Stránka 1 z 1

Empire Français

Napsal: 19 lis 2010, 23:57
od Royal
Obrázek


Empire Français - Francouzské císařstvíObrázek


Obrázek

Re: Empire Français

Napsal: 22 lis 2010, 22:27
od Duke
Šedá emimence francouzského vládce se ujímá opratí.

Re: Empire Français

Napsal: 05 pro 2010, 16:19
od Royal
Obrázek

Vážený pane ministerský předsedo,

Na základě dotazu vzneseného Vámi jsem oprávněn sdělit, že disponibilní zůstatek francouzské vlády u Banque de France činí pouhých 1.500.000 zlatých franků z celkových 20.000.000. Zbývající prostředky ve výši 18.500.000 franků byly již vyplaceny na úhradu nákladů spojených s expedicemi v Mexiku, Číně, na Madagaskaru a jihovýchodní Asii.

s úctou

ředitel Banque de France

Re: Empire Français

Napsal: 11 pro 2010, 16:59
od Marmont
Rád bych pozval francouzského vyslance v Mnichově na slavnostní schůzi bavorské ministerské rady konané u příležitosti významného životního jubilea v královské rodině Wittelsbachů. Na schůzce očekáváme jasné vymezení vztahů mezi bavorským královstvím a císařstvím francouzským. Jistě se podaří obnovit vzájemnou důvěru mezi oběma státy a naplnit naše styky tolerancí a vzájemným respektem mocenských cílů...

Re: Empire Français

Napsal: 12 pro 2010, 18:43
od Royal
Pro vážnost situace jsem jednáním v Mnichově s bavorskou vládou osobně pověřil francouzského ministra zahraničí Gramonta.

Napoleon III.

Re: Empire Français

Napsal: 16 pro 2010, 09:36
od Royal
Ministr války maršál LeBouef na pokyn císaře Napoleona III. vydal pokyny k mobilizaci Severní a Loiarské armády. Armáda se soustředí ve Štrasburgu, kde se očekává příjezd císaře. Vogézská armáda se přesunuje k italským hranicím. Mexický expediční sbor o síle 45.000 mužů pod velením nejzkušenějšího francouzského maršála Bazaina zůstává v Mexiku, kde se schyluje k rozhodující bitvě o hlavní město. Očekává se povolání záloh složených z barevných vojáků ze severní Afriky. Velení armád převzali maršálové MacMahon, Niel a Canrobert.

Re: Empire Français

Napsal: 23 pro 2010, 13:26
od Marmont
Zásadně vnímám rozdíl mezi jednáním plnohodnotných a rovnocených partnerů a arogantním diktátem! Celá jednání s vaším vyslancem uakzují jakou snahu a kolik úsílí ten muž vydává tomu, aby k dohodě nedošlo...

Re: Empire Français

Napsal: 27 pro 2010, 22:51
od Marmont
Bavorský královský kancléř Marmont von Znaim přinesl na poslední jednání ministerské rady dokument hodnoty zlata! Smlouva, mezi králem Maximiliánem a císařem Napoleonem III. o odprodeji pevnosti Landau a Sárska, společně s deklarací vzájemného respektování mocenských cílů, má za dané situace pro Bavorsko zásadní význam...

Re: Empire Français

Napsal: 30 pro 2010, 09:33
od Royal
Nový pane ministerský předsedo, ministře války a zahraničí, ujměte se svého postavení a převezměte současně velení všech ozbrojených sil francouzského císařství v Evropě i zámoří.

předseda Zákonodárného sboru Rouher

Re: Empire Français

Napsal: 12 led 2011, 20:26
od Royal
Poslední výzva Francii (a některým ostatním státům) :
Nezjednáte-li okamžitě nápravu stavu veřejných financí, bude následovat vážná hospodářská krize, a při pokračování hospodářský krach země s dalekosáhlými důsledky. Mezinárodní smlouvy a úmluvy je třeba striktně dodržovat.

Re: Empire Français

Napsal: 06 úno 2011, 17:57
od Royal
Očekávám netrpělivě zásadní prohlášení francouzské vlády na svoje odpovědi.

Re: Empire Français

Napsal: 19 úno 2011, 11:37
od Royal
Obrázek

Jeho Veličenstvo Alexandr II., Ïmperátor a samovládce vší Rusi, polský král a finský velkokníže, zve srdečně Jeho Veličenstvo Napoleona III., císaře Francouzů, na státní návštěvu Ruska do Petrohradu.

Re: Empire Français

Napsal: 22 úno 2011, 23:38
od korysh
Všechny pařížské noviny dnes probíraly pouze jedno téma - nečerstvější změny na nejvyšších pozicích. Po krátké zdravotní dovolené byl dnes Jeho císařským Veličenstvem znovu jmenován do téměř všech svých předchozích úřadů mladý a schopný Étienne Faucon, který se tak stal společně s ministerským předsedou a císařem jedním z nejvlivnějších mužů v zemi. Štěpánův návrat do vysoké politiky byl zahraničními pozorovateli ohodnocen jako jednoznačný krok k mnohem průbojnější politice Francouzského císařství.

Re: Empire Français

Napsal: 23 úno 2011, 17:35
od Royal
Obrázek

Zprávy o návratu ministerského předsedy na scénu vítáme s nadějí, že bude konečně obnoven řád a pořádek.