Stránka 2 z 3

Re: Všeněmecká mírová konference - Drážďany

Napsal: 23 led 2011, 11:54
od Princ Evžen Savojský
von Pecka píše: Grrr! Tak to tady počmáráme! :D
To se bude panu kancléři krásně vyjímat v biografii - obsedantně-kompulzivní čmáral, zatímco všichni ostatní budou mít v životopisech solidní gentlemanské závislosti jako sexuální perverze, alkoholismus, morfinismus, hazard ... :D

Re: Všeněmecká mírová konference - Drážďany

Napsal: 11 úno 2011, 20:59
od Royal
Obrázek

Zdá se, že hlava saského státu je prozatím formálně pověřena řízením Německa. Nastal čas na jednání o separátním míru ?

Re: Všeněmecká mírová konference - Drážďany

Napsal: 12 úno 2011, 12:40
od Princ Evžen Savojský
Po krátkém a důstojném jednání s představiteli Severoněmeckého svazu navrhuje Sasko přidat k mírové smlouvě tento dodatek, který mění původní text:

Kód: Vybrat vše

Severoněmecký svaz si ponechává Brémy, Hamburg a Lübeck.
Mecklenbursko si ponechává Rostock a zůstává samostatné.
na tento text:
Severoněmecký svaz si ponechává Brémy, Hamburg, Lübeck a Rostock.

Zároveň Sasko připojuje svůj oficiální podpis pod tento dodatek.
Ze států, které ratifikovaly Drážďanskou mírovou smlouvu je dále třeba podpisu těchto států - Rakouska, Pruska, Hannoverska, Bavorska, Dánska a Rýnského svazu. Aby dodatek smlouvy vstoupil v platnost musí svůj podpis připojit samozřejmě i Severoněmecký svaz.
Prosím všechny diplomatické zástupce výše uvedených států, aby svým podpisem tuto malou změnu potvrdili a plamen války byl konečně uhasen. Děkuji.

Re: Všeněmecká mírová konference - Drážďany

Napsal: 12 úno 2011, 13:22
od tarava
Rýnská svaz souhlasí a podepisuje.

Re: Všeněmecká mírová konference - Drážďany

Napsal: 12 úno 2011, 13:51
od Royal
Princ Evžen Savojský píše:Ze států, které ratifikovaly Drážďanskou mírovou smlouvu je dále třeba podpisu těchto států - Rakouska, Pruska, Hannoverska, Bavorska, Dánska a Rýnského svazu. Aby dodatek smlouvy vstoupil v platnost musí svůj podpis připojit samozřejmě i Severoněmecký svaz.
Prosím všechny diplomatické zástupce výše uvedených států, aby svým podpisem tuto malou změnu potvrdili a plamen války byl konečně uhasen. Děkuji.
Severoněmecký svaz děkuje saskému králi a sděluje svoje stanovisko : SNS je ochoten přistoupit k podpisu příměří a následného míru za těchto podmínek :
1) Souhlas Severoněmeckého svazu se vztahuje pouze na hlavy I a II Drážďanské smlouvy v posledním znění po úpravách

viz vyňato z citace :

Drážďanská mírová smlouva

I. Bojující strany podpisem této smlouvy okamžitě zastaví válečné akce.

II. Tato smlouva stanovuje následující územní uspořádání Německa:


2) Severoněmecký svaz opustí jím obsazená území a města a umožní tak návrat jejím původním vlastníkům (to jest Dánsku a Hannoversku). Všichni váleční zajatci budou proopuštěni domů.

3) Severoněmecký svaz umožní návrat kontingentů vojáků cizích zemí přes svoje území

4) Severoněmecký svaz nebude po bývalých znepřátelených stranách považovat žádné reparace ani odškodnění a také se nebude vázán odškodňovat jiné za jím způsobené válečné škody

5) Severoněmecký svaz (stejně jako Dánsko) se necítí vázán ustanoveními nově vznikající Německé říše a říšské ústavy (viz článek III Drá6danských dohod). Nevylučuje však začlenění do Říše v budoucnu, ať již přímo nebo jako přidružený člen.

6) Severoněmecký svaz nadále zůstává republikou s vlastním parlamentem, vládou, armádou, loďstvem s státní správou.

7) Severoněmecký svaz zůstává momentálně stranou současných politických a vojenských uskupení a veškeré úsilí hodlá nadále věnovat nápravám válečných škod a své hlavní činnosti - průmyslu a obchodu

Re: Všeněmecká mírová konference - Drážďany

Napsal: 12 úno 2011, 14:10
od Princ Evžen Savojský
Sice se nám nelíbí, že SNS mluví i za Dánsko, které podepsalo smlouvu v plném znění a souhlasilo i s prozatímní ústavou, nicméně tato dohoda je pro Sasko průchodná, neboť jasně deklaruje ochotu Svazu k míru.
V tomto znění tedy je pro nás mírová smlouva přijatelná:

Drážďanská mírová smlouva

I. Bojující strany podpisem této smlouvy okamžitě zastaví válečné akce.

II. Tato smlouva stanovuje následující územní uspořádání Německa:

2) Severoněmecký svaz opustí jím obsazená území a města a umožní tak návrat jejím původním vlastníkům (to jest Dánsku a Hannoversku). Všichni váleční zajatci budou proopuštěni domů.

3) Severoněmecký svaz umožní návrat kontingentů vojáků cizích zemí přes svoje území

4) Severoněmecký svaz nebude po bývalých znepřátelených stranách považovat žádné reparace ani odškodnění a také se nebude vázán odškodňovat jiné za jím způsobené válečné škody

5) Severoněmecký svaz se necítí vázán ustanoveními nově vznikající Německé říše a říšské ústavy (viz článek III Drá6danských dohod). Nevylučuje však začlenění do Říše v budoucnu, ať již přímo nebo jako přidružený člen.

6) Severoněmecký svaz nadále zůstává republikou s vlastním parlamentem, vládou, armádou, loďstvem s státní správou.

7) Severoněmecký svaz zůstává momentálně stranou současných politických a vojenských uskupení a veškeré úsilí hodlá nadále věnovat nápravám válečných škod a své hlavní činnosti - průmyslu a obchodu

Může to být takto?

Re: Všeněmecká mírová konference - Drážďany

Napsal: 12 úno 2011, 14:33
od Atlantis
Prusko s touto změnou DMS nemá problém.
Souhlas

Re: Všeněmecká mírová konference - Drážďany

Napsal: 12 úno 2011, 15:12
od Colombo
Bavorsko taktéž souhlasí.

Re: Všeněmecká mírová konference - Drážďany

Napsal: 12 úno 2011, 15:22
od tarava
Rýn s tím nemá problém.

Re: Všeněmecká mírová konference - Drážďany

Napsal: 12 úno 2011, 15:25
od Patton
Hannoversko souhlasi.

Re: Všeněmecká mírová konference - Drážďany

Napsal: 12 úno 2011, 16:20
od martas3
Bádensko souhlasí s dodatkem

Re: Všeněmecká mírová konference - Drážďany

Napsal: 12 úno 2011, 23:06
od Onyx
Jménem lidu a obyvatel Severoněmeckého svazu svobodných a hanzovních měst, které zde zastupuji, připojuji svůj podpis na mírovou smlouvu a souhlasím s pozměněnými podmínkami tak jak jej navrhl Saský král Jan Evžen I. Je načase nechat utichnout výstřely pušek, je načase odložit děla do vojenských skladů a meče překout v pluhy. Válka oslabila naše země a nyní je načase napravit všechny škody, které přinesla.

Vévoda Onyx Meklenburský

Re: Všeněmecká mírová konference - Drážďany

Napsal: 13 úno 2011, 00:07
od Royal
Onyx píše:Jménem lidu a obyvatel Severoněmeckého svazu svobodných a hanzovních měst, které zde zastupuji, připojuji svůj podpis na mírovou smlouvu a souhlasím s pozměněnými podmínkami tak jak jej navrhl Saský král Jan Evžen I. Je načase nechat utichnout výstřely pušek, je načase odložit děla do vojenských skladů a meče překout v pluhy. Válka oslabila naše země a nyní je načase napravit všechny škody, které přinesla.

Vévoda Onyx Meklenburský
Obrázek

Modrá krev zůstane vždy modrou krví. Republiky Hamburg, Lübeck a Brémy se neuznávají rozhodnutí vévody Mecklenburského a nehodlají se jím řídit. Rakouská vláda se dosud neobtěžovala s podmínkami dodatků Dráždanské smlouvy souhlasit a ani my se jimi necítíme zavázáni řídit. Ozbrojené síly našich měst nadále zůstávají v pohotovosti a na místech, kde právě stojí. Tak zní poslední instrukce generála Hena, vrchního velitele armády.

Re: Všeněmecká mírová konference - Drážďany

Napsal: 14 úno 2011, 18:11
od Lajgor
Má se tedy Dánsko nadále považovat ve válečném stavu se Severoněmeckým svazem měst?, vzhledem k tomu, že doposud neobdrželo odpověď (pro gen. Hena)?

Změna vlády a rozštěpení v severoněmeckých řadách prozatím blokují mírový proces. Snad se všechny překážky podaří odstranit. Žádáme Městský svaz, aby vyjádřil otevřeně svůj postoj, pokud má výhrady k prohlášením vévody Meklemburgského.

Re: Všeněmecká mírová konference - Drážďany

Napsal: 14 úno 2011, 18:22
od Royal
Lajgor píše:Má se tedy Dánsko nadále považovat ve válečném stavu se Severoněmeckým svazem měst?, vzhledem k tomu, že doposud neobdrželo odpověď (pro gen. Hena)?
Dánsko ani žádnou takovou odpověď neobdrží a je zbytečné ji nadále slovně i jinak vymáhat. Veškerá jednání, po přistoupení většiny německých zemí a Dánska, vede Severoněmecký svaz výhradně s řádně zvoleným zástupcem Říše německým císařem a saským králem Evženem I., a mimoto s rakouským císařem Františkem, který není přímým členem Německé říše.

Re: Všeněmecká mírová konference - Drážďany

Napsal: 14 úno 2011, 18:32
od Royal
Lajgor píše:Změna vlády a rozštěpení v severoněmeckých řadách prozatím blokují mírový proces. Snad se všechny překážky podaří odstranit. Žádáme Městský svaz, aby vyjádřil otevřeně svůj postoj, pokud má výhrady k prohlášením vévody Meklemburgského.
Svaz se již otevřeně vyjádřil. Mimoto se vyjádřil v dopise adreovaném německému císaři Evženovi, kde vysvětlil svoje stanovisko a očekává další jednání. Co se týká vztahů republikánské vlády měst a vévody Mecklenburského, máme za to, že do vnitřního uspořádání poměrů v cizí zemi - při veškeré úctě k Jeho Veličenstvu Kritiánovi IX. - Dánsku nic není.
Výhrady Severoněmeckého svazu jsou neměnné - válku Severoněmeckému svazu vyhlásilo Rakousko, ke kterému se připojilo Dánsko. Na těchto dvou zemích je, aby jejich panovníci akt nepřátelství odvolali a vešli v jednání o příměří či dokonce míru.
Německý císař a ostatní německé země se k mírovým jednáním již vyjádřily příznivě. Naskýtá se proto otázka, zda třenice a průtahy v jednání Němců s Němci nevyhovují spíše (ne)Němcům, tedy Dánům a Rakušanům, jejichž ozbrojené síly nemají v pobytu na severu Německa již dávno žádný důvod, natož mandát. Ten vypršel současně zánikem Německého spolku.

Re: Všeněmecká mírová konference - Drážďany

Napsal: 14 úno 2011, 18:41
od Princ Evžen Savojský
Vzhledem k tomu, že jsme uprostřed přepočtu, ponechal bych další jednání se Severoněmeckým svazem až po zveřejnění všech částí přepočtu, kdy se konečně situace na severu vystříbří a Říše bude vědět, s kým vlastně jednat. Říše touží po míru a jasně to deklarovala svou nabídkou míru. Její nabídka stále platí a dokonce ji podepsala většina, jichž se týká, včetně vznešeného mecklenburského vévody.

Re: Všeněmecká mírová konference - Drážďany

Napsal: 14 úno 2011, 18:46
od Lajgor
Severoněmecký svaz

1 - pokud je nám známo k mírové smlouvě, zakládající novou říši dosud vůbec nepřistoupil.
Rovněž severoněmecké síly napadly dánské a rakouské i přes důrazné varování, že svoji zemi budeme bránit. Představitelé tehdejšího severoněmeckého režimu se ani neobtěžovali tehdy požádat o volný průchod...V tomto ohledu není o čem diskutovat.
2 - Dánská i šlesvická i holštýnská vláda se k míru přihlásily dávno. Na diplomatickou žádost se nám od gen. Hena dlouho nedostávolo odpovědi. Proto nyní otevřená forma.
3 - do vnitřních záležitostí jiných zemí nos nestrkáme a výrazně se vůči tomuto nařčení ohrazujeme! Jen se zdvořile tážeme zda jsme či nejsme ve válce. Obrátíme se v tomto směru na říšskou diplomacii.
4 - rakouské síly dislokované u Duppelu se na našem území nacházejí zcela legálně - nejdříve měly mandát spolku a po jeho zániku legitimní vlády Šlesvicka a Holštýnska. Naše smluvní závazky určují, že tyto byť rakouské jednotky jsou pod dánským, tedy vlastně říšským velením. Jejich nasazení podléhá rakouskému souhlasu - Jak je veřejně známo z prohlášení rakouské vlády tyto síly nemůže dánská vláda použít k útočným akcím.

Vyčkáme postoje říšského sněmu a říšské diplomacie

Re: Všeněmecká mírová konference - Drážďany

Napsal: 14 úno 2011, 18:54
od Princ Evžen Savojský
Konseilspræsident Lajgor mluví jako pravý říšský diplomat. Přesně takové muže Říše potřebuje. Mírné v hněvu a klidné v činech, avšak neústupné, jedná-li se o říšské právo.
Herr Konseilspræsident, nyní počkáme, jak se situace v Severoněmecké svazu vyvine. Přes všechen chaos chováme pevnou víru, že snaha o mír je oboustranná a že se situace uklidní. Zatím přijměte mé srdečné pozdravy do své krásné země.

Re: Všeněmecká mírová konference - Drážďany

Napsal: 14 úno 2011, 18:55
od Royal
Lajgor píše:1 - pokud je nám známo k mírové smlouvě, zakládající novou říši dosud vůbec nepřistoupil.
Dánský velvyslanec byl zřejmě dlouho pryč, nebo je úplně hluchý. Mírová smlouva je mírová smlouva, uspořádání státu je věc naprosto odlišná. Severoněmecký svaz pouze odmítli spojení těchto dvou věcí dohromady. Německý císař, Sasko, Prusko, Bavorsko, Rýnský spolek a Bádensko s tím něměli žádný problém a dodatek ke smlouvám I a II podepsali. Dánsko se však vždy a za každých okolností staví, a zřejmě bude stavět, do jakési role věčného kverulanta. Dánové pomalu, ale jistě budou nadále otravovat a rozleptávat německé ovzduší a svým naprosto vyčpělým tlacháním blokovat všechny pokusy o sblížení německy mluvících zemí.

velvyslanec Severoněmeckého svazu, Drážďany