AAR: Rozvoj Portugalska od středověku až k Imperialismu

Reporty nebo-li AAR z Europa Universalis III

Moderátoři: Atlantis, Vals, Phoenix, Princ Evžen Savojský

chip
Štábní rotmistr
Štábní rotmistr
Příspěvky: 261
Registrován: 28 úno 2012, 07:00

Re: AAR: Rozvoj Portugalska od středověku až k Imperialismu

Příspěvek od chip »

Od počátku imperialistických válek až po dobytí Jižní Ameriky (1673-1679)


V červenci 1673 je vyhlášena imperialistická válka Benátkám, ke kterým se přidává lídr obrany Sicílie, Transylvánie a Maďarsko. Ještě v červenci je dobyta Sardinia. V srpnu je zničena po vylodění armáda Benátek ve Venezia.
Obrázek
Venezia je dobyta až listopadu. Potom jsou Benátky s těmito provinciemi anektovány. Obě získané provincie mají obchodní centra. Rovněž v listopadu končí úspěšný útok na Sicilany, kdy jsou vyhnáni s obleženého Abruzzi. V prosinci Portugalsko dobylo Napoli a Sicílie platí 225 dukátů. V tomto roce byly dokončeny kolonizace Tomsk, Yenisyk, Omaha a Dakota.

V roce 1674 byli zkolonizovány Ilinusk, Bargazinsky a Amadyrsk.

V lednu 1675 je vyhlášena koloniální válka Etiopii a okamžitě je zničena její armáda.
Obrázek
Potom je postupně dobývána. Bohužel v březnu se k ní připojí Maya. Po dobytí Peten platí 225 dukátů. Etiopie s provinciemi Haud, Gonder, Harrer,Ifat, Gojam, Sloa, Kefo a Ligaz byla dobyta a nektována v září. V tomto roce byly dokončeny kolonizace Ucharskoye a Ujiji.

V roce 1676 byli dokončeny kolonizace Podzhiversk, Illinois a Pueblo.

V lednu 1677 byla vyhlášena koloniální válka Kastilii, ke které se přidává Finsko, Hesse a Hausa. Do války byly povolány Čechy (o dalších PU a vazalech se kroniky nezmiňují). V únoru je poražena armáda Kastilie v Toledo společně s Čechy (jejich armáda zde byla asi od poslední války). Je dobyto Toledo, Zazzau, Tunis a Vizcaya. Češi dobyli Anhalt a ještě stihli v Madrid zničit ustupující kastilskou armádu. V březnu je dobyta Cantabria, Asturias a Zamfara. V květnu je dobyto Bauchi. V červnu Češi dobyly Kassel a Madrid. V červenci je dobyto Mandara. V srpnu je dobyt Calbar a Belize. V září je dobyto Nupe. V říjnu Češi dobyly Castilla la Vieja. V listopadu Hesse platí 60 dukátů. Kastilie odevzdává Portugalsku Mandara. Bauchi, Zamfarra, Nupe, Calabar, Tunis a Belize. V tomto roce byl zkolonizován Tephuan,

V květnu 1678 diploanexe Walachia. Dále zkolonizováno americké Pawnee, Winnipeg a asijské Yakutsk, Vekhoyansk a Nizhe Kolymsk. Tím byla dokončena kolonizace Asie. V prosinci 1678 Portugalsko dědí Skandinávii a Aragon.
Obrázek

V lednu 1679 je vyhlášena koloniální válka Ince. O případné bitvě se kroniky nezmiňují. DO srpna jsou dobyty Cajamarca, Taima, Huancavelica a Cuzco a Inka anektována. V dubnu byla zkolonizována Lakota.
Obrázek
chip
Štábní rotmistr
Štábní rotmistr
Příspěvky: 261
Registrován: 28 úno 2012, 07:00

Re: AAR: Rozvoj Portugalska od středověku až k Imperialismu

Příspěvek od chip »

Likvidace posledních primitivních státečků (1680-1684)


V lednu 1680 je vyhlášena koloniální válka Skotsku, na jehož stranu se přidává Papež, Sicílie, Finsko a Maďarsko. J e dobyt Ivory Coast. Dále Portugalsko bojuje na Iberském poloostrově s Husitskými povstalci. V březnu je dobyt Gold Coast, Borgu, Lothian a Roma. Je uzavřen mír s Papežem. V dubnu Portugalsko dobývá Abomey a Nothumberland. V Napoli podlehne útoku Sicilanů a to i přesto, že Sicilané utržili výrazně větší ztráty.
Obrázek
I přes tuto prohru Skotsko odevzdává Abomey, Gold Coast, Ivory Coast a Borgu.. Běhe roku byly dokončeny kolonizace Waco, Kiowa a Dakota.

V únoru 1681 je zkolonizováno Arapaho. V červenci je vyhlášena koloniální válka Maye. Bez problémů dobyt Petén a Tlascala. V srpnu je Maya anektována.

V lednu 1682 je vyhlášena imperiální válka Japonsku. Je dobyto Kyoto a zničena japonská armáda. V únoru je dobyto Mino a zničena tairská armáda. V dubnu je dobyto Izu a zničena fujiwarská armáda. V květnu je zničena armáda Mimamoto. V červnu je dobyt Chikuzen a Nagato. Portugalsko získává Chikuzen. Bohužel hra nic rozumného nenabízí. Nenabízí rozbít Japonsko. Nenabízí převzít hlavní města jednoprovinčních vazalů obdobně, jak je to obvyklé u klasických vazalů. Prostě to vypadá, že i když člověk drží celé Japonsko, nemůže si uloupit žádný perníček. Uvidíme, co bude v další válce až bude Japonsko výhradně tvořeno jednoprovinčními státečky. V tomto roce byla zkolonizována Ojibwa a Ogaden, poslední kolonizovatelná barbarská provincie v Africe. Dále byl najat do služeb nový diplomat Alfonzo de Fimentel. V srpnu nastává velmi významná událost. Portugalský král po smrti francouzského krále získává francouzskou korunu.
Obrázek
Musím poznamenat důležitou věc. Ačkoliv PU skončí zděděním Francie, stále Francie proti Portugalsku bude bojovat. Jak je to možné, dozvíte se v některé další kapitole.

V lednu 1683 je vyhlášena koloniální válka Kastilii a je dobyt Madrid. V únoru jsou dobyty Kanem, Oyo, Compeche (bez pevnosti). V březnu Portugalsko dobývá Whydah, Asturias, Castilla la Vieja. V dubnu je dobyto Bonny a Ife. Po červnovém dobytí Yola a Bagirni Portugalsko počátkem července získává Campeche, Oyo, Ife, Bagirni, Kanem Bonny a 125 dukátů. V říjnu se diplovazalem stává Gruzie. Dále je vypovězena aliance Zapotecu. V tomto roce byla dokončena kolonizace Ilichigen, Yorkuts a Menom.

V lednu 1684 je vypovězena válka Zapotecu. Jelikož jsou provincie bez pevností, celá válka je vlastně honba za jednou malou armádou. V říjnu je Zapotec anektován (bohužel kroniky jeho provincie neuvádějí). Předtím v červnu byla dokončena kolonizace Allegheny a založeno obchodní centrum v Trace.
chip
Štábní rotmistr
Štábní rotmistr
Příspěvky: 261
Registrován: 28 úno 2012, 07:00

Re: AAR: Rozvoj Portugalska od středověku až k Imperialismu

Příspěvek od chip »

Po dlouhé době jsem se zase dostal k psaní, tak to snad dorazím

Likvidace malých státečků (1685-1694)


V únoru 1685 je vyhlášena znovudobývací válka Utrechtu, ke kterému se přidává Tirol, Mainz, Munster a Wuzburg. Díky přesile je zlikvidováno 15tis nepřátel. Dále je dobyt Utrecht. V březnu zkolonizována Sasguchana. Je dobyto Gelre a Trent. Tirol odstupuje z války. V dubnu po dobytí Lappland ho Portugalsko získává se 775 dukátů.
Obrázek

V srpnu je najat do služeb nový generál Duarte de Sequeira. V srpnu je vyhlášena imperiální válka Alsasku, na jehož stranu se přidává šéf obrany Hesse. Armáda Hesse je zlikvidována a Portugalci vítězí v Elssas nad armádou Alsaska. Je dobyt Hessen. Těsně před tím při zteči zbloudilá dělová koule zabila generála Jose Machado. V září je Elssas dobyt a v Metz zničen zbytek jeho armády. Hesse povolává Livonian Order a Frankfurt. V říjnu je dobyt Metz a v listopadu Frankfurt. V prosinci je Alsasko anektováno a Hesse zaplatil 193 dukátů.
Obrázek

V červnu 1686 je zkolonizován Mahican. Francie, která je stále od smrti posledního panovníka (nyní v PU s Portugalskem) ve válce s Kastilií, Finskem a dalšími státy anektovala Finsko. V listopadu je kolonizováno Mescalero.

V lednu 1687 je vyhlášena imperiální válka Thurginii, ke které se přidává šéf obrany Rakousko a Augsburg. Dále je vyhlášena znovudobývací válka Novgorodu, ke které jsou povoláni spojenci. Je dobyt Thuringen a Linz. Rakušáci dobývají Lothringen a Graz. Graz je následující měsíc osvobozen. Dále je dobyt Dresden. V březnu je Thurginia anektována. Na severu Portugalci dobývají Neva. Po dobytí Wien Rakušáci platí 375 dukátů. V dubnu je dobyt Ingomanland. V dubnu je dobyt Livland a Viatka. Novgorod odevzdává Viatka s 1575 dukáty. V této válce významně pomohli Češi, kteří porazili armádu Novgorodu a dobyli Rzev.V květnu diploanexe Oldenburgu. V září zkolonizován Pocumtuk.

V řeznu 1689 je vyhlášena koloniální válka Kastílii, ke které se přidává Sicílie, Transylvánie a Hausa. Vzápětí je bez problémů zlikvidována armáda Kastílie a dobyto Toledo. Po dobytí Banat Transylvánie platí 225 dukátů. Po té je Kastílie v Evropě i Africe postupně dobývána. V květnu začíná škodit Sicílie, která dobyla Abruzzi a v červnu Ancona. To byl její poslední úspěch. V červenci v Ancona Portugalsko úspěšně zaútočí na Sicilany a Anconu osvobodí.
Obrázek
V srpnu Portugalci osvobozují Abruzzi a začínají honit zbytek Sicilanů. Jejich armádu po bitvách v Toscany a Modena v říjnu zlikvidují. V listopadu je dobyta Hausa, která odstupuje z války. V prosinci dobývají Portugalci Napoli a získávají od Sicílie 350 dukátů. Rovněž je dobytá celá Kastílie a Portugalsko získává Whydah, Benin, Wukari, Yola, Pindinga, Zazzau a 300 dukátů. V tomto roce byla zkolonizována Iowa, Miami, Algonquin.

V roce 1690 byly dokončeny kolonizace Kaskaskia, Sauk, Cahokia a Hochelega.

V lednu 1691 je vyhlášena koloniální válka Japonsku. Postupně byli zlikvidovány japonské armády a dobyto Kyoto. Portugalsko postupně dobývá Izu, Mino a Nagato. Bohužel nic nemůže získat, i když má celé Japonsko. Zkusíme chvíli počkat, jestli pomůže snížení hodnoty provincií. V červenci je vyhlášena válka Kolínu, na jehož stranu se přidává šéf obrany Švýcarsko, Munster, Hesse, Cáchy, Bavorsko, Pomořany, Tirol a Wurzburg. V srpnu je dobyt Koln a Kolín anektován. V září je již kompletně objevená Amerika. Dále je dobyt Munchen. V září je poražena armáda Hesse v Thurningen a v říjnu zbytek v Anhalt zlikvidován. V konstanz je zlikvidována menší armáda Švýcarů.
Obrázek
Bavorsko platí 81 dukátů. V prosinci dobyt Zurich a Anhalt. Švýcaři platí 325 dukátů. V tomto roce bylo zkolonizován Quijos a Canyon .

Kolonizace pokračovala i v roce 1692, kdy byla zkolonizována Caqueta a Bogota. V červenci proběhla krátká imperiální válka s Ausburgem , který byl vzápětí dobyt a v srpnu získán.

V červenci 1693 je vyhlášena imperiální válka Frankfurtu, ke kterému se přidává lídr obrany Hesse, Livonian Order a Papež. Vzápětí jsou vojska Hesse zlikvidována. V říjnu je dobyto Hesse. V listopadu je dobyt Frankfurt, který je anektován. V lednu 1694 je dobyt Anhalt a v únoru Kassel. Hesse platí 1175 dukátů. Gottland se stává diplovazalem.V září je zkolonizována Tamaroa a v prosinci Caranga.
chip
Štábní rotmistr
Štábní rotmistr
Příspěvky: 261
Registrován: 28 úno 2012, 07:00

Re: AAR: Rozvoj Portugalska od středověku až k Imperialismu

Příspěvek od chip »

Od bojů i s poddanými v personální unii až do ukončení kolonizace (1695-1700)


V lednu 1695 je vyhlášena imperiální válka Hause a znovudobývací válka Kastílii. K té se přidává, Transylvánie, Sicílie a Francie, která je s Portugalskem v personální unii. To, že se mohla postavit na stranu nepřítele Portugalska, bylo způsobeno tím, že měla Kastílii ve sféře vlivu. Portugalsko povolává do války Milán a Čechy. Portugalci likvidují armády Hausa a Kastílie. Dobývají Kano (Hausa), Banat (Transylvánie) a Toledo. Transylvánie odstupuje z války a Hausa je v únoru anektována. V březnu dobyt Yukaton, Madrid, Castlla la Vieja a Idah. V dubu je dobyt francouzský Burgos. V květnu dobyta francouzská Asturia a sicilské Napoli. Francie dobývá Murcia a Artois. Portugalsko drtivě vítězí nad Sicilany v Abruzzi.
Obrázek
Ti odevzdávají 150 dukátů. V srpnu Francouzi dobývají Lappland. V říjnu Portugalsko dobylo Dauphiné.
Obrázek
Poté Portugalci získávají Idah, Finland, Dauphiné a Yukatan s 1000 dukáty.
Obrázek
Milán pomohl k vítězství dobytím Nice a Béarn. Češi zase vyhráli několik bitev s Francouzi. V tomto roce bylo dokončeno několik kolonizací : Charcas, Chiguitos, Xeres, Chaco Boreal.

Obrázek

V dubnu 1696 je vyhlášena imperiální válka Brémám. Na jejich stranu se přidává Hesse jako šéf obrany, dále Utrecht, Munster a Trier. Je zničena armáda Brém, dobyto Stade a v květnu Brémy anektovány. V červnu bylo dobyto Hesse a Hesse platí 300 dukátů. Do konce roku zkolonizována Mbaracay a Guyana. V prosinci najat do služeb nový generál Garcia de Mendoca.

V březnu 1697 vyhlášena imperiální válka Wuzburgu. Na jeho obranu se přidává lídr obrany Švýcarsko a Tirol. Je dobyt Wurzburg a Zurich. V květnu ho Švýcaři osvobodí, ale v červnu je opět dobyt. Dále je dobyt Bamberk a Wuzburg anektován. Švýcaři platí 700 duktů. Během roku byla dokončena kolonizace Jujuy a Goias.

V roce 1698 byly ukončeny kolonizace Suma a Tape. V květnu diplomaticky anektována Gruzie. V červnu je vyhlášena Novgorodu válka (Imperial Ban). K němu se přidávají Rakušáci. Je dobyt rakouský Sungau, Livland, Estland a Yaroslav. V srpnu Rakušáci dobyli Graz a Breda. Portugalci dobyli Ingermanland. V září je dobyt Linz a Rakušáci platí 325 dukátů. V říjnu při dobývání Novgorod byli Portugalci zaskočeni novgorodskou armádou. Nakonec díky únavě museli ustoupit. Přesto to bylo pro Novgorod Pyrrhovo vítězství, jelikož utržili obrovské ztráty oproti portugalským. Jiná armáda dobyla Beloozero a v listopadu Novgorod. Poté Portugalci získávají Estland a Livland s 2950 dukáty.
Obrázek

V lednu 1699 je vyhlášena imperiální válka Kurlandu, na jehož obranu se přidává Bavorsko. Jsou povolány na pomoc Čechy, nakonec zbytečně. V únoru je dobyt Munchen a Kurland. Bavorsko zaplatilo v březnu 200 dukátů a Kurland je anektován. Do konce roku byly dokončeny kolonizace. Alpertacas, Apache, Guayra, Piro, Mato Grosso a Mojawe. Tím byl zkolonizován kompletně celý kolonizovatelný svět.

V roce 1700 se nic významného neudálo.
chip
Štábní rotmistr
Štábní rotmistr
Příspěvky: 261
Registrován: 28 úno 2012, 07:00

Re: AAR: Rozvoj Portugalska od středověku až k Imperialismu

Příspěvek od chip »

Poslední roky Francie v boji s Portugalskem i proti Portugalsku (1701-1712)


I po 10 letech války při okupaci celého Japonska nebyla možnost, jak cokoliv získat. Prostě Japonsko zrušit nešlo, anektovat nešlo, zrušit Šogunát nešlo. Nešlo nic, co by třeba v budoucnu umožnilo Japonsko anektovat. Chyba hry, dle mého názoru měli nechat pro nepřátele stejný systém jako u vazalů. Tj. aby Japonsko mohlo předat nepříteli poslední provincii svých „vazalů“. Proto jsem přepsaL save a zrušil šogunát. Japonsko bylo v červnu anektováno, zbyly jednoprovinční státečky Fujiwara, Taira a Mimamoto.

V říjnu 1701 je vyhlášena znovudobývací válka Hesse a imperiální válka Teutonic Order. Na stranu Hesse se přidávají šéf obrany Rakousko, Papež a Pomořany a Livonian Order. Portugalci povolali spojence zejména Francii, Čechy a Skotsko (momentálně s Portugalskem v alianci). Je dobyt Kassel. V listopadu je dobyta Warmia a Teutonic Order anektován. Hesse dává Kassel se 150 dukáty. Po dobytí Ostpreussen odstupuje z války Livonian Order. Dále je zničena armáda Pomořan a Češi dobyli Linz. Rakušáci dobyli Graz. V prosinci Češi dobili Pecs. V lednu 1702 je vyhlášena imperiální válka Litvě. Rakušané osvobodili Linz a začali obléhat Steinmarkt. Skoti dobyli Stettin a Pomořany platí drobné. V únoru je dobyta litevská Polesia. V březnu Portugalci dobijí opět Linz a zaútočí na rakouskou přesilu v Steinmarkt. Češi se vydají Portugalcům na pomoc, ale dorazí prakticky v době, kdy je o drtivé porážce Rakušanů prakticky rozhodnuto.
Obrázek
Češi pronásledují Rakušany do Graz, kde je v dubnu zničí. Graz potom oblehli. Jiná česká armáda dobyla Presburg. Byl uzavřen bílý mír s Papežem. V květnu Portugalci zaútočili na druhou rakouskou armádu v Karten, kde vítězí. Po dalších dvou bitvách v Krain a opět Karnten je tato armáda v červnu rovněž zničena a Rakušáci platí 600 dukátů.
Obrázek
Dále je anektována Litva. V srpnu je najat do služeb nový alderman Diego de Vilhema.

V květnu 1703 je vyhlášena koloniální válka Tyrolsku, ke kterému se přidává šéf Švýcarsko a Munster. Je dobyt Trent a švýcarský Zurich. V červenci je Tyrolsko anektováno a Švýcaři platí 425 dukátů.

V srpnu 1704 je vyhlášena imperiální válka Mainzu, na jehož obranu se znovu přidává šéf Švýcarsko a Munster. Armády Mainz a Munster jsou vzápětí zničeny v jedné bitvě. V srpnu Švýcaři dobyli Breisgau. Je dobyt Mainz a Munster. Munster platí 1047 dukátů. V listopadu je Breisgau osvobozeno a dobyt Zurich. Poté je Mainz anektován a Švýcaři platí 175 dukátů. Je povolán do služeb nový generál Durte de Mendonca.

V srpnu 1705 je vyhlášena válka Cáchám. Na jejich obranu se přidává lídr obrany Švýcarsko a Francie (znovu poddaní zvedli zbraň proti svému králi. Je dobyt Aachen. V září zničena armáda Cách a dobyt Bern. Cáchy jsou anektovány a Švýcaři platí almužnu 50 dukátů. Bohužel v bojích padl generál André de Souto.

V říjnu 1706 je vyhlášena imperiální válka Fujiwara a dobyto Izu. V listopadu je anektována.

V listopadu 1707 je vyhlášena imperiální válka Taira. Dobyto Mino a Taira v prosinci anektována. Bylo založeno nové obchodní centrum v Santee.

V lednu 1707 je diplomaticky anektován Gotland. V prosinci umírá generál Duarte de Avareira.

V únoru 1709 je vyhlášena imperiální válka Novgorodu, na jehož stranu se přidává Munster. Je dobyt Yaroslav, Wenden, Ingermanland a Newa. V únoru i se zastaralým, avšak početním loďstvem Portugalci vítězí nad novgorodskou flotilou a ukořisťují 2 modernější (již rovněž zastaralé) Galéry. Je dobyt Kexholm. V březnu je dobyt Munster a Volgda. Munster platí 100 dukátů. V dubnu je opět jako v předchozí válce zaskočena portugalská armáda v Novgorodu útočící přesilou. Tentokrát Portugalci vítězí. Jiné armády dobyli Karelia a Beloozero. V květnu je dobyt Archangelsk a Ustyag. Portugalci úspěšně zaútočili v Olonets.
Obrázek
Dále se diplovazalem stává Bavorsko. V červnu je Olonets dobyt. V prosinci Portugalsko získává Wenden, Ingermanland, Neva a 1925 dukátů.

V lednu 1711 je vyhlášena imperiální válka Hesse, na jehož stranu se přidává lídr obrany Švýcarsko, Rakousko, Papež, Magdeburg a Livonian Order. Ještě v tomto měsíci je zlikvidována armáda Livonian Order, dobyt Ostprreusen a Livonian Order platí 212 dukátů. Dále je dobyt Anhalt a proveden úspěšný útok na Hessen. V únoru je dobyt Hessen a Magdeburg. Magdeburg platí 108 dukátů. V březnu Portugalci úspěšně zaútočili na Nassau a následně v Hessen zničili ustupující rakouskou a hessenskou armádu. Dále se Portugalci úspěšně ubránili pomořanské přesile v Anhalt a velmi úspěšně rakouské přesile v Niedernbayern.
Obrázek
Ustupující rakouská armáda zamířila k západním državám. V dubnu Pomerania platí 311 dukátů. Dále je proveden likvidační útok na Rakušany v Thuringen. V květnu proběhla anexe Hesse. Vítězná armáda z Nassau překvapí v Koln ustupující rakouskou armádu z Niderbayern, kde ji zlikviduje. Vítězná armáda z Niederbayern úspěšně zaútočí na Sudety a ustupující rakouskou armádu zlikviduje v červnu v Linz. V červenci je dobyta Wien a Linz.
Obrázek
Dále je najat nový generál Garcia de Sousa. V srpnu Portugalsko dobývá Roma a uzavírá mír s Papežem. V září dobyt Bern. S Rakušáky je uzavřen mír a Švýcaři platí 1250 dukátů.

V červenci 1712 je vyhlášena znovudobývací válka Kastílii na jejichž stranu se přidává Francie, Sicílie a Transylvania. To je poslední válka, kdy poddaní z Francie zvedli zbraň proti svému králi. Portugalsko povolalo všechny své spojence. Dále je vyhlášena imperiální válka Liege. Je dobyt Liege a Burgos. Díky tomu, že Braniboři nebyly schopni od minulé války přesunout svá vojska domu, tak zůstali ve Francii. Teď dobyli Caux. V srpnu je Liege anektován. Dále je dobyta Castilla la Vieja. V září ještě Portugalci úspěšně zaútočili na Kastilany v Madrid. Poté Kastílie válku vzdává a odevzdává Castilla la Vieja se 75 dukáty. Po skončení války Portugalsko pomocí peněz vylepšuje vztah s Francií.
chip
Štábní rotmistr
Štábní rotmistr
Příspěvky: 261
Registrován: 28 úno 2012, 07:00

Re: AAR: Rozvoj Portugalska od středověku až k Imperialismu

Příspěvek od chip »

Portugalsko likviduje ministátečky (1713-1719)


V březnu 1713 po smrti krále nastupuje na trůn král Felipe II de Avis. Ten již přímo pod Portugalskou korunu dědí Francii, Munster (irský) a Tyrone.
Obrázek
Zároveň zůstává králem Čech a Milána jako jeho otec. V září je vyhlášena válka Mianamoto, které po dobytí Nagato je v říjnu anektováno. Tím Felipe II vládne skoro celému mimoevropskému světu (s Milánskou korunou jedné provincii v Africe, zbytek s Portugalskou korunou). Pouze Kastilie vlastní zapomenutý ostrov Mahe v Indickém oceánu poblíž Afriky.
Obrázek

V lednu 1715 je vyhlášena znovudobývací válka s Utrechtem, na jehož stranu se přidává lídr obrany Rakousko, Transylvánie, Maďarsko. Dále je vyhlášena imperiální válka Munsteru (německému) k němuž se přidává lídr obrany Novgorod a Švýcarsko. Portugalsko povolalo spojence. Munster je vzápětí dobyt. V únoru Švýcaři dobyli Breisgau. Je dobyt Yaroslav a Kexholm. V březnu je dobyt Osnabruk a Munster anektován. Dále Češi s portugalskou pomocí úspěšně zaútočili na Rakušany v Ostmarkt. Ve Vídni byla ustupující armáda Portugalci dostižena a zlikvidována.
Obrázek
V dubnu Češi s další armádou dobyli Partium. Prvního května skončila dubnová bitva o Novgorod drtivou porážkou Novgorodu a byla přijata maďarská nabídka míru se ziskem almužny.
Obrázek
V květnu byl dobyt Utrecht, který potom odevzdává Trondelag a Halogaland. Rakušáci zaplatili za mír 300 dukátů. V červnu po dobytí Zurichu byl uzavřen mír se Švýcary. V červenci se konečně podařilo dobýt Novgorod a Novgorod platí 2250 dukátů.
Obrázek

V dubnu 1716 je vyhlášena imperiální válka Pomořanům. Úlohu zrady svého krále po Francii převzali Češi a přidávají se na stranu nepřítele. Avšak reálně do války nestihli výrazně zasáhnout. Portugalci dobyli Hinterpomeren a v květnu Stettin. Vzápětí jsou Pomořany anektovány.

V březnu 1717 je povolán nový diplomat Miguel Machado. V dubnu 1717 je vyhlášena imperiální válka Frieslandu, na jehož stranu se přidává jako lídr obrany soused Utrecht. Friesland je dobyt a v květnu anektován. Dobyt je i celý Utrecht a za mír platí 825 dukátů.

V lednu 1719 je vyhlášena imperiální válka Smolensku, na jehož stranu se přidává lídr obrany Novgorod. Je dobyt Kexholm. V únoru je dobyt Yaroslav a Olonets. V březnu je dobyt Smolensk a anektován. V dubnu je dobyt Novgorod. Za mír zaplatil 2975 dukátů.
Atlantis
18. Plukovník
18. Plukovník
Příspěvky: 4858
Registrován: 08 říj 2006, 12:25
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: AAR: Rozvoj Portugalska od středověku až k Imperialismu

Příspěvek od Atlantis »

Já v ten celozelený svět věřím :D
Oklamat, zmást, překvapit
("Stonewall" Jackson)
chip
Štábní rotmistr
Štábní rotmistr
Příspěvky: 261
Registrován: 28 úno 2012, 07:00

Re: AAR: Rozvoj Portugalska od středověku až k Imperialismu

Příspěvek od chip »

Ve znamení střídavých úspěchů na bitevním poli (1720-1725)


V květnu 1720 je vyhlášena znovudobývací válka Rakousku, na jehož stranu se přidává Kastílie a Utrecht. Dále je vyhlášena imperiální válka Transylvánii. Je dobyto Gelre. Dále je zničena armáda Transylvánie. Češi zaútočili na západní rakouskou armádu v Sundgau, kterou po dalších bitvě v Barrois zničili. V červnu jsou dobyty transylvánské Banat a Szolnok. Falc ve vyrovnané bitvě porazila armádu Utrechtu, kterou po bitvě v Gelre zničila. Bohužel přišla i špatná zpráva. Češi provedli neúspěšný útok s nepatrnou přesilou na Ostamarkt, což byla jediná prohra v této válce. V červenci je dobyto Toledo, Utrecht a transylvánské Somogy. Kastílie platí 300 dukátů. V srpnu je Transylvánia anektována. Dále je dobyta Slavonia. Spojenci dobyly Sundgau. V září Portugalci úspěšně zaútočili na Rakušany v Steiermarkt. Ustupující armáda byla smetena z povrchu zemského ohromnou přesilou spojených sil Braniborů a Portugalců v říjnu. V listopadu Češi dobyli Pecs a Linz. Přesila portugalských vojsk v prosinci vyhnala Rakušany z Moravia. Utrecht platí 425 dukátů a Rakousko odevzdává Brabant.
Obrázek

V lednu 1722 je vyhlášena imperiální válka Magdeburgu, na jehož stranu se přidává šéf obrany Sicílie, Švýcarsko a Papež. Vzápětí je dobyt Zurich a Napoli. V únoru je dobyt magdeburský Altmakt a Apulia. Je zničena armáda Magdeburgu v Lubecku a jedna armáda Švýcarů po úspěšných obranách Barrois a Luxembourg (Portugalci dorazili dřív než ustupující Švýcaři). V březnu je Magdeburg anektován.
Obrázek
Je dobyt Bern a Švýcaři platí 175 dukátů. Sicilie pouze 150 dukátů. Je najat nový generál Duarte de Brito a nový misionář Alvaro de Nerenha.

V lednu 1723 je vyhlášena imperiální válka Maďarsku. Na jeho obranu se přidávají Kastílie, zrazující poddaní Češi a lídr obrany Sicílie. Portugalsko povolalo své spojence. Portugalci úspěšně zaútočili na Kastilskou přesilu v Toledu, které dobyli. Dále v Transylvania zničili armádu Maďarů. Transylvania a Partium jsou dobyty. V únoru je Maďarsko anektováno. V Madrid je dostižena a zničena ustupující kastilská armáda. Madrid je rovněž dobyt a Kastílie platí 200 dukátů. Od této chvíle se Portugalci úspěšně vyhýbalo bitvám. Je dobyto Napoli, Ersekujvar a Bessarabia. Do konce července je ještě dobyto Abruzzi, Chernigov, Kiev, Krakow, Lublin, Moravia, Plock, Podolia, Poltava, Poznan, Ratibor, Sandomiers, Ostmarch a Volhynia. Spojenci prohráli 3 bitvy. Skoti utrpěli porážku v Palermu, Češi porazili Falc v Bohemia a Milán ve Warmia. Díky velkému množství dobytých provincií svému králi museli zaplatit 3650 dukátů. Malá část jim v zájmu zlepšení vztahů bude vrácena. Sicílie platí 150 dukátů.
Obrázek

V lednu 1725 je vyhlášena imperiální válka Novgorodu, k němuž se přidává Švýcarsko. Je dobyta Karelia a Yaroslav. V únoru je dobyt Zurich.Volgoda a Kexholm. V březnu je dobyt Chur a Vologna. V dubnu je dobyto Beloozero a Ustyng. Novgorod osvobodil Kaleria. V květnu je dobyt Swyz, Novgorod, Olonets a Archangelsk. V červnu Portugalci úspěšně zaútočili na armádu Novgorodu v Karelia, kterou v červenci v Kexholm zničili. Bohužel ve Švýcarsku se nedařilo. V červnu i přes hrozivé ztráty Švýcarů byli Portugalci vyhnáni s Bernu a po druhé bitvě na začátku srpna ze Schwyzu.
Obrázek
Vzhledem k tomu, že lídrem je Novgorod, tak ani tato vítězství Švýcary nezachránila od územních ztrát. Novgorod odevzdává svůj Yaroslav a švýcarské Zurich, Chur a Schwyz s 1350 dukáty.
Obrázek
chip
Štábní rotmistr
Štábní rotmistr
Příspěvky: 261
Registrován: 28 úno 2012, 07:00

Re: AAR: Rozvoj Portugalska od středověku až k Imperialismu

Příspěvek od chip »

Poslední roky krále Felipe II de Avis (1726-1734)


V lednu 1727 je vyhlášena imperiální válka Utrechtu, ke kterému se přidává Livonian Order. V únoru je dobyt Ostpreussen a Gelre. V březnu je dobyt Utrecht a Utrecht anektován.

V červnu 1728 je diplomaticky anektováno Bavorsko.

V lednu 1729 je vyhlášena imperiální válka Rakousku, na jehož stranu se přidává Kastílie. Rakušáci uzavírají stávající válku se Švýcary a osvobozují Maďarsko (Pecs). Je zničena v Toledo armáda Kastilie a Toledo dobyto. Kastlie platí 275 dukátů. Dále je dobyt Osijek. V únoru je proveden úspěšný útok na Rakušany v Somogy a ustupující armáda zničena v Sopron.
Obrázek
Je dobyta Wien a Franche-Comte. V dubnu je dobyto Sundgau, Slavonia, Sopron a Pressburg. Dále je proveden úspěšný útok na Rakušany v Steiermark. Počátkem května je tato druhá armáda zlikvidována v Linz. Po dobytí Linz Rakousko dává Franch-Comté, Pressburg, Sopron a Slavonia.
Obrázek

V lednu 1730 je založeno nové obchodní centrum v Madurai. V červnu 1730 je vyhlášena imperiální válka nově vzniklému Maďarsku a dobyta Pecs. Překvapivě se na stranu Maďarska nikdo nepostavil. Takže po červencové anexi je Portugalsko zase v míru. Do služeb byl najat nový generál Guiherme Perreira. Portugalsko si dlouho míru neužilo a rozpoutalo znovudobývací válku s Novgorodem, na jehož stranu se zase nikdo nepřidal. V září je dobyto Beloozero. V říjnu se v něm Portugalci úspěšně ubránili nepřátelskému útoku. V listopadu je dobyt Olonets, v prosinci Kexholm a Archangelsk. Novgorod odevzdává Kexholm se 4250 dukáty.
Obrázek

V lednu 1732 je vyhlášena imperiální válka Sicílii, ke které se přidává Kastlílie a Papež. Je zničena armáda Kastlie, dobyto Toledo, Roma a Napoli. Kastílie platí 300 dukátů, Papež 200 dukátů. V únoru je dobyta Calabria a v březnu Apulia. V dubnu Napoli, Calabria a Apulia Portugalsko získává s 559 dukáty.
Obrázek

V srpnu 1733 je vyhlášena imperiální válka Švýcarsku. Je dobyt Freiurg. V září je dobyt St. Galen. V říjnu je dobyt Bern a Švýcarsko je anektováno.

V listopadu 1734 Felipe II de Avis umírá a nový král dědí Čechy. Milánská koruna novému králi zůstala.
Obrázek
chip
Štábní rotmistr
Štábní rotmistr
Příspěvky: 261
Registrován: 28 úno 2012, 07:00

Re: AAR: Rozvoj Portugalska od středověku až k Imperialismu

Příspěvek od chip »

Rakousko přichází o vzdálené provincie (1735-1740)


V lednu 1735 je vyhlášena znovudobývací válka Rakousku, na jehož stranu se přidává Kastílie. Dále je vyhlášena imperiální válka Livonian Orderu, jejichž Ostpreussen je dobyt. Dále je dobyt Linz. V únoru je Livonian Order anektován. Probíhají i bitvy s Rakušany a v dubnu je bez významných potíží zničena poslední rakouská armáda. V květnu je dobyta Wien. V červnu je dobyt Burgos a Madrid. Kastlie platí 1800 dukátů a Rakousko dává Osijek s 800 dukáty. Už se začíná projevovat problém příměří. Obtížně se hledá soupeř, aby infamy nebylo na nule.
Obrázek

V březnu 1736 je vyhlášena imperiální válka Polotsk a znovudobývací válka Novgorodu. Je dobyt Mogilov a v dubnu je Polotsk anektován. Dále je dobyto Beloozero. V květnu se Portugalci v Beloozero úspěšně ubrání novorodskému útoku a po té získávají Karelia s 925 dukáty. V prosinci byl přijat do služeb nový generál Estevao de Alburquerque.
Obrázek

V červnu 1738 je diplomaticky anektován Trier. V červenci je vyhlášena imperiální válka Sicílii. V srpnu je dobyta Messina a Palermo, kde byla zničena armáda Sicílie. V září je dobyta Malta a Sicílie anektována.

V červenci 1740 je vyhlášena imperiální válka Rakousku, na jehož obranu se přidává Kastilie. Je zničená armáda Kastliie v Madrid, rebelů v Toledo, menší armáda Rakušanů v Sundgau a z Wien byly Rakušané vyhnáni.
Obrázek
Je dobyt Madrid a Sundgau. V srpnu je dobyto Toledo a Wien. V září je dobyt Linz a Mahe (zapomenutý kastilský ostrůvek v Indickém oceánu poblíž Afriky). Portugalsko získává Madrid, Mahe, Sundgau a Linz.
Obrázek
Atlantis
18. Plukovník
18. Plukovník
Příspěvky: 4858
Registrován: 08 říj 2006, 12:25
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: AAR: Rozvoj Portugalska od středověku až k Imperialismu

Příspěvek od Atlantis »

8 infamy je Ti málo? :D

Jinak co Skotsko? Nebo to je spojenec? A ber víc od Novgorodu, IMO je ještě pořád moc velkej. Pak to už chce zatratit služby diplomatů (myšleno advisorů) a hodit tam nějaké perspektivnější na snížení revoltrisku (tipuji, že místy musí být slušnej), zvýšení šance na konverzy (celý svět katolický - cool) a příjmy (hodí se vždy)
Oklamat, zmást, překvapit
("Stonewall" Jackson)
chip
Štábní rotmistr
Štábní rotmistr
Příspěvky: 261
Registrován: 28 úno 2012, 07:00

Re: AAR: Rozvoj Portugalska od středověku až k Imperialismu

Příspěvek od chip »

8 málo není, pokud je v dohledu nějaká válka. V této části hry ztrácím zhruba 4 Infamy za rok.

Skotsko je zatím spojenec. Doufal jsem, že ho diplovazalizuju, ale je moc velký. Nepodařilo se, Později jsem ho musel stejně dobýt.

Ty revoltrisky jsou někde trochu slušný, ale teď už to nebylo tak hrozný. A hlavně už byly armády poblíž ohnisek revolt.
chip
Štábní rotmistr
Štábní rotmistr
Příspěvky: 261
Registrován: 28 úno 2012, 07:00

Re: AAR: Rozvoj Portugalska od středověku až k Imperialismu

Příspěvek od chip »

Likvidace Novgorodu (1741-1748)


V lednu 1743 je vyhlášena imperiální válka Novgorodu. Je dobyto Beloozero. V únoru je dobyt Olonets.V březnu Portugalci provedli úspěšný útok na Novgorod. Dále dobyli Archangelsk. V červnu byla dobyta Vologda. V červenci byl proveden úspěšný útok na Kexholm a ustupující armáda byla zlikvidována v srpnu ve Viborg. Dále byl dobyt Ustuig.
Obrázek
V září Novgorod dává Archangelsk, Beloozero, Vologda a Olonets.
Obrázek
V říjnu byla zkatolizována poslední americká provincie Yucatan. Afrika je plně katolická. V Asii, konkrétně v Japonsku zbývá zkatolizovat Nagato a Izu.

V říjnu 1745 byly vyhlášeny imperiální války Rakousku a Kastilii. Vzápětí byly zničeny jejich armády a dobyty hlavní města Toledo a Wien. V listopadu bylo Rakousko anektováno. V prosinci po dobytí Burgos byla anektována Kastilie.

V červnu 1748 byli diplomaticky anektováni Braniboři.

V říjnu 1749 byla vyhlášena imperiální válka Novgorodu. V Novgorod a v Ustyug byli zničeny armády nepřítele. Ustyug je dobyt, Novgorod byl dobyt v prosinci a následně byl Novgorod anektován.
Obrázek
chip
Štábní rotmistr
Štábní rotmistr
Příspěvky: 261
Registrován: 28 úno 2012, 07:00

Re: AAR: Rozvoj Portugalska od středověku až k Imperialismu

Příspěvek od chip »

Konečné ovládnutí světa (1749-1758)


V červenci 1750 byla vypovězena aliance Skotsko. Štědrá odměna za předchozí služby, jak u mocných bývá zvykem. V srpnu byla Skotsku vyhlášena imperiální válka. V zápětí byl dobyt Northumberland a zničena skotská armáda. V listopadu byl dobyt Latvian. V lednu 1851 bylo dobyto Fife, v únoru Aberdeen a v dubnu Ayrshire. Skotsko bylo anektováno.
Obrázek

V lednu 1754 byl integrován Milán, jediný stát PU, který nebyl zděděn, ale byl vyzván k integraci. V srpnu umírá král a novým králem se stává Sebastiao II de Avis.
Obrázek

V září 1756 je najat nový alderman Sebastiao Rebelo

V lednu 1757 je vyhlášena imperiální válka Papeži a dobyt Řím. Papežský stát byl v únoru anektován.

V červnu 1758 přijal Falc diplomatickou anexi a Sebastiao II de Avis se stává absolutním vládcem světa.
Obrázek

Dál jsem to nehrál. Kolik zbývalo ještě zkatolizovat provincií netuším.
Obrázek
Cizinec
Podplukovník
Podplukovník
Příspěvky: 3671
Registrován: 24 črc 2007, 21:10
Bydliště: Frei Stadt Hultschin, hlavní město Rzeczipospolite Prajzke

Re: AAR: Rozvoj Portugalska od středověku až k Imperialismu

Příspěvek od Cizinec »

Hezky! 8-0

Kde udělali Portugalci v reálu chybu...? :D
SOMUA měla dvě verze - model "standart" s poklopem a model "kabrio" bez poklopu.

Dekl je ve skutečnosti Dekl.

šedá eminence na dvoře Obodritského Cara

(Fórové hry, kterých jsem se zúčastnil.)
Admirál de Étranger, Francouzské císařské loďstvo (Trafalgar 1805)
rytíř Johannes von Ausländer, prozatímní regent Sicilského království (Byzanc 1214)
Luigi Mario Forestiero, Il primo ministro del Regno d'Italia (Německo 1866)
Generál von Ausländer st., velitel 51.rezervní divize, hrdina od města Ypres (1915)
Generál von Ausländer ml., velitel 22.tankové divize, hrdina od Krymu (1942)
očekává další nasazení do bitevní vřavy

Hotentotenpotentatentanteatentäter
Lajgor
Nadporučík
Nadporučík
Příspěvky: 1357
Registrován: 24 bře 2009, 13:39
Kontaktovat uživatele:

Re: AAR: Rozvoj Portugalska od středověku až k Imperialismu

Příspěvek od Lajgor »

Mazec...to musel být záhul takový konglomerát spravovat :D
"Má li moje říše zemřít, zemřu s ní!" [Konstantin XI.]

Christian Soren Lajgor - Konseilspræsident Jeho královské milosti Christiána IX. Německo 1866 Obrázek
Verrasion Lajgorion - první mág Gnómské rady a Velký řemeslník HETHARIA Obrázek
Lajgoron z Dolu - druhý purkmistr Dolských měst Hetharia založení Kalwenu Obrázek
Georgio L. Manin - dóže benátský ITÁLIE 1796 Obrázek
Kandrael Ithalasion - Lord kapitán Šerých plášťů HETHÁRIE 5 Obrázek
9fabe
Štábní rotmistr
Štábní rotmistr
Příspěvky: 305
Registrován: 03 led 2010, 16:38

Re: AAR: Rozvoj Portugalska od středověku až k Imperialismu

Příspěvek od 9fabe »

nejake rady k takemu vykonu ? :D
chip
Štábní rotmistr
Štábní rotmistr
Příspěvky: 261
Registrován: 28 úno 2012, 07:00

Re: AAR: Rozvoj Portugalska od středověku až k Imperialismu

Příspěvek od chip »

Zdravím,
omlouvám se, ale delší dobu jsem zde nebyl. Na rovinu řeknu, že dost byl používán SAVE/LOAD. Bez tohoto s jistotou ani nejde. Chystám nějaký obecný návod, jak DIVINE WIND hrát, ale chvilku to potrvá. Jen hlásím, že obdobný výkon se mi podařil za Čechy a Turky. A je fakt, že i způsob hraní je jiný. Je rozdíl hrát za člena HRE a nečlena HRE. Dále je rozdíl hrát za katolíky a za muslimy.
Odpovědět

Zpět na „Reporty/AAR z Europa iversalis III“