Latinské císařství - Imperium Romaniae (zaniklo)

Moderátoři: Dekl, Minreth, Vals

Zamčeno
Uživatelský avatar
Marmont
Major
Major
Příspěvky: 2373
Registrován: 18 led 2008, 22:37
Bydliště: Znojmo
Kontaktovat uživatele:

Latinské císařství - Imperium Romaniae (zaniklo)

Příspěvek od Marmont » 31 led 2012, 23:30

Imperium Romaniae

Obrázek

Jen několik paprsků sporého světla se v potemnělém chrámu mísilo s vůní kadidla. V nádheře oděný muž poklekl, aby od nejvyššího přijal břemeno vlády a vrátil této zemi jednotu a mír v objetí papežově. "Ať žije císař, dlouhý život našemu vládci " provolal shromážděný dav vážených velmožů a kupců, rytířů a mnichů, franků i řeků. Konstantinopol, město druhé po Římu povolalo svého císaře...

Et convertit faciem suam in omnem christianam fidem et unitatem sacramenti Papae!
Nechť tváře křesťanů obrátí se ve své víře a jednotě ke svátosti papežské!

Obrázek
chrám Boží Moudrosti, místo korunovace Balduina Marmont Konstantinopolského

Uživatelský avatar
Marmont
Major
Major
Příspěvky: 2373
Registrován: 18 led 2008, 22:37
Bydliště: Znojmo
Kontaktovat uživatele:

Re: Imperium Romaniae

Příspěvek od Marmont » 04 úno 2012, 14:12

Obrázek
Bratrovražedné boje mezi Latiny po smrti Balduina I. - Marmont Francouzský se ujímá vlády s mečem v rukou


Jean Marmont byl nemajetným francouzským rytířem, jenž po boku Bonifáce Montferratského prošel všemi útrapami čtvrté křížové výpravy. Během strastipné cesty se stal blízkým přítelem svého pána a poté, co namísto něj usedl na trůn konstantinopolského vládce Balduin I. , ho věrně následoval do jeho království v Soluni. Marmont pro svou skromnost nikdy nevyžadoval uvádění bezvýznameného titulu, jímž se na západě honosil a tak o něm řada členů dvora věděla jen to, že pochází z Francie a má nezdravě veliký vliv na jednoho z nejvýznamnějších křižáků v Řecku. Rok po ukončení nedlouhé vlády prvního Latinského Císaře byl Bulhary zavražděn i jeho pán. Zbytek francouzských křižáků se v čele s Marmontem, který se mezi vojáky těšila nemalé obliby vydalo do Konstantinopolis. Chtěl se s Jindřichem Flanderským, jenž měl po Balduinovi nastoupit na trůn poradil o dalším osudu západních rytířů v Řecku. Od počátku však docházelo k názorovým rozepřím ohledně sporů s Benátčany, ale i osobním urážkám spojených s Marmontovým původem. Po třech měsících se proti arogantnímu Jindřichovi obrátili i jeho vlastní rytíři a přinutili jej uprchnout z města. Několik let poté v Latinském císařství panovala vojenská rada v níž zasedal i samotný Marmont, jemuž se začalo kulantně přezdívat "Francouzský". Roku 1214 se nad křižáckým panstvím v Řecku začalo znovu smrákat a rada rytířů se shodla že titul císaře je nutno obsadit silným vládcem. Takový kandidát byl jen jeden...

Uživatelský avatar
Marmont
Major
Major
Příspěvky: 2373
Registrován: 18 led 2008, 22:37
Bydliště: Znojmo
Kontaktovat uživatele:

Re: Imperium Romaniae (respekt = 70)

Příspěvek od Marmont » 19 úno 2012, 14:02

Obrázek


V těžké nemoci ulehl jeden francký šlechtic na lože. "Snad bůh nepovolá jeho duši k sobě v tento těžký čas", obávali se vážní muži jeho rytířské rady. Den míjel den a ke komnatám mladého císaře směl jen málokdo. Snad to bylo znamení, snad zázrak, ale po strastiplném týdnu a po mučivých bolestech jimiž ho bůh trestal za jeho hříchy a prolitou krev svých spoluvěrců, vyšel Marmont de France ze své komnaty. Ač byl jeho krok nejistý a tvář zmožena, v rukou držel meč a štít s křížem latinského křižáka!

Uživatelský avatar
Marmont
Major
Major
Příspěvky: 2373
Registrován: 18 led 2008, 22:37
Bydliště: Znojmo
Kontaktovat uživatele:

Re: Imperium Romaniae (respekt = 70)

Příspěvek od Marmont » 22 úno 2012, 21:44

Obrázek
Benátští zloději a lichváři


Já Marmont de France, Balduin císař města Konstantinopolis

tímto vyháním všechny lichváře, židáky, zloděje a piráty, kteří se ve druhém městě Konstantinopol rozlézají pod patronátem benátského dožete ven z jeho bran! Dost bylo vydírání a arogance od těch, kteří využili svátosti křížového tažení ke svému vlastnímu obohacení. Za co vám vděčíme Benátští? Za jedové sémě nepřátelství mezi křesťany, které jste mezi nás zasadili? A čí vinou sedím na cizím trůně, zatímco pohané nadále znesvěcují svaté město?

tarava

Re: Imperium Romaniae (respekt = 70)

Příspěvek od tarava » 22 úno 2012, 21:57

Když tedy sedíte na trůně v Konstantinopoli z donucení a nerad, předejte ho tedy právoplatným dědicům! Pokud toužíte se vydat do Svaté země rádi Vás tam přepravíme i s vojskem a nebude Vás to nic stát. Pokud nám však nevěříte, nechte se přepravit od Janovských a my Vám to zaplatíme.

Jedovaté sémě? Prosimvás, proč z toho obviňujete nás? Už jste snad zapomněl, že všichni stejně smýšlející s Konstantinopolským patriarchou jsou již od Velkého schyzmatu exkomunikováni? To bylo to jedovaté sémě, které bylo mezi nás zaseto.

Uživatelský avatar
Marmont
Major
Major
Příspěvky: 2373
Registrován: 18 led 2008, 22:37
Bydliště: Znojmo
Kontaktovat uživatele:

Re: Imperium Romaniae (respekt = 80)

Příspěvek od Marmont » 25 úno 2012, 16:07

Slávné a nádherné bylo vítězství obyvatel Konstantinopolis nad benátskými vrahouny, kteří se věrni jedně své chamtivosti nezdráhali otevřít brány nepřátelům císaře s nimiž se již jistě dávno smluvili na kořisti z plundrování svatých míst. V těchto těžkých chvílích, snažil se císař Balduin Marmont mírnit opojení lidu a svolal k nadvěkému sloupu císaře Konstantina všeobecné shromáždění...

Marmont de France volá lid,

je dávnou zvyklostí tohoto k záhubě odsouzeného světa, že vítězové podrobí si poraženého, poníží jeho rod a své ruce pošpiní jeho krví. I já jsem tak vstoupil do bran tohoto města a netušil, že místo opojení a slasti z krátkého okamžiku povýšenosti mám ve svém srdci cítit nekonečný stud a lítost. Není tomu ani rok co na mé hlavě spočinula koruna „Latinského císaře“ a přesto cítím jak prázdný je její lesk před vámi všemi. Tisíce mužů i moudrých starců opustilo tisícileté město ze strachu před ohněm a čepelí franckých mečů. Je-li přídomek latinský, přídomkem smrti a strachu a kříž na mém šítě symbolem ponížení pro vás všechny, kteří za těmito kamennými hradbami žijete dlouhá staletí, nestojím o něj. Těžko mohu žádat věrnost a oddanost v boji proti strašnému nepříteli, když jen titul je urážkou pro mé poddané...

Proto vyhlašuji věčnou svobodu křesťanského slova i kázání uvnitř těchto hradeb. Nechť jsou starobylé knihovny východní říše otevřeny všem, kdo si přejí spatřit jeich slávu a kdo ve městě Konstantinoplis na pergamenu ztvární své myšlenky, neučiní tak proti nikomu a ničemu na zemi. Volám proto všechny Franky i Řeky, aby se přišli podílet na našem míru i kdyby měl být tento kus půdy jediným místem porozumění na celé zemi..!Obrázek
Kdo jiný, nás má spojovat?[/center]

Uživatelský avatar
Marmont
Major
Major
Příspěvky: 2373
Registrován: 18 led 2008, 22:37
Bydliště: Znojmo
Kontaktovat uživatele:

Re: Imperium Romaniae (respekt = 80)

Příspěvek od Marmont » 01 bře 2012, 23:49

Obrázek


Palácovými chodbami se za časného rána rozléhalo zlověstné chřestění železné košile a dusot těžkých kožených bot franckého rytíře. Na dubovou bránu za níž spal císař se svou milenkou zadunělo několik hlubokých ran pěstí. Z nejistého, ale klidného spánku probuzený vládce tušil jakou zprávou se ho to jeho tělesná stráž odhodlala vyrušovat. V potem zalité tváři muže, který stál na Marmontově prahu nebylo vidět nic víc než desítky mil, které právě urazil. Znamenalo to jediné, další bratrovražedná válka začala...

"Máme-li být napadeni ve jménu bezohlednosti a touhy po pomstě, potom se proti takovému zlu hrdě postavím se znamením kříže na hrudi!"
Shromáždětě vojsko, neboť Bůh tak Žádá!"

Uživatelský avatar
Minreth
Podplukovník
Podplukovník
Příspěvky: 3655
Registrován: 03 pro 2009, 17:57

Re: Imperium Romaniae (respekt = 80)

Příspěvek od Minreth » 08 bře 2012, 21:52

Vaše císařské Veličenstvo,
byl jsem zvolen zástupci romajské aristokracie, abych Vám předložil návrh, jak si zajistit naprostou věrnost Romajů. Doufám, že jej po řádném uvážení uvedete v platnost.

Jedná se o jednoduchý výnos, stanovující rovnoprávnost ortodoxie s katolicismem a záruku, že patriarchát konstantinopolský bude mít vždy patriarchu ortodoxního, katolické obyvatelstvo se nadále bude moci obracet k papeži. Jsme si jisti, že by všichni Romajové přispěli k obraně císařství před Bulhary či Nikaiany, protože nyní by nebylo žádného důvodu, proč Nikajského císaře podporovat.

S přáním vítězství
Theodosios, romajský (řecký) aristokrat
Kronikář hetharijský, byzantský a wylamský, historik Res Publicy
Velkovévoda Friedrich I. Bádenský (Německo 1866)
Martin z Blatavníka (†), velitel Plzeňského landfrýdu, a jeho syn Jošt z Blatavníka, pán Plzně, Tachova a Žebráku (Husitské války)
Lord Eldred Arryn, princ Hory a Údolí, pán Orlího Hnízda, Strážce Východu a Ochránce Údolí (Blackfyreovo povstání)
Dóže Manuel Saggio z Luccy, arcibankéř italský (Itálie 1796)
Aeddan I. Gwyrdd, král velšský, iarla jihoirský a západomercijský (Anglie 960)
Sigismund III. Stříbrovlasý (†), kníže hauenský, a jeho synovec Dietrich I. Obnovitel, král kvilamský a kníže hauenský (Pět knížectví)

Uživatelský avatar
Marmont
Major
Major
Příspěvky: 2373
Registrován: 18 led 2008, 22:37
Bydliště: Znojmo
Kontaktovat uživatele:

Re: Imperium Romaniae (respekt = 80)

Příspěvek od Marmont » 08 bře 2012, 22:33

martas3F píše:Vaše císařské Veličenstvo,
byl jsem zvolen zástupci romajské aristokracie, abych Vám předložil návrh, jak si zajistit naprostou věrnost Romajů. Doufám, že jej po řádném uvážení uvedete v platnost.

Jedná se o jednoduchý výnos, stanovující rovnoprávnost ortodoxie s katolicismem a záruku, že patriarchát konstantinopolský bude mít vždy patriarchu ortodoxního, katolické obyvatelstvo se nadále bude moci obracet k papeži. Jsme si jisti, že by všichni Romajové přispěli k obraně císařství před Bulhary či Nikaiany, protože nyní by nebylo žádného důvodu, proč Nikajského císaře podporovat.

S přáním vítězství
Theodosios, romajský (řecký) aristokrat
Svým nedávno vydaným výnosem jsem vyhlásil všeobecnou svobodu slova i kázání náboženského uvnitř hradeb tohoto města můj drahý Theodosie. Jsem poctěn tvou věrností svatému kříži a věřím že spolu dokážeme dnes vybojovat bitvu, aby zítra zavládl mír...

(jestli to nebylo herně pochopeno jako vyhlášení náboženské rovnosti v rámci křesťanství tak se omlouvám, že jsem to nenapsal jasněji)

Uživatelský avatar
Royal
Plukovník
Plukovník
Příspěvky: 7148
Registrován: 10 říj 2007, 18:31
Bydliště: Jičín

Re: Imperium Romaniae (respekt = 80)

Příspěvek od Royal » 18 bře 2012, 17:24

Jeho císařské Veličenstvo Impéria Latinského,

Máme v úmyslu ujmout se svých práv v Galatě na severním předměstí Konstantinopole, které Janov získal mírovou smlouvou s Republikou Benátky. Podle posledních zpráv však přístav zůstává stále uzavřen pro všechny obchodní a válečné lodě cizích mocností bez vyjímky. Tímto jednostranným aktem úředníků Vašeho Impéria došlo a nadále dochází ke škodě na právech a majetku Nejjasnější Republiky Janov a jejích občanů. Žádáme tímto o vaše podmínky či vysvětlení, za jakých je možnou ujmout se správy provincie Galata.

Vyslanec Republiky Janov u císařského dvora, Konstantinopol

Obrázek
Wilhelm von Royal, generálporučík a velitel XXXXII. sboru, (Krym 1942)
Michal Jan Lev z Rožmitálu, pán z Rožmitálu, (Čechy 1526-1527)
Enrico de Candia Pescatore, hrabě z Malty, admirál a direktor Republiky Janov (Byzanc 1214-1217)
Čeněk z Vartemberka, pán z Veselí a Vartemberka, rytíř Dračího řádu, nejvyšší purkrabí a královský maršálek, (Husitské války 1424-1426)
William Royal, admirál britského Královského námořnictva (Trafalgar 1805)
Louis Alexander Berthier, divizní generál a náčelník štábu Armée d´Italie, (Itálie 1796)

Uživatelský avatar
Vals
23. Armádní Generál
23. Armádní Generál
Příspěvky: 8928
Registrován: 21 led 2006, 21:42
Bydliště: Nixon's back!

Re: Imperium Romaniae (respekt = 80)

Příspěvek od Vals » 18 bře 2012, 17:37

Obchodní zájmy republiky Janov jsou poškozeny v nejnižší možné míře, které je možné dosáhnout ve válečné zóně. Osobně soudím, že je nicméně možné uvolnit obchodní přepravu do Galaty pro janovské lodě za předpokladu, že se republika zaváže smlouvou, že tohoto spojení nebude použito k obchodu se zásobami, zbraní či mužů nepřátelským mocnostem (i.e. Latinskému císaři). Pokud se této záruky Nikáji nedostane, tak bude Galata nadále podrobena blokádě stejně jako zbytek Latinského impéria s tím, že plný přístup bude obnoven po pádu Konstantinopole do právoplatných rukou Impéria spolu s finančním odškodným za ušlý zisk. Janov musí pochopit, že osvobození Konstantinopole je prioritou Impéria a Imperátor nemůže připustit žádnou okolnost, která by mohla jeho návrat na trůn oddálit.

Jakýkoliv jiný obchod procházející Úžinami Nikájská blokáda nijak neomezuje, pokud se nejedná o obchod nepřátelských mocností (i.e. Benátky)

Uživatelský avatar
Royal
Plukovník
Plukovník
Příspěvky: 7148
Registrován: 10 říj 2007, 18:31
Bydliště: Jičín

Re: Imperium Romaniae (respekt = 80)

Příspěvek od Royal » 18 bře 2012, 18:04

Republika Janov se do této chvíle nijak nevměšovala do probíhající války mezi Nikaií a Konstantinopolem. Nemůže však přehlížet omezování svých práv na svobodnou plavbu a obchod. A to tím spíše, že Galatu považujeme za suverénní provincii Republiky Janov, která má klíčový význam při obchodování s faktoriemi na pobřeží Krymu a s císařstvím Trapezuntským. Vaše stanovisko a právo na něj respektujeme. Nejsme však přesvědčeni, zda úcta k právům cizí mocnosti nás nutí strpět blokádu Marmarského moře a Úžin, a tím - k naší škodě - způsobila ztráty a porušila rovnováhu sil ve Východním Středomoří a Černém moři.

Obrázek
Wilhelm von Royal, generálporučík a velitel XXXXII. sboru, (Krym 1942)
Michal Jan Lev z Rožmitálu, pán z Rožmitálu, (Čechy 1526-1527)
Enrico de Candia Pescatore, hrabě z Malty, admirál a direktor Republiky Janov (Byzanc 1214-1217)
Čeněk z Vartemberka, pán z Veselí a Vartemberka, rytíř Dračího řádu, nejvyšší purkrabí a královský maršálek, (Husitské války 1424-1426)
William Royal, admirál britského Královského námořnictva (Trafalgar 1805)
Louis Alexander Berthier, divizní generál a náčelník štábu Armée d´Italie, (Itálie 1796)

Uživatelský avatar
Vals
23. Armádní Generál
23. Armádní Generál
Příspěvky: 8928
Registrován: 21 led 2006, 21:42
Bydliště: Nixon's back!

Re: Imperium Romaniae (respekt = 80)

Příspěvek od Vals » 18 bře 2012, 18:14

Impérium vyjádřilo svou vůli uvolnit Galatu pro Janovské námořnictvo s několika logickými podmínkami. Ve vší úctě, nikájská flotila bránící latinské armádě překročit Úžiny nijak neomezuje janovský obchod v oblasti, tím spíše, že se nijak nebráníme otevření Galaty, která byla zablokována ještě jako benátské území. Přijde mi to jako zcela zbytečný konflikt.

Uživatelský avatar
Royal
Plukovník
Plukovník
Příspěvky: 7148
Registrován: 10 říj 2007, 18:31
Bydliště: Jičín

Re: Imperium Romaniae (respekt = 80)

Příspěvek od Royal » 20 bře 2012, 09:39

ObrázekNejvyyšímu ministru vlády a správci pokladu Latinkého císařství,

Máme zájem o převzetí achajského nebo soluňského vojska, případně obou těchto vojsk, toho času vázaných službou císaře latinského, do služeb janovské republiky. Těchto několik set nebo i více než jeden tisíc mužů, je nyní samo o sobě "naprosto bez užitku", Republice by však mohlo přinést jistý prospěch. Na převod vojáků byla z pokladny Republiky vyčleněna značná suma prostředků.

Obrázek
Wilhelm von Royal, generálporučík a velitel XXXXII. sboru, (Krym 1942)
Michal Jan Lev z Rožmitálu, pán z Rožmitálu, (Čechy 1526-1527)
Enrico de Candia Pescatore, hrabě z Malty, admirál a direktor Republiky Janov (Byzanc 1214-1217)
Čeněk z Vartemberka, pán z Veselí a Vartemberka, rytíř Dračího řádu, nejvyšší purkrabí a královský maršálek, (Husitské války 1424-1426)
William Royal, admirál britského Královského námořnictva (Trafalgar 1805)
Louis Alexander Berthier, divizní generál a náčelník štábu Armée d´Italie, (Itálie 1796)

Uživatelský avatar
Minreth
Podplukovník
Podplukovník
Příspěvky: 3655
Registrován: 03 pro 2009, 17:57

Latinské císařství - Imperium Romaniae (respekt = 80)

Příspěvek od Minreth » 12 čer 2012, 21:06

Na latinský trůn po bouřlivém hlasování v Aténách byl dosazen Balduin III. zvaný Smířlivý. V hlasování zvítězil nad achájským knížetem. Zda-li byl šťastnou volbou ukáží následující dny.
Kronikář hetharijský, byzantský a wylamský, historik Res Publicy
Velkovévoda Friedrich I. Bádenský (Německo 1866)
Martin z Blatavníka (†), velitel Plzeňského landfrýdu, a jeho syn Jošt z Blatavníka, pán Plzně, Tachova a Žebráku (Husitské války)
Lord Eldred Arryn, princ Hory a Údolí, pán Orlího Hnízda, Strážce Východu a Ochránce Údolí (Blackfyreovo povstání)
Dóže Manuel Saggio z Luccy, arcibankéř italský (Itálie 1796)
Aeddan I. Gwyrdd, král velšský, iarla jihoirský a západomercijský (Anglie 960)
Sigismund III. Stříbrovlasý (†), kníže hauenský, a jeho synovec Dietrich I. Obnovitel, král kvilamský a kníže hauenský (Pět knížectví)

Zamčeno

Zpět na „Byzanc 1214“