Hanoverská cesta k sjednocení Německa a k supervelmoci

Proveď svůj národ obdobím monarchií přes kolonizaci světa až k vytvoření impéria ovládajícího celou planetu na počátku 20. století.

Moderátoři: Atlantis, Vals, Phoenix, Princ Evžen Savojský

chip
Štábní rotmistr
Štábní rotmistr
Příspěvky: 261
Registrován: 28 úno 2012, 07:00

Hanoverská cesta k sjednocení Německa a k supervelmoci

Příspěvek od chip » 18 pro 2016, 08:35

Úvod


SAVE/LOAD ani zde nepoužívám (Jedna výjimka se našla. Netušil jsem, že když mám dobyto několik provincií nepřítele, tak jiný ho může anektovat. To mě šokovalo a proto LOAD, abych včas uzavřel mír). Jen jsem měl spoustu pokusů od začátku. Klíčovou věcí bylo dobytí Jávy na Holandsku. Bez toho by nebyly vojáci, bez toho by Prušáci spolkli Hanover. Pokračování Japonsko. Taky spousta vojáků.

Používal jsem občas jednu věc. Nahrání za soupeře za účelem průzkumu. Prostě hra špiony nemá a člověk absolutně netuší o armádách nepřítele. Vzhledem k tomu, že jsem byl poměrně brzo nucen bojovat s Francií, tak to byl dost velký hendikep, který jinou formou řešit nešel.

chip
Štábní rotmistr
Štábní rotmistr
Příspěvky: 261
Registrován: 28 úno 2012, 07:00

Re: Hanoverská cesta k sjednocení Německa a k supervelmoci

Příspěvek od chip » 18 pro 2016, 08:40

Válka s Holandskem a a cesta k velmoci (1836-1843)


Zde byl zásadní problém peníze. Naopak vzdělanost zajišťovala rychlý výzkum a to byla cesta k velmocenskému postavení Hanoveru. Platy jsem nechal na pokoji, cla dal na plno a stejně zhruba rok jsem byl v mínusu. Finance se zlepšily až dobytím Jávy, kdy jsem si mohl dovolit dát platy duchovních, úředníků a vojáků na plno.FOCUS jsem použil na nábor duchovních v Hanoveru a po dobytí Jávy na Jávě.

Výzkum začal Ideologickým myšlením. Pokračoval Romantismem a potom půl roku v roce 1839 spořením výzkumných bodů. V roce 1840 byl vyzkoumán Idealismus. Potom výzkum pokračoval Realismem. Idealismem, Romantismem a Realismem. Ty mají objevy, která dávají prestiž. Díky včasnému výzkumu a trochu štěstí se mi podařilo z možných 180 získat 143 bodů prestiže. Dále Hanover zkoumal Stát a Vláda, v roce 1843 přešel na výzkum parníků.

V roce 1838 přestává být Hanover satelitem Britů. Holandsko je v agresivní válce s Belgií a dostává na frak. I když má Holandsko několik spojenců, Hanover mu vyhlašuje válku o Jávu. Naštěstí Španělsko, Rusko, Portugalsko a Brazílie nechají Holandsko na holičkách. Hanover mobilizuje a oblehne provincie, které neobléhá Belgie. V říjnu Belgie získává od Holandska Gelre a Hanover oblehne zbylé regiony v evropském Holandsku. Během války je zničena pouze jedna čerstvě zrekrutovaná jednotka Holanďanů. V březnu 1839 je celé evropské Holandsko okupováno a Hanover získává lidnatou Jávu. Díky tomu může začít s rekrutováním armád.
Obrázek

Ke konci roku 1842 získává Holandska díky objevům dodávající prestiž takovou hodnotu prestiže, že stačí na 8 místo. Za půl roku v květnu 1843 se Hanover stává velmocí.
Obrázek

chip
Štábní rotmistr
Štábní rotmistr
Příspěvky: 261
Registrován: 28 úno 2012, 07:00

Re: Hanoverská cesta k sjednocení Německa a k supervelmoci

Příspěvek od chip » 19 pro 2016, 16:28

Válka s Japonskem, Čínou a USA (1844-1848)


Hanover pokračuje v přípravách na válku s Japonskem. Zejména postaví na Jávě dva přístavy, aby mohl zásobovat lodě na moři v blízkém okolí (což je i Japonsko). Postaví 60 tis. armádu a další staví pro nenadálé vylodění. Postaví 10 transportních lodí a 5 velkých válečných lodí. Na vojenský přístup kvůli Japonsku zatím kašle. Zkoumá tisk bankovek a tisk bankovek soukromými bankami. Potom za války s Japonskem, které brání USA přejde Hanover na vojenský výzkum. Zkoumá profesionální armádu a vojenské plánování.

V říjnu 1845 je připraveno 30 tis vojáků na vylodění. Je vyhlášena válka Japonsku o region Osaka. Na obranu Japonska se přidává spojenec Čína a z titulu Status Quo (kladné válečné skóre díky blokaci přístavů) USA. 30 tis. vojáků se vylodí do několika provincií na ostrově Kjúšú. Při průchodu ostrovem je Hanover napaden v Kumamoto. Pod nedobrým vývojem bitvy je odeslána transport pro další vojáky na Jávu. V bitvě Kumamoto útočí 33 tis Japonců na 30 tis Hanoveranů. I když Japonci prohráli, tak měli díky vynikajícímu ofenzivnímu generálovi ztráty 6 tis oproti 8 tis Hanoveranů. Hanover zariskuje, sází na dobrého ofenzivního generála a pronásleduje Japonce s 16 tis do Nagasaki. Japonský generál již v defenzivě dobrý nebyl, navíc vojáci s mizivou morálkou nebojovali dobře. Takže útok na Nagasaki byl jednoznačnou záležitostí. Hanover přišel o 943 mužů, zatímco Japonsko o 7 tis. Díky obklíčení zbytek padl do zajetí. V té době doráží dalších 30 tis vojáků z Jávy. Ostrov je postupně dobýván.

Na moři je pomocí velkých válečných lodí blokován přesun mezi japonskými ostrovy. Japonsko a Čína se snaží pomocí mnoha transportních plachetnic (nic jiného nemají) prolomit blokádu. O většinu lodí v několika bitvách přijdou, ale blokáda drží. Avšak vyvíjející se stav velkých námořních lodí donutí Hanover k rekrutování dalších třech.

Občas se Američané nebo Ćíňani vylodí na Jávě. Jejich armády jsou však spolehlivě zlikvidovány. Jiná situace je v Evropě. Tam se Američané vylodí. Hanover je nucen mobilizovat, jelikož z Jávy žádné posily ještě domů neposlal. Američany z Emdenu vyžene s nepatrně menšími ztrátami. Američani se přesunou do Lingenu. Když se hanoverská armáda zotavuje, přijde rána v podobě dalšího vylodění v Emdenu. S většímu ztrátami jsou poraženi. Naštěstí má Hanover vojenský přístup do Oldenburgu, přes který se armáda dostane k rekonvalescenci do vnitrozemí. Před dobytím Lingenu stihne Hanover s téměř obnovenou armádou zdecimovanou první armádu z Lingenu vyhnat. Jenže se vylodí další a ta vzápětí znovu drtivě porazí Hanover tentokrát v Lindenu. A v této bitvě opravdu Ameračené měli velké štěstí. Američané dobudou postupně Emden a Linden a dobývají Osnabruck. Hanover postupně doplňuje ztráty. V prosinci 1846 21,5 tis zaútočí na 30 tis armádu USA. Když nic jiného, bude oslabena a na cizím území nebude tak rychle doplňovat ztráty. Jak v Lindenu měli Američané velké štěstí, tak v Osnabrucku měli obrovskou smůlu. A také díky kvalitnímu ofenzivnímu generálovi je Hanover drtivě porazil.
Obrázek
Chvíli se armáda Hanoveru zotavovala a potom Američany zlikvidovala.

Mezitím byl Kjúsú dobyt a Hanover začal uplatňovat strategii postupného pouštění Japonců na ostrov a následné likvidace puštěných Japonců. Hned na začátku se tato strategie vymkla z rukou, když do útoku na Kumamoto proniklo 93 tis Japonců. Do defenzivy Hanover nasadil všech 60 tis vojáků, které měl na ostrově. Díky tomu, že Japonci neměli profesionální vojáky a díky dobrému Hanoverskému generálovi Hanover drtivě vítězí. Přichází o 14 tis vojáků, zatímco Japonci o 32 tis. Japonci utečou do několika provincií, které oblehnou. Díky tomu je Hanover postupně zlikviduje. Ještě 4 armády pustí Hanover postupně na Kjúšú, celkem dohromady 130 tis mužů. Ty jsou vždy v obklíčení zlikvidovány. Potom se pomalu Hanover přesouvá na hlavní ostrov Honšú. Tam ještě Japonsko narekrutuje 27 tis armádu, která zničí 6tis Hanoveranů v Osace. Avšak následný útok s obklíčením znamená i zkázu této armády. Když je většina Japonska dobyta a hlavně díky skóre z bitev 25, USA předává Hanoveru Osaka a Nagasaki.


Obrázek

chip
Štábní rotmistr
Štábní rotmistr
Příspěvky: 261
Registrován: 28 úno 2012, 07:00

Re: Hanoverská cesta k sjednocení Německa a k supervelmoci

Příspěvek od chip » 20 pro 2016, 16:45

Válka s Francií (1849-1854)


Hanover se začal připravovat na válku s Pruskem. Začal postupně dopravovat do Evropy vojska. Do začátku války dopravil 90 tis. Nyní rekrutoval nové vojáky zejména v Japonsku, kde měl Hanover také lidnaté provincie. Z výzkumem si zatím odskočil na positivismus, který zlepšuje vzdělávací proces. Když si však Hanover všiml války Pruska s Francií, znovu se zaměřil na výzkum pro vojenské potřeby. Nejdříve zkoumal medicínu pro zlepšení podmínek zásobováni v území a potom pokračoval výzkumem strategické mobility a zezadu nabíjených pušek. Za války Hanover zkoumal Obranu strategického místa a Pušky se závěrem. V závěru již přešel na kulturní výzkum a zkoumal impresionismus a po válce začal zkoumat nacionalismus a imperialismus.

Na konci října 1850 Prusko odevzdává Francii Rheinland. To radikálně mění plány. Hanover počítal, že Francie nebude mí tak velké armády a hlavně, že je bude mít zdecimované. Proto rychle, než Francie demobilizuje, vyhlásil válku Francii na osvobození Rheinlandu. Mělo zajištěn vojenský přístup do Francie přes malé německé stáry a druhou strano přes Holandsko a Belgii. Holandsko po vyhlášení války přístup Hanoveru zrušil. Přes malé německé státy vydržel. Na obranu Francie se přidali Rakušané (ti naštěstí výrazně nezasáhli, pouze se vylodili v Japonsku a nabídli bílý mír), Španělé, Sardinie, Švýcarsko, Papeženci a Lucemburk. Několik francouzských armád přešlo na území Hanoveru, kde byli v obklíčení zlikvidovány. Proto si Hanover mohl myslet, že může přejít na území nepřítele. Opatrně oblehl Kreuznachu a Koblenzu. V obou městech se později rozpoutala bitva. Významně do ní zasáhli i spojenci Francie, takže Hanover byl nucen ustoupit přejít na své území a postupně obnovovat stavy vojsk. Je nedůležité, že Francouzi ve vítězné bitvě měli větší ztráty. Získala čas na obnovu nejen po této bitvě, ale i po válce s Pruskem. Naštěstí nemohli nové armády mobilizovat, když nedemobilizovali.

Objevila se i dobrá zpráva. Hanover objevil železné parní transportéry a začal s jejich výrobou. Po jejich výrobě je Hanover začal shromažďovat na jedno místo. Najednou Francouzi začali blokovat Japonsko a Jávu vždy v každém moři flotila 4 lodí. Po několika dnech se hanoverským transportům podařilo vyvázat z bitvy a sloučit se do jedné flotily. Dále Hanover vyslal z Jávy flotilu 8 velkých válečných lodí, která se však také musela z blokády probojovávat. Hanover vyslal transporty s 30 tis vojáků na Jávu. Po krátké bitvě se transportům podařilo ustoupit a dostat se na Jávu. Stejným způsobem se z Jávy dostaly zpět do Japonska a pak znovu na Jávu. Odtud chtěl Hanover posílat posily. Bohužel výsadky na Jávě tomu zabránili. Nepřátelé postupně dobyli asi 3 provincie. 60 tis armáda je začala postupně likvidovat. Nejdřív na východě ostrova zlikvidovala 17 tis Španělů, potom 12 tis Sardiňanů. Po bitvách v Ciberonu a Batavii byla významně zredukovaná 23 tis armáda Francouzů. Ti ustoupili na Jambi k Holanďanům. Již se znovu na Jávu do konce války nevrátili.

Potom mohlo Holandsko dalších 30 tis poslat do Evropy. Cestou se střetli se španělskou flotilou. Z bitvy Hanover ustoupil a dalších 30 tis v pohodě dopravil do Evropy. (Zneužívám vlastnosti hry, že když někdo ustoupí, tak se v pohodě dostane do cíle ústupu. V reálu je to samozřejmě blbost).

V listopadu 1851 Hanover přijímá nabídku bílého míru od Rakouska a Lucemburska a v září 1852 od zbylých spojenců Francie.
Postupně počet vojáků v Evropě narostl zhruba na 132 tis. 12 tis zbylo z původní hanoverské kontinentální armády. V druhé polovině roku 1852 byl čas na nový pokus. Holandsko si důkladně v malých státečkách připravilo armády. Krátce přdtím se jim podařilo narekrutovat vynikajícího defenzivního generála (D6 , za spoustu her, co jsem hrál se mi to stalo podruhé). Dále mělo ještě velmi dobrého (D3). 15 tis s vynikajícím generálem oblehlo Koblenz. Když Francouzi zaútočili, tak Hanover posílil a 15 tis přešlo do Kreuznachu. Tím byly Francouzi obklíčeni, protože v okolních státech neměli vojenský přístup. Po vítězné bitvě tudíž zlikvidováni.
Obrázek
Většinou po likvidaci armády Hanover z Kreuznach stihl ustoupit. Pouze v jednom případě Francouzi zaútočili na Kreuznach. To musel Hanover posílit, aby bitva vydržela do likvidace útočící armády na Koblenz. Po likvidaci armády v Koblenz Hanover ustoupil s Kreuznachu a Francouzi zaútočili na Koblenz. A se vrátilo do zajetých likvidačních kolejí. Tímto stylem bylo zlikvidováno zhruba 230 tis Francouzů.

Potom již Hanover mohl začít obléhat francouzské provincie. K drobným bitvám ještě došlo, ale zásadní problém to nebyl. Hanover však doma musel nechat jednu 30 tis armádu. Francouzi poslali do Emdenu nějakou zámořskou armádu. První útok skončil fiaskem. Po dvou měsících po doplnění stavů byl již druhý útok úspěšný a Francouzi ustoupili do Holandska.

Obrázek
V červenci 1854 je většina kontinentální Francie dobyta a Hanover osvobozuje pod svá křídla Rheinland a Aslasko-Lotrinsko. Dále získává Champagne a France-Comté. Bohužel vzdělanost Francouzů je nižší, takže mírně negativní vliv na výzkum. Na druhou stranu skokový nárůst průmyslové prestiže.
Obrázek

Uživatelský avatar
Atlantis
18. Plukovník
18. Plukovník
Příspěvky: 4696
Registrován: 08 říj 2006, 12:25
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: Hanoverská cesta k sjednocení Německa a k supervelmoci

Příspěvek od Atlantis » 21 pro 2016, 13:56

Proč nedobýt a neanektovat Lucembursko?
Oklamat, zmást, překvapit
("Stonewall" Jackson)

Mela
Rotný
Rotný
Příspěvky: 112
Registrován: 04 srp 2014, 17:40

Re: Hanoverská cesta k sjednocení Německa a k supervelmoci

Příspěvek od Mela » 21 pro 2016, 19:16

Co je tohle za easy mod ? V mojí normalní hře 3.2 HOD kdybych takhle ofenzivně expandoval, dostanu takovou hanebnost že mi vyhlásí válku všechny velmoci o ponížení. Posledně za Rakousko jsem anektoval Srbsko a do 2 let jsem bojoval se všema a nešlo vyhrát.

chip
Štábní rotmistr
Štábní rotmistr
Příspěvky: 261
Registrován: 28 úno 2012, 07:00

Re: Hanoverská cesta k sjednocení Německa a k supervelmoci

Příspěvek od chip » 22 pro 2016, 20:47

Atlantis píše:Proč nedobýt a neanektovat Lucembursko?
Dva zásadní důvody :
1) Za 20 badboy několik desítek tis obyvatel je opravdu velká drahota. Ten badboy při volbě toho, co získávat je hodně důležitý sledovat.

2) Po sjednocení Německa se Lucembursko stává součástí Německa. Je to pro mě nepochopitelné, ale je to ve Vanile tak.

chip
Štábní rotmistr
Štábní rotmistr
Příspěvky: 261
Registrován: 28 úno 2012, 07:00

Re: Hanoverská cesta k sjednocení Německa a k supervelmoci

Příspěvek od chip » 22 pro 2016, 21:04

Mela píše:Co je tohle za easy mod ? V mojí normalní hře 3.2 HOD kdybych takhle ofenzivně expandoval, dostanu takovou hanebnost že mi vyhlásí válku všechny velmoci o ponížení. Posledně za Rakousko jsem anektoval Srbsko a do 2 let jsem bojoval se všema a nešlo vyhrát.
To je jeden z důvodů, proč jsem z Vanily nepřešel na datadisky. Zdražení badboy mě od nich odradilo. Druhý důvod, který mě od nich odradil je změněná koncepce kolonizace.

Máš pravdu. Mě to stálo dohromady 37 badboy. Takže jsem se držel s odřenýma ušima pod limitem. V HoD by tě to stálo 42 badyboy, což bys limit přešvihl.

1 x Kolonie + 2 x Place in sun + 2 x Stát
Vanila : 9+2x4+2x10=37
HoD : 10+2x5+2x11=42

Zkusím si někdy prohlédnout soubory, jestli by ty badboy nešlo upravit. Určitě bych z nich nedělal nulu, to by hra zajímavá nebyla. Ale zkuzsil bych je nějak poupravit. Např. nevidím rozumný důvod, aby kolonie byla o 1 badboy levnější než plnohodnotný stát. Naopak si myslím, že by měla stát tolik, co stojí Place in Sun, tj. zabrání státu necivilizované země.

Ale z jiného soudku. Anektovat Srbsko za 22 badboy by mě rozhodně nenapadlo. Cena vysoká, zisk mizivý. (málo obyvatel). I když v prní hře jsem takovou obdobnou blbost zkoušel taky. než mi došlo, že to chce jít úpně jiným směrem.

chip
Štábní rotmistr
Štábní rotmistr
Příspěvky: 261
Registrován: 28 úno 2012, 07:00

Re: Hanoverská cesta k sjednocení Německa a k supervelmoci

Příspěvek od chip » 22 pro 2016, 21:46

Válka s Pruskem a krátký život Severoněmecké federace (1855-1859)


Po válce s Francií Hanover znovu obnovil přípravu na válku s Pruskem. Ke stávajícím 132 tis vojáků v Evropě dopravil z Japonska dalších 30 tis. Prověřil možnosti, jak zbavit Prusko statutu velmoci. Vypadalo to, že by stačilo prakticky téměř na nulu schodit průmyslovou prestiž. To bylo možné téměř absolutní okupací Pruska. Byl tady zásadní problém, aby během války někdo silný nenapadl oslabené Prusko a nějaký region válkou nezískal. Byly tady dva adepti Rakousko a Rusko. Rusko momentálně bylo ve válce. To rozhodlo o rychlém rozpoutání války.

V březnu 1855 Hanover vyhlašuje válku Prusku (CASUS BELI Assert Hegemony). Na obranu Pruska se přidává většina severoněmeckých státečků kromě Oldenburku, Brém, Brunšviku (ve sféře vlivu Hanoveru) a Saska (ve sféře vlivu Rakouska). Prusko a německé ministátečky mobilizují. Hanover v obklíčení zničí 12 tis Prusů v Kolíně a 9 tis v Munsteru. Bohužel pošle pozdě posily do Brunšviku a těsně před příchodem posil je tam zničena 15 tis armáda, na kterou zaútočilo 45 tis Prusů. Selže i následná obrana Hanoveru, kde dojde ke zmatkům ve velení. Kvalitní defenzivní generál (D6) se velení neujal a i zde Hannover počítá velké ztráty. Ze 45 tis přijde o 24 tis vojáků, zatímco útočící nepřítel o polovinu. Vítězná armáda oblehne Hanover a poražená se zotavuje. Některé pruské zmobilizované jednotky se z východu přesunují na jihozápad. Tam napadají malé jednotky Hanoveranů. Hanover včas posílá pomoc a občas obkličuje. Rovněž provádí i útoky na miniarmády německých ministátečků. Na tomto bojišti se Hanoveru celkem další a postupně některé armády likviduje.
V červenci 1855 je poražená armáda z Hanoveru téměř obnovena a dále další byla vyčleněna na útok na Hanover. 58 tis Hanoveranů zaútočí na Hanover těsně před jeho dobytím na 30 tis Prusů (zbytek vítězné armády). Díky přesile dostávají Prusové na frak. Je dokončeno obklíčení a na konci července je tato armáda Prusů rozprášena. Na bojišti padlo 4 tis Hanoveranů a 17 tis Prusů. Po této bitvě jsou některé jednotky poslány na pomoc do jiných bitev. Částečné obklíčení této armády se Prusové pokusily narušit útokem na Minden a naopak obklíčení bylo nutné dovršit útokem na Prušáky v neutrálním Brunšviku. V srpnu obě bitvy končí likvidací 30 tis Prusů v obklíčení. Dále končí úspěšný útok na 15 tis spojených nepřátelských vojsk. Na konci srpna končí poslední neúspěšný útok 27 tis Prusů na Gotingen jejich likvidací v obklíčení.
Od této chvíle nepřítel na pevnině nemá žádné vojsko a Hanover postupně oblehne jeho provincie. Jak se později ukáže, Rakušáci opravdu vyhlásili válku Prusku o Slezsko, ale s křížkem po funuse.

V prosinci 1855 vyšle Hanover svou drobnou flotilu k vylodění 30 tis vojáků na Jilandu. Má k dispozici 10 parních transportních lodí a 7 komerce reaiderů. Tuto flotilu napadne Prusku 4 parními transportními loděmi a 28 fregaty. I když Hanover bitvu prohraje, lze hovořit o taktickém vítězství. Vojska vylodí a všechny lodě se vrátí zpět do přístavu, i když potřebují opravu.

Na začátku roku 1856 se vylodí 15 tis Prusů v Batávii na Jávě. Po bitvách v Batávii a Bogor je tento výsadek zničen.

V listopadu 1856 je Prusko dobyto s vyjímkou jedné provincie mezi Wutemberkem a Bádenem a mimo Grónska, Islandu a Faerských ostrovů.
Obrázek

V únoru 1857 se Prusko propadlo na 9 místo. Jenže Hanover přepravil armádu z Jilandu zpět na pevninu a Prusko tam jednu jednotku nepozorovaně vylodilo. Osvobodilo dvě provincie a díky tomu se dostalo zpět na 8 místo a udrželo velmocenský status.
Hanover postupně vylodil armády na Islandu, Faerských ostrovech a nakonec znovu na Jilandu. Přitom utrpěl dvě porážky v námořních bitvách. V první dostatečně dlouho dobu komerce raidery blokovali pruskou flotilu, než skončilo vylodění na Islandu a Faerských ostrovech. V druhé se přímo pod palbou vyloďovali vojáci na Jilandu. Hanover žádnou loď neztratil, i když některé byly velmi vážně poškozeny.

Ke konci roku 1857 znovu Prusko klesne pod 8 místo a v květnu 1858 ztrácí velmocenský status. Hanover s ním uzavírá mír Asert Hegemony. Do sféry vlivu se dostávají všechny německé země včetně poraženého Pruska. Velmocenský status převzalo po Prusku Bavorsko.

Obrázek
Jak je vidět z obrázku, tak i velmocenské Bavorsko se muselo na drobnou chvíli dostat do sféry vlivu Hanoveru, jinak by hra nemohla nabídnout sjednocení Německa. Jenže já chtěl také body prestiže, tak jsem zvolil postupné sjednocování. 15.5.1858 vzniká Severoněmecká federace s hlavním městem Hanover. Jenže bug hry zmizel a tím i možnost sjednocení Německa.

Obrázek
Severoněmecká federace zahájila kolonizaci barbarského Shumshu regionu a čekala na ztrátu velmocenského statusu pro Bavorsko. To nastalo poměrně brzy a velmocí se stalo Švédsko. Nyní začal boj o sféru vlivu nad Bavorskem mezi Severoněmeckou federací a Rakouskem. Až v roce 1860 dojde ke sjednocení Německa, ale to už bude další kapitola.

Za války s Pruskem Hanover po vyzkoumání Nacionalismu a Imperialismu začal zkoumat Tisk bankovek centrální bankou. Těsně před sjednocením do Severoněmecké federace začal výzkum Asociatismu. V roce 1859 Severoněmecká federace výzkumné body spořila.

chip
Štábní rotmistr
Štábní rotmistr
Příspěvky: 261
Registrován: 28 úno 2012, 07:00

Re: Hanoverská cesta k sjednocení Německa a k supervelmoci

Příspěvek od chip » 23 pro 2016, 18:53

Sjednocení Německa a válka s Egyptem (1860-1862)


Na začátku roku díky naspořeným bodům Severoněmecká federace vyzkoumala Empirii a začala zkoumat Biologii.
29 května 1860 je Bavorsko ve sféře vlivu a Německo je sjednoceno. Dokonce v srpnu 1860 se stává největší velmocí.
Obrázek
Zatím ne na dlouho. Přetahovaná o tento post s Francií začala. V roce 1862 je Německo zase první. Britové zatím mnoho kolonií nepřevedli na plnohodnotné regiony, takže nemají velkou průmyslovou prestiž.

Německo po biologii vyzkoumalo doktrínu konvoje bitevních lodí a začalo zkoumat železné parníky.

Německo se rozhodlo prozkoumat možnosti spojení Středozemního moře a Indického oceánu pro lodě. Potřebovalo zkrátit cestu mezi Německem a zámořskými provinciemi. Prvním krokem bylo získání úžiny v Egyptě. Proto v listopadu 1860 vyhlásilo válku Egyptu. Ten bojoval také s Tureckem a díky tomu měl zlikvidované armády. Takže Německo jen obsazovalo Egyptské provincie a v srpnu 1861 získává Dumayt region i s důležitou provincií Suez.
Obrázek


Německo se také začalo připravovat na velkou kolonizaci. V Emdenu zahájilo modernizaci přístavu a na dobytých územích Egypta začalo přístavy stavět.

chip
Štábní rotmistr
Štábní rotmistr
Příspěvky: 261
Registrován: 28 úno 2012, 07:00

Re: Hanoverská cesta k sjednocení Německa a k supervelmoci

Příspěvek od chip » 26 pro 2016, 17:10

Těžké války Německa (1863-1867)


Německo se rozhodlo chvátat na válku s Japonskem, aby stihlo jeho anexi před jeho zcivilizováním. Bohužel neprozřetelně dopravilo dalších 30 tis z Evropy, které potom v těžkých válkách v Evropě hodně chyběli.

V říjnu 1863 vyhlásilo Německo válku Japonsku. Nalákalo malou armádou jeho 64 tis Japonců (dvě armády původně dohromady 66 tis, ztráty přesunem z nedostatku zásob) do útoku na Shizuoku. Potom Němci Japonce obklíčili a posílili. V bitvě díky vynikajícímu defenzivnímu generálovi (D6 stále žije) padlo skoro 42 tis Japonců a zbytek byl zajat. Němci ztratili 6 tis.
Obrázek

Potom už nerušeně Němci oblehli provincie Japonska a v červenci 1864 Německo získává Fukuoku a Yamaguchi.
Obrázek

Zatímco Němci dobývaly Japonskou, sousedé Německa rozpoutali v červnu 1864 hotové válečné peklo. Francouzi společně s Rakušany, Švýcarskem, Sardinií, Španělskem, Brazílií a lídrem útoku vyvolali Německu válku o osvobození Champagne. Zároveň Rusové zaútočili na Německo kvůli Shumsu regionu (Kurilské ostrovy). Nikdo naštěstí nemobilizoval, takže radši ani Němci. Německo mělo zhruba 120 tis. armádu v Evropě. Na moři bylo totálním outsaidrem. Nepřátelé blokovali všude přístavy a když chtělo Německo prorazit někde blokádu, poslali posili. Na straně Německa se připojil Siam. Díky metodě utíkání z bitev se Německu podařilo dopravit 30 tis do Siamu a v polovině války dalších 30 tis do Evropy. Dále se podařilo objevit Iroclandy. Německo je začalo budovat, ale do bojů nezasáhli.

Německo mělo jednu obrovskou nevýhodu a dvě výhody. Německo nemělo žádné kvalitní ofenzivní generály (asi 3 pouze A2). Zato mělo kvalitní defenzivní generály (stále žil téměř do konce války D6 a asi 3 D3). Upřímně řečeno, v drtivé většině svých her jsem to měl spíš naopak. Další výhodou byl vojenský výzkum, kterému konkurovali asi jen Francouzi. Soudím pouze podle průběhu bitev. Samozřejmě z důvodu častých bojů mělo Německo problémy s morálkou. Často byly při obnově jednotek povoláni generálové, kteří uměli morálku povzbudit (někteří i o 50% oproti obyčejným). Takže obnova morálky byl velmi důležitý prvek regenerace armád. Ta byla díky tomu, že regenerovali na rozdíl od nepřátel na domácí půdě výrazně rychlejší.

Ze začátku si Německo Ruska nevšímalo a zaměřilo se na druhou válku. Rusové proto v klidu dobývali východ Německa. Nakonec se dostali až k hlavnímu městu Hanover, ale ten neoblehli. Asi po roce, když společně bojovali a obléhali s Rakušany a občas Francouzi začalo Německo bojovat i s Rusy. To už byli řady Francouzů a Rakušanů prořídlé. V bojích s Ruskem byla znát převaha Němců ve vojenském výzkumu. I když proti sobě stály zhruba stejně kvalitní generálové s obdobně velkou armádou, Němci vyhrávali. Bylo sice několik bitev, které Němci prohráli. Většinu z nich však vyhrávali. Postupně se ruské jednotky ztenčovali. Zde ani obkličovací metody nešlo používat, ale prostě ztenčené jednotky potom Němci v další bitvě nebo v pozdější dorazili. Občas se podařilo Rusy vylákat k neuváženému útoku. Jejich útok v lednu 1866 na Gotha skončil pro ně drtivou porážkou. Z 83 tis útočících Rusů jich skoro 65 tis padlo. Němci z necelých 40 tis přišli pouze o necelých 10 tis. V červnu 1866 se válečné skóre díky bitvám překlonilo na stranu Německa. Rusové už měli polovinu útočících armád. Takže boj vzdali a nabídli bílý mír, který byl přijat.
Obrázek

Britové poráželi Siamské armády, ale nezničili je. Situace se obrátila s vyloděním Němců. Některé bitvy sice Němci prohráli, ale většinu jich vyhráli a často drtivě. Např. při útoku na 23 tis Němců v Sukhotai padlo všech téměř 35 tis Britů. Němci ztratili 4 tis mužů.
Obrázek
V Siamu se vylodili ještě Španělé. Takže nakonec Britové uzavřeli separátní mír se Siamem. Získali siamskou část regionu Singapur. Britové se jednou vylodili bez generála v Německu dobyli Emden a Oldenburg. Potom Němci uvolnili jednu armádu a postupně britský výsadek zlikvidovali.

V bojích s Rakušany nebyla znát převaha Němců ve vojenském výzkumu jako s Rusy. Přesto většinu vyrovnaných bitev Němci vyhrávali. Občas se Rakušanům podařil úspěšný útok s přesilou, ale většinou za cenu výrazně větších ztrát. Několik bitev Němci s většími ztrátami i prohráli. Většinou však vyhrávali s vyrovnanými ztrátami. Několik drtivých vítězství si Němci připsali. Němci prakticky bojovali s relativně malými armádami, takže těžko lze vypíchnout nějakou výraznou bitvu. Největším úspěchem Němců byla neúspěšná obrana 17,5 tis Němců Stuttgartu proti 47 tis rakouské přesile. Němci přišli o pouhé 3 tis, kdežto Rakušani o 10 tis mužů. Jedinou neúspěšnou bitvou Němců, kde měli větší ztráty než Rakušané byl neúspěšný útok na Tubingen. Zdě Němci přišli o skoro 8tis vojáků, Rakušané o tisícovku méně. Nejúspěšnější vítěznou bitvou byl útok 26 tis Němců na Karsruhe. Ti pronásledovali zdecimovanou pronásledovanou armádu Rakušanů, která se přidala k jiné obléhající Karsruhe. Z 15 tis obránců padlo přes 9 tis Rakušanů. Němci neztratili ani tisícovku. Po uzavření míru Německa s Ruskem si již Němci mohli dovolit obkličovací metody. Rakouské armády již také byly značně prořídlé. Takže Němci osvobozovali a začali dobývat i rakouské Čechy. Ti společně se Španěly a Brazilci v polovině května 1867 boj vzdávají.

Ostatní spojenci Francie také dobývali a bojovali. V samostatných bitvách prakticky prohrávali. Ve spojení se silnými soupeři však občas Němcům zatopili. Zejména Španělé po vylodění v Siamu pomohli výrazně Britům v zisku siamské části regionu Singapur.

S Francií Němci bojovali zejména v Evropě. Pouze jedna armáda se vylodila v Dumiayd regionu a překvapila Němce. Uštědřila jim porážku. Ty však renovovali armádu, zatímco Francouzi obléhali Suez a potom v několika úspěšných bitvách francouzský výsadek zničili. V Evropě hned v první bitvě s Francouzi Německo zničilo úspěšným útokem v obklíčení téměř 44 tis armádu Francouzů v Laon.
Obrázek
Jenže na východ odsud byli rozlezlí Francouzi a Německo nemělo vojenský přístup do Belgie. Takže bylo ve volném obklíčení. Postupně si vytvářelo únikovou cestu útoky s přesilou. V jedné chvíli byla napadena rekonvalescentující armáda v Laonu. Naštěstí této armádě velel nejlepší defenzivní generál. Do této bitvy postupně docházeli posili z obou stran. Takže se nakonec zapojilo 56 tis Němců a 72 tis nepřátel pod vedením Francouzů. V neúspěšném útoku padlo 42 tis nepřátel a 11,5 tis Němců.

Po celou dobu války se podařil Němcům udržet nedobytý pruh podél hranic s Německem. Tvrdé boje s Francouzi měli za následek, že ti se seskupili do dvou velkých 60 tis armád. Útok na ně byl nemyslitelný. Jedinou možností bylo je nalákat k útoku do připravené obrany. V lednu 1866 takto byla v obklíčení zničena 60 tis francouzská armáda v Laon. Němcům padlo ze 45 tis necelých 9 tis. Než Němci připravili lákadlo pro druhou armádu, přiblížil se konec války, takže tato armáda přežila, protože tato bitva skončila bez rozuzlení.
Obrázek
Samozřejmě po bitvě v Laonu se dál s Francouzi bojovalo. Ti totiž neustále rekrutovali nové jednotky. Pro úplnost je třeba připomenou jeden úspěšný útok Francouzů na německou armádu bez generála. V početně vyrovnané bitvě Němci přišli o 15 tis mužů, kdežto Francouzi o polovinu.

Obrázek
V červnu 1867 přesně po třech letech válka končí a Německo osvobozuje s britského područí ostrov Heiligoland. Zásadním důsledkem války bylo vysoké war exhaustion přes 50. To umožnilo udělat zhruba do budoucna polovinu sociálních reforem včetně úplné zdravotní. Díky ní by mělo se během 50 let přirozeným přírůstkem zdvojnásobit počet obyvatel Německa.
Po výzkumu Železných parníků Německo zkoumalo Experimentální psychologii. Potom ještě vyzkoumalo Doktrínu přepadových skupin (námořnictvo), Námořní systém požární ochrany, Námořní plánování a Profesionální námořnictvo. Od konce války Německo spoří výzkumné body.

chip
Štábní rotmistr
Štábní rotmistr
Příspěvky: 261
Registrován: 28 úno 2012, 07:00

Re: Hanoverská cesta k sjednocení Německa a k supervelmoci

Příspěvek od chip » 26 pro 2016, 20:03

Pro osvěžení zkusím takovou malou tipovačku. Neuvědomuji si, že bych to ve svých dřívějších hrách viděl. Jaká plodina nebo nerost (nechci prozrazovat, jestli získávají farmáři nebo horníci) nejvíc chybí v roce 1911. Opravdu mě to hodně překvapilo.

Mela
Rotný
Rotný
Příspěvky: 112
Registrován: 04 srp 2014, 17:40

Re: Hanoverská cesta k sjednocení Německa a k supervelmoci

Příspěvek od Mela » 27 pro 2016, 23:07

Co je tohle za mód a jak se v něm chová VB, Japonci, USA ? Já už na HoD kašlu. Tyhle velmoci jenom kempí u sebe na ostrovech( kontinentech)s stotisícovýma armádama a nikam je neposílají. Francie neporazitelná pokud nezformuji Německo.

Uživatelský avatar
Josif
Štábní rotmistr
Štábní rotmistr
Příspěvky: 307
Registrován: 03 čer 2015, 20:16
Bydliště: Moskva Rudé náměstí Kreml

Re: Hanoverská cesta k sjednocení Německa a k supervelmoci

Příspěvek od Josif » 28 pro 2016, 08:40

Myslím že mylej pán hraje bez DLC a celkově je to jiný. Třeba takový rusko ve Vanille industralizuje tak rychle že během chvilky předběhne VB a to se co sem zatím viděl v DLC jen tak neděje. Ale třeba takové ( HoD )Prusko je celkově hned ze začátku velmoc s kterou bys měl dokázat smáznout, jak Francii tak Rakousko najednou.
Tento podpis byl smazán, protože porušoval pravidla tohoto fóra. Neprodleně nahlaste autora tohoto podpisu administrátorovi.

Mela
Rotný
Rotný
Příspěvky: 112
Registrován: 04 srp 2014, 17:40

Re: Hanoverská cesta k sjednocení Německa a k supervelmoci

Příspěvek od Mela » 28 pro 2016, 14:34

Co by si teda doporučil jako nejlepší ?

chip
Štábní rotmistr
Štábní rotmistr
Příspěvky: 261
Registrován: 28 úno 2012, 07:00

Re: Hanoverská cesta k sjednocení Německa a k supervelmoci

Příspěvek od chip » 29 pro 2016, 19:34

Mela píše:Co je tohle za mód a jak se v něm chová VB, Japonci, USA ? Já už na HoD kašlu. Tyhle velmoci jenom kempí u sebe na ostrovech( kontinentech)s stotisícovýma armádama a nikam je neposílají. Francie neporazitelná pokud nezformuji Německo.
Jak odpověděl Josif bez DLC. Takže Vanila patch 1,3

Ve všem však pravdu nemá. Že by Rusko předběhlo GB, tak to se mi opravdu fakt nikdy nestalo. V 19 stol. GB předběhne Francie a drží první místo. Možná dřív, možná až ve 20 stol. se GB dostává zpět před Francii (někdy i na první místo, záleží za koho hraju). Francii ještě předbíhá USA.

Japonci se ve Vanile velmocí nestávají, takže tam není co řešit.

Jinak chování GB a USA v tom, že nechávají své stotísocové armády tam,kde je mají, funguje stejně. Občas však něco vyšlou. Pokud máš ostrovy, tak většinou na ostrovy. Ale někdy i do tvé mateřské země. Pokud nejseš úplně trop, tak většinou ty armády doma smázneš.

Jinak v té předchozí hře se s Brity bojovalo poměrně dost, protože nebyli daleko od Siamu. Takže přes Barmu, kterou měli ve sféře vlivu občas armádu poslali.

Jinak co je lepší hrát, to je otazník?
Já na DLC nepřešel zejména kvůli zdražení badboy a kvůli změně kolonizace. V DLC by malá země dle mého názoru neměla šanci slušně kolonizovat.

Naproti tomu v HoD jsou noviny. A hlavně krize. Dále se tam dá slušně spustit velká válka (narozdíl od nemódované Vanily), kde lze levněji něco získat. Jen musíš být šéf a porážet nepřítele.

Zkrátka vše má své pro a proti. Ty si musíš vybrat.

Neporazitelnost Francie. Kdybych nedovezl spoustu vojáků z Jávy a Japonska, tak bych ji taky těžko porážel.

Nevím jak vše funguje v HoD. Asi bych ti doporučil zkoušet obecně cestu Holanďanům sebrat Jávu, pak začít likvidovat Japonsko a pak teprve větší boje v Evropě. (Za předpokladu, že počty lidí radikálně v HoD nezměnily). Jenže vždy může přijít něco, co ti tyto plány zhatí. A je jedno, jestli je to Vanila nebo HoD. Další věcí je, že si vybírám vzdělané národy. On ten výzkum má velký význam a vzdělanost hodně pomáhá. Proto zde i zhruba píšu, jak dělám výzkum. Základ je podobný pro všechny země, ale musí se podle země a situace občas upravovat posloupnost. Třeba za Hanover jsem se poměrně zaměřil na první sloupec kulturního výzkumu, aby přes kulturní prestiž se Hanover stal rychle mocností. Obvykle však první sloupec kulturního výzkumu vynalézám zhruba na konci 19 stol.

chip
Štábní rotmistr
Štábní rotmistr
Příspěvky: 261
Registrován: 28 úno 2012, 07:00

Re: Hanoverská cesta k sjednocení Německa a k supervelmoci

Příspěvek od chip » 29 pro 2016, 19:47

Příprava na velkou kolonizaci a její start (1868-1871)

Pro Německo byly důležité dvě věci. Co nejrychleji ukončit potřebný výzkum, proto spořilo od roku 1867 výzkumné body. Na začátku roku 1870 rychle vyzkoumalo díky naspořeným výzkumným bodům Analytickou psychologii (více výzkumných bodů denně), Revoluci a kontrarevoluci (šestý FOCUS při dostatečném počtu obyvatel primární národnosti – 6mil.).
Obrázek

Obrázek
Potom byl zaveden vojensko průmyslový komplex a vyzkoumány Kulomety na konci února 1870. To umožnilo zahájit velkou kolonizaci. Výzkum pokračoval Vojenskou statistikou a Tvorbou armádních rozhodnutí. Dále pokračoval Experimentální železnicí a Praktickým parním pohonem.

Druhou důležitou věcí bylo připravit základny, odkud by šlo kolonizovat. Na východě Jávy byl postaven přístav 3 úrovně. Bohužel v předchozí válce nečekané vylodění a dobytí Emdenu Brity přerušilo modernizování přístavu v Emdenu, takže třetí úroveň byla dostavěna pozdě. Naštěstí se podařilo v červnu 1870 dostavět třetí úroveň v Dumyat, což bylo o měsíc později, než Německo získalo šestý FOCUS.

I to však bylo málo. Proto Německo naplánovalo válku ze Sokotem. Postupně rozmístilo v barbarských koloniích 60 tis vojáků kolem něj. V červenci 1868 vyhlásilo Německo válku o sokotský Benin. Ten sousedil s dalšími regiony, které bude možné kolonizovat. Postupně se Německo roztáhlo po Sokotu a nechalo si nějaké rezervy pro sokotský útok. Ve dvou útočných bitvách zničilo Německo na severu 9 tis armádu Sokota. Mezitím však hlavní 24 sokotská armáda zaútočila a zničila jednu jednotku v Zaria. Druhý útok na Abuja se stal pro sokotskou armádu osudným. Zde už Němci stihli posílit a tuto hlavní armádu v obklíčení zničit. Potom se už jen obléhalo. V listopadu 1868 je nebarbarský Benin již německý.

V únoru 1870 začíná velká kolonizace. Německo má k dispozici 5 FOCUSů. Začíná kolonizovat Cocos and Christmas, barbarský North Cameroon, barbarský Benin, Wari region a barbarský Somaliland, kterým bude uzavřen přístup dalších zemí od východu (leda, že by na východě něco dobyli). V červnu 1870 po získání 6 FOCUSu je zahájena kolonizace Mauritian Coast.

chip
Štábní rotmistr
Štábní rotmistr
Příspěvky: 261
Registrován: 28 úno 2012, 07:00

Re: Hanoverská cesta k sjednocení Německa a k supervelmoci

Příspěvek od chip » 30 pro 2016, 18:42

Další těžká válka a pokračování kolonizace (1872-1878)


V květnu 1872 vyhlásila Francie společně s Rakouskem, Španělskem, Papeženci, Sardinií, Švýcarskem a Turky druhou osvobozovací válku Champagne. Na stranu Německa se přidávají Siam, Kolumbie, Peru a Ekvádor. Tentokrát soupeři již nemají moc pravidelných armád. O dost přišli v předchozí válce a znovu neobnovili. Z tohoto důvodu s vyjímkou Španělska všichni mobilizují. Ve výsledku je výchozí situace obdobná jako v předchozí válce. Němci mají mírný náskok ve vojenském výzkumu (kulomety), několik dobrých defenzivních generálů (D3) a nedostatek kvalitních ofenzivních generálů (pouze 2 A2).
Francouzi vyhrávali bitvy s německými spojenci na souši a na moři. Tentokrát však k žádným námořním blokádám Německa nedocházelo. Němci se dostali s transportními loděmi pouze do jedné bitvy na začátku války. Když přiváželi do Německa další posilu. Z té ustoupili bez ztráty lodě a vojáky do Německa dopravili. Takže v Německu bojovalo téměř 200 tis Němců.

K obkličovacím metodám v této válce nedocházelo. Němci většinou napadali menší jednotky soupeřů, které vážně decimovali nebo někdy zlikvidovali. Občas nalákaly soupeře na útok, který někdy odrazili. Občas však skončil vítězstvím nepřátel zpravidla z většími ztrátami, než které měli Němci.

V Egyptě nastala obdobná situace jako v předchozí válce. Nenadálý úspěšný útok Francouzů na nepřipravené Němce a pozdější postupná likvidace Francouzů.

Z významných bitev je nutné uvést na začátku války obranu Laonu. Po postupných posilách na obou stranách zde ve výsledku se bránilo 63 tis Němců 102 tis Francouzů. Ke konci bitvy bohužel padl německý generál. Proto Němci takticky ustoupili. Pro Francouze to bylo vítězství velmi hořké. V této bitvě padlo 43 tis Francouzů a pouhých 6,5 tis Němců. Zbylá armáda potom v několika bitvách s novým generálem napadala méně početnější armády Francouzů. Nakonec oblast Champagne z důvodu poklesu morálky byla nucena opustit. Takticky musela ukončit obranu Verdunu a ustoupit za nepřátelské linie v únoru 1873. Tuto oblast Francie nakonec dobyla.

Další významné události a bitvy kolem Bayreuth. Zde byla osamocená francouzská 30 tis armáda. Němci na ní zaútočili a začali chystat obklíčení. V počátečních manévrech byli Němci napadeni v Karlsbadu. Ve výsledku se téměř 30 tis Němců ubránilo skoro 52 tis přesile Rakušanů. Ti přišli o 39 tis vojáků, kdežto Němci o necelých 5 tis. Poloobklíčení se podařilo dokončit, aby nepřítel s nulovou morálkou (přátelské území nebo jednotka) nemohl ustoupit. To však nebylo třeba. Shromážděná postupně zapojovaná přesila Němců téměř 74 tis smetla z povrchu zemského 30 tis francouzskou armádu.
Obrázek

Zrovna se Němci bránili rakouské přesile v Plzni a Regensburgu. Z Plzně takticky Němci ustoupili a Regensburg Němci posílili na celkových téměř 33 tis. Do rakouského útoku se nakonec zapojilo téměř 52 tis Rakušanů a Turků. Z nich skoro 44 tis našlo smrt na bojišti, Němci ztratili pouhých 9,5 tis. Bitva skončila na konci ledna 1873, těsně předtím, než Němci zahájili taktický ústup z Verdunu.
Obrázek
Většina nepřátelských armád z Regensburku byla úspěšným pronásledováním rozprášena.

V polovině roku 1874 Němci chtěli dobývat rakouské území. Nenadále byli napadeni v Olomouci. Němcům se podařilo posílit a ve výsledku se bránilo skoro 21 tis Němců 40 tis Rakušanů. Němci stihli Olomouc i obklíčit. V bitvě padlo necelých 7 tis Němců a 18 tis Rakuzšanů. Zbytek Rakušanů byl zajat.

Je třeba ještě vyzdvihnout hrdinnou obranu Heilbronnu, kde 12 tis Němců blokovalo 38 tis útočících Francouzů. Ti nakonec získali Pyrrhovo vítězství. Němci přišli o necelých 5 tis, kdežto útočící soupeř o necelých 33 tis. Postavit do útoku absolutně neschopného generála (-A2) se rozhodně nevyplácí.
Obrázek

V srpnu 1873 Francouzi a Rakušané měli dobytý jih Německa, ale velmi zredukované početní stavy armád. Díky bitvám mělo ve skóre války Německo navrch. Proto Francouzi nabídli bílý mír, který byl přijat.
Obrázek

Ve výzkumu Němci pokračovali v neznámém pořadí Prvotní železnici, Obranou strategické linie, Anorganickou chemií, Vojenskou logistikou, Organickou chemií, Mechanickou produkcí, Železnou železnicí, Levným uhlím, Ocelovou železnicí, Vysokými a nízkými tlaky páry a Parní turbínou. Od poloviny roku 1878 jsou výzkumné body spořeny.

V roce 1873 po zkolonizování Wari regionu byla zahájena v jeho třech provinciích výstavba přístavů. Kolonizace i po dokončení dalších v roce 1873 pokračovala Jižníí Novou Guineou, Massenya, Bamako, Lagos, Inner Mauritania a Kufe. V roce 1875 začínají kolonizovat Francouzi. To nutí Němce zahájit i kolonizace ve vnitrozemí k odříznutí Francouzů. V roce 1877 je zahájena kolonizace Windhoek v jižní Africe, dále Nigeru, Timbuktu, Conga , Bas-Conga a Bangui.

V minulosti byly již převedeny na plnohodnotné regiony Jáva, všechny 4 německé provincie v Japonsku a zkolonizovaná část Shumsu regionu (Kurilské ostrovy). Němci postupně převádějí na plnohodnotné regiony Cocos and Christmas, německý North Cameroon, německý Somaliland, Mautitian Coast, Massenya, Inner Mauritania a Niger.

V roce 1878 Německo zavádí pruskou konstituční monarchii, o 2 měsíce později zavádí moderní konstituční monarchii (HMS). Na začátek příštího roku jsou naplánovány volby.

Uživatelský avatar
Atlantis
18. Plukovník
18. Plukovník
Příspěvky: 4696
Registrován: 08 říj 2006, 12:25
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: Hanoverská cesta k sjednocení Německa a k supervelmoci

Příspěvek od Atlantis » 30 pro 2016, 18:54

Japonsko už civilizovalo? A plánuješ dobytí?
Oklamat, zmást, překvapit
("Stonewall" Jackson)

chip
Štábní rotmistr
Štábní rotmistr
Příspěvky: 261
Registrován: 28 úno 2012, 07:00

Re: Hanoverská cesta k sjednocení Německa a k supervelmoci

Příspěvek od chip » 03 led 2017, 15:18

Anexe Japonska, válka s Ománem a konec kolonizace (1879-1898)

(obrázky jsem tentokrát zapoměl udělat)

Ještě v roce 1878 si Německo všimlo, že Francouzi začínají dobývat Oman. Německo rychle přesouvá k břehům Ománu vojsko. V dubnu 1879, kdy má přesně badboy 13 vyhlašuje válku Ománu o jeho Somaliland a válku Japonsku na jeho anexi.
V Ománu se Německo vylodí, oblehne před Francouzi 3 provincie. Po dobytí dvou provincií v srpnu 1879 získává ománský Somaliland.

I Japonsko je dobýváno bez problémů. Japonci mají pouze 3 tis armádu v Edu. Ta je rozprášena. Další dvě jednotky, které se v nějakém obleženém regionu narekrutovali byly rovněž zničeny. Jelikož Japonsko mělo pevnosti (ve dvou provinciích level 3), bylo anektováno až v červnu 1880.

Na začátku roku 1880 byla díky naspořeným bodům vyzkoumána Fenomenologie a Hermeneutika z kulturního výzkumu pro zrychlení výzkumu. Výzkum dále pokračoval Elektrifikací, Výbušnými motory, Managementem armádních rizik, Zaměnitelnými součástkami, Levným železem, Poloautomatizací, Levnou ocelí, Výrobní linkou, Pokročilou metalurgií, Zezadu nabíjenými děly, Děly s železným závěrem a Děly s ocelovým závěrem. V polovině roku 1887 byla obnovena klasická škola. Výzkum pokračoval Sociálními vědy, Psychoanalýzou, Expresionismem, Moderní centrální bankou, Obchodními strukturami, Regulací podnikání, Regulací obchodů, Ekonomickou odpovědností, Ocelovými parníky, Modrou a hnědou vodní školou, Platformu námořní výzbroje, Námořní statistiku, Tvorbu námořních rozhodnutí, Hlavní námořní výzbroj, Námořní statistika, Management námořních rizik. Od začátku roku 1896 jsou výzkumné body spořeny.

Kolonizace v roce 1880 pokračuje Botswanou, Niamey, Guinea, West Ivory Coast, Bogouni a Bamako. V další vlně přejde Německo na zámoří a kolonizuje Severní Novou Guineu (později přejmenovanou Kaiser-Wilhems-Land), Tongu, Tahiti, Fiji, Bonin a v Africe Zambezi. Německo udělalo chybu zapomnělo na Ost Angolu a tudíž zbytečně přenechalo 2 provincie Francouzům v Africe. Potom bylo nuceno kolonizovat v jižní Africe, aby co nejvíce omezilo francouzské možnosti. V uvedeneném období zkolonizovalo téměř zbytek v Africe, který stihli obklíčit. Vynechalo však poloviční provincie (rozhodl jsem se, že v této hře budu mít na konci pouze úplné). Takže několik barbarských částí asi zůstane nezkolonizovaných. Portugalci kolonizovat nemohou a nikdo jiný se k nim nedostane, leda, že by si na Portugalcích něco vybojoval.
Poměrně rychle pokračují i převody na plnohodnotné regiony. Dokonce se i na konci tohoto období podařilo převést Edo region. Kolonie zůstávají pouze tyto Aomory, Kigali a Uganda.

Poslední důležitou věcí je, že Německo v červnu 1898 obhájilo nárok na region Rakouska-Uherska.

Odpovědět

Zpět na „Victoria & Victoria 2“