Zemský sněm

Odeslat odpověď


Odpoveď na tuto otázku je nutná pro rozlišení automatizovaných pokusů o registraci.
Smajlíci
:D :smile: :) :( :o :shock: :? B) :ble: :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :facepalm: :pitka: :clapping: :worship: :urazeny: :whip: :tdsa: :frusty: :lola: :salute: :tssa: :raptor:
Zobrazit další smajlíky

BBCode je zapnutý
[img] je zapnutý
[flash] je vypnutý
[url] je zapnuté
Smajlíci jsou zapnutí

Přehled tématu
   

Rozšířit náhled Přehled tématu: Zemský sněm

Re: Zemský sněm

od Vals » 19 kvě 2013, 08:45

Není naším cílem nějak omezovat práva šlechtického stavu. Bez ohledu na jeho vyznání - i kališnická šlechta má majetková práva jako každá jiná. Já budu soudit pouze vinu či nevinu na vzpouře a jejím průběhu.

Zikmund

Re: Zemský sněm

od SteveTR » 19 kvě 2013, 08:40

S navrácením získaných měst nemám problém, avšak příliš se mi nelíbí, že by v tomto obnoveném stavu nebyla husitská šlechta vůbec nijak zastoupena. Tedy, za předpokladu, že na koncilu nebudeme definitivně prohlášeni za kacíře.

Re: Zemský sněm

od Royal » 19 kvě 2013, 07:36

Žádný čestný muž a šlechtic nemůže odmítnout účast a svůj díl odpovědnosti na navrácení královských věnných měst zpět do lůna královské moci. Do měst, která čeští králové před sto lety postupně odkazovali a věnovali svým ženám, královnám. Do měst, která byla svým královnám zdrojem bohatství, zábavy, ale i místem kam se uchylovaly v těžkých chvílích. Tato města byla, jsou a vždy budou zdrojem poznání, skýtají bohatství duchovní i světské stejně jako bohatství nevšedních zážitků, klidu a rozjímání.

Vartemberk

Re: Zemský sněm

od martas3 » 18 kvě 2013, 09:09

Rod Blatavníků samozřejmě nemá námitek.

Jošt z Blatavníka

Re: Zemský sněm

od Vals » 15 kvě 2013, 21:08

Vážená shromážděná šlechto, vyšší i nižší ze všech částí Českého království,

je mi ctí zde s vámi zasednout v tak slavnostní chvíli, kdy se zdá, že plamen bezbožné vzpoury proti králi je již téměř zažehnán. Již jen málo chybí k tomu, aby bylo opět království České v míru a zaujalo svou právoplatnou pozici v naší Svaté Římské říši, která je tak milá Kristu. Nemohu nicméně skrývat svůj hněv nad stavem této země, která se vzdala boží milosti v rok smrti mého milovaného bratra, odmítla svého krále a propadla se do války, moru a hladu. Můj návrat nechť symbolizuje návrat ke starým dobrým pořádkům, tak jako příjezd mého otce znamenal konec loupežnictví a neřestem, které zde bůjely za vlády mého děda Jana blahé paměti.

Přivážím s sebou několik výnosů, které navedou tuto zemi zpět na křesťanskou cestu dobře spravovaného království.

1. Jindřich z Rožmberka jest uveden na svatý stolec arcibiskupský. Nejvýznamnější církevní úřad v zemi nemůže zůstat neobsazen a člen starobylého rodu Růže jistě bude zárukou pravověrnosti této arcidiecéze. Papež Martin již mou volbu přijal...

2. Města a hrady obsazená v době bezvládí kacíři neztratila své právoplatné majitele. Dle královského práva jejich původním majitelům zůstává právo na jejich držení, a pokud již majitelé nejsou mezi živými a neexistuje právoplatný dědic, tak jejich majetek propadá koruně. Toto právo bude bez jakýchkoliv výjimek přísně dodržováno a jeho porušení bude potrestáno vyobcováním z tohoto sněmu i naší církve, jakožto i jakýmkoliv dalším trestem, který já, král z boží milosti, uznám za vhodný.

3. O odměnění věrných služebníků krále se postará vicekancléř Kašpar Šlik, který již disponuje značnou sumou ve stříbře jakožto i pravomocí udělovat léna i úřady těm, kteří se zapříčinili, že se království vrací na pravou stezku.Král Římský, Uherský, Český a Chorvatský Zikmund

Re: Zemský sněm

od Princ Evžen Savojský » 13 kvě 2013, 12:18

Uzavírám hlasování, výsledek je jasný.
Kutná Hora po svém osvobození z rukou sirotků získá zpět statut svobodného královského města.

Re: Zemský sněm

od Atlantis » 13 kvě 2013, 09:23

IMO jednomyslné.

Uznání KH jakožto svobodného královského města PRO 7 : 0 PROTI

Re: Zemský sněm

od Patton » 12 kvě 2013, 23:30

tav hlasovani:PRO 6:0 PROTI

Re: Zemský sněm

od Princ Evžen Savojský » 12 kvě 2013, 21:00

Stav hlasování:
Uznání Kutné Hory svobodným královským městem PRO 5 : 0 PROTI

(stav hlasování pište už ve svém hlasovacím příspěvku, což si nepamatujete, jak probíhalo hlasování v Německu 1866?)

Re: Zemský sněm

od Princ Evžen Savojský » 12 kvě 2013, 20:59

Royal píše:ovšem připomínáme, že tímto vůbec nebyla vyřešena otázka svobody vyznání obyvatelstva Kutné Hory a přilehlých panství.
Náboženské otázky sněm neřeší, připomínám však, že v tuto chvíli král Zikmund ústy svého vyslance pana Šlika hovoří o generálním pardonu pro všechny rebely bez ohledu na vyznání, postavení kališníků významnou měrou ovlivní výsledek církevního koncilu. De facto se však umírnění kališníci již teď těší možnosti svobodně přijímat pod obojí, nevím alespoň, že by některý katolický pán své kališnické poddané nějak utlačoval.

Re: Zemský sněm

od martas3 » 12 kvě 2013, 20:51

Rod Blatavníků jest PRO

Re: Zemský sněm

od Princ Evžen Savojský » 12 kvě 2013, 20:49

Stav hlasování:
Uznání Kutné Hory svobodným královským městem PRO 4 : 0 PROTI

Re: Zemský sněm

od jjelen » 12 kvě 2013, 20:40

Ve věci hlasování pro ustanovení Kutné Hory svobodným královským městem hlasuji PRO

Re: Zemský sněm

od Royal » 12 kvě 2013, 20:23

Princ Evžen Savojský píše:Myslím, že bod uznání krále Zikmunda za právoplatného krále můžeme uzavřít, neboť nepředpokládám, že je zde někdo, kdo by tuto skutečnost chtěl zpochybnit.
Tuto otázku můžeme opravdu uzavřít, neboť Zikmundovo následnictví na českém trůně bylo schváleno ještě za života krále Václava a zde, na Zemském sněmu - není opravdu nikdo, nebo téměř nikdo, kdo by tuto skutečnost zpochybnil.

Re: Zemský sněm

od Royal » 12 kvě 2013, 20:17

Obnovení statutu Kutné hory jako královského města a tedy stavu před revolucí je jediným možným řešením. Vartemberkové se připojují v hlasování pro, ovšem připomínáme, že tímto vůbec nebyla vyřešena otázka svobody vyznání obyvatelstva Kutné Hory a přilehlých panství.

Re: Zemský sněm

od Princ Evžen Savojský » 12 kvě 2013, 20:09

Stav hlasování:
Uznání Kutné Hory svobodným královským městem PRO 2 : 0 PROTI

Re: Zemský sněm

od SteveTR » 12 kvě 2013, 19:10

Také hlasuji pro. Jen tedy nevím, jestli neporcujeme medvěda.

Re: Zemský sněm

od Princ Evžen Savojský » 12 kvě 2013, 18:24

Pojďme tedy řešit praktické otázky.
Myslím, že bod uznání krále Zikmunda za právoplatného krále můžeme uzavřít, neboť nepředpokládám, že je zde někdo, kdo by tuto skutečnost chtěl zpochybnit. K tomu podotýkám, že Tábor své zástupce na sněmu nemá, není to ani možné, neboť poslední táboritské državy jsou sevřeny železným prstencem obklíčení.

Navrhuji, aby Kutná Hora byla sněmem uznána jako svobodné královské město.
Hlasuji pro.
Stav hlasování:
Uznání Kutné Hory svobodným královským městem PRO 1 : 0 PROTI

Re: Zemský sněm

od Vals » 12 kvě 2013, 17:21

Nejedná se o záležitost zemského sněmu. Tím je o něm v těchto místech diskuze skončena. Zemský sněm se investiturou nijak nezabývá a zabývat ani nesmí, tak nezavádějte ctěný pane z Vartemberka disputaci z témat, které je sněm řešit povolán.

Kašpar Šlik

Re: Zemský sněm

od Royal » 12 kvě 2013, 17:11

Vals píše:Investitura arcibiskupa není v žádném ohledu záležitostí zemského sněmu ctěný pane z Vartemberka. Jedná se o posvátný akt příslušející pouze králi a papeži.
Pravda, zemskému sněmu volba nepřísluší, nenáleží však ani králi. Podle výkladu římského práva schválení přísluší pouze papeži a koncilu.

Nahoru