího řádu, nejvyšší purkrabí a královský maršálek, (Husitské války 1424-1426)
William Royal, admirál britského Královského námořnictva (Trafalgar 1805)
Louis Alexander Berthier, divizní generál a náčelník štábu Armée d´Italie, (Itálie 1796)
Royal
Plukovník
Plukovník
Příspěvky: 7148
Registrován: 10 říj 2007, 18:31
Bydliště: Jičín

Re: Maekar I. Targaryen

Příspěvek od Royal »

Obrázek

Targaryen chápal, že důvěru lordů, vojáků a celé armády nezíská slovy, ale činy, vojenskými úspěchy a vítězstvími. Jen známo, jaké bylo první setkání nového krále s veliteli vojsk.
Maekar povolal Lannistera, Tyrrella, Martella, Bryndena a velitele Královské armády k sobě do stanu vojenského ležení. Dostavili se všichni současně - mohutní, ramenatí, jeden větší než druhý, takže nevelký stan krále a vrchního velitele jich byl plný. Přilbice s ozdobnými motivy si nechali na hlavách. Ani Targaryen si nesundal přilbici. Uvítal lordy zdvořile, ale chladně, oficiálně a vyzval je, aby usedli. Teprve když všichni seděli a začal rozhovor, sundal Targaryen přilbici z hlavy a po něm tak učinili i urození pánové.
Po chvíli si Targaryen přilbici znovu nasadil. Podíval se po ostatních takovým pohledem, že žádný z nich se neodvážil ho následovat. Lordi seděli před svým králem, pánem a vrchním velitelem s obnaženými hlavami. Když se rozcházeli, Lannister zašeptal : "Ten malý mi ale nahnal strach."
Wilhelm von Royal, generálporučík a velitel XXXXII. sboru, (Krym 1942)
Michal Jan Lev z Rožmitálu, pán z Rožmitálu, (Čechy 1526-1527)
Enrico de Candia Pescatore, hrabě z Malty, admirál a direktor Republiky Janov (Byzanc 1214-1217)
Čeněk z Vartemberka, pán z Veselí a Vartemberka, rytíř Dračího řádu, nejvyšší purkrabí a královský maršálek, (Husitské války 1424-1426)
William Royal, admirál britského Královského námořnictva (Trafalgar 1805)
Louis Alexander Berthier, divizní generál a náčelník štábu Armée d´Italie, (Itálie 1796)
Royal
Plukovník
Plukovník
Příspěvky: 7148
Registrován: 10 říj 2007, 18:31
Bydliště: Jičín

Re: Maekar I. Targaryen

Příspěvek od Royal »

Obrázek

V tomto jarním období - tři a půl týdne mezi příjezdem do Králova Přístaviště a abdikací krále - viděl Targaryen u sebe řadu lidí a učinil na nich pro budoucnost mnoho nadmíru užitečných pozorování. A téměř všem těmto lidem se zdálo, že tento mladý nezkušený princ, který si už odnesl z bojů tolik vítězství, dobyl měst a pevností a zastínil všechny velitele Královské armády, že tento vojá se příliš nevyzná ve věcech diplomatických a hospodářských a že ho bude snadné ovládat. Po všechny tyto dny, až do konečného rozuzlení, představovali si v Targaryenovi téměř všichni jeho spojenci i nepřátelé kohosi jiného, jenom ne jeho. A on sám dělal vše, co po něm záviselo, aby ho v těchto nebezpečných týdnech považovali za kohosi jiného. Ukazovat předčasně lví spáry nebylo záhodno. Za celou první polovinu dubna roku 196 rozehrával jednání s těmito lidmi naplno svůj vyzkoušený způsob prostoty, přímosti, upřímnosti, s dávkou primitivnosti nebo dokonce omezenosti. On však věděl, že míjejí poslední dny, týdny a měsíce, kdy s ním ještě mohou lidé hovořit jako rovný s rovným, a měl se jen na pozoru, aby zatím nevzbudil podezření. Ale jako vždy, zůstával i zde vrchním velitelem královských a pro královských vojsk, který dává všeobecnou směrnici začínajícím akcím.
Wilhelm von Royal, generálporučík a velitel XXXXII. sboru, (Krym 1942)
Michal Jan Lev z Rožmitálu, pán z Rožmitálu, (Čechy 1526-1527)
Enrico de Candia Pescatore, hrabě z Malty, admirál a direktor Republiky Janov (Byzanc 1214-1217)
Čeněk z Vartemberka, pán z Veselí a Vartemberka, rytíř Dračího řádu, nejvyšší purkrabí a královský maršálek, (Husitské války 1424-1426)
William Royal, admirál britského Královského námořnictva (Trafalgar 1805)
Louis Alexander Berthier, divizní generál a náčelník štábu Armée d´Italie, (Itálie 1796)
Royal
Plukovník
Plukovník
Příspěvky: 7148
Registrován: 10 říj 2007, 18:31
Bydliště: Jičín

Re: Targaryen

Příspěvek od Royal »

Obrázek

Nová královská moc projevila pozornost a velkou péči válečným vysloužilcům. Přepychový palác v Králově Přístavišti - sídlo bývalého krále Daemona - a jeho nástupců na Železný trůn - dostali dočasně těžce ranění váleční hrdinové, kteří bojovali pod prapory krále. Ve výnosu krále z 28. března 196 se zdůrazňoval nový královský pohled tohoto opatření : "Bývalé sídlo krále ... se má stát sídlem vojáků, kteří prolévali svou krev, aby bránili právo a svrhli tyranii."

Targaryen nikdy nezapomínal, že Královská armáda se v těchto letech 195-196 nejméně z poloviny skládala z nevolníků odvedených a zařazených do služeb krále. Prosťáček bez nohy či bez ruky v pokojích krále Daerona nebo přepychové síni králů - co mohlo být populárnější než takové královské prohlášení v převážně rolnické zemi ? Armáda i vesnice byly nadšeny novým králem a jen jemu přisuzovaly zákon, který tak lichotil naivní ješitnosti nevolníků a vojáků.
Wilhelm von Royal, generálporučík a velitel XXXXII. sboru, (Krym 1942)
Michal Jan Lev z Rožmitálu, pán z Rožmitálu, (Čechy 1526-1527)
Enrico de Candia Pescatore, hrabě z Malty, admirál a direktor Republiky Janov (Byzanc 1214-1217)
Čeněk z Vartemberka, pán z Veselí a Vartemberka, rytíř Dračího řádu, nejvyšší purkrabí a královský maršálek, (Husitské války 1424-1426)
William Royal, admirál britského Královského námořnictva (Trafalgar 1805)
Louis Alexander Berthier, divizní generál a náčelník štábu Armée d´Italie, (Itálie 1796)
Atlantis
18. Plukovník
18. Plukovník
Příspěvky: 4819
Registrován: 08 říj 2006, 12:25
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: Targaryen

Příspěvek od Atlantis »

No, jsem rád, že jsi mě uznal za krále, byť bývalého 8)
Oklamat, zmást, překvapit
("Stonewall" Jackson)
Royal
Plukovník
Plukovník
Příspěvky: 7148
Registrován: 10 říj 2007, 18:31
Bydliště: Jičín

Re: Targaryen

Příspěvek od Royal »

Kdo se v tom má vyznat ? Já nemám rád dobrodruhy. Škodí dobré pověsti země a obchodu. Ale tahle země jimi snad oplývá !
Wilhelm von Royal, generálporučík a velitel XXXXII. sboru, (Krym 1942)
Michal Jan Lev z Rožmitálu, pán z Rožmitálu, (Čechy 1526-1527)
Enrico de Candia Pescatore, hrabě z Malty, admirál a direktor Republiky Janov (Byzanc 1214-1217)
Čeněk z Vartemberka, pán z Veselí a Vartemberka, rytíř Dračího řádu, nejvyšší purkrabí a královský maršálek, (Husitské války 1424-1426)
William Royal, admirál britského Královského námořnictva (Trafalgar 1805)
Louis Alexander Berthier, divizní generál a náčelník štábu Armée d´Italie, (Itálie 1796)
Royal
Plukovník
Plukovník
Příspěvky: 7148
Registrován: 10 říj 2007, 18:31
Bydliště: Jičín

Re: Targaryen

Příspěvek od Royal »

Targaryen si samozřejmě uvědomoval, jak jeho země touží po míru. Mír - to byl všeobecný požadavek, všichni ho chtěli : vojáci, velitelé, šlechtici, rolníci, tovaryši a řemeslníci, kupci, mistři cechů i majitelé manufaktur, loďaři, královští písaři a úředníci, hodnostáři, diplomaté, královi příbuzní i přátelé. V každém hlášení od velitele královských vyzvědačů se mluvilo o všeobecné touze po míru. Ten si také žádaly Targaryenovy osobní zájmy i zájmy jeho dynastie. Mohl si však být na bitevní poli před hlavním městem nebo v Královském paláci v Královském Přístavišti jistý tím, že ve vzdálených místech nekují proti němu pikle ?

Kdo má ale v rukou moc ? Bratr, slabý a neschopný člověk, který se však vyzná v rafinovaných intrikách a je posedlý touhou dosednout na trůn, jež si nevydobyl a na nějž si činí nároky jako nejstarší v rodině ? Nebo některý z poradců, přátel či nepřátel, často vrahů a zločinců, kteří jsou schopni s úsměvem na bledých rtech vrazit každému nůž do zad ? Tito lidé byli obdařeni mocí, přestože jim Targaryen nedůvěřoval. Pokaždé, když odjížděl z hlavního města, pociťoval zvláštní neklid. Je třeba ukončit válku a co nejrychleji se vrátit do Králova Přístaviště k vládnutí.
Wilhelm von Royal, generálporučík a velitel XXXXII. sboru, (Krym 1942)
Michal Jan Lev z Rožmitálu, pán z Rožmitálu, (Čechy 1526-1527)
Enrico de Candia Pescatore, hrabě z Malty, admirál a direktor Republiky Janov (Byzanc 1214-1217)
Čeněk z Vartemberka, pán z Veselí a Vartemberka, rytíř Dračího řádu, nejvyšší purkrabí a královský maršálek, (Husitské války 1424-1426)
William Royal, admirál britského Královského námořnictva (Trafalgar 1805)
Louis Alexander Berthier, divizní generál a náčelník štábu Armée d´Italie, (Itálie 1796)
Royal
Plukovník
Plukovník
Příspěvky: 7148
Registrován: 10 říj 2007, 18:31
Bydliště: Jičín

Re: Targaryen

Příspěvek od Royal »

Obrázek

V dubna 196, kdy končilo tak krátké období bez bojů, bylo Maekaru Targaryenovi 22 let. Byl plný energie a sil, a svět se mu jevil jako obrovské bojiště, kde ho čekají nebezpečí, překážky, převaha sil protivníka, ale kde mu jako u Královského Přístavišti nebo v Černém lese jeho hvězda ukáže cestu k vítězství. Na uzavřeném zasedání spojenců, které svolal na 11. dubna 196 a na němž se mělo projednávat ultimátum předložené nepřítelem, se názory různily. Targaryen byl pro zamítnutí ultimáta, Martell a Lannister, který prostřednictvím Arrynů vedl jednání, byli rozhodně pro ústupky a zachování míru. Krále podporoval jen Brynden, který byl stejného mínění jako Targaryen, a Tyrrell, který nic neriskoval, neboť neměl téměř žádné loďstvo. Ostatně za každých okolností byl Targaryenův názor rozhodující.
Targaryen šel směle vstříc válce. Vyslovil přesvědčení, že nová válka bude krátká. Byl duben, jaro - oba nadějí, radostného očekávání - a mnozí onoho posledního mírového jara 196 byli ochotni uvěřit těmto slibům.
Wilhelm von Royal, generálporučík a velitel XXXXII. sboru, (Krym 1942)
Michal Jan Lev z Rožmitálu, pán z Rožmitálu, (Čechy 1526-1527)
Enrico de Candia Pescatore, hrabě z Malty, admirál a direktor Republiky Janov (Byzanc 1214-1217)
Čeněk z Vartemberka, pán z Veselí a Vartemberka, rytíř Dračího řádu, nejvyšší purkrabí a královský maršálek, (Husitské války 1424-1426)
William Royal, admirál britského Královského námořnictva (Trafalgar 1805)
Louis Alexander Berthier, divizní generál a náčelník štábu Armée d´Italie, (Itálie 1796)
Zamčeno

Zpět na „Blackfyreovo povstání“