Stránka 5 z 7

Re: Spolkový sněm

Napsal: 06 pro 2010, 21:41
od Royal
Obrázek

Obávám se, pane dánský vyslanče, že mírové návrhy zde ustoupily do pozadí. Vy i já, zástupci cizích států v Německém spolku, jsme pravděpodobně svědky počátku nelítostného boje o moc a nadvládu nad Německem. Mírumilovný záchvat, diktovaný strachem z následků, prožívají jen nemnozí. Ale i jejich hlas zaniká postupně ve válečných přípravách. Je veřejným tajemstvím, že samozvaní diktátoři v ministerských křeslech a vojensko-militaritická klika jsou rozhodnuty jít do války a dokonce sesadit svého panovníka, kdyby se proti tomu stavěl.

Re: Spolkový sněm

Napsal: 08 pro 2010, 18:11
od Marmont
Konec měsíce se blíží a zastupující spolkový předseda nebyl svědkem jediného politického prohlášení, či gesta jenž by uklidnilo rozbouřenou a nejistou situaci uvnitř celého státu. Znovu tedy připomínáme náš požadavek na okamžité stažení všech pruských armád z území Holštýnska i svobodného města Hamburku. Následky případného nerespektování našeho stanoviska již ministerská rada v Mnichově nastínila...

Re: Spolkový sněm

Napsal: 08 pro 2010, 18:37
od Royal
Obrázek

Městské rady Hamburgu a Lübecku si po vpádu císařských do Holštýna začínají uvědomovat nebezpečí. Nejasná mise pruských vojsk, agresivní rétorika Rakouska a Bavorska, významné mlčení Saska, váhavost Hannoverska a nečinnost Württemberska zavdávají příčinu k nejhorším obavám. Prozatím vyčkáme dalšího vývoje, avšak v případě vyhrocení situace jsme připraveni uvést do pohotovosti část vojenských sil X. armádního sboru, aby ochránily pořádek, zájmy a suverenitu severoněmeckých zemí a měst.

Re: Spolkový sněm

Napsal: 08 pro 2010, 23:32
od von Pecka
Marmont píše:Konec měsíce se blíží a zastupující spolkový předseda nebyl svědkem jediného politického prohlášení, či gesta jenž by uklidnilo rozbouřenou a nejistou situaci uvnitř celého státu. Znovu tedy připomínáme náš požadavek na okamžité stažení všech pruských armád z území Holštýnska i svobodného města Hamburku. Následky případného nerespektování našeho stanoviska již ministerská rada v Mnichově nastínila...
Pane předsedo, mám dojem, že Prusové tu už před několika dny prohlašovali, že Hamburkem pouze projíždí a tudíž budou pokračovat dál. Nevím, co bych měl prohlašovat dalšího. Potřebovali jsme využít Hamburského nádraží a taky jsme ho využili, teď ho opustíme. Že je naše jízda v Holštýnsku je omyl, protože se snažila jet vedle vlaku převážejícího pěchotu až do cílové stanice. Máme v úmyslu opustit i Holštýnsko.

Re: Spolkový sněm

Napsal: 09 pro 2010, 09:11
od Vals
Tak kam dál vaše vojska jedou pane ministře? Když ne do Holštýnska, tak nevidím žádný důvod, proč by měly jet přes Hamburg.

Re: Spolkový sněm

Napsal: 09 pro 2010, 09:24
od von Pecka
Vals píše:Tak kam dál vaše vojska jedou pane ministře? Když ne do Holštýnska, tak nevidím žádný důvod, proč by měly jet přes Hamburg.
Přece pokrýt Váš týl, Vaše Veličenstvo, jak už bylo řečeno.

Re: Spolkový sněm

Napsal: 09 pro 2010, 09:25
od Lajgor
Vals píše:Tak kam dál vaše vojska jedou pane ministře? Když ne do Holštýnska, tak nevidím žádný důvod, proč by měly jet přes Hamburg.
Vidmo mírovými návrhy se doposud nikdo nezabýval :( Rovněž dánského krále a holštýnského vévodu znepokojuje tak napjatá situace. Přítomnost pruských sil u bran Hamburku a v Holštýnsku je velice nešťastná. Cíl pruských sil je ale velikou záhadou. Pokud se k němu pruská strana nevyjádří, je pochopitelné, že strany zainteresované v otázkách Holštýnska tyto jednotky považují za hrozbu. Snad se situace vyjasní.

Re: Spolkový sněm

Napsal: 09 pro 2010, 09:31
od von Pecka
Lajgor píše:
Vidmo mírovými návrhy se doposud nikdo nezabýval :( Rovněž dánského krále a holštýnského vévodu znepokojuje tak napjatá situace. Přítomnost pruských sil u bran Hamburku a v Holštýnsku je velice nešťastná. Cíl pruských sil je ale velikou záhadou. Pokud se k němu pruská strana nevyjádří, je pochopitelné, že strany zainteresované v otázkách Holštýnska tyto jednotky považují za hrozbu. Snad se situace vyjasní.
Tento Sněm je občas příliš hlučným místem a stává se, že některé věci bývají přeslechnuty. Má-li kdokoli zájem o diskusi s Pruskem na jakékoli téma, doporučuji využít napřed standartní diplomatické kanály. Je to rychlejší a účinnější.

Re: Spolkový sněm

Napsal: 09 pro 2010, 11:33
od Vals
Pane kancléři, o vaše pokrytí mého týlu se vás nikdo nežádal. Nedostal jste spolkový mandát a vlastně proti komu mi chcete krýt týl? Proti invazi hamburských vývozců sleďů? Dva celé pruské sbory mi přijdou jako velmi zvláštní forma pokrytí týlu, zvláště, když ho kryjí před neexistující hrozbou, shodou okolností z nejbohatšího severoněmeckého státu...

Re: Spolkový sněm

Napsal: 09 pro 2010, 12:47
od von Pecka
Vals píše:Pane kancléři, o vaše pokrytí mého týlu se vás nikdo nežádal.
To je trochu skoda, nemyslite? Co kdyby Vas pak nekdo ohrozoval....my vas radsi pro jistotu pokryjeme.

Nezatahujme do toho, prosim, Hamburske vyvozce sledu, jsou to mirumilovni lide, navic Nemci, tudiz neni treba se z jejch strany niceho obavat.

Re: Spolkový sněm

Napsal: 09 pro 2010, 12:49
od Lajgor
Otázka řešení nástupnictví v Holštýnsku, zde na sněmu vyřešením otázky revoluce dosud není dořešena a vévoda Kristián považuje za nutné, aby o tom zde na sněmu byla vedene nejen rozprava, ale i věcné hlasování.

Jak již nastínily návrhy Bavorska a dalších států německého spolku, vévoda a král Kristián žádá své partnery v německém spolku, aby se o otázce nástupnicví hlasovalo.

Re: Spolkový sněm

Napsal: 09 pro 2010, 15:31
od Marmont
Je směšné, že stejný text dává mým prostřednictvím jeho výsost Maximilián Bavorský spolku ke schválení. Za užití vší přirozené autority předsedy tohoto shromáždění výslovně vyzývám všechny zde přítomné korunované hlavy k závaznému hlasování. Pokud není tento sněm schpen jednat o základních otázkách a problémech německého národa, potom se bavorsko společně se svými spojenci bude nuceno uchýlit k prosazování svých zájmů a zájmů německého lidu jinými způsoby...
Marmont píše: Navrhuji následující formulaci texty ke schválení:

Německý spolek a jeho lid prostřednictvím svých zástupců uznává nároky Christiana von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg na vévodské tituly Šlesvický a Holštýnský. Vládu v daných zemích mu národ svěřuje jako držiteli výše zmíněných titulů a tedy ne jako králi dánskému. Vévoda Kristián se dál osobně zasadí o svěření výkonné i zákonodárné moci lidem volenému parlamentu v nové holštýnské ústavě a zároveň se zavazuje ctíti konstituční uspořádání monarchie, jakož i zvolené zástupce německého lidu, coby jediné nositele vůle národa...
PRO 1 : 0 PROTI

Re: Spolkový sněm

Napsal: 09 pro 2010, 15:57
od Princ Evžen Savojský
Pane bavorský kancléři, chválím vaši mírovou iniciativu, ovšem předpokládal jsem, že nejprve vyslechneme druhého pretendenta na vévodský trůn a teprve potom se vyjádříme. V této chvíli tedy nemohu hlasovat, neboť by bylo jen spravedlivé, kdyby se kromě krále Kristiána vyjádřil i jeho protivník.

Re: Spolkový sněm

Napsal: 09 pro 2010, 16:11
od von Pecka
Prusko se ztotoznuje se Saskym stanoviskem, je treba nejprve dat Fridrichu Augestenbergovi prostor pro obhajobu jeho naroku. Zaroven s povdekem kvitujeme skutecnost, ze Dansky kral prenechal zalezitost k posouzeni Spolku.

Re: Spolkový sněm

Napsal: 09 pro 2010, 16:34
od Marmont
Pokud vím, tak Fridrich Augestenberg se skrývá v Hanoversku a to neznámo kde. Svou moc předal velkovévodské státní radě již v měsíci lednu a ačkoliv byl její zástupce mou osobou osobně vyzván k účasti na sněmu, nestalo se tak... I to považuji za jistý druh odpovědi a vyjádření se k problému... Navíc tento vládní orgán byl nedávno rozpuštěn v důsledku neuvážené vojenské intervence v zemi a proto se ptám, kde je nyní legitimním reprezentantem protidánské opozice ve Šlesvicku a Holštýnsku?

Re: Spolkový sněm

Napsal: 09 pro 2010, 16:44
od Princ Evžen Savojský
Dejme mu ještě šanci, aby dorazil na sněm a uplatnil své nároky. Nedorazí-li do března, bude Sasko považovat věc za vyřízenou, náš hlas dostane král Kristián, který se
ujme obou uklidněných vévodství. Hlavně zbytečně nespěchejme a vy, pane bavorský kancléři, nemějte, prosím, dojem, že kupříkladu Sasko vaše hlasování jakkoliv ignoruje,
jen považujeme za slušné vyčkat, je to příliš vážná záležitost a sněm by neměl dopředu protežovat žádného pretendenta. Tímto prosím pana bavorského kancléře a předsedu
Sněmu, aby prozatím své hlasování pozastavil (nikoliv však odvolal). Procedurně to může proběhnout následovně - král Kristián i vévoda Friedrich Sněmu předloží svá stanoviska, odhlasuje-li pak Sněm váš návrh s dvoutřetinovou převahou, získá vévodství do správy král Kristián. Pokud ne, proběhne stejné hlasování o vévodu Friedrichovi.

Re: Spolkový sněm

Napsal: 09 pro 2010, 18:09
od Royal
Velvyslanec Fridricha Augustenburga :

Jsem zmocněn vydat krátké oficiální prohlášení a vyjádření vévody šlesvicko-holštýnského. Fridrich VIII. Augustenburg, vévoda šlesvický a holštýnský, se po své abdikaci uchýlil do Hannoverska. Tamní liberální vláda poskytla azyl jemu i mnoha dalším uprchlíkům z násilnostmi zmítaného a rakouskou armádou obsazeného vévodství.

Stanovisko vévody je stále neměnné : Každý národ a každá země má právo na sebeurčení. Vévoda chápe, že svrhnout režim, opírající se o silnou armádu, mocný policejní aparát a spolehlivou byrokracii bylo a je nad jeho síly a bez pomocí zvenčí takřka nemožné.

Pokud by však vévodu Augustenburga podpora rozhodujících severoněmeckých velmocí vynesla na trůn ve Šlevicku a Holštýnsku, zavázal by se orientovat zahraniční politiku na Berlín a Hannover.

Re: Spolkový sněm

Napsal: 09 pro 2010, 18:29
od Lajgor
Lajgor píše: von Pecka: "Toho jsme si vědomi. Bude-li jednání zakončeno výsledkem, bude ho král Kristián respektovat?"

V otázce Holštýnska a tamní revoluce je spolek oprávněn hlasovat. Vévoda Kristián vyčká rozhodnutí spolkového sněmu. Rovněž jako právoplatný člen spolku se odmítá nechat jen tak detronizovat- znamenalo by to pro něj trvalé valoučení z jeho původní vlasti. Dosud nebyly předloženy žádné věrohodné argumenty o oprávněnosti nároků pána z Augustenburgu. Bez nich je případné hlasování sněmu odsouzeno k nezdaru ať dopadne jakkoliv.


Vals: "Rakousko souhlasí s názorem, že to je Spolek, který by měl v této německé záležitosti rozhodnout a stanovit právoplatného vládce Šlesvicka a Holštýnska. Rovněž by se rozhodně měl vyvarovat nazývání vévody z Augustenburgu jako revolucionáře, neboť jeho status je stále nerozhodnutý a tedy ho nelze předem označovat jedním, či druhým způsobem."

Stanovisko Rakouska je velmi rozumné, nicméně vévoda Kristián se musí ohradit k otázce nástupnictví ve Šlesvicku. Zde je předmětem navrženému k hlasování osud ústavy a vydání ústavy nové. Šlesvicko není členem spolku a je pouze libovůlí vévody Kristiána, že v této otázce snese zásah do svých práv.

Sněm nemá právo rozhodnout o nástupnictví ve Šlesvicku, jelikož podle výsledků Vídeňského kongresu není Šlesvicko jeho integrální součástí. Držme se platných právních norem.

Shrneme-li stanovisko vévody a krále Kristiána:

Již po třetí a naposled tímto vyzýváme Fridricha z Augustenbergu, aby doložil orávněnost svých požadavků. Pokud nebude nic věcného sněmu předloženo, Kristián se obává, že k hlasování o nástupnictví snad už nedojde.

Kristián svoluje jako gesto dobré vůle spokovému sněmu posuzovat novou Šlesvickou ústavu, ačkoliv vévodství není členem Německého spoku. V otázce nástupnictví v tomto vévodství má zcela jasno. V otázce svébytnosti německého národa ve Šlesviku je toho názoru, že nová šlesvická ústava - pod posouzením spolku, dá právní ráz i jazykovým právům šlesvických obyvatel, jelikož všichni jsou si v užívání mateřského jazyka rovni.

Kristián vyzývá spolek, aby o otázce nástupnictví v Holštýnsku bylo spolkem hlasováno. Rovněž tak o otázce holštýnské ústavy.

Re: Spolkový sněm

Napsal: 09 pro 2010, 18:38
od Lajgor
Royal píše:Velvyslanec Fridricha Augustenburga :
...
Než byla dánská depeše odeslána prohlášení již bylo zde..tolik pro upřesnění.


naše vyjádření:
bod 1 - pokud Fridrich z Augustenbergu abdikoval, jak jeho vyslanec tvrdí, jak může zároveň trvat na svých právech? Jsme z toho opravdu zmatení.

bod2 - s právem na sebeurčení národů souhlasíme z daných důvodů se také jedná o ústavě, jíž se vévoda Kristián zaručuje jazyková a národnostní práva dokonce prosazovat.

bod3 - až dosud náš příbuzný pokoušel naši trpělivost, ale rozeštvávat nás ještě se sousedy je opravdu neslýchané. Nabízí totiž stále z něčeho, u čeho doposud neprokázal, že mu právem patří.

Re: Spolkový sněm

Napsal: 09 pro 2010, 20:22
od Royal
Obrázek

Tento sněm se chová, jako kdyby měl na rozhodování celé roky. Nepodporujeme kandidaturu Kristiána ani Fridricha. Navrhujeme, aby o budoucnosti a začlenění obou vévodství rozhodl plebiscit. Jeho výsledek by garantovaly všechny zůčastněné strany. Do té doby by obě země spravovala společná německo-dánská správa.