Oficiální diplomacie

Odeslat odpověď


Odpoveď na tuto otázku je nutná pro rozlišení automatizovaných pokusů o registraci.
Smajlíci
:D :smile: :) :( :o :shock: :? B) :ble: :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :facepalm: :pitka: :clapping: :worship: :urazeny: :whip: :tdsa: :frusty: :lola: :salute: :tssa: :raptor:
Zobrazit další smajlíky

BBCode je zapnutý
[img] je zapnutý
[flash] je vypnutý
[url] je zapnuté
Smajlíci jsou zapnutí

Přehled tématu
   

Rozšířit náhled Přehled tématu: Oficiální diplomacie

Re: Oficiální diplomacie

od Royal » 08 kvě 2013, 22:10

Pane královský purkrabí, žádám vás, aby jste se vahou svého úřadu postavil za nutnost svolání zemského sněmu, který by umožnil vyřešení sporných otázek.

Re: Oficiální diplomacie

od Princ Evžen Savojský » 05 kvě 2013, 09:33

Jménem krále Zikmunda Lucemburského přijímám z titulu své funkce královského purkrabího návrh Pražského svazu na příměří mezi katolickými silami věrnými králi a vojsky Pražského svazu. Tento akt je prováděn s plným vědomím krále Zikmunda a jeho velvyslance Kašpara Šlika.

Re: Oficiální diplomacie

od Atlantis » 05 kvě 2013, 07:41

Můj králi a císaři, nač tak tvrdá slova? Ve chvíli, kdy armády jinověrců, skutečné nebezpečí, stojí na jižních hranicích říše je potřeba semknutosti a ne dalšího rozdělování. Husitskému vábení podlehlo i několik členů mého rodu a tak jsem mohl s nimi vést sáhodlouhé debaty. Upřímně, když se na jejich vyznání člověk podívá a srovná rozdíl mezi katolicismem a husitstvím a mezi katolicismem a islámem, velmi rychle pochopí, kde je víe rozdílů a větší nebezpečí.
Chtějí obrodu církve...ale po tom volal již sv. Tomáš Akvinský...a jeho reforma církvi jen prospěla a byla schválena.¨

Církev se prezentuje jako neomylná, zapomínaje, že neomylný je pouze Bůh a lidé jsou pouhý nedokonalí, chybující hříšníci. Samozřejmě, chybující byl i Hus.V době ovšem, kdy "vládli" tři papeže mohlo toto opravdu vzbuzovat dojem díla ďáblova a jeho slova, jakkoliv unáhlená a přehnaná, poukazovala na problém. Myslím, že kdyby se upustilo od tvrdé politiky: "Každý, kdo nesouhlasí s oficiálním výkladem, je kacíř a na hranici s ním", a byla svolána opravdová učená disputace, zjistilo by se, že rozdíly mezi katolíky a kališníky jsou fakticky titěrné a mohlo se dospět ke znovuspojení lidu Zemí koruny České do náruče matky církve, stejně jako se to zvládlo v klidu a míru v Irsku v 7. století n.l.

Re: Oficiální diplomacie

od martas3 » 04 kvě 2013, 18:20

Važte slova, dle situace, milý hejtmane.

Re: Oficiální diplomacie

od jjelen » 04 kvě 2013, 17:10

Co potom říci o vás? Nejste v situaci, kdy by jste mohl někoho zastrašovat či urážet, hejtmane, zároveň ale na vás neleží vina za předchozí jednání sirotků... Tuto válku již nevyhrajete, ale nemusíte být přeci poražen s krví všech svých souvěrců a bojovníků na rukou...

Re: Oficiální diplomacie

od Sibir » 04 kvě 2013, 16:46

Král Zikmund se ukázal býti vladařem naprosto neschopným a žijícím v iluzích.Je mu milejší vlastní blaho na duši, před blahem jeho lidu.
Nás bude soudit pouze Bůh, nikoliv nějaký mrzký Němec.

Re: Oficiální diplomacie

od Vals » 04 kvě 2013, 16:24

Jeho výsost král Zikmund není ochotný vyjednávat s takzvaným Sirotčím svazem obcí. Pouze je ochotný spravedlivě posoudit míru viny jednotlivých jeho členů a poté rozhodnout o nutné míře potrestání. Tím spíše, že Sirotčí svaz navrhuje zcela nepřijatelné podmínky, zejména teze o jakémsi rovném postavení s jedinou naší církví. Hereze nemůže nikdy mít rovné postavení a veškeré rozmluvy o teologických otázkách budou probíhat v rámci katolické církve, nikoliv jako nějaká kacířská fatazie o vyjednávání dvou papežů...

Kašpar Šlik
Vicekancléř království a legát jeho výsosti v Čechách.

Re: Oficiální diplomacie

od jjelen » 04 kvě 2013, 15:57

Inu, zdá se, že jsem hejtmana nepochopil zcela správně a vy jste zase tak docela nepochopil mne (já měl na mysli povolení svobody vyznání kališníků, což, pokud by je koncil nakonec odsoudil jako nebezpečnou herezi lze sotva povolit... správu panství nebo nějaké majektové změny jsem na mysli neměl, s tím samozřejmě koncil nemá mnoho co dočinění)

Re: Oficiální diplomacie

od Royal » 04 kvě 2013, 15:36

jjelen píše:Tady zase záleží na výsledku koncilu...
Jakže ? Chtěl bych vidět kališnického nebo katolického pána, který by se sám a dobrovolně vzdal práv a výsad, kterých si během posledních deseti let vydobyl ... Úřad, samospráva nebo řízení panství, říkejte tomu jak chcete, byla, je a bude vždy výlučně světskou záležitostí.

Re: Oficiální diplomacie

od SteveTR » 04 kvě 2013, 15:31

Již jsem to sdělil Janu Evženovi z Kravař, ale řeknu to i zde. S podmínkami smíru v současné podobě souhlasím.

Navrhuji uzavření příměří mezi Pražským svazem a Katolickou ligou. Dle mého úsudku už se tak víceméně stalo, ale v této době si člověk nemůže být jistý ničím.

Re: Oficiální diplomacie

od jjelen » 04 kvě 2013, 12:26

Sibir píše:4. Jsme ochotni na toto přistoupit budou-li tyto otázky řešeny s rovným přístupem ke kališníkům, nikoliv budou-li řešeny pod monopolem katolíků.
Tady nezáleží ani tak na nás, českých pánech, jako spíše na představitelých církve...
Sibir píše:2. Částečnou samosprávu na kališníky ovládaném území-detailnější rozpracování po přístupu k jednání.

Tady zase záleží na výsledku koncilu...

Re: Oficiální diplomacie

od Sibir » 04 kvě 2013, 12:20

Reakce Sirotčího svazu na Bulu krále Zikmunda:

1. Souhlasíme s předáním Pražského Hradu do rukou krále, ač zde záleží spíše na Pražském svazu.

2. K tomuto Sirotčí svaz prozatím nesvolí z důvodu zajetí hejtmana Jiskry, jsme ochotni o tom jednat po propuštění Jiskry zpět na svobodu.

3. viz. naše požadavky níže.

4. Jsme ochotni na toto přistoupit budou-li tyto otázky řešeny s rovným přístupem ke kališníkům, nikoliv budou-li řešeny pod monopolem katolíků.

5. K tomuto prozatím též nepřistoupíme, situace je natolik nebezpečná že si nemůžeme být jisti naší budoucností.

Požadavky Sirotků:

1. Zrovnoprávnění kališníků v českých zemích.

2. Částečnou samosprávu na kališníky ovládaném území-detailnější rozpracování po přístupu k jednání.

3. Okamžité propuštění hejtmana Jiskry.

Re: Oficiální diplomacie

od Vals » 01 kvě 2013, 14:53

Bula krále Českého Zikmunda o podmínkách smíru:

1. návrat Pražského hradu do majetku krále.
2. Kutná Hora nechť se stane opět svobodným horním městem odpovědným pouze králi.
3. uznání Zikmunda Lucemburského českým králem na zemském sněmu.
4. slib českých kališníků podřídit se v náboženských otázkách jakémukoli rozhodnutí, které vyplyne z teologických debat církevního koncilu, kterého se budou moci zúčastnit a obhajovat své stanovisko.
5. rozpuštění nadbytečných armád, které pouze vysávají zemi a umožnění rekrutace mezi propuštěnými do královského vojska. Díle pro královsklou hotovost, dílem pro službu na turecké hranici.

Re: Oficiální diplomacie

od jjelen » 01 kvě 2013, 14:32

Pak tedy promiňte, pochopil jsem vaše slova naprosto nesprávně.
Ohledně Kutné Hory bych potom řekl, že není o čem (respektive s kým) jednat... K věci hlavního města se nepochybně brzy vyjádří hejtman pražského svazu.

Re: Oficiální diplomacie

od Royal » 01 kvě 2013, 14:31

Hovoříme o těch podmínkách, které nastolil král sám. Týká se navrácení královských měst Prahy a Kutné Hory. Pokud je nám známo, ani jedno z požadovaných měst vydáno nebylo a nic tomu ani nenasvědčuje.

Re: Oficiální diplomacie

od jjelen » 01 kvě 2013, 13:36

Royal píše:... s králem Zikmundem pak o podmínkách jeho nástupu na český trůn...
O jakých podmínkách? Věřím, že nemluvím jen za sebe, Jeho veličenstvo Zikmund je bez nejmenších pochybností právoplatným králem a o jakýchsi podmínkách nemůže být řeč (ano, můžeme jednat o vysokých úřadech, o majetkových poměrech a mnohém dalším... ale podmínkách nástupu na trůn, jenž mu patří?)
Jinak s volbou místa souhlasím, a pakliže k jednáním skutečně dojde, pán ze Šternberka se jich zúčastní.
Petr ze Šternberka a Konopiště

Re: Oficiální diplomacie

od Royal » 01 kvě 2013, 13:17

Atlantis píše:Pro začátek bych rád, kdyby obě strany přednesli přibližný nástin toho, co mají za požadavky, ať již náboženského nebo územního charakteru. Pak mohou začít jednání.
Po prohlášení Štefana Pražského jménem Pražského svazu, že Praha ustupuje od dalších vojenských akcí, se otevřel prostor pro ukončení válek, zatím ovšem jen v podobě příměří mezi částí husitů a katolíky. Nyní vyčkáme prohlášení od nových zástupců polních obcí, kteří budou nově promlouvat jménem sirotků a táborů. Před všemi vyvstal naléhavý úkol dohodnout se o církevních záležitostech s Římem, o právním zabezpečení revolučních změn, s králem Zikmundem pak o podmínkách jeho nástupu na český trůn. Jako místo nejvíc vhodné k uspořádání sněmu navrhujeme Jihlavu.

Čeněk pán z Vartemberka

Re: Oficiální diplomacie

od Royal » 01 kvě 2013, 12:36

Re: Oficiální diplomacie

od Atlantis » 01 kvě 2013, 10:52

Všichni se jezděj na daleké cesty, jako by nevěděli, že nejlepší pivo a ženský máme zde, v Zemích koruny České.

Pro začátek bych rád, kdyby obě strany přednesli přibližný nástin toho, co mají za požadavky, ať již náboženského nebo územního charakteru. Pak mohou začít jednání.

Re: Oficiální diplomacie

od Princ Evžen Savojský » 30 dub 2013, 20:44

Pan purkrabi Jan Evzen z Kravar toto pise z Anglie, kdy se konecne dopracoval k internetu a teprve pred paru minutami si precetl prepocet (wow!!!). Domu se vratim az v sobotu, ale muzete mi posilat sz, byt toto kolo jeste nebudu schopen kvalitne vykonavat svuj urad. Po navratu z Anglie to vsem vynahradim :)

Nahoru