Milán 1444 - Cesta ke sjednocení Itálie

Reporty nebo-li AAR z Europa Universalis IV

Moderátoři: Atlantis, Vals, Phoenix, Princ Evžen Savojský

Uživatelský avatar
Lubcacenko
Rotný
Rotný
Příspěvky: 116
Registrován: 15 úno 2010, 14:46

Milán 1444 - Cesta ke sjednocení Itálie

Příspěvek od Lubcacenko » 17 bře 2014, 16:22

Milán 1444 - Cesta ke sjednocení Itálie


Obsah

Díl první - Konec království na věky věků - Filippo Maria I Visconti (1444—1464) - viewtopic.php?f=124&t=7662#p247683
Díl druhý - Ambrosiánská republika je založena - Salvatore Spinola (1464—1473) - viewtopic.php?f=124&t=7662#p247859
Díl třetí - Benátky musí padnout - Geronimo Bigliori di Lava (1473—1484) - viewtopic.php?f=124&t=7662#p248216
Díl čtvrtý - Pád Benátek - Marcello Sfondrati (1484—1487) - viewtopic.php?f=124&t=7662&p=248481#p248481
Díl pátý - Konec jedné dynastie - Gaetano Sfondrati (1487—1490) - viewtopic.php?f=124&t=7662&p=248481#p248563
Díl šestý - Dejá vu války - Vittorio Melzi (1490—1499) - viewtopic.php?f=124&t=7662&start=20#p248573
Díl sedmý - Krve sdílení - Benedetto Caracciolo (1499—1508) - viewtopic.php?f=124&t=7662&p=249624#p249622
Díl osmý - Léta prosperity - Galeazzo Maria Lamberti (1508—1522) - viewtopic.php?f=124&t=7662&p=249636#p249636


ObrázekDíl první - Fillipo Maria I Visconti (1444—1464)

Vnitropolitická situace a mezinárodní politika

Milánské vévodství bylo založeno roku 1395 Gianem Galeazzem Visconti. Jak je známo, tak toto vévodství bylo součástí Svaté říše římské. V roce 1444 byl u vlády král Filippo Maria I Visconti (Administrativní schopnost 1, Diplomatická schopnost 2, Vojenská schopnost 2). Režimem vlády byla feudální monarchie, která zvyšovala příjem z vazalů o 10 % (Milán ovšem žádného vazala neměl), a také zvyšovala nábor branců o 10 %. Problémem ovšem bylo, že ve svém věku 52 let neměl nástupce. U šlechty nebyla situace o nic lepší. Milán neměl uzavřen žádný královský sňatek, takže úkolem bylo tuto situaci napravit. Na západě se nacházelo Savojské vévodství. Na severu Švýcarská konfederace. Na východě Benátská republika a Mantua. Na jihu pak Janovská republika a Modena. Situace tedy nebyla jednoduchá, zvláště když Brescia (milánské území) byla pod kontrolou Benátek.

"Visconti, italský šlechtický rod. Od 11. stol. patřil rod k vyšším valvassorům (jeho členové zastávali též úřad milánského arcibiskupa); jejich rivalem byl rod Torre. Od 13. stol. stoupenci ghibellinů. 1277 – 1447 vládci Milána (od roku 1395 vévodové). Vrcholu moci dosáhli ve 14. stol., kdy ovládli většinu severoitalských měst (Lombardii, část Romagne, dočasně Janov, pronikali do Toskánska a Umbrie). Viscontiové podpořili nástup Lucemburků; 1330 – 33 uznávali svrchovanost Jana Lucemburského. V 1. pol. 15. stol. se dosud nepevný feudální státní útvar Visconti měnil v novověký stát (úřednická administrativa, žoldnéřská stálá armáda)." (Leccos.com 2014).

Obrázek
Svět v roce 1444


Obrázek
Územní požadavek na Bresciu a sousedé Milána


Země byla katolickou, což znamenalo snášenlivost pravé víry +1 % a snášenlivost heretiků -1 %. Kardinála jsme neměli žádného. Náboženská jednota ovšem byla stoprocentní. V roce 1456 jsme málem získali kardinála Fischera, nicméně se nám to nepodařilo.

V roce 1450 jsme se konečně dočkali následovníka. Královi se narodil syn Carlo (ADM 4, DIP 1, ARM 0).

Obrázek
Následovník, konečně!


Milánské ideje a tradice
Renesanční princ – centrum patronace kultury – cena idejí -10 %
Patron hudby – centrum patronace hudby – roční prestiž +1 %
Omezená síla baronů – zvýšená centralizace – výběr daní +10 %
Doba Condottierů – najímání žoldnéřů – cena za nábor -25 %
Podpora filozofů – centrum patronace nad filozofy – cena technologií -5 %
Princové s obchodním nadáním – „mnoho přístavů znamená mnoho možností k obchodu“ - síla světového obchodu +10 %
Vliv osvícenství na vládu – podíl filozofů na vládě – náklady na zvýšení stability -10 %

Bonus: bojová schopnost pěchoty +10 %, diplomatické vztahy +1, nábor branců +20 %.

Feudalismus„v užším smyslu feudální zřízení s typickými vazalskými svazky, tj. souborem institucí vytvářejících závazky poslušnosti a služby ze strany svobodného člověka, zvaný vazal, vůči jinému svobodnému člověku, zvaný pán, který je naopak vůči vazalovi povinován závazkem ochrany, případně materiální podpory; v tomto významu je spojen s evropským středověkem“ (Leccos.com 2014).

Na diplomatickém poli došlo k podepsání dohod o spojenectví se Savojskem a Mantuou. Za pár dní i s Ferrarou a Urbinem. Následně došlo i k podepsání dohod o sňatcích (Savojsko, Ferrara, Mantua). Situace byla tedy takováto. Též jsme povolovali průchod armád naším územím. V této praxi existovalo jasné pravidlo – „jsi-li Evropan, vítán jsi, pokud ne, jinou cestu zvol si“. Druhá možnost se týkala například Maroka. Roku 1446 došlo k vytvoření spojenectví s Toskánském. Co se týče špatných vztahů, tak ty byly především s Benátkami (obchodní embarga za strany Benátek – 1446, 1461; či snaha Benátek získat Cremonu – 1450).

Obrázek
Hledání spojenců a vytváření aliancí


Poprvé jsme pozvedli zbraně na jaře roku 1448. Náš spojenec Urbino nás povolal. Příčinou války byla snaha Papežského státu dobýt Anconu (Urbino). Jednalo se o defenzivní válku. Papež měl uzavřenou dohodu o spojenectví s Janovem. Jakožto čestný národ jsme žádost neodmítly. Z důvodu války došlo k naverbování dvou jednotek rytířů (Cremona, Lombardia). Armáda se spojila v Cremoně a vyjela směr Ancona. OBR Po vítězné bitvě jsme se rozhodli navštívit město všech měst – Řím. OBR Po „návštěvě“ jsme několik desítek dní strávili vysedáváním u Říma. OBR Část vojska vyjela do Ancony. OBR Po mírové smlouvě papeže s Janovem odešla janovská vojska z Romagni. Část vojsk umístěných v Anconě tedy pochodovala do Romagni. Po vítězství u Říma vojska pochodovala zpět do vlasti – Cremony. Vojska z Romagni se po okupaci města též přesunula do Cremony. Došlo k podepsání míru. Papežský stát přišel o území Avignonu, který se stal novým státem. A zaplatil i peněžní částku (16). Po ukončení války byly náklady na vojska sníženy.

Obrázek
Výsledek války proti Římu.


V roce 1455 jsme byli znovu povoláni spojenci. Tentokráte šlo o toskánské přátele. Jednalo se o útočnou válku. Úkolem bylo dobytí Sieny. Neodmítly jsme, ale nepřipojili jsme se k válčení. Důsledkem této války byl zisk peněz (38).

Obrázek
Mírová smlouva dopadla pro nepřítele přívětivě.


V roce 1456 dostal choutky na území i náš král. Armáda byla zmobilizována a došlo k vyhlášení války s papežem. Vojska se přesunula znovu do Říma. Bitva byla vítězná, a tak došlo k okupaci Říma. Mimo to došlo i k okupaci Romagni. Po okupacích došlo k přesunu vojsk do Cremony. Výsledkem konfliktu bylo to, že se Papežský stát stal vazalem Milána, mimo jiné zaplatil i určitou částku (66).

Obrázek
Mírová smlouva s papežem.


Úkoly a rozhodnutí
Prvním úkolem, který měl být vykonán, mělo být vytvoření spojenectví s Mantuou. Oceněním by byl zisk prestiže (10) a diplomatických bodů (25). Tento úkol byl splněn. Dalším úkolem byl sňatek s Mantuou. Ziskem by byla prestiž (5) a diplomatické body (25). I tato mise byla splněna. Třetím úkolem bylo zlepšit vztahy s Aragonií. Důvod byl zřejmý. Aragonie totiž byla mocenským soupeřem Benátek. Bylo tedy záhodno ji mít na své straně. Ziskem prestiž (5) a diplomatické body (25). V roce 1448 bylo úkolem získat Bresciu. Za tento úkol bychom dostali prestiž (10). Věci se ale vyvinuly jinak, než jsme očekávali. I zde se stala věc nevídaná. Benátská válka s Mameluky nedopadla pro Italy nejlépe. V mírové smlouvě je Mameluci donutili k navrácení Brescii Milánu. Vojska byla vyčerpána, úkolem tedy bylo obnovit sílu vojsk. Odměnou byl zisk prestiže (5) a armádní tradice (10).

Obrázek
Brescia je naše!


Obrázek
A Liguria též!


Technologie

1450 – Diplomatická technologie 4
Vytvořením a zlepšením infrastruktury v regionech dojde k ochraně obchodu, ale také k lepšímu výběru daní.
Nové budovy: Doky (zvýšení síly obchodu +0,33, oprava lodí +25 %), Tržiště (zvýšení síly obchodu +1)
Obchodní vzdálenost +10

1458 – Diplomatická technologie 5 (Základní ekonomické nástroje)
Obchod je věc riskantní, ale výhodná. Rozvoj povede ke snížení risku a zvýšení výnosů.
Efektivita obchodu +10 %
Obchodní vzdálenost +10

1451 – Vojenská technologie 4
Během středověku vzniká nová jednotka – pikenýři. Proslavili se například v bitvě u Bannockburnu či u Courtrai, kde porazili nepřátelské jezdectvo. Byli lépe vycvičení a disciplinovanější, nežli jejich předchůdci. Také byli chráněni muži s meči, kteří jim poskytovali podporu.

Pikenýr – „byl příslušník pěchoty, který byl vyzbrojen píkou (kopím). Vznik útvarů pikenýrů se datuje do 15. století. Tito vojáci byli vyzbrojeni píkami o délce 2,5 až 5,5 metru. Vrcholem činnosti pikenýrů se stala třicetiletá válka, kdy tito vojáci v sestavě s mušketýry tvořili páteř tehdejších žoldnéřských vojsk. Pikenýři 17. století byli vyzbrojeni 6 metrů dlouhým kopím, které bylo opatřené na opačném konci bodcem, který je umožňoval zarazit do země. Stejně jako mušketýři byli i kopiníci vyzbrojeni kordem. Oproti mušketýrům nosili kopiníci částečnou plátovou půlvýzbroj, skládající se z předního a zadního plechu, přilby a někdy i dvou plechových šosů, chránících stehna. Pikenýři byli vycvičeni v boji jak proti jezdectvu, tak proti nepřátelské pěchotě. Spolu s mušketýry vytvářeli bojové sestavy, které umožňovaly ochranu střelců při nepřátelském útoku. Jednou z těchto sestav byla španělská tercie, vytvořená ze dvou až tří tisíc mušketýrů a pikenýrů. Základem této těžké sestavy byl čtverec složený z pikenýrů, kolem něhož byl vytvořen z mušketýrů obvod o několika řadách. Ke každému z rohů tohoto mohutného čtverce byla připojena menší čtvercová sestava mušketýrů. Tyto tercie byly v bitvách řazeny do šachovnicového postavení, přičemž se mezi ně vkládaly pluky nebo korouhve. Před sestavy bylo stavěno do palebného postavení dělostřelectvo. Tento způsob bojové sestavy byl užit vojskem katolické ligy v bitvě na Bílé hoře. V průběhu třicetileté války došlo k dalšímu rozvoji lineární bojové sestavy a lineární taktiky. Počet pikenýrů se s rozvojem střelby snižoval, z bojiště pikenýři zmizeli na přelomu 17. a 18. století, kdy se začaly užívat pušky s křesadlovým zámkem a bodáky.“ (Wikipedia 2014).

Nové Budovy: Zbrojnice (zvýšení odvodu branců +25, zvýšení rychlosti odvodů -5 %, snížení ceny odvodů -5 %)
Taktika +0,25
Morálka +0,50

1459 – Vojenská technologie 5 (Standardizace pikenýrů)
Nová jednotka: Muži ve zbrani, Lučištníci
Pěchota - šok - +0,15
Zásobování +50 %
Bojová šířka +2

Muži ve zbrani – jednalo se o profesionální vojáky v armádách západní Evropy v pozdním středověku. Rytíři a šlechta najímala množství těchto vojáků jako družinu. Byli lépe vyzbrojeni a chráněni, nežli obyčejný voják. Během stoleté války bojovali tito muži na koních či s těžkými zbraněmi, nicméně neměli postavení, a tak se nemohli nazývat rytíři. Ti, kteří měli lepší výzbroj a trénink byli seržanty v armádě.

1453 – Administrativní technologie 4
Díky této technologii se každý stát může profilovat způsobem sui generis. Jako první ideu jsme si vybrali ideu ekonomie. Při odemčení všech sedmi částí bychom získali snížení ceny za redukci inflace -33 %.
Byrokracie – lepší státní správa – výběr daní +10 %
Systém staveb – synchronizace budování – cena za stavbu -20 %
Národní banka – vytvoření banky vedoucí k lepší kontrole ekonomiky – roční redukce inflace +0,10
Dluhy a půjčky – vytvoření trhu s dluhy – úrok -1
Centralizace – centralizace stát zlepší správu země – možní rádci +1
Národní zanícení – s lepší správou více zásob – náklady na pozemní armádu -10 %
Ekonomika dle Adama Smithe – laissez-faire – efektivita produkce +20 %

Vojenství

Co se týče armády, tak ta byla odpovídající velikosti Milána. 5 000 pěších a 2 000 mužů na koních. Armáda byla dislokována v hlavním městě – v Lombardii. Námořnictvo kotvilo v parmském přístavu. Jednalo se o dvě galéry – Santo Stefano a Lombardii. Mimo jiné flotila disponovala dvěma přepravními loděmi (Ariberto d´Intimiano a San Satiro). Panovník se do války nechystal, a proto tedy snížil výdaje na armádu. Důvodem byly především nízké příjmy (+2,75).

Středověký bojovník románského typu (střelba při útoku 0, střelba v obraně 0, způsobení šoku při útoku 0, způsobení šoku v obraně 0, útočná morálka 1, obranná morálka 1, schopnost manévrovat 1)
Základní typ západních evropských armád. Jednalo se o odvedené venkovany s minimální znalostí umění boje. Jejich vyzbrojení bylo mizerné. Ve velkém počtu mohly rozsévat spoušť.

Rytíř románského typu (OF 0, DF 0, OS 1, DS 0, OM 1, DM 1, M 2)
Středověký rytíř, který prvně pocházel z Francie. Jednalo se o bojovníka, který bojoval za půdu, kterou získal od krále. Koncept se ujal v celé západní Evropě a stal se nedílnou součástí feudálního řádu, kdy rytíři se stali součástí šlechty. Vlivem rozvoje došlo k lepším typům sedel a třmenů, čímž se stal rytíř lepším a schopnějším ke smrtícím útokům na nepřítelovu pěchotu. V případě nutnosti sesedli z koně a bojovali pomocí masivního meče.

Galéra (počet kanónů 12, síla trupu 8, rychlost 8, obchodní síla 0) – „dlouhá štíhlá válečná i obchodní veslice vyvinutá ze starověkých (např. egyptských, krétských) a byzantských válečných lodí. Používala se ve Středomoří v 9. – 16. stol. Délka až 60 m, šířka 4,5 – 7,5 m; za příznivého větru poháněna plachtami na jednom až dvou stěžních. Historické prameny uvádějí 100 až 400 veslařů (zejm. otroků nebo trestanců, odtud označení pro těžkou práci – galeje).“ (Leccos.com 2014).

Přepravní loď (C 4, H 12, S 5, TP 0)
„Za časů Columbových vznikly rozličné tvary, jako galliony, galeasy, koggy, karavelly, na nichž, jak Columbus sám dokázal, pouštívali se i na širý okeán. Jeho loď »Santa Mariæ byla na tehdejší poměry dosti značná, o 150 t nosnosti a 3 stožárech. Koggy, které stavěny byly tehdy v Německu, Hollandsku a Anglii, bývaly o 200 – 600 t.“ (Leccos.com 2014).

Obrázek
Boj proti Papežencům.


Obrázek
Výhra u Ancony.


Obrázek
Bitva u Říma.


Obrázek
Okupace papežských regionů.


Obrázek
Další válka.


Obrázek
Vyhlášení války papeži.


Obrázek
Jediný střet s nepřítelem.


V Ligurii, která se stala součástí Aragonie, došlo k postávání Lombarďanů. Bohužel se po dobytí Ligurie přesunuli do naší Lombardie. Z tohoto důvodu byla naverbována nová jednotka pěších v Cremoně. Král Filip se po přeskupení vydal do Lombardie. Bohužel bitva byla neúspěšná. Především z důvodu výhodného postavení obránců. Vlivem prohry jsme ztratili hlavní město. V Ligurii došlo k dalšímu povstání, a tak jsme se obávali dalšímu útoku mnohem větší armády rebelů. V Parmě tedy dochází k verbování jedné jednotky jízdy. Nicméně se stala něco neočekávaného. Rebelové se přesunuli na západ. Lombardie byla volná. Využili jsme situace a začali dobývat hlavní město. Získali jsme jej zpět. Bohužel po obsazení Cunea se část rebelů rozhodla navštívit znovu Lombardii. A tak jsme zaútočili podruhé. A podruhé zase neúspěšně. Zkusili jsme to tedy potřetí. Zprvu se situace nevyvíjela nejlépe, pak se ovšem přidala vojska Savojska. Důvod? Není znám. Okupovaná Ligurie připadla Milánu. Ligurie tedy začala býti integrována do Milánského království. V roce 1463 se tak i stalo. Po válce znovu došlo k demobilizaci.

Obrázek
Porážka.


Obrázek
Ztráta hlavního města.


Obrázek
Druhá porážka.


ObrázekPorážka rebelů. Konečně.


Méně důležité události

Obrázek
Píseň epiků.


Obrázek
Nezakročení proti šlechtě.


Obrázek
Vládce jakožto velký ignorant.


Obrázek
Problém s uniformami.


Obrázek
Konec krále, konec říše.


Obrázek
Náboženství v rozkvětu.


Obrázek
Král je neschopný. Ignoruje vše.


Obrázek
Papežtější než papež.


Obrázek
Modrá krev nakonec nebyla tak modrou.


Obrázek
Nižší výběr daní.Obrázek
Úspěšná byrokracie.


Obrázek
Podpora školy z Florencie.


Obrázek
Naverbování zahraničního velitele.


Obrázek
Jedna z prvních renesančních staveb.


Obrázek
Výtečný ministr se objevil i v našich řadách.


Obrázek
Tmářství.


Obrázek
Náboženská doktrína.


V roce 1464 král umírá a Milán se stává Ambrosiánskou republikou. Vládcem se stává byrokratický kandidát Salvatore Spinola (ADM 4,DIP 1, ARM 1).

Obrázek
Následovník je slabý, a tak se moc dostává do rukou lidu.


Obrázek]
Minulý vládce nerozuměl administrativní politice. Je tedy zapotřebí zvolit byrokrata.


Milán, Evropa a svět

Obrázek
Milán


Obrázek
Diplomatická situace Milánu


Obrázek
Evropa


Obrázek
Svět


Příště: Salvatore Spinola (1464—1473)
Naposledy upravil(a) Lubcacenko dne 23 dub 2014, 00:06, celkem upraveno 16 x.

Uživatelský avatar
Smajl
Štábní praporčík
Štábní praporčík
Příspěvky: 668
Registrován: 07 pro 2012, 19:04

Re: Milán 1444 - Cesta ke sjednocení Itálie

Příspěvek od Smajl » 17 bře 2014, 17:03

Fajn report, ale na můj vkus až příliš podrobný. Upřímně jsem to jen rychle projel a pak se podíval na pár závěrečných mapek. Ale hlavní je, že je tu konečně něco dalšího ke četní ;)
Lord Medgar Tully, pán Řekotočí - viewtopic.php?f=127&t=7705
Císař mandžuský - viewtopic.php?f=124&t=7638

Uživatelský avatar
Scipio
Kapitán
Kapitán
Příspěvky: 1898
Registrován: 29 lis 2013, 18:54

Re: Milán 1444 - Cesta ke sjednocení Itálie

Příspěvek od Scipio » 17 bře 2014, 17:05

Výborné AAR, jen ty obrázky by mohli být větší. Na kdy odhaduješ sjednocení Itálie? A po sjednocení chceš obnovit Římskou říši, nebo se vrhnout na kolonizaci?

Uživatelský avatar
Smajl
Štábní praporčík
Štábní praporčík
Příspěvky: 668
Registrován: 07 pro 2012, 19:04

Re: Milán 1444 - Cesta ke sjednocení Itálie

Příspěvek od Smajl » 17 bře 2014, 17:07

Scipio píše:Výborné AAR, jen ty obrázky by mohli být větší. Na kdy odhaduješ sjednocení Itálie? A po sjednocení chceš obnovit Římskou říši, nebo se vrhnout na kolonizaci?
Ano, mohly by být větší (nebo aspoň ty zásadní) a taky by jich mohlo být o polovinu míň. Docela dlouho se to načítalo.
Lord Medgar Tully, pán Řekotočí - viewtopic.php?f=127&t=7705
Císař mandžuský - viewtopic.php?f=124&t=7638

Cizinec
Podplukovník
Podplukovník
Příspěvky: 3555
Registrován: 24 črc 2007, 21:10
Bydliště: Frei Stadt Hultschin, hlavní město Rzeczipospolite Prajzke

Re: Milán 1444 - Cesta ke sjednocení Itálie

Příspěvek od Cizinec » 17 bře 2014, 19:20

Wow. Chlape, ty to bereš z gruntu! :clapping: Jen tak dál!
Jen ta čísla bych asi nedělal zelená, na šedém je to špatně vidět.

To je drzost, udělat ze svatého otce vazala! ?:-D
SOMUA měla dvě verze - model "standart" s poklopem a model "kabrio" bez poklopu.

Dekl je ve skutečnosti Dekl.

šedá eminence na dvoře Obodritského Cara

(Fórové hry, kterých jsem se zúčastnil.)
Admirál de Étranger, Francouzské císařské loďstvo (Trafalgar 1805)
rytíř Johannes von Ausländer, prozatímní regent Sicilského království (Byzanc 1214)
Luigi Mario Forestiero, Il primo ministro del Regno d'Italia (Německo 1866)
Generál von Ausländer st., velitel 51.rezervní divize, hrdina od města Ypres (1915)
Generál von Ausländer ml., velitel 22.tankové divize, hrdina od Krymu (1942)
očekává další nasazení do bitevní vřavy

Hotentotenpotentatentanteatentäter

Uživatelský avatar
Lubcacenko
Rotný
Rotný
Příspěvky: 116
Registrován: 15 úno 2010, 14:46

Re: Milán 1444 - Cesta ke sjednocení Itálie

Příspěvek od Lubcacenko » 18 bře 2014, 01:34

Smajl píše:Fajn report, ale na můj vkus až příliš podrobný. Upřímně jsem to jen rychle projel a pak se podíval na pár závěrečných mapek. Ale hlavní je, že je tu konečně něco dalšího ke četní ;)
Tak aspoň, že jsi to projel :D Počet obrázků snížím.
Scipio píše:Výborné AAR, jen ty obrázky by mohli být větší. Na kdy odhaduješ sjednocení Itálie? A po sjednocení chceš obnovit Římskou říši, nebo se vrhnout na kolonizaci?
Chtěl jsem je udělat větší, ale bylo to omezeno pixelama. Nechtělo se mi tedy měnit rozměry obrázků, neboť jsem to chtěl již mít hotové, abych se mohl konečně věnovat Obci Boží :). Příště už budou větší. Nedovolím si predikovat co bude dále. Získal jsem dvě provincie bez boje, a to jsem opravdu neplánoval. Takže kdo ví jak se to vyvrbí. Nicméně chci sjednotit Itálii jen co to půjde (nízké příjmy, málo branců). K té druhé otázce, spíše cestu Římské říše, ale to ještě uvidíme.
Cizinec píše:Wow. Chlape, ty to bereš z gruntu! :clapping: Jen tak dál!
Jen ta čísla bych asi nedělal zelená, na šedém je to špatně vidět.

To je drzost, udělat ze svatého otce vazala! ?:-D
No dal jsem ta čísla zeleně, tak aby to bylo jako ve hře :). No jo, když ono to jinak nešlo. Přišlo mi, že je na to vhodná doba.

Uživatelský avatar
Lubcacenko
Rotný
Rotný
Příspěvky: 116
Registrován: 15 úno 2010, 14:46

Re: Milán 1444 - Cesta ke sjednocení Itálie

Příspěvek od Lubcacenko » 19 bře 2014, 17:56

Díl druhý - Salvatore Spinola (1464—1473)


Vnitropolitická situace a mezinárodní politika

Vláda Filippa Maria I Visconti, byla vládou dlouhou a také poslední královskou. Po jeho vládě vznikla ambrosiánská republika. Skupina 24 místních šlechticů dala vzniknou této republice. Tento název ji byl dán na počest sv. Ambrože, patrona Milána. Od samého počátku byla vláda složitá, a to z důvodů svárů mezi rodinami. Nespokojenost měst vzrůstala. Republika byla nakonec dobyta F. Sforzou, který se stal hlavou státu (toto se ovšem ve hře nestalo). Salvatore Spinola byl dobrým vládcem. Doba nebyla příliš složitá. Války nebyly. Milán tedy vzkvétal. V roce 1467 byly druhé republikánské volby. Výsledkem bylo, že hlava státu prodloužila dobu vládnutí o další tři roky. Jeho kvality se bezpochyby zvýšily. Zastánci republiky ovšem nebyli příliš nadšeni rozhodnutím lidu. Vládce byl stále oblíbenějším a v roce 1470 se stal znovu hlavou státu. Republikáni se začali obávat změny vlády... V roce 1473 byly další volby, tentokráte je ovšem vyhrál Geronimo Bigliori di Lava (ADM 4,DIP 1, ARM 1). Proslýchá se ovšem, že to bylo především za podpory nespokojených republikánů.

Obrázek
Volba č. 1.


Obrázek
Volba č. 2.


Obrázek
Volba č. 3.


Co se týče vztahu s Papežským státem, tak vztahy byly na vynikající úrovni. Konečně se nám i podařilo ovlivnit kardinála Sirvydase. Paradoxem je, že nahradil zrovna Fischera, u kterého se nám to kdysi nepovedlo. V roce 1468 získal Milán i druhého kardinála - Stellmachera.

Obrázek
Kardinál č. 1.


Obrázek
Kardinál č. 2.


Armáda

Vzhledem k tomu, že byl limit na armádu zvýšen, došlo k naverbování dvou jednotek pěších v Cremoně a Lombardii. Jen co se dostal počet branců na vyšší úroveň, tak došlo i k naverbování dvou jednotek jízdy. Jedna jednotka v Brescii a jedna v Lombardii. Loďstvo bylo slabé a ani za vlády Filippa nedošlo k větším investicím v tomto segmentu. Tři barky byly postaveny v Ligurii a tři v Parmě. Náš obchod se nyní může vrhnout i na Ligurské moře.

Technologie

1465 – Administrativní technologie 5 (Zajištění pořádku a ochrana víry — chrámy)
Vláda je stejně důležitá jako nástroje k ní. Opomenout nesmíme ovšem ani váhu náboženství v této věci.
Nové Budovy: Chrám (výběr daní +1), Strážnice (výběr daní +20 %)

1471 – Administrativní technologie 6 (Trojpolní zemědělství)
Před nástupem trojpolního zemědělství lidé využívali dvojpolního systému. Podporou tohoto systému by došlo k lepšímu obdělávání polí.
Produktivita +10 %
Nové Budovy: Statek (obilné produkty +100 %)

Trojpolní systém - "Trojpolní systém představuje vylepšený způsob obdělávání půdy, který cca ve 13. století vytlačil tzv. dvoupolní systém, užívaný v raném středověku. Spočíval v rozdělení obdělávané půdy na 3 části. Jedna se osela na jaře, druhá na podzim a třetí se nechala ladem. Příští rok se to celé posunulo - předchozí úhor byl oset na jaře, předchozí na jaře osetá část na podzim a poslední část pole odpočívala." (Wikipedia 2014).

Obrázek
Obrázkové znázornění vývoje obdělávání polí


1468 – Vojenská technologie 6 (Arkebuza)
Ačkoliv byla ruční "děla" vyvinuta v Číně již ve 12. století, tak do Evropy se začala šířit až ve stoletím 14. I tyto zbraně měly svoje slabiny, nicméně silné stránky převažovaly. Byly postrachem pro jednotky a výcvik byl též jednodušší, nežli u lučištníků.
Vojenská taktika +0,25
Bojová šířka +2,
Pěchota - šok - +0.30

Arkebuza (franc. arquebuse, holl. haakbuse, něm. Hakenbüchse), hákovnice - "Zúžením a prodloužením přeměňovala se děla v XV. stol. znenáhla v palné zbraně ruční, mimo jiné i na hákovnice. Původně byla hlaveň jejich asi 1 m dlouhá, střílela olověné koule, vážící 2, 4 až 8 lotů. Arkebuzy bývaly těžké, a odraz při výstřelu značný; proto kladli je při střelbě na podstavce nebo na předprsně hradeb. Poblíže hrdla byl na zpodu pažby upraven hák, jímž hákovnice zachytila se za hradbu, čímž odraz zachycován. Hákovnice příliš těžké mívaly hlaveň 11/2 – 2 m dlouhou, bývaly opatřeny dvěma háky a sluly dvouhákovnice, dvouháky. Lehčí byly polohákovnice čili polháky, podobné nynějším terčovkám, z nichž později vznikly muškety, podpírané vidlicí, kterou voják s sebou nosil. V XV. stol. byl jí ozbrojen pěší válečný lid, arkebuzníci (Arkebusiere), z nichž původně dva a dva, později každý arkebuzou byl opatřen. Dobrý arkebuzník míval i více hákovnic a pomocníků, kteří nabíjeli a jinak o střelbu pečovali, tak že jemu bylo pouze stříleti. Hákovníci mívali přílbu nebo klobouk a krátký meč. (Náš obrazec kreslen jest dle vyobrazení z roku 1505, nalézajícího se v Ambraském museu ve Vídni.) V Čechách užívalo se hákovnic již okolo r. 1413; v XVI. stol. nosíval je pěší vojenský lid v Nizozemí a některé jízdné družiny Ludvíka XII. V Německu byly ku konci XV. stol. hákovnice as 1 m dlouhé, jichž z velké části jízda užívala." (Leccos.com 2014).

Obrázek
Arkebuza v praxi


1468 – Diplomatická technologie 6 (Ambasády)
Vytvoření ambasád v hlavních městech ostatních států povede ke zlepšení vztahů s ostatními "obcemi".
Nové Budovy: Ambasáda (počet diplomatů +1, cena za naše území pro ostatní země +10 %)

Úkoly a rozhodnutí

Prvním rozhodnutím republiky byla standardizace míry, váhy a množství. Vznikl systém, který vedl ke lepšímu výběru daní a k větší spokojenosti v obchodování všech zúčastněných. Zvýšen výběr daní +5 %.

Obchod

Gian Galleazo del Carreto se přesunul z Vídně do Ligurie, kde nyní bude dohlížet na milánský obchod. V roce 1472 Aragónie odmítla naše zboží.

Méně důležité události

Obrázek
Byrokracie - ztráta 50 diplomatických bodů.


Obrázek
Potíže Národní banky - ztráta 111 zl.


Obrázek
Podpora volného trhu.


Obrázek
Podpora republikánů, ale ztráta důvěry lidu.


Obrázek
Ignorování slepé uličky v námořních technologiích.


Obrázek
Diplomatická roztržka s Benátkami.


Obrázek
Nárůst spokojenosti ve společnosti.


Příště: Geronimo Bigliori di Lava (1473—1484)
Naposledy upravil(a) Lubcacenko dne 29 bře 2014, 23:00, celkem upraveno 10 x.

Uživatelský avatar
Scipio
Kapitán
Kapitán
Příspěvky: 1898
Registrován: 29 lis 2013, 18:54

Re: Milán 1444 - Cesta ke sjednocení Itálie

Příspěvek od Scipio » 19 bře 2014, 18:17

Pěkné, překvapuje mě, že se ti podařilo držet stranou všech bojů, tak dlouho.

Uživatelský avatar
Lubcacenko
Rotný
Rotný
Příspěvky: 116
Registrován: 15 úno 2010, 14:46

Re: Milán 1444 - Cesta ke sjednocení Itálie

Příspěvek od Lubcacenko » 19 bře 2014, 19:41

Scipio píše:Pěkné, překvapuje mě, že se ti podařilo držet stranou všech bojů, tak dlouho.
No v příštím díle bude změna :D

Cizinec
Podplukovník
Podplukovník
Příspěvky: 3555
Registrován: 24 črc 2007, 21:10
Bydliště: Frei Stadt Hultschin, hlavní město Rzeczipospolite Prajzke

Re: Milán 1444 - Cesta ke sjednocení Itálie

Příspěvek od Cizinec » 19 bře 2014, 20:37

Už se nemůžeme dočkat. ?:-)
SOMUA měla dvě verze - model "standart" s poklopem a model "kabrio" bez poklopu.

Dekl je ve skutečnosti Dekl.

šedá eminence na dvoře Obodritského Cara

(Fórové hry, kterých jsem se zúčastnil.)
Admirál de Étranger, Francouzské císařské loďstvo (Trafalgar 1805)
rytíř Johannes von Ausländer, prozatímní regent Sicilského království (Byzanc 1214)
Luigi Mario Forestiero, Il primo ministro del Regno d'Italia (Německo 1866)
Generál von Ausländer st., velitel 51.rezervní divize, hrdina od města Ypres (1915)
Generál von Ausländer ml., velitel 22.tankové divize, hrdina od Krymu (1942)
očekává další nasazení do bitevní vřavy

Hotentotenpotentatentanteatentäter

Uživatelský avatar
Lubcacenko
Rotný
Rotný
Příspěvky: 116
Registrován: 15 úno 2010, 14:46

Re: Milán 1444 - Cesta ke sjednocení Itálie

Příspěvek od Lubcacenko » 23 bře 2014, 19:01

Díl třetí - Geronimo Bigliori di Lava (1473—1484)


Vnitropolitická situace a mezinárodní politika

Geronimo Bigliori di Lava se ujal vlády. Jeho přáním bylo pokračovat v tom, čeho jeho předchůdci dosáhli. Jeho vláda byla vládou poklidnou. Rozvoj pokračoval. Ke konci vlády se nečekaně odhodlal k válce.

V roce 1476 byl znovuzvolen. A další oslavy nachystal na rok 1479, kdy mandát prodloužil. Roku 1482 mandát znovu prodloužil. V roce 1484 již nechtěl znovu kandidovat, a proto se stal novým vládcem Marcello Sfondrati (ADM 4, DIP 1, ARM 1)

Obrázek
Volba č. 1.


Obrázek
Volba č. 2.


Obrázek
Volba č. 3.


Obrázek

Nový panovník bude muset prokázat znalost umění boje.


V roce 1478 se nedostal náš kandidát do papežské curie. Rozdíl mezi námi a Anglií činil 50 bodů v ovlivnění kardinála.

Technologie

1477 – Diplomatická technologie 7 (Námořní ambice)
Zvýšení morálky posádek povede k lepším výkonům na moři. Naši kolonisté budou jistější v kramflecích, nebudou se tedy bát prozkoumávat neznámá území.
Námořníci - morálka +0,30,
Koloniální expanze +115

1477 – Vojenská technologie 7 (Limber)
Artilerie se objevuje v Evropě během třináctého století, nicméně kvůli horší pohyblivosti se tato děla používala v omezeném množství. Objev Limberu v roce 1470 zlepšil pohyblivost a užitečnost děl.
Vojenská taktika +0,25
Pěchota - střelba +0,10
Dělostřelectvo - střelba +1
Nové modely: Houfnice, Těžký bronzový hmoždíř

1478 – Administrativní technologie 7 (Republika aristokratů)
Republika existovala již za doby Řecka či Říma. Ne všichni obyvatelé jsou přívrženci království či jiných režimů vlády. A tak i republika oligarchů má své zastánce.
Povolena další skupina idejí.
Nový režim vlády: Republika aristokratů

Námořní idea
Kvalitnější námořnické dovednosti - vede ke kvalitnějšímu námořnictvu - Námořníci - morálka +25 %
Námořní úspěchy - velikost a kvalita našeho námořnictva bude strašit naše nepřátele - prestiž z námořních bitev +100 %
Impozantní námořnictvo - povede k vytvoření největší flotily, kterou kdy svět spatřil - limit námořních jednotek +50 %
Dravci - povede k lepším výkonům a k udržení námořní tradice - námořní tradice +1
Excelentní loďařství - lepší loďaři znamenají lepší lodě - manévrování lídra na moři +2
Instrukce pro boj na moři - povolí implementaci nových metod, které se týkají námořních blokád - efektivita blokád +50 %
Normy - zavedením některých obyčejů se zvýší odvod do námořnictva - cena lodí -20 %

Roku 1483 jsme odemkli byrokracii z ekonomické ideje. A dále pak kvalitnější námořnické dovednosti z námořní ideje.

Vojenství

Armáda si jako první model děla vybrala hmoždíř (OF 2, DF 0, OS 1, DS 0, OM 1, DM 0, M 2).
Těžký bronzový hmoždíř - Největší kanóny světa byly obrovské co do velikosti. Vyžadovaly stovky mužů v obsluze. Jejich ničivá síla byla obrovská, nicméně počet výstřelů byl značně omezen.

Obrázek
Osmanské dělo použité při dobývání Cařihradu.


V roce 1484 došlo k vyhlášení války Benátkám. Casus belli bylo nepřátelství Benátek a jejich nuzné chování k nám. Ve válce nám pomohl náš západní soused, náš vazal z jihu a Toskánsko. Protivníky byly Benátky, Aragonie, Neapolský vazal. Cílem bylo dobytí Verony.

Obrázek
Počátek války.


Úkoly a rozhodnutí

V roce 1474 se konečně naše záloha dostala na 90 % hranici, kterou daný úkol požadoval. Mise tedy byla splněna. Ziskem byla prestiž +5 a zvýšení tradice u pozemních armád +10. Dalším úkolem, který jsme si předsevzali, bylo zlepšit vztahy s Anglií. Odměnou by byla navýšená prestiž +5 a zisk diplomatických bodů +25. I tato mise byla splněna. Další misí, která nás čekala, bylo ovládnutí papeže. Pokud se nám to povede, tak se můžeme těšit na zvýšení prestiže +5.

Méně důležité události

Obrázek
Nabídnutí špionáže - odmítnuto.


Obrázek
O pár let později se situace opakovala.


Obrázek
Branci se hrnou do armády - Ligurie.


Obrázek
Zvýšení výdajů na armádu.


Obrázek
Úsporný balíček obyvatele moc nepotěšil.


Obrázek
Podílíme se na úspěchu renesance.


Obrázek
Námořní technologie - slepá ulička.


Obrázek
Nakonec tato ulička nebyla tak slepou jak se mohla zdát.


Příště: Marcello Sfondrati (1484—1487)
Naposledy upravil(a) Lubcacenko dne 29 bře 2014, 23:01, celkem upraveno 3 x.

9fabe
Štábní rotmistr
Štábní rotmistr
Příspěvky: 305
Registrován: 03 led 2010, 16:38

Re: Milán 1444 - Cesta ke sjednocení Itálie

Příspěvek od 9fabe » 23 bře 2014, 20:15

tá veľlká bombarda :) inak krásne napísané :clapping: :salute:

Uživatelský avatar
Smajl
Štábní praporčík
Štábní praporčík
Příspěvky: 668
Registrován: 07 pro 2012, 19:04

Re: Milán 1444 - Cesta ke sjednocení Itálie

Příspěvek od Smajl » 23 bře 2014, 20:28

Super! Jen mi trochu chybí screen celé Evropy. :wink:
Lord Medgar Tully, pán Řekotočí - viewtopic.php?f=127&t=7705
Císař mandžuský - viewtopic.php?f=124&t=7638

Uživatelský avatar
Scipio
Kapitán
Kapitán
Příspěvky: 1898
Registrován: 29 lis 2013, 18:54

Re: Milán 1444 - Cesta ke sjednocení Itálie

Příspěvek od Scipio » 23 bře 2014, 20:43

Pěkné, plánuješ do budoucna návrat k monarchii nebo ponecháš republiku?

Uživatelský avatar
Lubcacenko
Rotný
Rotný
Příspěvky: 116
Registrován: 15 úno 2010, 14:46

Re: Milán 1444 - Cesta ke sjednocení Itálie

Příspěvek od Lubcacenko » 24 bře 2014, 11:20

9fabe píše:tá veľlká bombarda :) inak krásne napísané :clapping: :salute:
Díky. A přitom jsem teď toho moc ani nenapsal.
Smajl píše:Super! Jen mi trochu chybí screen celé Evropy. :wink:
No. Nepřišlo mi, že by se právě odehrálo něco extra. Ale mám už udělanej snímek Evropy. Takže se ho dočkáte :). Jinak se přiznám, že jsem při nástupu nového vládce zapomněl udělat screen. Pak utekl asi rok, a to už jsem ho dělat nechtěl, neboť by to nebylo na počátku vlády (detailista :D). Takže ho teď budu dělat, jen když se Milán změní či se stane něco bombastického v Evropě.
Scipio píše:Pěkné, plánuješ do budoucna návrat k monarchii nebo ponecháš republiku?
Ještě nevím. Kdyby vznikla Itálie, tak se mění na monarchii, pokud se nepletu. Ale republika není zas tak špatná. Uvidíme.

Uživatelský avatar
Lubcacenko
Rotný
Rotný
Příspěvky: 116
Registrován: 15 úno 2010, 14:46

Re: Milán 1444 - Cesta ke sjednocení Itálie

Příspěvek od Lubcacenko » 24 bře 2014, 17:24

Očekávejte teď nějakou kratší pauzu. Mám toho teď hodně do školy, takže ač mám odehráno za tři vládce, tak to nebudu hned sepisovat :)

Uživatelský avatar
Lubcacenko
Rotný
Rotný
Příspěvky: 116
Registrován: 15 úno 2010, 14:46

Re: Milán 1444 - Cesta ke sjednocení Itálie

Příspěvek od Lubcacenko » 25 bře 2014, 22:22

Když tak se vyjádřete, zdali chcete Itálii - despotickou monarchii nebo Milán - pokračování republiky. Díky :)

Uživatelský avatar
Scipio
Kapitán
Kapitán
Příspěvky: 1898
Registrován: 29 lis 2013, 18:54

Re: Milán 1444 - Cesta ke sjednocení Itálie

Příspěvek od Scipio » 25 bře 2014, 22:42

Italskou monarchii

Uživatelský avatar
Atlantis
18. Plukovník
18. Plukovník
Příspěvky: 4783
Registrován: 08 říj 2006, 12:25
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: Milán 1444 - Cesta ke sjednocení Itálie

Příspěvek od Atlantis » 25 bře 2014, 23:15

Itália, Itália, Itália :)
Oklamat, zmást, překvapit
("Stonewall" Jackson)

Josef81
Štábní rotmistr
Štábní rotmistr
Příspěvky: 294
Registrován: 24 říj 2011, 16:24

Re: Milán 1444 - Cesta ke sjednocení Itálie

Příspěvek od Josef81 » 26 bře 2014, 08:31

Jednoznačně ITÁLIE!!!!!

Odpovědět

Zpět na „Reporty/AAR z Europa Universalis IV“